Prøv den politiske quiz
Quiz  |  Meningsmålinger  |  Partier  | 

Den raske veiledningen til Denmark political parties stammer fra helsevesen problemer

Komplett liste over det political parties politiske situasjoner om helsevesen problemer

Liberal Party’s politisk sett på helsevesen problemer

helsetjenester problemer

Bør private virksomheter ha rett til å spørre kundene om deres vaksinasjonsstatus? statistikk diskutere

Liberal Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør regjeringen finansiere Verdens helseorganisasjon? statistikk diskutere

Liberal Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør regjeringen kreve at folk bruker ansiktsmasker offentlig under COVID-pandemien? statistikk diskutere

Liberal Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Vil du få Covid-19-vaksinen når den er klar? statistikk diskutere

Liberal Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør regjeringen utstede vaksinepass? statistikk diskutere

Liberal Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør regjeringen kreve at ansatte i store bedrifter vaksineres mot COVID? statistikk diskutere

Liberal Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør regjeringen håndheve en "opphold-hjemme-ordre" for å bekjempe koronaviruset? statistikk diskutere

Liberal Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Støtter du et offentlig helsesystem? statistikk diskutere

Liberal Party velgere: Nei Source

Bør det være mer eller mindre privatisering av sykehus og helsetjenester? statistikk diskutere

Liberal Party velgere: Mer Source

Bør myndighetene bruke mer penger på forskning og behandling innen mental helse? statistikk diskutere

Liberal Party velgere: Ja Source

Støtter du legaliseringen av marijuana? statistikk diskutere

Liberal Party velgere: Nei Source

Bør byer etablere "trygge havner" hvor personer som er avhengige av narkotika kan bruke det under oppsyn av medisinsk personell? statistikk diskutere

Liberal Party velgere: Ja Source

Social Democrats’ politisk sett på helsevesen problemer

helsetjenester problemer

Bør private virksomheter ha rett til å spørre kundene om deres vaksinasjonsstatus? statistikk diskutere

Social Democrats har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør regjeringen finansiere Verdens helseorganisasjon? statistikk diskutere

Social Democrats har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør regjeringen kreve at folk bruker ansiktsmasker offentlig under COVID-pandemien? statistikk diskutere

Social Democrats har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Vil du få Covid-19-vaksinen når den er klar? statistikk diskutere

Social Democrats har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør regjeringen utstede vaksinepass? statistikk diskutere

Social Democrats har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør regjeringen kreve at ansatte i store bedrifter vaksineres mot COVID? statistikk diskutere

Social Democrats har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør regjeringen håndheve en "opphold-hjemme-ordre" for å bekjempe koronaviruset? statistikk diskutere

Social Democrats har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Støtter du et offentlig helsesystem? statistikk diskutere

Social Democrats velgere: Nei Source

Bør det være mer eller mindre privatisering av sykehus og helsetjenester? statistikk diskutere

Social Democrats velgere: Mindre Source

Bør myndighetene bruke mer penger på forskning og behandling innen mental helse? statistikk diskutere

Social Democrats velgere: Ja Source

Støtter du legaliseringen av marijuana? statistikk diskutere

Social Democrats velgere: Nei Source

Bør byer etablere "trygge havner" hvor personer som er avhengige av narkotika kan bruke det under oppsyn av medisinsk personell? statistikk diskutere

Social Democrats velgere: Ja Source

Danish Social Liberal Party’s politisk sett på helsevesen problemer

helsetjenester problemer

Bør private virksomheter ha rett til å spørre kundene om deres vaksinasjonsstatus? statistikk diskutere

Danish Social Liberal Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør regjeringen finansiere Verdens helseorganisasjon? statistikk diskutere

Danish Social Liberal Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør regjeringen kreve at folk bruker ansiktsmasker offentlig under COVID-pandemien? statistikk diskutere

Danish Social Liberal Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Vil du få Covid-19-vaksinen når den er klar? statistikk diskutere

Danish Social Liberal Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør regjeringen utstede vaksinepass? statistikk diskutere

Danish Social Liberal Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør regjeringen kreve at ansatte i store bedrifter vaksineres mot COVID? statistikk diskutere

Danish Social Liberal Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør regjeringen håndheve en "opphold-hjemme-ordre" for å bekjempe koronaviruset? statistikk diskutere

Danish Social Liberal Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Støtter du et offentlig helsesystem? statistikk diskutere

Danish Social Liberal Party velgere: Nei Source

Bør det være mer eller mindre privatisering av sykehus og helsetjenester? statistikk diskutere

Danish Social Liberal Party velgere: Mindre Source

Bør myndighetene bruke mer penger på forskning og behandling innen mental helse? statistikk diskutere

