Prøv den politiske quiz
Quiz  |  Meningsmålinger  |  Partier  | 

Den raske veiledningen til Denmark political parties stammer fra økonomisk problemer

Komplett liste over det political parties politiske situasjoner om økonomisk problemer

Liberal Party’s politisk sett på økonomisk problemer

økonomiske problemer

Bør regjeringen skaffe egenkapitalandel i selskaper den utbetaler under en lavkonjunktur? statistikk diskutere

Liberal Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør regjeringen kutte i offentlig forbruk for å redusere den nasjonale gjelden? statistikk diskutere

Liberal Party velgere: Nei Source

Bør regjeringen tilby skatteinsentiver til private selskaper for å beholde jobber innenfor landets grenser? statistikk diskutere

Liberal Party velgere: Ja Source

Bør kirken skatt avskaffes? statistikk diskutere

Liberal Party velgere: Nei Source

Bør staten heve den føderale minstelønnen? statistikk diskutere

Liberal Party velgere: Nei Source

Støtter du en universell borgerlønnsordning? statistikk diskutere

Liberal Party velgere: Nei Source

Bør staten klassifisere Bitcoin som en lovlig valuta? statistikk diskutere

Liberal Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skulle regjeringen øke skattene på de rike? statistikk diskutere

Liberal Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør merverdiavgiften økes eller reduseres? statistikk diskutere

Liberal Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør styresmaktene legge til eller øke tollsatsene på produkter som importeres til landet? statistikk diskutere

Liberal Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skulle regjeringen avskaffe arveavgift? statistikk diskutere

Liberal Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør regjeringen bruke økonomisk stimulans for å hjelpe landet i resesjonsperioder? statistikk diskutere

Liberal Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Tror du fagforeninger hjelper eller skader økonomien? statistikk diskutere

Liberal Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør pensjonsutbetalingene økes for pensjonerte statsansatte? statistikk diskutere

Liberal Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør regjeringen heve eller senke skattesatsen for bedrifter? statistikk diskutere

Liberal Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør det være færre eller flere begrensninger på dagens velferdsgoder? statistikk diskutere

Liberal Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør velferdsmottakere testes for narkotika? statistikk diskutere

Liberal Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Støtter du EU sin økonomiske hjelp til Hellas? statistikk diskutere

Liberal Party velgere: Ja Source

Bør bankmenn ha en bonusbegrensning på 100% av lønnen sin? statistikk diskutere

Liberal Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør borgere få lov til å spare eller investere pengene sine i offshore bankkontoer? statistikk diskutere

Liberal Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skulle regjeringen bryte opp Amazon, Facebook og Google? statistikk diskutere

Liberal Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Støtter du Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP)? statistikk diskutere

Liberal Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Social Democrats’ politisk sett på økonomisk problemer

økonomiske problemer

Bør regjeringen skaffe egenkapitalandel i selskaper den utbetaler under en lavkonjunktur? statistikk diskutere

Social Democrats har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør regjeringen kutte i offentlig forbruk for å redusere den nasjonale gjelden? statistikk diskutere

Social Democrats velgere: Nei Source

Bør regjeringen tilby skatteinsentiver til private selskaper for å beholde jobber innenfor landets grenser? statistikk diskutere

Social Democrats velgere: Nei Source

Bør kirken skatt avskaffes? statistikk diskutere

Social Democrats velgere: Nei Source

Bør staten heve den føderale minstelønnen? statistikk diskutere

Social Democrats velgere: Ja Source

Støtter du en universell borgerlønnsordning? statistikk diskutere

Social Democrats velgere: Nei Source

Bør staten klassifisere Bitcoin som en lovlig valuta? statistikk diskutere

Social Democrats har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skulle regjeringen øke skattene på de rike? statistikk diskutere

Social Democrats har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør merverdiavgiften økes eller reduseres? statistikk diskutere

Social Democrats har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør styresmaktene legge til eller øke tollsatsene på produkter som importeres til landet? statistikk diskutere

Social Democrats har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skulle regjeringen avskaffe arveavgift? statistikk diskutere

Social Democrats har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør regjeringen bruke økonomisk stimulans for å hjelpe landet i resesjonsperioder? statistikk diskutere

Social Democrats har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Tror du fagforeninger hjelper eller skader økonomien? statistikk diskutere

Social Democrats har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør pensjonsutbetalingene økes for pensjonerte statsansatte? statistikk diskutere

Social Democrats har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør regjeringen heve eller senke skattesatsen for bedrifter? statistikk diskutere

Social Democrats har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør det være færre eller flere begrensninger på dagens velferdsgoder? statistikk diskutere

Social Democrats har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør velferdsmottakere testes for narkotika? statistikk diskutere

Social Democrats har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Støtter du EU sin økonomiske hjelp til Hellas? statistikk diskutere

Social Democrats har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør bankmenn ha en bonusbegrensning på 100% av lønnen sin? statistikk diskutere

Social Democrats har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør borgere få lov til å spare eller investere pengene sine i offshore bankkontoer? statistikk diskutere

Social Democrats har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skulle regjeringen bryte opp Amazon, Facebook og Google? statistikk diskutere

Social Democrats har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Støtter du Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP)? statistikk diskutere

Social Democrats har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Danish Social Liberal Party’s politisk sett på økonomisk problemer

økonomiske problemer

Bør regjeringen skaffe egenkapitalandel i selskaper den utbetaler under en lavkonjunktur? statistikk diskutere

Danish Social Liberal Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør regjeringen kutte i offentlig forbruk for å redusere den nasjonale gjelden? statistikk diskutere

Danish Social Liberal Party velgere: Nei Source

Bør regjeringen tilby skatteinsentiver til private selskaper for å beholde jobber innenfor landets grenser? statistikk diskutere

Danish Social Liberal Party velgere: Nei Source

Bør kirken skatt avskaffes? statistikk diskutere

Danish Social Liberal Party velgere: Nei Source

Bør staten heve den føderale minstelønnen? statistikk diskutere

Danish Social Liberal Party velgere: Nei Source

Støtter du en universell borgerlønnsordning? statistikk diskutere

Danish Social Liberal Party velgere: Ja Source

Bør staten klassifisere Bitcoin som en lovlig valuta? statistikk diskutere

Danish Social Liberal Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skulle regjeringen øke skattene på de rike? statistikk diskutere

Danish Social Liberal Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør merverdiavgiften økes eller reduseres? statistikk diskutere

Danish Social Liberal Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør styresmaktene legge til eller øke tollsatsene på produkter som importeres til landet? statistikk diskutere

Danish Social Liberal Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skulle regjeringen avskaffe arveavgift? statistikk diskutere

Danish Social Liberal Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør regjeringen bruke økonomisk stimulans for å hjelpe landet i resesjonsperioder? statistikk diskutere

Danish Social Liberal Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Tror du fagforeninger hjelper eller skader økonomien? statistikk diskutere

Danish Social Liberal Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør pensjonsutbetalingene økes for pensjonerte statsansatte? statistikk diskutere

Danish Social Liberal Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør regjeringen heve eller senke skattesatsen for bedrifter? statistikk diskutere

Danish Social Liberal Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør det være færre eller flere begrensninger på dagens velferdsgoder? statistikk diskutere

Danish Social Liberal Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør velferdsmottakere testes for narkotika? statistikk diskutere

Danish Social Liberal Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Støtter du EU sin økonomiske hjelp til Hellas? statistikk diskutere

Danish Social Liberal Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør bankmenn ha en bonusbegrensning på 100% av lønnen sin? statistikk diskutere

