Prøv den politiske quiz
Quiz  |  Meningsmålinger  |  Partier  | 

Den raske veiledningen til Denmark political parties stammer fra utenrikspolitikk problemer

Komplett liste over det political parties politiske situasjoner om utenrikspolitikk problemer

Liberal Party’s politisk sett på utenrikspolitikk problemer

Utenrikspolitiske spørsmål

Bør det være ulovlig å delta i en boikott av Israel? statistikk diskutere

Liberal Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Støtter du de militære offensivene mot IS i den irakiske byen Mosul? statistikk diskutere

Liberal Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skulle vårt land forbli i NATO? statistikk diskutere

Liberal Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør styrte USA President Assad Syrias? statistikk diskutere

Liberal Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skal myndighetene prøve å påvirke valg i andre land? statistikk diskutere

Liberal Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Dersom EU-kommisjonen demonteres? statistikk diskutere

Liberal Party velgere: Nei Source

Skulle USA aksepterer flyktninger fra Syria? statistikk diskutere

Liberal Party velgere: Nei Source

Skulle Storbritannia få lov til å få tilgang til europeiske markeder når de forlater EU? statistikk diskutere

Liberal Party velgere: Ja Source

Dersom antall land i EU reduseres til 15? statistikk diskutere

Liberal Party velgere: Nei Source

Skulle Storbritannia trekke seg fra EU? statistikk diskutere

Liberal Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skulle EU utvikle seg til United States of Europe? statistikk diskutere

Liberal Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør etterretningsorganisasjoner slås sammen for å skape en sentral EU byrå? statistikk diskutere

Liberal Party velgere: Nei Source

Bør regjeringen øke eller redusere utenlandsk hjelp utgifter? statistikk diskutere

Liberal Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør den kinesiske regjeringen kunne utlevere flyktninger fra Hong Kong? statistikk diskutere

Liberal Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skulle EU-sanksjoner medlemslandene med autoritære regimer? statistikk diskutere

Liberal Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør USA fortsette å støtte Israel? statistikk diskutere

Liberal Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skulle Storbritannia og Nord-Irland forbli i EUs tollområde etter Brexit? statistikk diskutere

Liberal Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Støtter du opprettelsen av en europeisk hær? statistikk diskutere

Liberal Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør enhver 18 år gammel borger være pliktig til å gi minst ett år militærtjeneste? statistikk diskutere

Liberal Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skulle regjeringen øke eller redusere militære utgifter? statistikk diskutere

Liberal Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Social Democrats’ politisk sett på utenrikspolitikk problemer

Utenrikspolitiske spørsmål

Bør det være ulovlig å delta i en boikott av Israel? statistikk diskutere

Social Democrats har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Støtter du de militære offensivene mot IS i den irakiske byen Mosul? statistikk diskutere

Social Democrats har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skulle vårt land forbli i NATO? statistikk diskutere

Social Democrats har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør styrte USA President Assad Syrias? statistikk diskutere

Social Democrats har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skal myndighetene prøve å påvirke valg i andre land? statistikk diskutere

Social Democrats har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Dersom EU-kommisjonen demonteres? statistikk diskutere

Social Democrats velgere: Nei Source

Skulle USA aksepterer flyktninger fra Syria? statistikk diskutere

Social Democrats velgere: Ja Source

Skulle Storbritannia få lov til å få tilgang til europeiske markeder når de forlater EU? statistikk diskutere

Social Democrats velgere: Ja Source

Dersom antall land i EU reduseres til 15? statistikk diskutere

Social Democrats velgere: Nei Source

Skulle Storbritannia trekke seg fra EU? statistikk diskutere

Social Democrats har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skulle EU utvikle seg til United States of Europe? statistikk diskutere

Social Democrats har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør etterretningsorganisasjoner slås sammen for å skape en sentral EU byrå? statistikk diskutere

Social Democrats har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør regjeringen øke eller redusere utenlandsk hjelp utgifter? statistikk diskutere

Social Democrats har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør den kinesiske regjeringen kunne utlevere flyktninger fra Hong Kong? statistikk diskutere

Social Democrats har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skulle EU-sanksjoner medlemslandene med autoritære regimer? statistikk diskutere

Social Democrats har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør USA fortsette å støtte Israel? statistikk diskutere

Social Democrats har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skulle Storbritannia og Nord-Irland forbli i EUs tollområde etter Brexit? statistikk diskutere

Social Democrats har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Støtter du opprettelsen av en europeisk hær? statistikk diskutere

Social Democrats har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør enhver 18 år gammel borger være pliktig til å gi minst ett år militærtjeneste? statistikk diskutere

Social Democrats har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skulle regjeringen øke eller redusere militære utgifter? statistikk diskutere

Social Democrats har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Danish Social Liberal Party’s politisk sett på utenrikspolitikk problemer

Utenrikspolitiske spørsmål

Bør det være ulovlig å delta i en boikott av Israel? statistikk diskutere

Danish Social Liberal Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Støtter du de militære offensivene mot IS i den irakiske byen Mosul? statistikk diskutere

Danish Social Liberal Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skulle vårt land forbli i NATO? statistikk diskutere

Danish Social Liberal Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør styrte USA President Assad Syrias? statistikk diskutere

Danish Social Liberal Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skal myndighetene prøve å påvirke valg i andre land? statistikk diskutere

Danish Social Liberal Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Dersom EU-kommisjonen demonteres? statistikk diskutere

Danish Social Liberal Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skulle USA aksepterer flyktninger fra Syria? statistikk diskutere

Danish Social Liberal Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skulle Storbritannia få lov til å få tilgang til europeiske markeder når de forlater EU? statistikk diskutere

Danish Social Liberal Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Dersom antall land i EU reduseres til 15? statistikk diskutere

Danish Social Liberal Party velgere: Nei Source

Skulle Storbritannia trekke seg fra EU? statistikk diskutere

Danish Social Liberal Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skulle EU utvikle seg til United States of Europe? statistikk diskutere

Danish Social Liberal Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør etterretningsorganisasjoner slås sammen for å skape en sentral EU byrå? statistikk diskutere

Danish Social Liberal Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør regjeringen øke eller redusere utenlandsk hjelp utgifter? statistikk diskutere

Danish Social Liberal Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør den kinesiske regjeringen kunne utlevere flyktninger fra Hong Kong? statistikk diskutere

Danish Social Liberal Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skulle EU-sanksjoner medlemslandene med autoritære regimer? statistikk diskutere

Danish Social Liberal Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør USA fortsette å støtte Israel? statistikk diskutere

Danish Social Liberal Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skulle Storbritannia og Nord-Irland forbli i EUs tollområde etter Brexit? statistikk diskutere

Danish Social Liberal Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Støtter du opprettelsen av en europeisk hær? statistikk diskutere