Danish Social Liberal Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Støtter du legaliseringen av marijuana? statistikk diskutere

Danish Social Liberal Party velgere: Ja Source

Bør byer etablere "trygge havner" hvor personer som er avhengige av narkotika kan bruke det under oppsyn av medisinsk personell? statistikk diskutere

Danish Social Liberal Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Red-Green Alliance’s politisk sett på helsevesen problemer

helsetjenester problemer

Bør private virksomheter ha rett til å spørre kundene om deres vaksinasjonsstatus? statistikk diskutere

Red-Green Alliance har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør regjeringen finansiere Verdens helseorganisasjon? statistikk diskutere

Red-Green Alliance har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør regjeringen kreve at folk bruker ansiktsmasker offentlig under COVID-pandemien? statistikk diskutere

Red-Green Alliance har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Vil du få Covid-19-vaksinen når den er klar? statistikk diskutere

Red-Green Alliance har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør regjeringen utstede vaksinepass? statistikk diskutere

Red-Green Alliance har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør regjeringen kreve at ansatte i store bedrifter vaksineres mot COVID? statistikk diskutere

Red-Green Alliance har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør regjeringen håndheve en "opphold-hjemme-ordre" for å bekjempe koronaviruset? statistikk diskutere

Red-Green Alliance har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Støtter du et offentlig helsesystem? statistikk diskutere

Red-Green Alliance velgere: Nei Source

Bør det være mer eller mindre privatisering av sykehus og helsetjenester? statistikk diskutere

Red-Green Alliance har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør myndighetene bruke mer penger på forskning og behandling innen mental helse? statistikk diskutere

Red-Green Alliance har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Støtter du legaliseringen av marijuana? statistikk diskutere

Red-Green Alliance velgere: Ja Source

Bør byer etablere "trygge havner" hvor personer som er avhengige av narkotika kan bruke det under oppsyn av medisinsk personell? statistikk diskutere

Red-Green Alliance har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Danish People’s Party’s politisk sett på helsevesen problemer

helsetjenester problemer

Bør private virksomheter ha rett til å spørre kundene om deres vaksinasjonsstatus? statistikk diskutere

Danish People’s Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør regjeringen finansiere Verdens helseorganisasjon? statistikk diskutere

Danish People’s Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør regjeringen kreve at folk bruker ansiktsmasker offentlig under COVID-pandemien? statistikk diskutere

Danish People’s Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Vil du få Covid-19-vaksinen når den er klar? statistikk diskutere

Danish People’s Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør regjeringen utstede vaksinepass? statistikk diskutere

Danish People’s Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør regjeringen kreve at ansatte i store bedrifter vaksineres mot COVID? statistikk diskutere

Danish People’s Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør regjeringen håndheve en "opphold-hjemme-ordre" for å bekjempe koronaviruset? statistikk diskutere

Danish People’s Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Støtter du et offentlig helsesystem? statistikk diskutere

Danish People’s Party velgere: Nei Source

Bør det være mer eller mindre privatisering av sykehus og helsetjenester? statistikk diskutere

Danish People’s Party velgere: Mindre Source

Bør myndighetene bruke mer penger på forskning og behandling innen mental helse? statistikk diskutere

Danish People’s Party velgere: Ja Source

Støtter du legaliseringen av marijuana? statistikk diskutere

Danish People’s Party velgere: Nei Source

Bør byer etablere "trygge havner" hvor personer som er avhengige av narkotika kan bruke det under oppsyn av medisinsk personell? statistikk diskutere

Danish People’s Party velgere: Ja Source

New Civic Party’s politisk sett på helsevesen problemer

helsetjenester problemer

Bør private virksomheter ha rett til å spørre kundene om deres vaksinasjonsstatus? statistikk diskutere

New Civic Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør regjeringen finansiere Verdens helseorganisasjon? statistikk diskutere

New Civic Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør regjeringen kreve at folk bruker ansiktsmasker offentlig under COVID-pandemien? statistikk diskutere

New Civic Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Vil du få Covid-19-vaksinen når den er klar? statistikk diskutere

New Civic Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør regjeringen utstede vaksinepass? statistikk diskutere

New Civic Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør regjeringen kreve at ansatte i store bedrifter vaksineres mot COVID? statistikk diskutere

New Civic Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør regjeringen håndheve en "opphold-hjemme-ordre" for å bekjempe koronaviruset? statistikk diskutere

New Civic Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Støtter du et offentlig helsesystem? statistikk diskutere

New Civic Party velgere: Nei Source

Bør det være mer eller mindre privatisering av sykehus og helsetjenester? statistikk diskutere

New Civic Party velgere: Mer Source

Bør myndighetene bruke mer penger på forskning og behandling innen mental helse? statistikk diskutere