Danish Social Liberal Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør borgere få lov til å spare eller investere pengene sine i offshore bankkontoer? statistikk diskutere

Danish Social Liberal Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skulle regjeringen bryte opp Amazon, Facebook og Google? statistikk diskutere

Danish Social Liberal Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Støtter du Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP)? statistikk diskutere

Danish Social Liberal Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Red-Green Alliance’s politisk sett på økonomisk problemer

økonomiske problemer

Bør regjeringen skaffe egenkapitalandel i selskaper den utbetaler under en lavkonjunktur? statistikk diskutere

Red-Green Alliance har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør regjeringen kutte i offentlig forbruk for å redusere den nasjonale gjelden? statistikk diskutere

Red-Green Alliance har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør regjeringen tilby skatteinsentiver til private selskaper for å beholde jobber innenfor landets grenser? statistikk diskutere

Red-Green Alliance velgere: Nei Source

Bør kirken skatt avskaffes? statistikk diskutere

Red-Green Alliance velgere: Ja Source

Bør staten heve den føderale minstelønnen? statistikk diskutere

Red-Green Alliance velgere: Ja Source

Støtter du en universell borgerlønnsordning? statistikk diskutere

Red-Green Alliance velgere: Ja Source

Bør staten klassifisere Bitcoin som en lovlig valuta? statistikk diskutere

Red-Green Alliance har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skulle regjeringen øke skattene på de rike? statistikk diskutere

Red-Green Alliance har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør merverdiavgiften økes eller reduseres? statistikk diskutere

Red-Green Alliance har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør styresmaktene legge til eller øke tollsatsene på produkter som importeres til landet? statistikk diskutere

Red-Green Alliance har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skulle regjeringen avskaffe arveavgift? statistikk diskutere

Red-Green Alliance har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør regjeringen bruke økonomisk stimulans for å hjelpe landet i resesjonsperioder? statistikk diskutere

Red-Green Alliance har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Tror du fagforeninger hjelper eller skader økonomien? statistikk diskutere

Red-Green Alliance har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør pensjonsutbetalingene økes for pensjonerte statsansatte? statistikk diskutere

Red-Green Alliance har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør regjeringen heve eller senke skattesatsen for bedrifter? statistikk diskutere

Red-Green Alliance har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør det være færre eller flere begrensninger på dagens velferdsgoder? statistikk diskutere

Red-Green Alliance har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør velferdsmottakere testes for narkotika? statistikk diskutere

Red-Green Alliance har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Støtter du EU sin økonomiske hjelp til Hellas? statistikk diskutere

Red-Green Alliance har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør bankmenn ha en bonusbegrensning på 100% av lønnen sin? statistikk diskutere

Red-Green Alliance har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør borgere få lov til å spare eller investere pengene sine i offshore bankkontoer? statistikk diskutere

Red-Green Alliance har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skulle regjeringen bryte opp Amazon, Facebook og Google? statistikk diskutere

Red-Green Alliance har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Støtter du Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP)? statistikk diskutere

Red-Green Alliance har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Danish People’s Party’s politisk sett på økonomisk problemer

økonomiske problemer

Bør regjeringen skaffe egenkapitalandel i selskaper den utbetaler under en lavkonjunktur? statistikk diskutere

Danish People’s Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør regjeringen kutte i offentlig forbruk for å redusere den nasjonale gjelden? statistikk diskutere

Danish People’s Party velgere: Nei Source

Bør regjeringen tilby skatteinsentiver til private selskaper for å beholde jobber innenfor landets grenser? statistikk diskutere

Danish People’s Party velgere: Ja Source

Bør kirken skatt avskaffes? statistikk diskutere

Danish People’s Party velgere: Nei Source

Bør staten heve den føderale minstelønnen? statistikk diskutere

Danish People’s Party velgere: Ja Source

Støtter du en universell borgerlønnsordning? statistikk diskutere

Danish People’s Party velgere: Nei Source

Bør staten klassifisere Bitcoin som en lovlig valuta? statistikk diskutere

Danish People’s Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skulle regjeringen øke skattene på de rike? statistikk diskutere

Danish People’s Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør merverdiavgiften økes eller reduseres? statistikk diskutere

Danish People’s Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør styresmaktene legge til eller øke tollsatsene på produkter som importeres til landet? statistikk diskutere

Danish People’s Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skulle regjeringen avskaffe arveavgift? statistikk diskutere

Danish People’s Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør regjeringen bruke økonomisk stimulans for å hjelpe landet i resesjonsperioder? statistikk diskutere

Danish People’s Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Tror du fagforeninger hjelper eller skader økonomien? statistikk diskutere

Danish People’s Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør pensjonsutbetalingene økes for pensjonerte statsansatte? statistikk diskutere

Danish People’s Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør regjeringen heve eller senke skattesatsen for bedrifter? statistikk diskutere

Danish People’s Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør det være færre eller flere begrensninger på dagens velferdsgoder? statistikk diskutere

Danish People’s Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør velferdsmottakere testes for narkotika? statistikk diskutere

Danish People’s Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Støtter du EU sin økonomiske hjelp til Hellas? statistikk diskutere

Danish People’s Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør bankmenn ha en bonusbegrensning på 100% av lønnen sin? statistikk diskutere

Danish People’s Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør borgere få lov til å spare eller investere pengene sine i offshore bankkontoer? statistikk diskutere

Danish People’s Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skulle regjeringen bryte opp Amazon, Facebook og Google? statistikk diskutere

Danish People’s Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Støtter du Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP)? statistikk diskutere

Danish People’s Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

New Civic Party’s politisk sett på økonomisk problemer

økonomiske problemer

Bør regjeringen skaffe egenkapitalandel i selskaper den utbetaler under en lavkonjunktur? statistikk diskutere

New Civic Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør regjeringen kutte i offentlig forbruk for å redusere den nasjonale gjelden? statistikk diskutere

New Civic Party velgere: Ja Source

Bør regjeringen tilby skatteinsentiver til private selskaper for å beholde jobber innenfor landets grenser? statistikk diskutere

New Civic Party velgere: Ja Source

Bør kirken skatt avskaffes? statistikk diskutere

New Civic Party velgere: Ja Source

Bør staten heve den føderale minstelønnen? statistikk diskutere

New Civic Party velgere: Nei Source

Støtter du en universell borgerlønnsordning? statistikk diskutere

New Civic Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør staten klassifisere Bitcoin som en lovlig valuta? statistikk diskutere

New Civic Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skulle regjeringen øke skattene på de rike? statistikk diskutere

New Civic Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør merverdiavgiften økes eller reduseres? statistikk diskutere

New Civic Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør styresmaktene legge til eller øke tollsatsene på produkter som importeres til landet? statistikk diskutere

New Civic Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skulle regjeringen avskaffe arveavgift? statistikk diskutere

New Civic Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør regjeringen bruke økonomisk stimulans for å hjelpe landet i resesjonsperioder? statistikk diskutere

New Civic Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Tror du fagforeninger hjelper eller skader økonomien? statistikk diskutere

New Civic Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør pensjonsutbetalingene økes for pensjonerte statsansatte? statistikk diskutere

New Civic Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør regjeringen heve eller senke skattesatsen for bedrifter? statistikk diskutere

New Civic Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør det være færre eller flere begrensninger på dagens velferdsgoder? statistikk diskutere

New Civic Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør velferdsmottakere testes for narkotika? statistikk diskutere

New Civic Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Støtter du EU sin økonomiske hjelp til Hellas? statistikk diskutere

New Civic Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør bankmenn ha en bonusbegrensning på 100% av lønnen sin? statistikk diskutere