Danish Social Liberal Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør enhver 18 år gammel borger være pliktig til å gi minst ett år militærtjeneste? statistikk diskutere

Danish Social Liberal Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skulle regjeringen øke eller redusere militære utgifter? statistikk diskutere

Danish Social Liberal Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Red-Green Alliance’s politisk sett på utenrikspolitikk problemer

Utenrikspolitiske spørsmål

Bør det være ulovlig å delta i en boikott av Israel? statistikk diskutere

Red-Green Alliance har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Støtter du de militære offensivene mot IS i den irakiske byen Mosul? statistikk diskutere

Red-Green Alliance har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skulle vårt land forbli i NATO? statistikk diskutere

Red-Green Alliance har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør styrte USA President Assad Syrias? statistikk diskutere

Red-Green Alliance har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skal myndighetene prøve å påvirke valg i andre land? statistikk diskutere

Red-Green Alliance har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Dersom EU-kommisjonen demonteres? statistikk diskutere

Red-Green Alliance velgere: Nei Source

Skulle USA aksepterer flyktninger fra Syria? statistikk diskutere

Red-Green Alliance velgere: Ja Source

Skulle Storbritannia få lov til å få tilgang til europeiske markeder når de forlater EU? statistikk diskutere

Red-Green Alliance har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Dersom antall land i EU reduseres til 15? statistikk diskutere

Red-Green Alliance velgere: Nei Source

Skulle Storbritannia trekke seg fra EU? statistikk diskutere

Red-Green Alliance har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skulle EU utvikle seg til United States of Europe? statistikk diskutere

Red-Green Alliance har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør etterretningsorganisasjoner slås sammen for å skape en sentral EU byrå? statistikk diskutere

Red-Green Alliance har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør regjeringen øke eller redusere utenlandsk hjelp utgifter? statistikk diskutere

Red-Green Alliance har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør den kinesiske regjeringen kunne utlevere flyktninger fra Hong Kong? statistikk diskutere

Red-Green Alliance har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skulle EU-sanksjoner medlemslandene med autoritære regimer? statistikk diskutere

Red-Green Alliance har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør USA fortsette å støtte Israel? statistikk diskutere

Red-Green Alliance har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skulle Storbritannia og Nord-Irland forbli i EUs tollområde etter Brexit? statistikk diskutere

Red-Green Alliance har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Støtter du opprettelsen av en europeisk hær? statistikk diskutere

Red-Green Alliance har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør enhver 18 år gammel borger være pliktig til å gi minst ett år militærtjeneste? statistikk diskutere

Red-Green Alliance har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skulle regjeringen øke eller redusere militære utgifter? statistikk diskutere

Red-Green Alliance har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Danish People’s Party’s politisk sett på utenrikspolitikk problemer

Utenrikspolitiske spørsmål

Bør det være ulovlig å delta i en boikott av Israel? statistikk diskutere

Danish People’s Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Støtter du de militære offensivene mot IS i den irakiske byen Mosul? statistikk diskutere

Danish People’s Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skulle vårt land forbli i NATO? statistikk diskutere

Danish People’s Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør styrte USA President Assad Syrias? statistikk diskutere

Danish People’s Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skal myndighetene prøve å påvirke valg i andre land? statistikk diskutere

Danish People’s Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Dersom EU-kommisjonen demonteres? statistikk diskutere

Danish People’s Party velgere: Ja Source

Skulle USA aksepterer flyktninger fra Syria? statistikk diskutere

Danish People’s Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skulle Storbritannia få lov til å få tilgang til europeiske markeder når de forlater EU? statistikk diskutere

Danish People’s Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Dersom antall land i EU reduseres til 15? statistikk diskutere

Danish People’s Party velgere: Ja Source

Skulle Storbritannia trekke seg fra EU? statistikk diskutere

Danish People’s Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skulle EU utvikle seg til United States of Europe? statistikk diskutere

Danish People’s Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør etterretningsorganisasjoner slås sammen for å skape en sentral EU byrå? statistikk diskutere

Danish People’s Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør regjeringen øke eller redusere utenlandsk hjelp utgifter? statistikk diskutere

Danish People’s Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør den kinesiske regjeringen kunne utlevere flyktninger fra Hong Kong? statistikk diskutere

Danish People’s Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skulle EU-sanksjoner medlemslandene med autoritære regimer? statistikk diskutere

Danish People’s Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør USA fortsette å støtte Israel? statistikk diskutere

Danish People’s Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skulle Storbritannia og Nord-Irland forbli i EUs tollområde etter Brexit? statistikk diskutere

Danish People’s Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Støtter du opprettelsen av en europeisk hær? statistikk diskutere

Danish People’s Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør enhver 18 år gammel borger være pliktig til å gi minst ett år militærtjeneste? statistikk diskutere

Danish People’s Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skulle regjeringen øke eller redusere militære utgifter? statistikk diskutere

Danish People’s Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

New Civic Party’s politisk sett på utenrikspolitikk problemer

Utenrikspolitiske spørsmål

Bør det være ulovlig å delta i en boikott av Israel? statistikk diskutere

New Civic Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Støtter du de militære offensivene mot IS i den irakiske byen Mosul? statistikk diskutere

New Civic Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skulle vårt land forbli i NATO? statistikk diskutere

New Civic Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør styrte USA President Assad Syrias? statistikk diskutere

New Civic Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skal myndighetene prøve å påvirke valg i andre land? statistikk diskutere

New Civic Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Dersom EU-kommisjonen demonteres? statistikk diskutere

New Civic Party velgere: Ja Source

Skulle USA aksepterer flyktninger fra Syria? statistikk diskutere

New Civic Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skulle Storbritannia få lov til å få tilgang til europeiske markeder når de forlater EU? statistikk diskutere

New Civic Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Dersom antall land i EU reduseres til 15? statistikk diskutere

New Civic Party velgere: Ja Source

Skulle Storbritannia trekke seg fra EU? statistikk diskutere

New Civic Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skulle EU utvikle seg til United States of Europe? statistikk diskutere

New Civic Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør etterretningsorganisasjoner slås sammen for å skape en sentral EU byrå? statistikk diskutere

New Civic Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør regjeringen øke eller redusere utenlandsk hjelp utgifter? statistikk diskutere

New Civic Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør den kinesiske regjeringen kunne utlevere flyktninger fra Hong Kong? statistikk diskutere

New Civic Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skulle EU-sanksjoner medlemslandene med autoritære regimer? statistikk diskutere

New Civic Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør USA fortsette å støtte Israel? statistikk diskutere

New Civic Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skulle Storbritannia og Nord-Irland forbli i EUs tollområde etter Brexit? statistikk diskutere

New Civic Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Støtter du opprettelsen av en europeisk hær? statistikk diskutere

New Civic Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør enhver 18 år gammel borger være pliktig til å gi minst ett år militærtjeneste? statistikk diskutere