New Civic Party velgere: Ja Source

Støtter du legaliseringen av marijuana? statistikk diskutere

New Civic Party velgere: Nei Source

Bør byer etablere "trygge havner" hvor personer som er avhengige av narkotika kan bruke det under oppsyn av medisinsk personell? statistikk diskutere

New Civic Party velgere: Ja Source

Socialist People’s Party’s politisk sett på helsevesen problemer

helsetjenester problemer

Bør private virksomheter ha rett til å spørre kundene om deres vaksinasjonsstatus? statistikk diskutere

Socialist People’s Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør regjeringen finansiere Verdens helseorganisasjon? statistikk diskutere

Socialist People’s Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør regjeringen kreve at folk bruker ansiktsmasker offentlig under COVID-pandemien? statistikk diskutere

Socialist People’s Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Vil du få Covid-19-vaksinen når den er klar? statistikk diskutere

Socialist People’s Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør regjeringen utstede vaksinepass? statistikk diskutere

Socialist People’s Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør regjeringen kreve at ansatte i store bedrifter vaksineres mot COVID? statistikk diskutere

Socialist People’s Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør regjeringen håndheve en "opphold-hjemme-ordre" for å bekjempe koronaviruset? statistikk diskutere

Socialist People’s Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Støtter du et offentlig helsesystem? statistikk diskutere

Socialist People’s Party velgere: Nei Source

Bør det være mer eller mindre privatisering av sykehus og helsetjenester? statistikk diskutere

Socialist People’s Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør myndighetene bruke mer penger på forskning og behandling innen mental helse? statistikk diskutere

Socialist People’s Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Støtter du legaliseringen av marijuana? statistikk diskutere

Socialist People’s Party velgere: Ja Source

Bør byer etablere "trygge havner" hvor personer som er avhengige av narkotika kan bruke det under oppsyn av medisinsk personell? statistikk diskutere

Socialist People’s Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Conservative People’s Party’s politisk sett på helsevesen problemer

helsetjenester problemer

Bør private virksomheter ha rett til å spørre kundene om deres vaksinasjonsstatus? statistikk diskutere

Conservative People’s Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør regjeringen finansiere Verdens helseorganisasjon? statistikk diskutere

Conservative People’s Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør regjeringen kreve at folk bruker ansiktsmasker offentlig under COVID-pandemien? statistikk diskutere

Conservative People’s Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Vil du få Covid-19-vaksinen når den er klar? statistikk diskutere

Conservative People’s Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør regjeringen utstede vaksinepass? statistikk diskutere

Conservative People’s Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør regjeringen kreve at ansatte i store bedrifter vaksineres mot COVID? statistikk diskutere

Conservative People’s Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør regjeringen håndheve en "opphold-hjemme-ordre" for å bekjempe koronaviruset? statistikk diskutere

Conservative People’s Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Støtter du et offentlig helsesystem? statistikk diskutere

Conservative People’s Party velgere: Nei Source

Bør det være mer eller mindre privatisering av sykehus og helsetjenester? statistikk diskutere

Conservative People’s Party velgere: Mer Source

Bør myndighetene bruke mer penger på forskning og behandling innen mental helse? statistikk diskutere

Conservative People’s Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Støtter du legaliseringen av marijuana? statistikk diskutere

Conservative People’s Party velgere: Ja Source

Bør byer etablere "trygge havner" hvor personer som er avhengige av narkotika kan bruke det under oppsyn av medisinsk personell? statistikk diskutere

Conservative People’s Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Liberal Alliance’s politisk sett på helsevesen problemer

helsetjenester problemer

Bør private virksomheter ha rett til å spørre kundene om deres vaksinasjonsstatus? statistikk diskutere

Liberal Alliance har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør regjeringen finansiere Verdens helseorganisasjon? statistikk diskutere

Liberal Alliance har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør regjeringen kreve at folk bruker ansiktsmasker offentlig under COVID-pandemien? statistikk diskutere

Liberal Alliance har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Vil du få Covid-19-vaksinen når den er klar? statistikk diskutere

Liberal Alliance har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør regjeringen utstede vaksinepass? statistikk diskutere

Liberal Alliance har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør regjeringen kreve at ansatte i store bedrifter vaksineres mot COVID? statistikk diskutere

Liberal Alliance har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør regjeringen håndheve en "opphold-hjemme-ordre" for å bekjempe koronaviruset? statistikk diskutere

Liberal Alliance har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Støtter du et offentlig helsesystem? statistikk diskutere

Liberal Alliance velgere: Ja Source

Bør det være mer eller mindre privatisering av sykehus og helsetjenester? statistikk diskutere

