Probeer de politieke quiz
Quiz  |  Peilingen  |  Partijen  | 

Conservative People’s Party vs People’s Movement against the EU on death penalty

maatschappelijke vraagstukken

Ben je voor de doostraf? stats bespreken

Conservative People’s Party kiezers: Nee Source

People’s Movement against the EU heeft deze vraag nog niet beantwoord. Wilt u suggereren hun antwoord?

Bespreek dit...

Dansk Nederlands