New Civic Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør borgere få lov til å spare eller investere pengene sine i offshore bankkontoer? statistikk diskutere

New Civic Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skulle regjeringen bryte opp Amazon, Facebook og Google? statistikk diskutere

New Civic Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Støtter du Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP)? statistikk diskutere

New Civic Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Socialist People’s Party’s politisk sett på økonomisk problemer

økonomiske problemer

Bør regjeringen skaffe egenkapitalandel i selskaper den utbetaler under en lavkonjunktur? statistikk diskutere

Socialist People’s Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør regjeringen kutte i offentlig forbruk for å redusere den nasjonale gjelden? statistikk diskutere

Socialist People’s Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør regjeringen tilby skatteinsentiver til private selskaper for å beholde jobber innenfor landets grenser? statistikk diskutere

Socialist People’s Party velgere: Nei Source

Bør kirken skatt avskaffes? statistikk diskutere

Socialist People’s Party velgere: Ja Source

Bør staten heve den føderale minstelønnen? statistikk diskutere

Socialist People’s Party velgere: Ja Source

Støtter du en universell borgerlønnsordning? statistikk diskutere

Socialist People’s Party velgere: Ja Source

Bør staten klassifisere Bitcoin som en lovlig valuta? statistikk diskutere

Socialist People’s Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skulle regjeringen øke skattene på de rike? statistikk diskutere

Socialist People’s Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør merverdiavgiften økes eller reduseres? statistikk diskutere

Socialist People’s Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør styresmaktene legge til eller øke tollsatsene på produkter som importeres til landet? statistikk diskutere

Socialist People’s Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skulle regjeringen avskaffe arveavgift? statistikk diskutere

Socialist People’s Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør regjeringen bruke økonomisk stimulans for å hjelpe landet i resesjonsperioder? statistikk diskutere

Socialist People’s Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Tror du fagforeninger hjelper eller skader økonomien? statistikk diskutere

Socialist People’s Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør pensjonsutbetalingene økes for pensjonerte statsansatte? statistikk diskutere

Socialist People’s Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør regjeringen heve eller senke skattesatsen for bedrifter? statistikk diskutere

Socialist People’s Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør det være færre eller flere begrensninger på dagens velferdsgoder? statistikk diskutere

Socialist People’s Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør velferdsmottakere testes for narkotika? statistikk diskutere

Socialist People’s Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Støtter du EU sin økonomiske hjelp til Hellas? statistikk diskutere

Socialist People’s Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør bankmenn ha en bonusbegrensning på 100% av lønnen sin? statistikk diskutere

Socialist People’s Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør borgere få lov til å spare eller investere pengene sine i offshore bankkontoer? statistikk diskutere

Socialist People’s Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skulle regjeringen bryte opp Amazon, Facebook og Google? statistikk diskutere

Socialist People’s Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Støtter du Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP)? statistikk diskutere

Socialist People’s Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Conservative People’s Party’s politisk sett på økonomisk problemer

økonomiske problemer

Bør regjeringen skaffe egenkapitalandel i selskaper den utbetaler under en lavkonjunktur? statistikk diskutere

Conservative People’s Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør regjeringen kutte i offentlig forbruk for å redusere den nasjonale gjelden? statistikk diskutere

Conservative People’s Party velgere: Nei Source

Bør regjeringen tilby skatteinsentiver til private selskaper for å beholde jobber innenfor landets grenser? statistikk diskutere

Conservative People’s Party velgere: Ja Source

Bør kirken skatt avskaffes? statistikk diskutere

Conservative People’s Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør staten heve den føderale minstelønnen? statistikk diskutere

Conservative People’s Party velgere: Nei Source

Støtter du en universell borgerlønnsordning? statistikk diskutere

Conservative People’s Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør staten klassifisere Bitcoin som en lovlig valuta? statistikk diskutere

Conservative People’s Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skulle regjeringen øke skattene på de rike? statistikk diskutere

Conservative People’s Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør merverdiavgiften økes eller reduseres? statistikk diskutere

Conservative People’s Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør styresmaktene legge til eller øke tollsatsene på produkter som importeres til landet? statistikk diskutere

Conservative People’s Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skulle regjeringen avskaffe arveavgift? statistikk diskutere

Conservative People’s Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør regjeringen bruke økonomisk stimulans for å hjelpe landet i resesjonsperioder? statistikk diskutere

Conservative People’s Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Tror du fagforeninger hjelper eller skader økonomien? statistikk diskutere

Conservative People’s Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør pensjonsutbetalingene økes for pensjonerte statsansatte? statistikk diskutere

Conservative People’s Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør regjeringen heve eller senke skattesatsen for bedrifter? statistikk diskutere

Conservative People’s Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør det være færre eller flere begrensninger på dagens velferdsgoder? statistikk diskutere

Conservative People’s Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør velferdsmottakere testes for narkotika? statistikk diskutere

Conservative People’s Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Støtter du EU sin økonomiske hjelp til Hellas? statistikk diskutere

Conservative People’s Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør bankmenn ha en bonusbegrensning på 100% av lønnen sin? statistikk diskutere

Conservative People’s Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør borgere få lov til å spare eller investere pengene sine i offshore bankkontoer? statistikk diskutere

Conservative People’s Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skulle regjeringen bryte opp Amazon, Facebook og Google? statistikk diskutere

Conservative People’s Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Støtter du Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP)? statistikk diskutere

Conservative People’s Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Liberal Alliance’s politisk sett på økonomisk problemer

økonomiske problemer

Bør regjeringen skaffe egenkapitalandel i selskaper den utbetaler under en lavkonjunktur? statistikk diskutere

Liberal Alliance har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør regjeringen kutte i offentlig forbruk for å redusere den nasjonale gjelden? statistikk diskutere

Liberal Alliance velgere: Ja Source

Bør regjeringen tilby skatteinsentiver til private selskaper for å beholde jobber innenfor landets grenser? statistikk diskutere

Liberal Alliance velgere: Ja Source

Bør kirken skatt avskaffes? statistikk diskutere

Liberal Alliance har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør staten heve den føderale minstelønnen? statistikk diskutere

Liberal Alliance velgere: Nei Source

Støtter du en universell borgerlønnsordning? statistikk diskutere

Liberal Alliance har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør staten klassifisere Bitcoin som en lovlig valuta? statistikk diskutere

Liberal Alliance har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skulle regjeringen øke skattene på de rike? statistikk diskutere

Liberal Alliance har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør merverdiavgiften økes eller reduseres? statistikk diskutere

Liberal Alliance har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør styresmaktene legge til eller øke tollsatsene på produkter som importeres til landet? statistikk diskutere

Liberal Alliance har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skulle regjeringen avskaffe arveavgift? statistikk diskutere

Liberal Alliance har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør regjeringen bruke økonomisk stimulans for å hjelpe landet i resesjonsperioder? statistikk diskutere

Liberal Alliance har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Tror du fagforeninger hjelper eller skader økonomien? statistikk diskutere

Liberal Alliance har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør pensjonsutbetalingene økes for pensjonerte statsansatte? statistikk diskutere

Liberal Alliance har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør regjeringen heve eller senke skattesatsen for bedrifter? statistikk diskutere

Liberal Alliance har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør det være færre eller flere begrensninger på dagens velferdsgoder? statistikk diskutere

Liberal Alliance har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør velferdsmottakere testes for narkotika? statistikk diskutere

Liberal Alliance har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Støtter du EU sin økonomiske hjelp til Hellas? statistikk diskutere