New Civic Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skulle regjeringen øke eller redusere militære utgifter? statistikk diskutere

New Civic Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Socialist People’s Party’s politisk sett på utenrikspolitikk problemer

Utenrikspolitiske spørsmål

Bør det være ulovlig å delta i en boikott av Israel? statistikk diskutere

Socialist People’s Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Støtter du de militære offensivene mot IS i den irakiske byen Mosul? statistikk diskutere

Socialist People’s Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skulle vårt land forbli i NATO? statistikk diskutere

Socialist People’s Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør styrte USA President Assad Syrias? statistikk diskutere

Socialist People’s Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skal myndighetene prøve å påvirke valg i andre land? statistikk diskutere

Socialist People’s Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Dersom EU-kommisjonen demonteres? statistikk diskutere

Socialist People’s Party velgere: Nei Source

Skulle USA aksepterer flyktninger fra Syria? statistikk diskutere

Socialist People’s Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skulle Storbritannia få lov til å få tilgang til europeiske markeder når de forlater EU? statistikk diskutere

Socialist People’s Party velgere: Ja Source

Dersom antall land i EU reduseres til 15? statistikk diskutere

Socialist People’s Party velgere: Nei Source

Skulle Storbritannia trekke seg fra EU? statistikk diskutere

Socialist People’s Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skulle EU utvikle seg til United States of Europe? statistikk diskutere

Socialist People’s Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør etterretningsorganisasjoner slås sammen for å skape en sentral EU byrå? statistikk diskutere

Socialist People’s Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør regjeringen øke eller redusere utenlandsk hjelp utgifter? statistikk diskutere

Socialist People’s Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør den kinesiske regjeringen kunne utlevere flyktninger fra Hong Kong? statistikk diskutere

Socialist People’s Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skulle EU-sanksjoner medlemslandene med autoritære regimer? statistikk diskutere

Socialist People’s Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør USA fortsette å støtte Israel? statistikk diskutere

Socialist People’s Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skulle Storbritannia og Nord-Irland forbli i EUs tollområde etter Brexit? statistikk diskutere

Socialist People’s Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Støtter du opprettelsen av en europeisk hær? statistikk diskutere

Socialist People’s Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør enhver 18 år gammel borger være pliktig til å gi minst ett år militærtjeneste? statistikk diskutere

Socialist People’s Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skulle regjeringen øke eller redusere militære utgifter? statistikk diskutere

Socialist People’s Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Conservative People’s Party’s politisk sett på utenrikspolitikk problemer

Utenrikspolitiske spørsmål

Bør det være ulovlig å delta i en boikott av Israel? statistikk diskutere

Conservative People’s Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Støtter du de militære offensivene mot IS i den irakiske byen Mosul? statistikk diskutere

Conservative People’s Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skulle vårt land forbli i NATO? statistikk diskutere

Conservative People’s Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør styrte USA President Assad Syrias? statistikk diskutere

Conservative People’s Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skal myndighetene prøve å påvirke valg i andre land? statistikk diskutere

Conservative People’s Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Dersom EU-kommisjonen demonteres? statistikk diskutere

Conservative People’s Party velgere: Nei Source

Skulle USA aksepterer flyktninger fra Syria? statistikk diskutere

Conservative People’s Party velgere: Nei Source

Skulle Storbritannia få lov til å få tilgang til europeiske markeder når de forlater EU? statistikk diskutere

Conservative People’s Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Dersom antall land i EU reduseres til 15? statistikk diskutere

Conservative People’s Party velgere: Nei Source

Skulle Storbritannia trekke seg fra EU? statistikk diskutere

Conservative People’s Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skulle EU utvikle seg til United States of Europe? statistikk diskutere

Conservative People’s Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør etterretningsorganisasjoner slås sammen for å skape en sentral EU byrå? statistikk diskutere

Conservative People’s Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør regjeringen øke eller redusere utenlandsk hjelp utgifter? statistikk diskutere

Conservative People’s Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør den kinesiske regjeringen kunne utlevere flyktninger fra Hong Kong? statistikk diskutere

Conservative People’s Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skulle EU-sanksjoner medlemslandene med autoritære regimer? statistikk diskutere

Conservative People’s Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør USA fortsette å støtte Israel? statistikk diskutere

Conservative People’s Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skulle Storbritannia og Nord-Irland forbli i EUs tollområde etter Brexit? statistikk diskutere

Conservative People’s Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Støtter du opprettelsen av en europeisk hær? statistikk diskutere

Conservative People’s Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør enhver 18 år gammel borger være pliktig til å gi minst ett år militærtjeneste? statistikk diskutere

Conservative People’s Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skulle regjeringen øke eller redusere militære utgifter? statistikk diskutere

Conservative People’s Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Liberal Alliance’s politisk sett på utenrikspolitikk problemer

Utenrikspolitiske spørsmål

Bør det være ulovlig å delta i en boikott av Israel? statistikk diskutere

Liberal Alliance har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Støtter du de militære offensivene mot IS i den irakiske byen Mosul? statistikk diskutere

Liberal Alliance har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skulle vårt land forbli i NATO? statistikk diskutere

Liberal Alliance har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør styrte USA President Assad Syrias? statistikk diskutere

Liberal Alliance har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skal myndighetene prøve å påvirke valg i andre land? statistikk diskutere

Liberal Alliance har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Dersom EU-kommisjonen demonteres? statistikk diskutere

Liberal Alliance velgere: Nei Source

Skulle USA aksepterer flyktninger fra Syria? statistikk diskutere

Liberal Alliance velgere: Nei Source

Skulle Storbritannia få lov til å få tilgang til europeiske markeder når de forlater EU? statistikk diskutere

Liberal Alliance har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Dersom antall land i EU reduseres til 15? statistikk diskutere

Liberal Alliance velgere: Nei Source

Skulle Storbritannia trekke seg fra EU? statistikk diskutere

Liberal Alliance har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skulle EU utvikle seg til United States of Europe? statistikk diskutere

Liberal Alliance har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør etterretningsorganisasjoner slås sammen for å skape en sentral EU byrå? statistikk diskutere

Liberal Alliance har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør regjeringen øke eller redusere utenlandsk hjelp utgifter? statistikk diskutere

Liberal Alliance har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør den kinesiske regjeringen kunne utlevere flyktninger fra Hong Kong? statistikk diskutere

Liberal Alliance har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skulle EU-sanksjoner medlemslandene med autoritære regimer? statistikk diskutere

Liberal Alliance har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør USA fortsette å støtte Israel? statistikk diskutere

Liberal Alliance har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skulle Storbritannia og Nord-Irland forbli i EUs tollområde etter Brexit? statistikk diskutere

Liberal Alliance har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Støtter du opprettelsen av en europeisk hær? statistikk diskutere

