Probeer de politieke quiz
Quiz  |  Peilingen  |  Partijen  | 
Antwoord DitHerinner me om te stemmen

Meer Populaire Kwesties

Zie hoe kiezers spooraansluiting op andere populaire politieke kwesties...

“Nee, er is meer onderzoek nodig om de effecten van fracking op lange termijn te meten”

In respons op: Heeft u het gebruik van hydraulische fracking naar olie en aardgas bronnen halen ondersteunen?

Bespreek dit standpunt...

Dansk Nederlands