Liberal Alliance har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør bankmenn ha en bonusbegrensning på 100% av lønnen sin? statistikk diskutere

Liberal Alliance har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør borgere få lov til å spare eller investere pengene sine i offshore bankkontoer? statistikk diskutere

Liberal Alliance har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skulle regjeringen bryte opp Amazon, Facebook og Google? statistikk diskutere

Liberal Alliance har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Støtter du Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP)? statistikk diskutere

Liberal Alliance har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

The Alternative’s politisk sett på økonomisk problemer

økonomiske problemer

Bør regjeringen skaffe egenkapitalandel i selskaper den utbetaler under en lavkonjunktur? statistikk diskutere

The Alternative har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør regjeringen kutte i offentlig forbruk for å redusere den nasjonale gjelden? statistikk diskutere

The Alternative har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør regjeringen tilby skatteinsentiver til private selskaper for å beholde jobber innenfor landets grenser? statistikk diskutere

The Alternative har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør kirken skatt avskaffes? statistikk diskutere

The Alternative har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør staten heve den føderale minstelønnen? statistikk diskutere

The Alternative velgere: Ja Source

Støtter du en universell borgerlønnsordning? statistikk diskutere

The Alternative har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør staten klassifisere Bitcoin som en lovlig valuta? statistikk diskutere

The Alternative har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skulle regjeringen øke skattene på de rike? statistikk diskutere

The Alternative har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør merverdiavgiften økes eller reduseres? statistikk diskutere

The Alternative har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør styresmaktene legge til eller øke tollsatsene på produkter som importeres til landet? statistikk diskutere

The Alternative har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skulle regjeringen avskaffe arveavgift? statistikk diskutere

The Alternative har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør regjeringen bruke økonomisk stimulans for å hjelpe landet i resesjonsperioder? statistikk diskutere

The Alternative har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Tror du fagforeninger hjelper eller skader økonomien? statistikk diskutere

The Alternative har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør pensjonsutbetalingene økes for pensjonerte statsansatte? statistikk diskutere

The Alternative har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør regjeringen heve eller senke skattesatsen for bedrifter? statistikk diskutere

The Alternative har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør det være færre eller flere begrensninger på dagens velferdsgoder? statistikk diskutere

The Alternative har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør velferdsmottakere testes for narkotika? statistikk diskutere

The Alternative har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Støtter du EU sin økonomiske hjelp til Hellas? statistikk diskutere

The Alternative har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør bankmenn ha en bonusbegrensning på 100% av lønnen sin? statistikk diskutere

The Alternative har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør borgere få lov til å spare eller investere pengene sine i offshore bankkontoer? statistikk diskutere

The Alternative har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skulle regjeringen bryte opp Amazon, Facebook og Google? statistikk diskutere

The Alternative har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Støtter du Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP)? statistikk diskutere

The Alternative har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Christian Democrats’ politisk sett på økonomisk problemer

økonomiske problemer

Bør regjeringen skaffe egenkapitalandel i selskaper den utbetaler under en lavkonjunktur? statistikk diskutere

Christian Democrats har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør regjeringen kutte i offentlig forbruk for å redusere den nasjonale gjelden? statistikk diskutere

Christian Democrats har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør regjeringen tilby skatteinsentiver til private selskaper for å beholde jobber innenfor landets grenser? statistikk diskutere

Christian Democrats har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør kirken skatt avskaffes? statistikk diskutere

Christian Democrats har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør staten heve den føderale minstelønnen? statistikk diskutere

Christian Democrats har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Støtter du en universell borgerlønnsordning? statistikk diskutere

Christian Democrats har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør staten klassifisere Bitcoin som en lovlig valuta? statistikk diskutere

Christian Democrats har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skulle regjeringen øke skattene på de rike? statistikk diskutere

Christian Democrats har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør merverdiavgiften økes eller reduseres? statistikk diskutere

Christian Democrats har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør styresmaktene legge til eller øke tollsatsene på produkter som importeres til landet? statistikk diskutere

Christian Democrats har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skulle regjeringen avskaffe arveavgift? statistikk diskutere

Christian Democrats har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør regjeringen bruke økonomisk stimulans for å hjelpe landet i resesjonsperioder? statistikk diskutere

Christian Democrats har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Tror du fagforeninger hjelper eller skader økonomien? statistikk diskutere

Christian Democrats har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør pensjonsutbetalingene økes for pensjonerte statsansatte? statistikk diskutere

Christian Democrats har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør regjeringen heve eller senke skattesatsen for bedrifter? statistikk diskutere

Christian Democrats har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør det være færre eller flere begrensninger på dagens velferdsgoder? statistikk diskutere

Christian Democrats har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør velferdsmottakere testes for narkotika? statistikk diskutere

Christian Democrats har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Støtter du EU sin økonomiske hjelp til Hellas? statistikk diskutere

Christian Democrats har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør bankmenn ha en bonusbegrensning på 100% av lønnen sin? statistikk diskutere

Christian Democrats har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør borgere få lov til å spare eller investere pengene sine i offshore bankkontoer? statistikk diskutere

Christian Democrats har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skulle regjeringen bryte opp Amazon, Facebook og Google? statistikk diskutere

Christian Democrats har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Støtter du Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP)? statistikk diskutere

Christian Democrats har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Progress Party’s politisk sett på økonomisk problemer

økonomiske problemer

Bør regjeringen skaffe egenkapitalandel i selskaper den utbetaler under en lavkonjunktur? statistikk diskutere

Progress Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør regjeringen kutte i offentlig forbruk for å redusere den nasjonale gjelden? statistikk diskutere

Progress Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør regjeringen tilby skatteinsentiver til private selskaper for å beholde jobber innenfor landets grenser? statistikk diskutere

Progress Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør kirken skatt avskaffes? statistikk diskutere

Progress Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør staten heve den føderale minstelønnen? statistikk diskutere

Progress Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Støtter du en universell borgerlønnsordning? statistikk diskutere

Progress Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør staten klassifisere Bitcoin som en lovlig valuta? statistikk diskutere

Progress Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skulle regjeringen øke skattene på de rike? statistikk diskutere

Progress Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør merverdiavgiften økes eller reduseres? statistikk diskutere

Progress Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør styresmaktene legge til eller øke tollsatsene på produkter som importeres til landet? statistikk diskutere

Progress Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skulle regjeringen avskaffe arveavgift? statistikk diskutere

Progress Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør regjeringen bruke økonomisk stimulans for å hjelpe landet i resesjonsperioder? statistikk diskutere

Progress Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Tror du fagforeninger hjelper eller skader økonomien? statistikk diskutere

Progress Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør pensjonsutbetalingene økes for pensjonerte statsansatte? statistikk diskutere

Progress Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør regjeringen heve eller senke skattesatsen for bedrifter? statistikk diskutere

Progress Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør det være færre eller flere begrensninger på dagens velferdsgoder? statistikk diskutere

Progress Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør velferdsmottakere testes for narkotika? statistikk diskutere

Progress Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Støtter du EU sin økonomiske hjelp til Hellas? statistikk diskutere

Progress Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør bankmenn ha en bonusbegrensning på 100% av lønnen sin? statistikk diskutere

Progress Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør borgere få lov til å spare eller investere pengene sine i offshore bankkontoer? statistikk diskutere

Progress Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skulle regjeringen bryte opp Amazon, Facebook og Google? statistikk diskutere

Progress Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Støtter du Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP)? statistikk diskutere

Progress Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

People’s Movement against the EU’s politisk sett på økonomisk problemer

økonomiske problemer

Bør regjeringen skaffe egenkapitalandel i selskaper den utbetaler under en lavkonjunktur? statistikk diskutere