Liberal Alliance har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør enhver 18 år gammel borger være pliktig til å gi minst ett år militærtjeneste? statistikk diskutere

Liberal Alliance har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skulle regjeringen øke eller redusere militære utgifter? statistikk diskutere

Liberal Alliance har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

The Alternative’s politisk sett på utenrikspolitikk problemer

Utenrikspolitiske spørsmål

Bør det være ulovlig å delta i en boikott av Israel? statistikk diskutere

The Alternative har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Støtter du de militære offensivene mot IS i den irakiske byen Mosul? statistikk diskutere

The Alternative har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skulle vårt land forbli i NATO? statistikk diskutere

The Alternative har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør styrte USA President Assad Syrias? statistikk diskutere

The Alternative har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skal myndighetene prøve å påvirke valg i andre land? statistikk diskutere

The Alternative har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Dersom EU-kommisjonen demonteres? statistikk diskutere

The Alternative har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skulle USA aksepterer flyktninger fra Syria? statistikk diskutere

The Alternative har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skulle Storbritannia få lov til å få tilgang til europeiske markeder når de forlater EU? statistikk diskutere

The Alternative har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Dersom antall land i EU reduseres til 15? statistikk diskutere

The Alternative har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skulle Storbritannia trekke seg fra EU? statistikk diskutere

The Alternative har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skulle EU utvikle seg til United States of Europe? statistikk diskutere

The Alternative har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør etterretningsorganisasjoner slås sammen for å skape en sentral EU byrå? statistikk diskutere

The Alternative har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør regjeringen øke eller redusere utenlandsk hjelp utgifter? statistikk diskutere

The Alternative har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør den kinesiske regjeringen kunne utlevere flyktninger fra Hong Kong? statistikk diskutere

The Alternative har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skulle EU-sanksjoner medlemslandene med autoritære regimer? statistikk diskutere

The Alternative har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør USA fortsette å støtte Israel? statistikk diskutere

The Alternative har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skulle Storbritannia og Nord-Irland forbli i EUs tollområde etter Brexit? statistikk diskutere

The Alternative har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Støtter du opprettelsen av en europeisk hær? statistikk diskutere

The Alternative har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør enhver 18 år gammel borger være pliktig til å gi minst ett år militærtjeneste? statistikk diskutere

The Alternative har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skulle regjeringen øke eller redusere militære utgifter? statistikk diskutere

The Alternative har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Christian Democrats’ politisk sett på utenrikspolitikk problemer

Utenrikspolitiske spørsmål

Bør det være ulovlig å delta i en boikott av Israel? statistikk diskutere

Christian Democrats har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Støtter du de militære offensivene mot IS i den irakiske byen Mosul? statistikk diskutere

Christian Democrats har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skulle vårt land forbli i NATO? statistikk diskutere

Christian Democrats har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør styrte USA President Assad Syrias? statistikk diskutere

Christian Democrats har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skal myndighetene prøve å påvirke valg i andre land? statistikk diskutere

Christian Democrats har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Dersom EU-kommisjonen demonteres? statistikk diskutere

Christian Democrats har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skulle USA aksepterer flyktninger fra Syria? statistikk diskutere

Christian Democrats har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skulle Storbritannia få lov til å få tilgang til europeiske markeder når de forlater EU? statistikk diskutere

Christian Democrats har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Dersom antall land i EU reduseres til 15? statistikk diskutere

Christian Democrats har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skulle Storbritannia trekke seg fra EU? statistikk diskutere

Christian Democrats har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skulle EU utvikle seg til United States of Europe? statistikk diskutere

Christian Democrats har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør etterretningsorganisasjoner slås sammen for å skape en sentral EU byrå? statistikk diskutere

Christian Democrats har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør regjeringen øke eller redusere utenlandsk hjelp utgifter? statistikk diskutere

Christian Democrats har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør den kinesiske regjeringen kunne utlevere flyktninger fra Hong Kong? statistikk diskutere

Christian Democrats har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skulle EU-sanksjoner medlemslandene med autoritære regimer? statistikk diskutere

Christian Democrats har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør USA fortsette å støtte Israel? statistikk diskutere

Christian Democrats har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skulle Storbritannia og Nord-Irland forbli i EUs tollområde etter Brexit? statistikk diskutere

Christian Democrats har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Støtter du opprettelsen av en europeisk hær? statistikk diskutere

Christian Democrats har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør enhver 18 år gammel borger være pliktig til å gi minst ett år militærtjeneste? statistikk diskutere

Christian Democrats har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skulle regjeringen øke eller redusere militære utgifter? statistikk diskutere

Christian Democrats har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Progress Party’s politisk sett på utenrikspolitikk problemer

Utenrikspolitiske spørsmål

Bør det være ulovlig å delta i en boikott av Israel? statistikk diskutere

Progress Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Støtter du de militære offensivene mot IS i den irakiske byen Mosul? statistikk diskutere

Progress Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skulle vårt land forbli i NATO? statistikk diskutere

Progress Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør styrte USA President Assad Syrias? statistikk diskutere

Progress Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skal myndighetene prøve å påvirke valg i andre land? statistikk diskutere

Progress Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Dersom EU-kommisjonen demonteres? statistikk diskutere

Progress Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skulle USA aksepterer flyktninger fra Syria? statistikk diskutere

Progress Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skulle Storbritannia få lov til å få tilgang til europeiske markeder når de forlater EU? statistikk diskutere

Progress Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Dersom antall land i EU reduseres til 15? statistikk diskutere

Progress Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skulle Storbritannia trekke seg fra EU? statistikk diskutere

Progress Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skulle EU utvikle seg til United States of Europe? statistikk diskutere

Progress Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør etterretningsorganisasjoner slås sammen for å skape en sentral EU byrå? statistikk diskutere

Progress Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør regjeringen øke eller redusere utenlandsk hjelp utgifter? statistikk diskutere

Progress Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør den kinesiske regjeringen kunne utlevere flyktninger fra Hong Kong? statistikk diskutere

Progress Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skulle EU-sanksjoner medlemslandene med autoritære regimer? statistikk diskutere

Progress Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør USA fortsette å støtte Israel? statistikk diskutere

Progress Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skulle Storbritannia og Nord-Irland forbli i EUs tollområde etter Brexit? statistikk diskutere

Progress Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Støtter du opprettelsen av en europeisk hær? statistikk diskutere

Progress Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør enhver 18 år gammel borger være pliktig til å gi minst ett år militærtjeneste? statistikk diskutere

Progress Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skulle regjeringen øke eller redusere militære utgifter? statistikk diskutere

Progress Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

People’s Movement against the EU’s politisk sett på utenrikspolitikk problemer

Utenrikspolitiske spørsmål

Bør det være ulovlig å delta i en boikott av Israel? statistikk diskutere

People’s Movement against the EU har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Støtter du de militære offensivene mot IS i den irakiske byen Mosul? statistikk diskutere