Liberal Alliance velgere: Mer Source

Bør myndighetene bruke mer penger på forskning og behandling innen mental helse? statistikk diskutere

Liberal Alliance har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Støtter du legaliseringen av marijuana? statistikk diskutere

Liberal Alliance velgere: Ja Source

Bør byer etablere "trygge havner" hvor personer som er avhengige av narkotika kan bruke det under oppsyn av medisinsk personell? statistikk diskutere

Liberal Alliance har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

The Alternative’s politisk sett på helsevesen problemer

helsetjenester problemer

Bør private virksomheter ha rett til å spørre kundene om deres vaksinasjonsstatus? statistikk diskutere

The Alternative har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør regjeringen finansiere Verdens helseorganisasjon? statistikk diskutere

The Alternative har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør regjeringen kreve at folk bruker ansiktsmasker offentlig under COVID-pandemien? statistikk diskutere

The Alternative har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Vil du få Covid-19-vaksinen når den er klar? statistikk diskutere

The Alternative har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør regjeringen utstede vaksinepass? statistikk diskutere

The Alternative har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør regjeringen kreve at ansatte i store bedrifter vaksineres mot COVID? statistikk diskutere

The Alternative har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør regjeringen håndheve en "opphold-hjemme-ordre" for å bekjempe koronaviruset? statistikk diskutere

The Alternative har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Støtter du et offentlig helsesystem? statistikk diskutere

The Alternative velgere: Nei Source

Bør det være mer eller mindre privatisering av sykehus og helsetjenester? statistikk diskutere

The Alternative har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør myndighetene bruke mer penger på forskning og behandling innen mental helse? statistikk diskutere

The Alternative har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Støtter du legaliseringen av marijuana? statistikk diskutere

The Alternative har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør byer etablere "trygge havner" hvor personer som er avhengige av narkotika kan bruke det under oppsyn av medisinsk personell? statistikk diskutere

The Alternative har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Christian Democrats’ politisk sett på helsevesen problemer

helsetjenester problemer

Bør private virksomheter ha rett til å spørre kundene om deres vaksinasjonsstatus? statistikk diskutere

Christian Democrats har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør regjeringen finansiere Verdens helseorganisasjon? statistikk diskutere

Christian Democrats har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør regjeringen kreve at folk bruker ansiktsmasker offentlig under COVID-pandemien? statistikk diskutere

Christian Democrats har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Vil du få Covid-19-vaksinen når den er klar? statistikk diskutere

Christian Democrats har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør regjeringen utstede vaksinepass? statistikk diskutere

Christian Democrats har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør regjeringen kreve at ansatte i store bedrifter vaksineres mot COVID? statistikk diskutere

Christian Democrats har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør regjeringen håndheve en "opphold-hjemme-ordre" for å bekjempe koronaviruset? statistikk diskutere

Christian Democrats har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Støtter du et offentlig helsesystem? statistikk diskutere

Christian Democrats har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør det være mer eller mindre privatisering av sykehus og helsetjenester? statistikk diskutere

Christian Democrats har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør myndighetene bruke mer penger på forskning og behandling innen mental helse? statistikk diskutere

Christian Democrats har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Støtter du legaliseringen av marijuana? statistikk diskutere

Christian Democrats har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør byer etablere "trygge havner" hvor personer som er avhengige av narkotika kan bruke det under oppsyn av medisinsk personell? statistikk diskutere

Christian Democrats har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Progress Party’s politisk sett på helsevesen problemer

helsetjenester problemer

Bør private virksomheter ha rett til å spørre kundene om deres vaksinasjonsstatus? statistikk diskutere

Progress Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør regjeringen finansiere Verdens helseorganisasjon? statistikk diskutere

Progress Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør regjeringen kreve at folk bruker ansiktsmasker offentlig under COVID-pandemien? statistikk diskutere

Progress Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Vil du få Covid-19-vaksinen når den er klar? statistikk diskutere

Progress Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør regjeringen utstede vaksinepass? statistikk diskutere

Progress Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør regjeringen kreve at ansatte i store bedrifter vaksineres mot COVID? statistikk diskutere

Progress Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør regjeringen håndheve en "opphold-hjemme-ordre" for å bekjempe koronaviruset? statistikk diskutere

Progress Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Støtter du et offentlig helsesystem? statistikk diskutere

Progress Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør det være mer eller mindre privatisering av sykehus og helsetjenester? statistikk diskutere

Progress Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør myndighetene bruke mer penger på forskning og behandling innen mental helse? statistikk diskutere

Progress Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Støtter du legaliseringen av marijuana? statistikk diskutere

Progress Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør byer etablere "trygge havner" hvor personer som er avhengige av narkotika kan bruke det under oppsyn av medisinsk personell? statistikk diskutere

