Prøv den politiske quiz
Quiz  |  Meningsmålinger  |  Partier  | 

Liberal Alliance vs Red-Green Alliance on immigration issues

innvandring saker

Bør innvandrere utvises dersom de begår en alvorlig forbrytelse? statistikk diskutere

Liberal Alliance har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Red-Green Alliance har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skal det være et midlertidig forbud mot all innvandring i landet? statistikk diskutere

Liberal Alliance velgere: Nei Source

Red-Green Alliance velgere: Nei Source

Bør muslimske immigranter forbys å komme inn i landet til staten blir bedre til å sortere ut mulige terrorister? statistikk diskutere

Liberal Alliance velgere: Nei Source

Red-Green Alliance velgere: Nei Source

Skulle EU innføre en kvote på innvandrere per land? statistikk diskutere

Liberal Alliance har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Red-Green Alliance velgere: Nei Source

Skal innvandrere ha lov til å ha dobbelt statsborgerskapsstatus? statistikk diskutere

Liberal Alliance velgere: Ja Source

Red-Green Alliance velgere: Ja Source

Bør innvandrere bli pålagt å lære engelsk? statistikk diskutere

Liberal Alliance har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Red-Green Alliance har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør innvandrere være nødt til å bestå en statsborgerskapsprøve for å demonstrere en grunnleggende forståelse for språket, historien og regjeringen i landet vårt? statistikk diskutere

Liberal Alliance har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Red-Green Alliance har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør regjeringen øke eller redusere mengden av midlertidige arbeidsvisum gis til høyt kvalifiserte arbeidsinnvandrere? statistikk diskutere

Liberal Alliance har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Red-Green Alliance har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør barn av innvandrere som bor i franske territorier få lov til å gjenforenes med familiene sine? statistikk diskutere

Liberal Alliance har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Red-Green Alliance har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Diskuter denne...

Dansk Norsk