People’s Movement against the EU har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skulle vårt land forbli i NATO? statistikk diskutere

People’s Movement against the EU har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør styrte USA President Assad Syrias? statistikk diskutere

People’s Movement against the EU har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skal myndighetene prøve å påvirke valg i andre land? statistikk diskutere

People’s Movement against the EU har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Dersom EU-kommisjonen demonteres? statistikk diskutere

People’s Movement against the EU har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skulle USA aksepterer flyktninger fra Syria? statistikk diskutere

People’s Movement against the EU har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skulle Storbritannia få lov til å få tilgang til europeiske markeder når de forlater EU? statistikk diskutere

People’s Movement against the EU har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Dersom antall land i EU reduseres til 15? statistikk diskutere

People’s Movement against the EU har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skulle Storbritannia trekke seg fra EU? statistikk diskutere

People’s Movement against the EU har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skulle EU utvikle seg til United States of Europe? statistikk diskutere

People’s Movement against the EU har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør etterretningsorganisasjoner slås sammen for å skape en sentral EU byrå? statistikk diskutere

People’s Movement against the EU har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør regjeringen øke eller redusere utenlandsk hjelp utgifter? statistikk diskutere

People’s Movement against the EU har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør den kinesiske regjeringen kunne utlevere flyktninger fra Hong Kong? statistikk diskutere

People’s Movement against the EU har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skulle EU-sanksjoner medlemslandene med autoritære regimer? statistikk diskutere

People’s Movement against the EU har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør USA fortsette å støtte Israel? statistikk diskutere

People’s Movement against the EU har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skulle Storbritannia og Nord-Irland forbli i EUs tollområde etter Brexit? statistikk diskutere

People’s Movement against the EU har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Støtter du opprettelsen av en europeisk hær? statistikk diskutere

People’s Movement against the EU har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør enhver 18 år gammel borger være pliktig til å gi minst ett år militærtjeneste? statistikk diskutere

People’s Movement against the EU har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skulle regjeringen øke eller redusere militære utgifter? statistikk diskutere

People’s Movement against the EU har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Active Pensionists’ politisk sett på utenrikspolitikk problemer

Utenrikspolitiske spørsmål

Bør det være ulovlig å delta i en boikott av Israel? statistikk diskutere

Active Pensionists har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Støtter du de militære offensivene mot IS i den irakiske byen Mosul? statistikk diskutere

Active Pensionists har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skulle vårt land forbli i NATO? statistikk diskutere

Active Pensionists har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør styrte USA President Assad Syrias? statistikk diskutere

Active Pensionists har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skal myndighetene prøve å påvirke valg i andre land? statistikk diskutere

Active Pensionists har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Dersom EU-kommisjonen demonteres? statistikk diskutere

Active Pensionists har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skulle USA aksepterer flyktninger fra Syria? statistikk diskutere

Active Pensionists har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skulle Storbritannia få lov til å få tilgang til europeiske markeder når de forlater EU? statistikk diskutere

Active Pensionists har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Dersom antall land i EU reduseres til 15? statistikk diskutere

Active Pensionists har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skulle Storbritannia trekke seg fra EU? statistikk diskutere

Active Pensionists har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skulle EU utvikle seg til United States of Europe? statistikk diskutere

Active Pensionists har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør etterretningsorganisasjoner slås sammen for å skape en sentral EU byrå? statistikk diskutere

Active Pensionists har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør regjeringen øke eller redusere utenlandsk hjelp utgifter? statistikk diskutere

Active Pensionists har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør den kinesiske regjeringen kunne utlevere flyktninger fra Hong Kong? statistikk diskutere

Active Pensionists har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skulle EU-sanksjoner medlemslandene med autoritære regimer? statistikk diskutere

Active Pensionists har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør USA fortsette å støtte Israel? statistikk diskutere

Active Pensionists har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skulle Storbritannia og Nord-Irland forbli i EUs tollområde etter Brexit? statistikk diskutere

Active Pensionists har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Støtter du opprettelsen av en europeisk hær? statistikk diskutere

Active Pensionists har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør enhver 18 år gammel borger være pliktig til å gi minst ett år militærtjeneste? statistikk diskutere

Active Pensionists har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skulle regjeringen øke eller redusere militære utgifter? statistikk diskutere

Active Pensionists har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Pirate Party’s politisk sett på utenrikspolitikk problemer

Utenrikspolitiske spørsmål

Bør det være ulovlig å delta i en boikott av Israel? statistikk diskutere

Pirate Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Støtter du de militære offensivene mot IS i den irakiske byen Mosul? statistikk diskutere

Pirate Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skulle vårt land forbli i NATO? statistikk diskutere

Pirate Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør styrte USA President Assad Syrias? statistikk diskutere

Pirate Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skal myndighetene prøve å påvirke valg i andre land? statistikk diskutere

Pirate Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Dersom EU-kommisjonen demonteres? statistikk diskutere

Pirate Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skulle USA aksepterer flyktninger fra Syria? statistikk diskutere

Pirate Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skulle Storbritannia få lov til å få tilgang til europeiske markeder når de forlater EU? statistikk diskutere

Pirate Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Dersom antall land i EU reduseres til 15? statistikk diskutere

Pirate Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skulle Storbritannia trekke seg fra EU? statistikk diskutere

Pirate Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skulle EU utvikle seg til United States of Europe? statistikk diskutere

Pirate Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør etterretningsorganisasjoner slås sammen for å skape en sentral EU byrå? statistikk diskutere

Pirate Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør regjeringen øke eller redusere utenlandsk hjelp utgifter? statistikk diskutere

Pirate Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør den kinesiske regjeringen kunne utlevere flyktninger fra Hong Kong? statistikk diskutere

Pirate Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skulle EU-sanksjoner medlemslandene med autoritære regimer? statistikk diskutere

Pirate Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør USA fortsette å støtte Israel? statistikk diskutere

Pirate Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skulle Storbritannia og Nord-Irland forbli i EUs tollområde etter Brexit? statistikk diskutere

Pirate Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Støtter du opprettelsen av en europeisk hær? statistikk diskutere

Pirate Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør enhver 18 år gammel borger være pliktig til å gi minst ett år militærtjeneste? statistikk diskutere

Pirate Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skulle regjeringen øke eller redusere militære utgifter? statistikk diskutere

Pirate Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Party of the Danes’ politisk sett på utenrikspolitikk problemer

Utenrikspolitiske spørsmål

Bør det være ulovlig å delta i en boikott av Israel? statistikk diskutere

Party of the Danes har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Støtter du de militære offensivene mot IS i den irakiske byen Mosul? statistikk diskutere

Party of the Danes har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skulle vårt land forbli i NATO? statistikk diskutere