Progress Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

People’s Movement against the EU’s politisk sett på helsevesen problemer

helsetjenester problemer

Bør private virksomheter ha rett til å spørre kundene om deres vaksinasjonsstatus? statistikk diskutere

People’s Movement against the EU har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør regjeringen finansiere Verdens helseorganisasjon? statistikk diskutere

People’s Movement against the EU har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør regjeringen kreve at folk bruker ansiktsmasker offentlig under COVID-pandemien? statistikk diskutere

People’s Movement against the EU har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Vil du få Covid-19-vaksinen når den er klar? statistikk diskutere

People’s Movement against the EU har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør regjeringen utstede vaksinepass? statistikk diskutere

People’s Movement against the EU har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør regjeringen kreve at ansatte i store bedrifter vaksineres mot COVID? statistikk diskutere

People’s Movement against the EU har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør regjeringen håndheve en "opphold-hjemme-ordre" for å bekjempe koronaviruset? statistikk diskutere

People’s Movement against the EU har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Støtter du et offentlig helsesystem? statistikk diskutere

People’s Movement against the EU har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør det være mer eller mindre privatisering av sykehus og helsetjenester? statistikk diskutere

People’s Movement against the EU har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør myndighetene bruke mer penger på forskning og behandling innen mental helse? statistikk diskutere

People’s Movement against the EU har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Støtter du legaliseringen av marijuana? statistikk diskutere

People’s Movement against the EU har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør byer etablere "trygge havner" hvor personer som er avhengige av narkotika kan bruke det under oppsyn av medisinsk personell? statistikk diskutere

People’s Movement against the EU har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Active Pensionists’ politisk sett på helsevesen problemer

helsetjenester problemer

Bør private virksomheter ha rett til å spørre kundene om deres vaksinasjonsstatus? statistikk diskutere

Active Pensionists har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør regjeringen finansiere Verdens helseorganisasjon? statistikk diskutere

Active Pensionists har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør regjeringen kreve at folk bruker ansiktsmasker offentlig under COVID-pandemien? statistikk diskutere

Active Pensionists har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Vil du få Covid-19-vaksinen når den er klar? statistikk diskutere

Active Pensionists har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør regjeringen utstede vaksinepass? statistikk diskutere

Active Pensionists har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør regjeringen kreve at ansatte i store bedrifter vaksineres mot COVID? statistikk diskutere

Active Pensionists har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør regjeringen håndheve en "opphold-hjemme-ordre" for å bekjempe koronaviruset? statistikk diskutere

Active Pensionists har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Støtter du et offentlig helsesystem? statistikk diskutere

Active Pensionists har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør det være mer eller mindre privatisering av sykehus og helsetjenester? statistikk diskutere

Active Pensionists har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør myndighetene bruke mer penger på forskning og behandling innen mental helse? statistikk diskutere

Active Pensionists har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Støtter du legaliseringen av marijuana? statistikk diskutere

Active Pensionists har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør byer etablere "trygge havner" hvor personer som er avhengige av narkotika kan bruke det under oppsyn av medisinsk personell? statistikk diskutere

Active Pensionists har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

National Party’s politisk sett på helsevesen problemer

helsetjenester problemer

Bør private virksomheter ha rett til å spørre kundene om deres vaksinasjonsstatus? statistikk diskutere

National Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør regjeringen finansiere Verdens helseorganisasjon? statistikk diskutere

National Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør regjeringen kreve at folk bruker ansiktsmasker offentlig under COVID-pandemien? statistikk diskutere

National Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Vil du få Covid-19-vaksinen når den er klar? statistikk diskutere

National Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør regjeringen utstede vaksinepass? statistikk diskutere

National Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør regjeringen kreve at ansatte i store bedrifter vaksineres mot COVID? statistikk diskutere

National Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør regjeringen håndheve en "opphold-hjemme-ordre" for å bekjempe koronaviruset? statistikk diskutere

National Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Støtter du et offentlig helsesystem? statistikk diskutere

National Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør det være mer eller mindre privatisering av sykehus og helsetjenester? statistikk diskutere

National Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør myndighetene bruke mer penger på forskning og behandling innen mental helse? statistikk diskutere

National Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Støtter du legaliseringen av marijuana? statistikk diskutere

National Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør byer etablere "trygge havner" hvor personer som er avhengige av narkotika kan bruke det under oppsyn av medisinsk personell? statistikk diskutere

National Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Liberal People’s Party’s politisk sett på helsevesen problemer

helsetjenester problemer

Bør private virksomheter ha rett til å spørre kundene om deres vaksinasjonsstatus? statistikk diskutere