People’s Movement against the EU har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør regjeringen kutte i offentlig forbruk for å redusere den nasjonale gjelden? statistikk diskutere

People’s Movement against the EU har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør regjeringen tilby skatteinsentiver til private selskaper for å beholde jobber innenfor landets grenser? statistikk diskutere

People’s Movement against the EU har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør kirken skatt avskaffes? statistikk diskutere

People’s Movement against the EU har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør staten heve den føderale minstelønnen? statistikk diskutere

People’s Movement against the EU har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Støtter du en universell borgerlønnsordning? statistikk diskutere

People’s Movement against the EU har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør staten klassifisere Bitcoin som en lovlig valuta? statistikk diskutere

People’s Movement against the EU har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skulle regjeringen øke skattene på de rike? statistikk diskutere

People’s Movement against the EU har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør merverdiavgiften økes eller reduseres? statistikk diskutere

People’s Movement against the EU har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør styresmaktene legge til eller øke tollsatsene på produkter som importeres til landet? statistikk diskutere

People’s Movement against the EU har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skulle regjeringen avskaffe arveavgift? statistikk diskutere

People’s Movement against the EU har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør regjeringen bruke økonomisk stimulans for å hjelpe landet i resesjonsperioder? statistikk diskutere

People’s Movement against the EU har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Tror du fagforeninger hjelper eller skader økonomien? statistikk diskutere

People’s Movement against the EU har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør pensjonsutbetalingene økes for pensjonerte statsansatte? statistikk diskutere

People’s Movement against the EU har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør regjeringen heve eller senke skattesatsen for bedrifter? statistikk diskutere

People’s Movement against the EU har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør det være færre eller flere begrensninger på dagens velferdsgoder? statistikk diskutere

People’s Movement against the EU har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør velferdsmottakere testes for narkotika? statistikk diskutere

People’s Movement against the EU har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Støtter du EU sin økonomiske hjelp til Hellas? statistikk diskutere

People’s Movement against the EU har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør bankmenn ha en bonusbegrensning på 100% av lønnen sin? statistikk diskutere

People’s Movement against the EU har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør borgere få lov til å spare eller investere pengene sine i offshore bankkontoer? statistikk diskutere

People’s Movement against the EU har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skulle regjeringen bryte opp Amazon, Facebook og Google? statistikk diskutere

People’s Movement against the EU har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Støtter du Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP)? statistikk diskutere

People’s Movement against the EU har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Active Pensionists’ politisk sett på økonomisk problemer

økonomiske problemer

Bør regjeringen skaffe egenkapitalandel i selskaper den utbetaler under en lavkonjunktur? statistikk diskutere

Active Pensionists har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør regjeringen kutte i offentlig forbruk for å redusere den nasjonale gjelden? statistikk diskutere

Active Pensionists har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør regjeringen tilby skatteinsentiver til private selskaper for å beholde jobber innenfor landets grenser? statistikk diskutere

Active Pensionists har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør kirken skatt avskaffes? statistikk diskutere

Active Pensionists har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør staten heve den føderale minstelønnen? statistikk diskutere

Active Pensionists har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Støtter du en universell borgerlønnsordning? statistikk diskutere

Active Pensionists har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør staten klassifisere Bitcoin som en lovlig valuta? statistikk diskutere

Active Pensionists har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skulle regjeringen øke skattene på de rike? statistikk diskutere

Active Pensionists har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør merverdiavgiften økes eller reduseres? statistikk diskutere

Active Pensionists har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør styresmaktene legge til eller øke tollsatsene på produkter som importeres til landet? statistikk diskutere

Active Pensionists har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skulle regjeringen avskaffe arveavgift? statistikk diskutere

Active Pensionists har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør regjeringen bruke økonomisk stimulans for å hjelpe landet i resesjonsperioder? statistikk diskutere

Active Pensionists har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Tror du fagforeninger hjelper eller skader økonomien? statistikk diskutere

Active Pensionists har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør pensjonsutbetalingene økes for pensjonerte statsansatte? statistikk diskutere

Active Pensionists har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør regjeringen heve eller senke skattesatsen for bedrifter? statistikk diskutere

Active Pensionists har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør det være færre eller flere begrensninger på dagens velferdsgoder? statistikk diskutere

Active Pensionists har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør velferdsmottakere testes for narkotika? statistikk diskutere

Active Pensionists har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Støtter du EU sin økonomiske hjelp til Hellas? statistikk diskutere

Active Pensionists har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør bankmenn ha en bonusbegrensning på 100% av lønnen sin? statistikk diskutere

Active Pensionists har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør borgere få lov til å spare eller investere pengene sine i offshore bankkontoer? statistikk diskutere

Active Pensionists har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skulle regjeringen bryte opp Amazon, Facebook og Google? statistikk diskutere

Active Pensionists har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Støtter du Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP)? statistikk diskutere

Active Pensionists har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Pirate Party’s politisk sett på økonomisk problemer

økonomiske problemer

Bør regjeringen skaffe egenkapitalandel i selskaper den utbetaler under en lavkonjunktur? statistikk diskutere

Pirate Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør regjeringen kutte i offentlig forbruk for å redusere den nasjonale gjelden? statistikk diskutere

Pirate Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør regjeringen tilby skatteinsentiver til private selskaper for å beholde jobber innenfor landets grenser? statistikk diskutere

Pirate Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør kirken skatt avskaffes? statistikk diskutere

Pirate Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør staten heve den føderale minstelønnen? statistikk diskutere

Pirate Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Støtter du en universell borgerlønnsordning? statistikk diskutere

Pirate Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør staten klassifisere Bitcoin som en lovlig valuta? statistikk diskutere

Pirate Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skulle regjeringen øke skattene på de rike? statistikk diskutere

Pirate Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør merverdiavgiften økes eller reduseres? statistikk diskutere

Pirate Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør styresmaktene legge til eller øke tollsatsene på produkter som importeres til landet? statistikk diskutere

Pirate Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skulle regjeringen avskaffe arveavgift? statistikk diskutere

Pirate Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør regjeringen bruke økonomisk stimulans for å hjelpe landet i resesjonsperioder? statistikk diskutere

Pirate Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Tror du fagforeninger hjelper eller skader økonomien? statistikk diskutere

Pirate Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør pensjonsutbetalingene økes for pensjonerte statsansatte? statistikk diskutere

Pirate Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør regjeringen heve eller senke skattesatsen for bedrifter? statistikk diskutere

Pirate Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør det være færre eller flere begrensninger på dagens velferdsgoder? statistikk diskutere

Pirate Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør velferdsmottakere testes for narkotika? statistikk diskutere

Pirate Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Støtter du EU sin økonomiske hjelp til Hellas? statistikk diskutere

Pirate Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør bankmenn ha en bonusbegrensning på 100% av lønnen sin? statistikk diskutere

Pirate Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør borgere få lov til å spare eller investere pengene sine i offshore bankkontoer? statistikk diskutere

Pirate Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skulle regjeringen bryte opp Amazon, Facebook og Google? statistikk diskutere

Pirate Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Støtter du Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP)? statistikk diskutere

Pirate Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Party of the Danes’ politisk sett på økonomisk problemer

økonomiske problemer

Bør regjeringen skaffe egenkapitalandel i selskaper den utbetaler under en lavkonjunktur? statistikk diskutere

Party of the Danes har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør regjeringen kutte i offentlig forbruk for å redusere den nasjonale gjelden? statistikk diskutere