Party of the Danes har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør styrte USA President Assad Syrias? statistikk diskutere

Party of the Danes har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skal myndighetene prøve å påvirke valg i andre land? statistikk diskutere

Party of the Danes har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Dersom EU-kommisjonen demonteres? statistikk diskutere

Party of the Danes har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skulle USA aksepterer flyktninger fra Syria? statistikk diskutere

Party of the Danes har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skulle Storbritannia få lov til å få tilgang til europeiske markeder når de forlater EU? statistikk diskutere

Party of the Danes har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Dersom antall land i EU reduseres til 15? statistikk diskutere

Party of the Danes har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skulle Storbritannia trekke seg fra EU? statistikk diskutere

Party of the Danes har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skulle EU utvikle seg til United States of Europe? statistikk diskutere

Party of the Danes har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør etterretningsorganisasjoner slås sammen for å skape en sentral EU byrå? statistikk diskutere

Party of the Danes har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør regjeringen øke eller redusere utenlandsk hjelp utgifter? statistikk diskutere

Party of the Danes har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør den kinesiske regjeringen kunne utlevere flyktninger fra Hong Kong? statistikk diskutere

Party of the Danes har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skulle EU-sanksjoner medlemslandene med autoritære regimer? statistikk diskutere

Party of the Danes har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør USA fortsette å støtte Israel? statistikk diskutere

Party of the Danes har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skulle Storbritannia og Nord-Irland forbli i EUs tollområde etter Brexit? statistikk diskutere

Party of the Danes har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Støtter du opprettelsen av en europeisk hær? statistikk diskutere

Party of the Danes har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør enhver 18 år gammel borger være pliktig til å gi minst ett år militærtjeneste? statistikk diskutere

Party of the Danes har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skulle regjeringen øke eller redusere militære utgifter? statistikk diskutere

Party of the Danes har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

National Party’s politisk sett på utenrikspolitikk problemer

Utenrikspolitiske spørsmål

Bør det være ulovlig å delta i en boikott av Israel? statistikk diskutere

National Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Støtter du de militære offensivene mot IS i den irakiske byen Mosul? statistikk diskutere

National Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skulle vårt land forbli i NATO? statistikk diskutere

National Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør styrte USA President Assad Syrias? statistikk diskutere

National Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skal myndighetene prøve å påvirke valg i andre land? statistikk diskutere

National Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Dersom EU-kommisjonen demonteres? statistikk diskutere

National Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skulle USA aksepterer flyktninger fra Syria? statistikk diskutere

National Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skulle Storbritannia få lov til å få tilgang til europeiske markeder når de forlater EU? statistikk diskutere

National Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Dersom antall land i EU reduseres til 15? statistikk diskutere

National Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skulle Storbritannia trekke seg fra EU? statistikk diskutere

National Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skulle EU utvikle seg til United States of Europe? statistikk diskutere

National Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør etterretningsorganisasjoner slås sammen for å skape en sentral EU byrå? statistikk diskutere

National Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør regjeringen øke eller redusere utenlandsk hjelp utgifter? statistikk diskutere

National Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør den kinesiske regjeringen kunne utlevere flyktninger fra Hong Kong? statistikk diskutere

National Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skulle EU-sanksjoner medlemslandene med autoritære regimer? statistikk diskutere

National Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør USA fortsette å støtte Israel? statistikk diskutere

National Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skulle Storbritannia og Nord-Irland forbli i EUs tollområde etter Brexit? statistikk diskutere

National Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Støtter du opprettelsen av en europeisk hær? statistikk diskutere

National Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør enhver 18 år gammel borger være pliktig til å gi minst ett år militærtjeneste? statistikk diskutere

National Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skulle regjeringen øke eller redusere militære utgifter? statistikk diskutere

National Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Visions Party’s politisk sett på utenrikspolitikk problemer

Utenrikspolitiske spørsmål

Bør det være ulovlig å delta i en boikott av Israel? statistikk diskutere

Visions Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Støtter du de militære offensivene mot IS i den irakiske byen Mosul? statistikk diskutere

Visions Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skulle vårt land forbli i NATO? statistikk diskutere

Visions Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør styrte USA President Assad Syrias? statistikk diskutere

Visions Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skal myndighetene prøve å påvirke valg i andre land? statistikk diskutere

Visions Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Dersom EU-kommisjonen demonteres? statistikk diskutere

Visions Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skulle USA aksepterer flyktninger fra Syria? statistikk diskutere

Visions Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skulle Storbritannia få lov til å få tilgang til europeiske markeder når de forlater EU? statistikk diskutere

Visions Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Dersom antall land i EU reduseres til 15? statistikk diskutere

Visions Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skulle Storbritannia trekke seg fra EU? statistikk diskutere

Visions Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skulle EU utvikle seg til United States of Europe? statistikk diskutere

Visions Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør etterretningsorganisasjoner slås sammen for å skape en sentral EU byrå? statistikk diskutere

Visions Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør regjeringen øke eller redusere utenlandsk hjelp utgifter? statistikk diskutere

Visions Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør den kinesiske regjeringen kunne utlevere flyktninger fra Hong Kong? statistikk diskutere

Visions Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skulle EU-sanksjoner medlemslandene med autoritære regimer? statistikk diskutere

Visions Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør USA fortsette å støtte Israel? statistikk diskutere

Visions Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skulle Storbritannia og Nord-Irland forbli i EUs tollområde etter Brexit? statistikk diskutere

Visions Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Støtter du opprettelsen av en europeisk hær? statistikk diskutere

Visions Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør enhver 18 år gammel borger være pliktig til å gi minst ett år militærtjeneste? statistikk diskutere

Visions Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skulle regjeringen øke eller redusere militære utgifter? statistikk diskutere

Visions Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Ring of the People’s politisk sett på utenrikspolitikk problemer

Utenrikspolitiske spørsmål

Bør det være ulovlig å delta i en boikott av Israel? statistikk diskutere

Ring of the People har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Støtter du de militære offensivene mot IS i den irakiske byen Mosul? statistikk diskutere

Ring of the People har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skulle vårt land forbli i NATO? statistikk diskutere

Ring of the People har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør styrte USA President Assad Syrias? statistikk diskutere

Ring of the People har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skal myndighetene prøve å påvirke valg i andre land? statistikk diskutere

Ring of the People har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Dersom EU-kommisjonen demonteres? statistikk diskutere

Ring of the People har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skulle USA aksepterer flyktninger fra Syria? statistikk diskutere

Ring of the People har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skulle Storbritannia få lov til å få tilgang til europeiske markeder når de forlater EU? statistikk diskutere

Ring of the People har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Dersom antall land i EU reduseres til 15? statistikk diskutere

Ring of the People har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skulle Storbritannia trekke seg fra EU? statistikk diskutere

