נסה את החידון הפוליטי
מבחן  |  סקרים  |  מפלגות  | 
תשובה זותזכיר לי להצביע

עוד נושאים פופולריים

ראה כיצד הבוחר הם מצדדים בנושאים פוליטיים פופולריים אחרים...

“לא, והממשלה הנוכחית אוכפת תקינה מוגזמת על עסקים”

בשנת reponse ל: האם על הממשלה להגביר את הרגולציה הסביבתית על עסקים כדי להפחית את פליטת הפחמן?

דון עמדה זו...

Dansk עברית