Party of the Danes har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør regjeringen tilby skatteinsentiver til private selskaper for å beholde jobber innenfor landets grenser? statistikk diskutere

Party of the Danes har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør kirken skatt avskaffes? statistikk diskutere

Party of the Danes har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør staten heve den føderale minstelønnen? statistikk diskutere

Party of the Danes har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Støtter du en universell borgerlønnsordning? statistikk diskutere

Party of the Danes har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør staten klassifisere Bitcoin som en lovlig valuta? statistikk diskutere

Party of the Danes har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skulle regjeringen øke skattene på de rike? statistikk diskutere

Party of the Danes har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør merverdiavgiften økes eller reduseres? statistikk diskutere

Party of the Danes har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør styresmaktene legge til eller øke tollsatsene på produkter som importeres til landet? statistikk diskutere

Party of the Danes har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skulle regjeringen avskaffe arveavgift? statistikk diskutere

Party of the Danes har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør regjeringen bruke økonomisk stimulans for å hjelpe landet i resesjonsperioder? statistikk diskutere

Party of the Danes har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Tror du fagforeninger hjelper eller skader økonomien? statistikk diskutere

Party of the Danes har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør pensjonsutbetalingene økes for pensjonerte statsansatte? statistikk diskutere

Party of the Danes har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør regjeringen heve eller senke skattesatsen for bedrifter? statistikk diskutere

Party of the Danes har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør det være færre eller flere begrensninger på dagens velferdsgoder? statistikk diskutere

Party of the Danes har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør velferdsmottakere testes for narkotika? statistikk diskutere

Party of the Danes har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Støtter du EU sin økonomiske hjelp til Hellas? statistikk diskutere

Party of the Danes har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør bankmenn ha en bonusbegrensning på 100% av lønnen sin? statistikk diskutere

Party of the Danes har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør borgere få lov til å spare eller investere pengene sine i offshore bankkontoer? statistikk diskutere

Party of the Danes har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skulle regjeringen bryte opp Amazon, Facebook og Google? statistikk diskutere

Party of the Danes har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Støtter du Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP)? statistikk diskutere

Party of the Danes har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

National Party’s politisk sett på økonomisk problemer

økonomiske problemer

Bør regjeringen skaffe egenkapitalandel i selskaper den utbetaler under en lavkonjunktur? statistikk diskutere

National Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør regjeringen kutte i offentlig forbruk for å redusere den nasjonale gjelden? statistikk diskutere

National Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør regjeringen tilby skatteinsentiver til private selskaper for å beholde jobber innenfor landets grenser? statistikk diskutere

National Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør kirken skatt avskaffes? statistikk diskutere

National Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør staten heve den føderale minstelønnen? statistikk diskutere

National Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Støtter du en universell borgerlønnsordning? statistikk diskutere

National Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør staten klassifisere Bitcoin som en lovlig valuta? statistikk diskutere

National Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skulle regjeringen øke skattene på de rike? statistikk diskutere

National Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør merverdiavgiften økes eller reduseres? statistikk diskutere

National Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør styresmaktene legge til eller øke tollsatsene på produkter som importeres til landet? statistikk diskutere

National Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skulle regjeringen avskaffe arveavgift? statistikk diskutere

National Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør regjeringen bruke økonomisk stimulans for å hjelpe landet i resesjonsperioder? statistikk diskutere

National Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Tror du fagforeninger hjelper eller skader økonomien? statistikk diskutere

National Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør pensjonsutbetalingene økes for pensjonerte statsansatte? statistikk diskutere

National Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør regjeringen heve eller senke skattesatsen for bedrifter? statistikk diskutere

National Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør det være færre eller flere begrensninger på dagens velferdsgoder? statistikk diskutere

National Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør velferdsmottakere testes for narkotika? statistikk diskutere

National Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Støtter du EU sin økonomiske hjelp til Hellas? statistikk diskutere

National Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør bankmenn ha en bonusbegrensning på 100% av lønnen sin? statistikk diskutere

National Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør borgere få lov til å spare eller investere pengene sine i offshore bankkontoer? statistikk diskutere

National Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skulle regjeringen bryte opp Amazon, Facebook og Google? statistikk diskutere

National Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Støtter du Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP)? statistikk diskutere

National Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Visions Party’s politisk sett på økonomisk problemer

økonomiske problemer

Bør regjeringen skaffe egenkapitalandel i selskaper den utbetaler under en lavkonjunktur? statistikk diskutere

Visions Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør regjeringen kutte i offentlig forbruk for å redusere den nasjonale gjelden? statistikk diskutere

Visions Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør regjeringen tilby skatteinsentiver til private selskaper for å beholde jobber innenfor landets grenser? statistikk diskutere

Visions Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør kirken skatt avskaffes? statistikk diskutere

Visions Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør staten heve den føderale minstelønnen? statistikk diskutere

Visions Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Støtter du en universell borgerlønnsordning? statistikk diskutere

Visions Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør staten klassifisere Bitcoin som en lovlig valuta? statistikk diskutere

Visions Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skulle regjeringen øke skattene på de rike? statistikk diskutere

Visions Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør merverdiavgiften økes eller reduseres? statistikk diskutere

Visions Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør styresmaktene legge til eller øke tollsatsene på produkter som importeres til landet? statistikk diskutere

Visions Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skulle regjeringen avskaffe arveavgift? statistikk diskutere

Visions Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør regjeringen bruke økonomisk stimulans for å hjelpe landet i resesjonsperioder? statistikk diskutere

Visions Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Tror du fagforeninger hjelper eller skader økonomien? statistikk diskutere

Visions Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør pensjonsutbetalingene økes for pensjonerte statsansatte? statistikk diskutere

Visions Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør regjeringen heve eller senke skattesatsen for bedrifter? statistikk diskutere

Visions Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør det være færre eller flere begrensninger på dagens velferdsgoder? statistikk diskutere

Visions Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør velferdsmottakere testes for narkotika? statistikk diskutere

Visions Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Støtter du EU sin økonomiske hjelp til Hellas? statistikk diskutere

Visions Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør bankmenn ha en bonusbegrensning på 100% av lønnen sin? statistikk diskutere

Visions Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør borgere få lov til å spare eller investere pengene sine i offshore bankkontoer? statistikk diskutere

Visions Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skulle regjeringen bryte opp Amazon, Facebook og Google? statistikk diskutere

Visions Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Støtter du Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP)? statistikk diskutere

Visions Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Ring of the People’s politisk sett på økonomisk problemer

økonomiske problemer

Bør regjeringen skaffe egenkapitalandel i selskaper den utbetaler under en lavkonjunktur? statistikk diskutere

Ring of the People har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør regjeringen kutte i offentlig forbruk for å redusere den nasjonale gjelden? statistikk diskutere

Ring of the People har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør regjeringen tilby skatteinsentiver til private selskaper for å beholde jobber innenfor landets grenser? statistikk diskutere

Ring of the People har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør kirken skatt avskaffes? statistikk diskutere

Ring of the People har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør staten heve den føderale minstelønnen? statistikk diskutere

Ring of the People har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Støtter du en universell borgerlønnsordning? statistikk diskutere

Ring of the People har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør staten klassifisere Bitcoin som en lovlig valuta? statistikk diskutere

Ring of the People har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skulle regjeringen øke skattene på de rike? statistikk diskutere

Ring of the People har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør merverdiavgiften økes eller reduseres? statistikk diskutere

Ring of the People har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør styresmaktene legge til eller øke tollsatsene på produkter som importeres til landet? statistikk diskutere