Liberal People’s Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør regjeringen finansiere Verdens helseorganisasjon? statistikk diskutere

Liberal People’s Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør regjeringen kreve at folk bruker ansiktsmasker offentlig under COVID-pandemien? statistikk diskutere

Liberal People’s Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Vil du få Covid-19-vaksinen når den er klar? statistikk diskutere

Liberal People’s Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør regjeringen utstede vaksinepass? statistikk diskutere

Liberal People’s Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør regjeringen kreve at ansatte i store bedrifter vaksineres mot COVID? statistikk diskutere

Liberal People’s Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør regjeringen håndheve en "opphold-hjemme-ordre" for å bekjempe koronaviruset? statistikk diskutere

Liberal People’s Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Støtter du et offentlig helsesystem? statistikk diskutere

Liberal People’s Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør det være mer eller mindre privatisering av sykehus og helsetjenester? statistikk diskutere

Liberal People’s Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør myndighetene bruke mer penger på forskning og behandling innen mental helse? statistikk diskutere

Liberal People’s Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Støtter du legaliseringen av marijuana? statistikk diskutere

Liberal People’s Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør byer etablere "trygge havner" hvor personer som er avhengige av narkotika kan bruke det under oppsyn av medisinsk personell? statistikk diskutere

Liberal People’s Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Party of the Danes’ politisk sett på helsevesen problemer

helsetjenester problemer

Bør private virksomheter ha rett til å spørre kundene om deres vaksinasjonsstatus? statistikk diskutere

Party of the Danes har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør regjeringen finansiere Verdens helseorganisasjon? statistikk diskutere

Party of the Danes har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør regjeringen kreve at folk bruker ansiktsmasker offentlig under COVID-pandemien? statistikk diskutere

Party of the Danes har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Vil du få Covid-19-vaksinen når den er klar? statistikk diskutere

Party of the Danes har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør regjeringen utstede vaksinepass? statistikk diskutere

Party of the Danes har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør regjeringen kreve at ansatte i store bedrifter vaksineres mot COVID? statistikk diskutere

Party of the Danes har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør regjeringen håndheve en "opphold-hjemme-ordre" for å bekjempe koronaviruset? statistikk diskutere

Party of the Danes har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Støtter du et offentlig helsesystem? statistikk diskutere

Party of the Danes har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør det være mer eller mindre privatisering av sykehus og helsetjenester? statistikk diskutere

Party of the Danes har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør myndighetene bruke mer penger på forskning og behandling innen mental helse? statistikk diskutere

Party of the Danes har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Støtter du legaliseringen av marijuana? statistikk diskutere

Party of the Danes har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør byer etablere "trygge havner" hvor personer som er avhengige av narkotika kan bruke det under oppsyn av medisinsk personell? statistikk diskutere

Party of the Danes har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Pirate Party’s politisk sett på helsevesen problemer

helsetjenester problemer

Bør private virksomheter ha rett til å spørre kundene om deres vaksinasjonsstatus? statistikk diskutere

Pirate Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør regjeringen finansiere Verdens helseorganisasjon? statistikk diskutere

Pirate Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør regjeringen kreve at folk bruker ansiktsmasker offentlig under COVID-pandemien? statistikk diskutere

Pirate Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Vil du få Covid-19-vaksinen når den er klar? statistikk diskutere

Pirate Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør regjeringen utstede vaksinepass? statistikk diskutere

Pirate Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør regjeringen kreve at ansatte i store bedrifter vaksineres mot COVID? statistikk diskutere

Pirate Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør regjeringen håndheve en "opphold-hjemme-ordre" for å bekjempe koronaviruset? statistikk diskutere

Pirate Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Støtter du et offentlig helsesystem? statistikk diskutere

Pirate Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør det være mer eller mindre privatisering av sykehus og helsetjenester? statistikk diskutere

Pirate Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør myndighetene bruke mer penger på forskning og behandling innen mental helse? statistikk diskutere

Pirate Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Støtter du legaliseringen av marijuana? statistikk diskutere

Pirate Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør byer etablere "trygge havner" hvor personer som er avhengige av narkotika kan bruke det under oppsyn av medisinsk personell? statistikk diskutere

Pirate Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Visions Party’s politisk sett på helsevesen problemer

helsetjenester problemer

Bør private virksomheter ha rett til å spørre kundene om deres vaksinasjonsstatus? statistikk diskutere

Visions Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør regjeringen finansiere Verdens helseorganisasjon? statistikk diskutere

Visions Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør regjeringen kreve at folk bruker ansiktsmasker offentlig under COVID-pandemien? statistikk diskutere

Visions Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Vil du få Covid-19-vaksinen når den er klar? statistikk diskutere

