נסה את החידון הפוליטי
מבחן  |  סקרים  |  מפלגות  | 
תשובה זותזכיר לי להצביע

עוד נושאים פופולריים

ראה כיצד הבוחר הם מצדדים בנושאים פוליטיים פופולריים אחרים...

“כן, אבל באמצעות הפחתה דרסטית של ההטבות והשכר של עובדי ממשלה”

בשנת reponse ל: האם על הממשלה לקצץ בהוצאות הציבוריות כדי לצמצם את החוב הלאומי?

דון עמדה זו...

Dansk עברית