Ring of the People har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skulle regjeringen avskaffe arveavgift? statistikk diskutere

Ring of the People har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør regjeringen bruke økonomisk stimulans for å hjelpe landet i resesjonsperioder? statistikk diskutere

Ring of the People har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Tror du fagforeninger hjelper eller skader økonomien? statistikk diskutere

Ring of the People har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør pensjonsutbetalingene økes for pensjonerte statsansatte? statistikk diskutere

Ring of the People har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør regjeringen heve eller senke skattesatsen for bedrifter? statistikk diskutere

Ring of the People har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør det være færre eller flere begrensninger på dagens velferdsgoder? statistikk diskutere

Ring of the People har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør velferdsmottakere testes for narkotika? statistikk diskutere

Ring of the People har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Støtter du EU sin økonomiske hjelp til Hellas? statistikk diskutere

Ring of the People har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør bankmenn ha en bonusbegrensning på 100% av lønnen sin? statistikk diskutere

Ring of the People har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør borgere få lov til å spare eller investere pengene sine i offshore bankkontoer? statistikk diskutere

Ring of the People har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skulle regjeringen bryte opp Amazon, Facebook og Google? statistikk diskutere

Ring of the People har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Støtter du Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP)? statistikk diskutere

Ring of the People har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

The Black Register’s politisk sett på økonomisk problemer

økonomiske problemer

Bør regjeringen skaffe egenkapitalandel i selskaper den utbetaler under en lavkonjunktur? statistikk diskutere

The Black Register har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør regjeringen kutte i offentlig forbruk for å redusere den nasjonale gjelden? statistikk diskutere

The Black Register har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør regjeringen tilby skatteinsentiver til private selskaper for å beholde jobber innenfor landets grenser? statistikk diskutere

The Black Register har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør kirken skatt avskaffes? statistikk diskutere

The Black Register har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør staten heve den føderale minstelønnen? statistikk diskutere

The Black Register har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Støtter du en universell borgerlønnsordning? statistikk diskutere

The Black Register har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør staten klassifisere Bitcoin som en lovlig valuta? statistikk diskutere

The Black Register har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skulle regjeringen øke skattene på de rike? statistikk diskutere

The Black Register har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør merverdiavgiften økes eller reduseres? statistikk diskutere

The Black Register har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør styresmaktene legge til eller øke tollsatsene på produkter som importeres til landet? statistikk diskutere

The Black Register har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skulle regjeringen avskaffe arveavgift? statistikk diskutere

The Black Register har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør regjeringen bruke økonomisk stimulans for å hjelpe landet i resesjonsperioder? statistikk diskutere

The Black Register har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Tror du fagforeninger hjelper eller skader økonomien? statistikk diskutere

The Black Register har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør pensjonsutbetalingene økes for pensjonerte statsansatte? statistikk diskutere

The Black Register har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør regjeringen heve eller senke skattesatsen for bedrifter? statistikk diskutere

The Black Register har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør det være færre eller flere begrensninger på dagens velferdsgoder? statistikk diskutere

The Black Register har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør velferdsmottakere testes for narkotika? statistikk diskutere

The Black Register har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Støtter du EU sin økonomiske hjelp til Hellas? statistikk diskutere

The Black Register har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør bankmenn ha en bonusbegrensning på 100% av lønnen sin? statistikk diskutere

The Black Register har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør borgere få lov til å spare eller investere pengene sine i offshore bankkontoer? statistikk diskutere

The Black Register har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skulle regjeringen bryte opp Amazon, Facebook og Google? statistikk diskutere

The Black Register har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Støtter du Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP)? statistikk diskutere

The Black Register har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Puppet Party’s politisk sett på økonomisk problemer

økonomiske problemer

Bør regjeringen skaffe egenkapitalandel i selskaper den utbetaler under en lavkonjunktur? statistikk diskutere

Puppet Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør regjeringen kutte i offentlig forbruk for å redusere den nasjonale gjelden? statistikk diskutere

Puppet Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør regjeringen tilby skatteinsentiver til private selskaper for å beholde jobber innenfor landets grenser? statistikk diskutere

Puppet Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør kirken skatt avskaffes? statistikk diskutere

Puppet Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør staten heve den føderale minstelønnen? statistikk diskutere

Puppet Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Støtter du en universell borgerlønnsordning? statistikk diskutere

Puppet Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør staten klassifisere Bitcoin som en lovlig valuta? statistikk diskutere

Puppet Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skulle regjeringen øke skattene på de rike? statistikk diskutere

Puppet Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør merverdiavgiften økes eller reduseres? statistikk diskutere

Puppet Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør styresmaktene legge til eller øke tollsatsene på produkter som importeres til landet? statistikk diskutere

Puppet Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skulle regjeringen avskaffe arveavgift? statistikk diskutere

Puppet Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør regjeringen bruke økonomisk stimulans for å hjelpe landet i resesjonsperioder? statistikk diskutere

Puppet Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Tror du fagforeninger hjelper eller skader økonomien? statistikk diskutere

Puppet Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør pensjonsutbetalingene økes for pensjonerte statsansatte? statistikk diskutere

Puppet Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør regjeringen heve eller senke skattesatsen for bedrifter? statistikk diskutere

Puppet Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør det være færre eller flere begrensninger på dagens velferdsgoder? statistikk diskutere

Puppet Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør velferdsmottakere testes for narkotika? statistikk diskutere

Puppet Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Støtter du EU sin økonomiske hjelp til Hellas? statistikk diskutere

Puppet Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør bankmenn ha en bonusbegrensning på 100% av lønnen sin? statistikk diskutere

Puppet Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør borgere få lov til å spare eller investere pengene sine i offshore bankkontoer? statistikk diskutere

Puppet Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skulle regjeringen bryte opp Amazon, Facebook og Google? statistikk diskutere

Puppet Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Støtter du Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP)? statistikk diskutere

Puppet Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Liberal People’s Party’s politisk sett på økonomisk problemer

økonomiske problemer

Bør regjeringen skaffe egenkapitalandel i selskaper den utbetaler under en lavkonjunktur? statistikk diskutere

Liberal People’s Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør regjeringen kutte i offentlig forbruk for å redusere den nasjonale gjelden? statistikk diskutere

Liberal People’s Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør regjeringen tilby skatteinsentiver til private selskaper for å beholde jobber innenfor landets grenser? statistikk diskutere

Liberal People’s Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør kirken skatt avskaffes? statistikk diskutere

Liberal People’s Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør staten heve den føderale minstelønnen? statistikk diskutere

Liberal People’s Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Støtter du en universell borgerlønnsordning? statistikk diskutere

Liberal People’s Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør staten klassifisere Bitcoin som en lovlig valuta? statistikk diskutere

Liberal People’s Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skulle regjeringen øke skattene på de rike? statistikk diskutere

Liberal People’s Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør merverdiavgiften økes eller reduseres? statistikk diskutere

Liberal People’s Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør styresmaktene legge til eller øke tollsatsene på produkter som importeres til landet? statistikk diskutere

Liberal People’s Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skulle regjeringen avskaffe arveavgift? statistikk diskutere

Liberal People’s Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør regjeringen bruke økonomisk stimulans for å hjelpe landet i resesjonsperioder? statistikk diskutere

Liberal People’s Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Tror du fagforeninger hjelper eller skader økonomien? statistikk diskutere

Liberal People’s Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør pensjonsutbetalingene økes for pensjonerte statsansatte? statistikk diskutere

Liberal People’s Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør regjeringen heve eller senke skattesatsen for bedrifter? statistikk diskutere