Visions Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør regjeringen utstede vaksinepass? statistikk diskutere

Visions Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør regjeringen kreve at ansatte i store bedrifter vaksineres mot COVID? statistikk diskutere

Visions Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør regjeringen håndheve en "opphold-hjemme-ordre" for å bekjempe koronaviruset? statistikk diskutere

Visions Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Støtter du et offentlig helsesystem? statistikk diskutere

Visions Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør det være mer eller mindre privatisering av sykehus og helsetjenester? statistikk diskutere

Visions Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør myndighetene bruke mer penger på forskning og behandling innen mental helse? statistikk diskutere

Visions Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Støtter du legaliseringen av marijuana? statistikk diskutere

Visions Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør byer etablere "trygge havner" hvor personer som er avhengige av narkotika kan bruke det under oppsyn av medisinsk personell? statistikk diskutere

Visions Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Puppet Party’s politisk sett på helsevesen problemer

helsetjenester problemer

Bør private virksomheter ha rett til å spørre kundene om deres vaksinasjonsstatus? statistikk diskutere

Puppet Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør regjeringen finansiere Verdens helseorganisasjon? statistikk diskutere

Puppet Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør regjeringen kreve at folk bruker ansiktsmasker offentlig under COVID-pandemien? statistikk diskutere

Puppet Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Vil du få Covid-19-vaksinen når den er klar? statistikk diskutere

Puppet Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør regjeringen utstede vaksinepass? statistikk diskutere

Puppet Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør regjeringen kreve at ansatte i store bedrifter vaksineres mot COVID? statistikk diskutere

Puppet Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør regjeringen håndheve en "opphold-hjemme-ordre" for å bekjempe koronaviruset? statistikk diskutere

Puppet Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Støtter du et offentlig helsesystem? statistikk diskutere

Puppet Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør det være mer eller mindre privatisering av sykehus og helsetjenester? statistikk diskutere

Puppet Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør myndighetene bruke mer penger på forskning og behandling innen mental helse? statistikk diskutere

Puppet Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Støtter du legaliseringen av marijuana? statistikk diskutere

Puppet Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør byer etablere "trygge havner" hvor personer som er avhengige av narkotika kan bruke det under oppsyn av medisinsk personell? statistikk diskutere

Puppet Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Schleswig Party’s politisk sett på helsevesen problemer

helsetjenester problemer

Bør private virksomheter ha rett til å spørre kundene om deres vaksinasjonsstatus? statistikk diskutere

Schleswig Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør regjeringen finansiere Verdens helseorganisasjon? statistikk diskutere

Schleswig Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør regjeringen kreve at folk bruker ansiktsmasker offentlig under COVID-pandemien? statistikk diskutere

Schleswig Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Vil du få Covid-19-vaksinen når den er klar? statistikk diskutere

Schleswig Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør regjeringen utstede vaksinepass? statistikk diskutere

Schleswig Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør regjeringen kreve at ansatte i store bedrifter vaksineres mot COVID? statistikk diskutere

Schleswig Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør regjeringen håndheve en "opphold-hjemme-ordre" for å bekjempe koronaviruset? statistikk diskutere

Schleswig Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Støtter du et offentlig helsesystem? statistikk diskutere

Schleswig Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør det være mer eller mindre privatisering av sykehus og helsetjenester? statistikk diskutere

Schleswig Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør myndighetene bruke mer penger på forskning og behandling innen mental helse? statistikk diskutere

Schleswig Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Støtter du legaliseringen av marijuana? statistikk diskutere

Schleswig Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør byer etablere "trygge havner" hvor personer som er avhengige av narkotika kan bruke det under oppsyn av medisinsk personell? statistikk diskutere

Schleswig Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Cannabis Party’s politisk sett på helsevesen problemer

helsetjenester problemer

Bør private virksomheter ha rett til å spørre kundene om deres vaksinasjonsstatus? statistikk diskutere

Cannabis Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør regjeringen finansiere Verdens helseorganisasjon? statistikk diskutere

Cannabis Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør regjeringen kreve at folk bruker ansiktsmasker offentlig under COVID-pandemien? statistikk diskutere

Cannabis Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Vil du få Covid-19-vaksinen når den er klar? statistikk diskutere

Cannabis Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør regjeringen utstede vaksinepass? statistikk diskutere

Cannabis Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør regjeringen kreve at ansatte i store bedrifter vaksineres mot COVID? statistikk diskutere

Cannabis Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør regjeringen håndheve en "opphold-hjemme-ordre" for å bekjempe koronaviruset? statistikk diskutere

Cannabis Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Støtter du et offentlig helsesystem? statistikk diskutere

Cannabis Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør det være mer eller mindre privatisering av sykehus og helsetjenester? statistikk diskutere