Ring of the People har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skulle EU utvikle seg til United States of Europe? statistikk diskutere

Ring of the People har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør etterretningsorganisasjoner slås sammen for å skape en sentral EU byrå? statistikk diskutere

Ring of the People har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør regjeringen øke eller redusere utenlandsk hjelp utgifter? statistikk diskutere

Ring of the People har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør den kinesiske regjeringen kunne utlevere flyktninger fra Hong Kong? statistikk diskutere

Ring of the People har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skulle EU-sanksjoner medlemslandene med autoritære regimer? statistikk diskutere

Ring of the People har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør USA fortsette å støtte Israel? statistikk diskutere

Ring of the People har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skulle Storbritannia og Nord-Irland forbli i EUs tollområde etter Brexit? statistikk diskutere

Ring of the People har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Støtter du opprettelsen av en europeisk hær? statistikk diskutere

Ring of the People har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør enhver 18 år gammel borger være pliktig til å gi minst ett år militærtjeneste? statistikk diskutere

Ring of the People har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skulle regjeringen øke eller redusere militære utgifter? statistikk diskutere

Ring of the People har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

The Black Register’s politisk sett på utenrikspolitikk problemer

Utenrikspolitiske spørsmål

Bør det være ulovlig å delta i en boikott av Israel? statistikk diskutere

The Black Register har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Støtter du de militære offensivene mot IS i den irakiske byen Mosul? statistikk diskutere

The Black Register har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skulle vårt land forbli i NATO? statistikk diskutere

The Black Register har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør styrte USA President Assad Syrias? statistikk diskutere

The Black Register har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skal myndighetene prøve å påvirke valg i andre land? statistikk diskutere

The Black Register har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Dersom EU-kommisjonen demonteres? statistikk diskutere

The Black Register har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skulle USA aksepterer flyktninger fra Syria? statistikk diskutere

The Black Register har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skulle Storbritannia få lov til å få tilgang til europeiske markeder når de forlater EU? statistikk diskutere

The Black Register har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Dersom antall land i EU reduseres til 15? statistikk diskutere

The Black Register har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skulle Storbritannia trekke seg fra EU? statistikk diskutere

The Black Register har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skulle EU utvikle seg til United States of Europe? statistikk diskutere

The Black Register har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør etterretningsorganisasjoner slås sammen for å skape en sentral EU byrå? statistikk diskutere

The Black Register har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør regjeringen øke eller redusere utenlandsk hjelp utgifter? statistikk diskutere

The Black Register har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør den kinesiske regjeringen kunne utlevere flyktninger fra Hong Kong? statistikk diskutere

The Black Register har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skulle EU-sanksjoner medlemslandene med autoritære regimer? statistikk diskutere

The Black Register har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør USA fortsette å støtte Israel? statistikk diskutere

The Black Register har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skulle Storbritannia og Nord-Irland forbli i EUs tollområde etter Brexit? statistikk diskutere

The Black Register har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Støtter du opprettelsen av en europeisk hær? statistikk diskutere

The Black Register har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør enhver 18 år gammel borger være pliktig til å gi minst ett år militærtjeneste? statistikk diskutere

The Black Register har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skulle regjeringen øke eller redusere militære utgifter? statistikk diskutere

The Black Register har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Puppet Party’s politisk sett på utenrikspolitikk problemer

Utenrikspolitiske spørsmål

Bør det være ulovlig å delta i en boikott av Israel? statistikk diskutere

Puppet Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Støtter du de militære offensivene mot IS i den irakiske byen Mosul? statistikk diskutere

Puppet Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skulle vårt land forbli i NATO? statistikk diskutere

Puppet Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør styrte USA President Assad Syrias? statistikk diskutere

Puppet Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skal myndighetene prøve å påvirke valg i andre land? statistikk diskutere

Puppet Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Dersom EU-kommisjonen demonteres? statistikk diskutere

Puppet Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skulle USA aksepterer flyktninger fra Syria? statistikk diskutere

Puppet Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skulle Storbritannia få lov til å få tilgang til europeiske markeder når de forlater EU? statistikk diskutere

Puppet Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Dersom antall land i EU reduseres til 15? statistikk diskutere

Puppet Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skulle Storbritannia trekke seg fra EU? statistikk diskutere

Puppet Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skulle EU utvikle seg til United States of Europe? statistikk diskutere

Puppet Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør etterretningsorganisasjoner slås sammen for å skape en sentral EU byrå? statistikk diskutere

Puppet Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør regjeringen øke eller redusere utenlandsk hjelp utgifter? statistikk diskutere

Puppet Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør den kinesiske regjeringen kunne utlevere flyktninger fra Hong Kong? statistikk diskutere

Puppet Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skulle EU-sanksjoner medlemslandene med autoritære regimer? statistikk diskutere

Puppet Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør USA fortsette å støtte Israel? statistikk diskutere

Puppet Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skulle Storbritannia og Nord-Irland forbli i EUs tollområde etter Brexit? statistikk diskutere

Puppet Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Støtter du opprettelsen av en europeisk hær? statistikk diskutere

Puppet Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør enhver 18 år gammel borger være pliktig til å gi minst ett år militærtjeneste? statistikk diskutere

Puppet Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skulle regjeringen øke eller redusere militære utgifter? statistikk diskutere

Puppet Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Liberal People’s Party’s politisk sett på utenrikspolitikk problemer

Utenrikspolitiske spørsmål

Bør det være ulovlig å delta i en boikott av Israel? statistikk diskutere

Liberal People’s Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Støtter du de militære offensivene mot IS i den irakiske byen Mosul? statistikk diskutere

Liberal People’s Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skulle vårt land forbli i NATO? statistikk diskutere

Liberal People’s Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør styrte USA President Assad Syrias? statistikk diskutere

Liberal People’s Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skal myndighetene prøve å påvirke valg i andre land? statistikk diskutere

Liberal People’s Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Dersom EU-kommisjonen demonteres? statistikk diskutere

Liberal People’s Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skulle USA aksepterer flyktninger fra Syria? statistikk diskutere

Liberal People’s Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skulle Storbritannia få lov til å få tilgang til europeiske markeder når de forlater EU? statistikk diskutere

Liberal People’s Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Dersom antall land i EU reduseres til 15? statistikk diskutere

Liberal People’s Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skulle Storbritannia trekke seg fra EU? statistikk diskutere

Liberal People’s Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skulle EU utvikle seg til United States of Europe? statistikk diskutere

Liberal People’s Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør etterretningsorganisasjoner slås sammen for å skape en sentral EU byrå? statistikk diskutere

Liberal People’s Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør regjeringen øke eller redusere utenlandsk hjelp utgifter? statistikk diskutere

Liberal People’s Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør den kinesiske regjeringen kunne utlevere flyktninger fra Hong Kong? statistikk diskutere