Liberal People’s Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør det være færre eller flere begrensninger på dagens velferdsgoder? statistikk diskutere

Liberal People’s Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør velferdsmottakere testes for narkotika? statistikk diskutere

Liberal People’s Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Støtter du EU sin økonomiske hjelp til Hellas? statistikk diskutere

Liberal People’s Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør bankmenn ha en bonusbegrensning på 100% av lønnen sin? statistikk diskutere

Liberal People’s Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør borgere få lov til å spare eller investere pengene sine i offshore bankkontoer? statistikk diskutere

Liberal People’s Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skulle regjeringen bryte opp Amazon, Facebook og Google? statistikk diskutere

Liberal People’s Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Støtter du Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP)? statistikk diskutere

Liberal People’s Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Cannabis Party’s politisk sett på økonomisk problemer

økonomiske problemer

Bør regjeringen skaffe egenkapitalandel i selskaper den utbetaler under en lavkonjunktur? statistikk diskutere

Cannabis Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør regjeringen kutte i offentlig forbruk for å redusere den nasjonale gjelden? statistikk diskutere

Cannabis Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør regjeringen tilby skatteinsentiver til private selskaper for å beholde jobber innenfor landets grenser? statistikk diskutere

Cannabis Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør kirken skatt avskaffes? statistikk diskutere

Cannabis Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør staten heve den føderale minstelønnen? statistikk diskutere

Cannabis Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Støtter du en universell borgerlønnsordning? statistikk diskutere

Cannabis Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør staten klassifisere Bitcoin som en lovlig valuta? statistikk diskutere

Cannabis Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skulle regjeringen øke skattene på de rike? statistikk diskutere

Cannabis Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør merverdiavgiften økes eller reduseres? statistikk diskutere

Cannabis Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør styresmaktene legge til eller øke tollsatsene på produkter som importeres til landet? statistikk diskutere

Cannabis Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skulle regjeringen avskaffe arveavgift? statistikk diskutere

Cannabis Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør regjeringen bruke økonomisk stimulans for å hjelpe landet i resesjonsperioder? statistikk diskutere

Cannabis Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Tror du fagforeninger hjelper eller skader økonomien? statistikk diskutere

Cannabis Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør pensjonsutbetalingene økes for pensjonerte statsansatte? statistikk diskutere

Cannabis Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør regjeringen heve eller senke skattesatsen for bedrifter? statistikk diskutere

Cannabis Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør det være færre eller flere begrensninger på dagens velferdsgoder? statistikk diskutere

Cannabis Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør velferdsmottakere testes for narkotika? statistikk diskutere

Cannabis Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Støtter du EU sin økonomiske hjelp til Hellas? statistikk diskutere

Cannabis Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør bankmenn ha en bonusbegrensning på 100% av lønnen sin? statistikk diskutere

Cannabis Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør borgere få lov til å spare eller investere pengene sine i offshore bankkontoer? statistikk diskutere

Cannabis Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skulle regjeringen bryte opp Amazon, Facebook og Google? statistikk diskutere

Cannabis Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Støtter du Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP)? statistikk diskutere

Cannabis Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Schleswig Party’s politisk sett på økonomisk problemer

økonomiske problemer

Bør regjeringen skaffe egenkapitalandel i selskaper den utbetaler under en lavkonjunktur? statistikk diskutere

Schleswig Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør regjeringen kutte i offentlig forbruk for å redusere den nasjonale gjelden? statistikk diskutere

Schleswig Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør regjeringen tilby skatteinsentiver til private selskaper for å beholde jobber innenfor landets grenser? statistikk diskutere

Schleswig Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør kirken skatt avskaffes? statistikk diskutere

Schleswig Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør staten heve den føderale minstelønnen? statistikk diskutere

Schleswig Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Støtter du en universell borgerlønnsordning? statistikk diskutere

Schleswig Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør staten klassifisere Bitcoin som en lovlig valuta? statistikk diskutere

Schleswig Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skulle regjeringen øke skattene på de rike? statistikk diskutere

Schleswig Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør merverdiavgiften økes eller reduseres? statistikk diskutere

Schleswig Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør styresmaktene legge til eller øke tollsatsene på produkter som importeres til landet? statistikk diskutere

Schleswig Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skulle regjeringen avskaffe arveavgift? statistikk diskutere

Schleswig Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør regjeringen bruke økonomisk stimulans for å hjelpe landet i resesjonsperioder? statistikk diskutere

Schleswig Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Tror du fagforeninger hjelper eller skader økonomien? statistikk diskutere

Schleswig Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør pensjonsutbetalingene økes for pensjonerte statsansatte? statistikk diskutere

Schleswig Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør regjeringen heve eller senke skattesatsen for bedrifter? statistikk diskutere

Schleswig Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør det være færre eller flere begrensninger på dagens velferdsgoder? statistikk diskutere

Schleswig Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør velferdsmottakere testes for narkotika? statistikk diskutere

Schleswig Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Støtter du EU sin økonomiske hjelp til Hellas? statistikk diskutere

Schleswig Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør bankmenn ha en bonusbegrensning på 100% av lønnen sin? statistikk diskutere

Schleswig Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør borgere få lov til å spare eller investere pengene sine i offshore bankkontoer? statistikk diskutere

Schleswig Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skulle regjeringen bryte opp Amazon, Facebook og Google? statistikk diskutere

Schleswig Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Støtter du Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP)? statistikk diskutere

Schleswig Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Center Party’s politisk sett på økonomisk problemer

økonomiske problemer

Bør regjeringen skaffe egenkapitalandel i selskaper den utbetaler under en lavkonjunktur? statistikk diskutere

Center Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør regjeringen kutte i offentlig forbruk for å redusere den nasjonale gjelden? statistikk diskutere

Center Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør regjeringen tilby skatteinsentiver til private selskaper for å beholde jobber innenfor landets grenser? statistikk diskutere

Center Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør kirken skatt avskaffes? statistikk diskutere

Center Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør staten heve den føderale minstelønnen? statistikk diskutere

Center Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Støtter du en universell borgerlønnsordning? statistikk diskutere

Center Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør staten klassifisere Bitcoin som en lovlig valuta? statistikk diskutere

Center Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skulle regjeringen øke skattene på de rike? statistikk diskutere

Center Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør merverdiavgiften økes eller reduseres? statistikk diskutere

Center Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør styresmaktene legge til eller øke tollsatsene på produkter som importeres til landet? statistikk diskutere

Center Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skulle regjeringen avskaffe arveavgift? statistikk diskutere

Center Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør regjeringen bruke økonomisk stimulans for å hjelpe landet i resesjonsperioder? statistikk diskutere

Center Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Tror du fagforeninger hjelper eller skader økonomien? statistikk diskutere

Center Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør pensjonsutbetalingene økes for pensjonerte statsansatte? statistikk diskutere

Center Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør regjeringen heve eller senke skattesatsen for bedrifter? statistikk diskutere

Center Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør det være færre eller flere begrensninger på dagens velferdsgoder? statistikk diskutere

Center Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør velferdsmottakere testes for narkotika? statistikk diskutere

Center Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Støtter du EU sin økonomiske hjelp til Hellas? statistikk diskutere

Center Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør bankmenn ha en bonusbegrensning på 100% av lønnen sin? statistikk diskutere

Center Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør borgere få lov til å spare eller investere pengene sine i offshore bankkontoer? statistikk diskutere

Center Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skulle regjeringen bryte opp Amazon, Facebook og Google? statistikk diskutere

Center Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Støtter du Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP)? statistikk diskutere

Center Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Diskuter denne...

Dansk Norsk