Cannabis Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør myndighetene bruke mer penger på forskning og behandling innen mental helse? statistikk diskutere

Cannabis Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Støtter du legaliseringen av marijuana? statistikk diskutere

Cannabis Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør byer etablere "trygge havner" hvor personer som er avhengige av narkotika kan bruke det under oppsyn av medisinsk personell? statistikk diskutere

Cannabis Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Ring of the People’s politisk sett på helsevesen problemer

helsetjenester problemer

Bør private virksomheter ha rett til å spørre kundene om deres vaksinasjonsstatus? statistikk diskutere

Ring of the People har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør regjeringen finansiere Verdens helseorganisasjon? statistikk diskutere

Ring of the People har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør regjeringen kreve at folk bruker ansiktsmasker offentlig under COVID-pandemien? statistikk diskutere

Ring of the People har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Vil du få Covid-19-vaksinen når den er klar? statistikk diskutere

Ring of the People har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør regjeringen utstede vaksinepass? statistikk diskutere

Ring of the People har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør regjeringen kreve at ansatte i store bedrifter vaksineres mot COVID? statistikk diskutere

Ring of the People har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør regjeringen håndheve en "opphold-hjemme-ordre" for å bekjempe koronaviruset? statistikk diskutere

Ring of the People har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Støtter du et offentlig helsesystem? statistikk diskutere

Ring of the People har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør det være mer eller mindre privatisering av sykehus og helsetjenester? statistikk diskutere

Ring of the People har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør myndighetene bruke mer penger på forskning og behandling innen mental helse? statistikk diskutere

Ring of the People har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Støtter du legaliseringen av marijuana? statistikk diskutere

Ring of the People har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør byer etablere "trygge havner" hvor personer som er avhengige av narkotika kan bruke det under oppsyn av medisinsk personell? statistikk diskutere

Ring of the People har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

The Black Register’s politisk sett på helsevesen problemer

helsetjenester problemer

Bør private virksomheter ha rett til å spørre kundene om deres vaksinasjonsstatus? statistikk diskutere

The Black Register har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør regjeringen finansiere Verdens helseorganisasjon? statistikk diskutere

The Black Register har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør regjeringen kreve at folk bruker ansiktsmasker offentlig under COVID-pandemien? statistikk diskutere

The Black Register har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Vil du få Covid-19-vaksinen når den er klar? statistikk diskutere

The Black Register har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør regjeringen utstede vaksinepass? statistikk diskutere

The Black Register har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør regjeringen kreve at ansatte i store bedrifter vaksineres mot COVID? statistikk diskutere

The Black Register har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør regjeringen håndheve en "opphold-hjemme-ordre" for å bekjempe koronaviruset? statistikk diskutere

The Black Register har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Støtter du et offentlig helsesystem? statistikk diskutere

The Black Register har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør det være mer eller mindre privatisering av sykehus og helsetjenester? statistikk diskutere

The Black Register har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør myndighetene bruke mer penger på forskning og behandling innen mental helse? statistikk diskutere

The Black Register har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Støtter du legaliseringen av marijuana? statistikk diskutere

The Black Register har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør byer etablere "trygge havner" hvor personer som er avhengige av narkotika kan bruke det under oppsyn av medisinsk personell? statistikk diskutere

The Black Register har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Center Party’s politisk sett på helsevesen problemer

helsetjenester problemer

Bør private virksomheter ha rett til å spørre kundene om deres vaksinasjonsstatus? statistikk diskutere

Center Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør regjeringen finansiere Verdens helseorganisasjon? statistikk diskutere

Center Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør regjeringen kreve at folk bruker ansiktsmasker offentlig under COVID-pandemien? statistikk diskutere

Center Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Vil du få Covid-19-vaksinen når den er klar? statistikk diskutere

Center Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør regjeringen utstede vaksinepass? statistikk diskutere

Center Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør regjeringen kreve at ansatte i store bedrifter vaksineres mot COVID? statistikk diskutere

Center Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør regjeringen håndheve en "opphold-hjemme-ordre" for å bekjempe koronaviruset? statistikk diskutere

Center Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Støtter du et offentlig helsesystem? statistikk diskutere

Center Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør det være mer eller mindre privatisering av sykehus og helsetjenester? statistikk diskutere

Center Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør myndighetene bruke mer penger på forskning og behandling innen mental helse? statistikk diskutere

Center Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Støtter du legaliseringen av marijuana? statistikk diskutere

Center Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør byer etablere "trygge havner" hvor personer som er avhengige av narkotika kan bruke det under oppsyn av medisinsk personell? statistikk diskutere

Center Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Diskuter denne...

Dansk Norsk