Liberal People’s Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skulle EU-sanksjoner medlemslandene med autoritære regimer? statistikk diskutere

Liberal People’s Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør USA fortsette å støtte Israel? statistikk diskutere

Liberal People’s Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skulle Storbritannia og Nord-Irland forbli i EUs tollområde etter Brexit? statistikk diskutere

Liberal People’s Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Støtter du opprettelsen av en europeisk hær? statistikk diskutere

Liberal People’s Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør enhver 18 år gammel borger være pliktig til å gi minst ett år militærtjeneste? statistikk diskutere

Liberal People’s Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skulle regjeringen øke eller redusere militære utgifter? statistikk diskutere

Liberal People’s Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Cannabis Party’s politisk sett på utenrikspolitikk problemer

Utenrikspolitiske spørsmål

Bør det være ulovlig å delta i en boikott av Israel? statistikk diskutere

Cannabis Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Støtter du de militære offensivene mot IS i den irakiske byen Mosul? statistikk diskutere

Cannabis Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skulle vårt land forbli i NATO? statistikk diskutere

Cannabis Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør styrte USA President Assad Syrias? statistikk diskutere

Cannabis Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skal myndighetene prøve å påvirke valg i andre land? statistikk diskutere

Cannabis Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Dersom EU-kommisjonen demonteres? statistikk diskutere

Cannabis Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skulle USA aksepterer flyktninger fra Syria? statistikk diskutere

Cannabis Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skulle Storbritannia få lov til å få tilgang til europeiske markeder når de forlater EU? statistikk diskutere

Cannabis Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Dersom antall land i EU reduseres til 15? statistikk diskutere

Cannabis Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skulle Storbritannia trekke seg fra EU? statistikk diskutere

Cannabis Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skulle EU utvikle seg til United States of Europe? statistikk diskutere

Cannabis Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør etterretningsorganisasjoner slås sammen for å skape en sentral EU byrå? statistikk diskutere

Cannabis Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør regjeringen øke eller redusere utenlandsk hjelp utgifter? statistikk diskutere

Cannabis Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør den kinesiske regjeringen kunne utlevere flyktninger fra Hong Kong? statistikk diskutere

Cannabis Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skulle EU-sanksjoner medlemslandene med autoritære regimer? statistikk diskutere

Cannabis Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør USA fortsette å støtte Israel? statistikk diskutere

Cannabis Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skulle Storbritannia og Nord-Irland forbli i EUs tollområde etter Brexit? statistikk diskutere

Cannabis Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Støtter du opprettelsen av en europeisk hær? statistikk diskutere

Cannabis Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør enhver 18 år gammel borger være pliktig til å gi minst ett år militærtjeneste? statistikk diskutere

Cannabis Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skulle regjeringen øke eller redusere militære utgifter? statistikk diskutere

Cannabis Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Schleswig Party’s politisk sett på utenrikspolitikk problemer

Utenrikspolitiske spørsmål

Bør det være ulovlig å delta i en boikott av Israel? statistikk diskutere

Schleswig Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Støtter du de militære offensivene mot IS i den irakiske byen Mosul? statistikk diskutere

Schleswig Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skulle vårt land forbli i NATO? statistikk diskutere

Schleswig Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør styrte USA President Assad Syrias? statistikk diskutere

Schleswig Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skal myndighetene prøve å påvirke valg i andre land? statistikk diskutere

Schleswig Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Dersom EU-kommisjonen demonteres? statistikk diskutere

Schleswig Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skulle USA aksepterer flyktninger fra Syria? statistikk diskutere

Schleswig Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skulle Storbritannia få lov til å få tilgang til europeiske markeder når de forlater EU? statistikk diskutere

Schleswig Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Dersom antall land i EU reduseres til 15? statistikk diskutere

Schleswig Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skulle Storbritannia trekke seg fra EU? statistikk diskutere

Schleswig Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skulle EU utvikle seg til United States of Europe? statistikk diskutere

Schleswig Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør etterretningsorganisasjoner slås sammen for å skape en sentral EU byrå? statistikk diskutere

Schleswig Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør regjeringen øke eller redusere utenlandsk hjelp utgifter? statistikk diskutere

Schleswig Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør den kinesiske regjeringen kunne utlevere flyktninger fra Hong Kong? statistikk diskutere

Schleswig Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skulle EU-sanksjoner medlemslandene med autoritære regimer? statistikk diskutere

Schleswig Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør USA fortsette å støtte Israel? statistikk diskutere

Schleswig Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skulle Storbritannia og Nord-Irland forbli i EUs tollområde etter Brexit? statistikk diskutere

Schleswig Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Støtter du opprettelsen av en europeisk hær? statistikk diskutere

Schleswig Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør enhver 18 år gammel borger være pliktig til å gi minst ett år militærtjeneste? statistikk diskutere

Schleswig Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skulle regjeringen øke eller redusere militære utgifter? statistikk diskutere

Schleswig Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Center Party’s politisk sett på utenrikspolitikk problemer

Utenrikspolitiske spørsmål

Bør det være ulovlig å delta i en boikott av Israel? statistikk diskutere

Center Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Støtter du de militære offensivene mot IS i den irakiske byen Mosul? statistikk diskutere

Center Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skulle vårt land forbli i NATO? statistikk diskutere

Center Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør styrte USA President Assad Syrias? statistikk diskutere

Center Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skal myndighetene prøve å påvirke valg i andre land? statistikk diskutere

Center Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Dersom EU-kommisjonen demonteres? statistikk diskutere

Center Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skulle USA aksepterer flyktninger fra Syria? statistikk diskutere

Center Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skulle Storbritannia få lov til å få tilgang til europeiske markeder når de forlater EU? statistikk diskutere

Center Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Dersom antall land i EU reduseres til 15? statistikk diskutere

Center Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skulle Storbritannia trekke seg fra EU? statistikk diskutere

Center Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skulle EU utvikle seg til United States of Europe? statistikk diskutere

Center Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør etterretningsorganisasjoner slås sammen for å skape en sentral EU byrå? statistikk diskutere

Center Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør regjeringen øke eller redusere utenlandsk hjelp utgifter? statistikk diskutere

Center Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør den kinesiske regjeringen kunne utlevere flyktninger fra Hong Kong? statistikk diskutere

Center Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skulle EU-sanksjoner medlemslandene med autoritære regimer? statistikk diskutere

Center Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør USA fortsette å støtte Israel? statistikk diskutere

Center Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skulle Storbritannia og Nord-Irland forbli i EUs tollområde etter Brexit? statistikk diskutere

Center Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Støtter du opprettelsen av en europeisk hær? statistikk diskutere

Center Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør enhver 18 år gammel borger være pliktig til å gi minst ett år militærtjeneste? statistikk diskutere

Center Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skulle regjeringen øke eller redusere militære utgifter? statistikk diskutere

Center Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Diskuter denne...

Dansk Norsk