Probeer de politieke quiz
Quiz  |  Peilingen  |  Partijen  | 

Conservative People’s Party vs People’s Movement against the EU on abortion

maatschappelijke vraagstukken

Hoe kijkt u aan tegen abortus? stats bespreken

Conservative People’s Party heeft deze vraag nog niet beantwoord. Wilt u suggereren hun antwoord?

People’s Movement against the EU heeft deze vraag nog niet beantwoord. Wilt u suggereren hun antwoord?

Bespreek dit...

Dansk Nederlands