Prøv den politiske quiz
Quiz  |  Meningsmålinger  |  Partier  | 

Den raske veiledningen til Denmark political parties stammer fra sosialt problemer

Komplett liste over det political parties politiske situasjoner om sosialt problemer

Liberal Party’s politisk sett på sosialt problemer

Sosiale problemer

Bør personer under 18 år kunne motta kjønnsovergangsbehandlinger? statistikk diskutere

Liberal Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør hatefulle ytringer beskyttes av ytringsfrihetslover? statistikk diskutere

Liberal Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Støtter du dødsstraff? statistikk diskutere

Liberal Party velgere: Nei Source

Hva mener du om abort? statistikk diskutere

Liberal Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør kvinner ha lov til å bruke niqāb, eller ansiktsslør, under borgerlige seremonier? statistikk diskutere

Liberal Party velgere: Nei Source

Støtter du loven om ekteskap mellom to av samme kjønn? statistikk diskutere

Liberal Party velgere: Ja Source

Bør homofile par ha de samme adopsjonsrettighetene som heterofile par? statistikk diskutere

Liberal Party velgere: Ja Source

Bør dødssyke pasienter få lov til å avslutte livene sine via assistert selvmord? statistikk diskutere

Liberal Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør det kreves at bedrifter har kvinner i styret? statistikk diskutere

Liberal Party velgere: Nei Source

Bør militæret la kvinner tjene i fronten? statistikk diskutere

Liberal Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør transseksuelle idrettsutøvere få lov til å konkurrere mot idrettsutøvere som er forskjellige fra sitt tildelte kjønn ved fødselen? statistikk diskutere

Liberal Party velgere: Nei Source

Social Democrats’ politisk sett på sosialt problemer

Sosiale problemer

Bør personer under 18 år kunne motta kjønnsovergangsbehandlinger? statistikk diskutere

Social Democrats har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør hatefulle ytringer beskyttes av ytringsfrihetslover? statistikk diskutere

Social Democrats har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Støtter du dødsstraff? statistikk diskutere

Social Democrats velgere: Nei Source

Hva mener du om abort? statistikk diskutere

Social Democrats har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør kvinner ha lov til å bruke niqāb, eller ansiktsslør, under borgerlige seremonier? statistikk diskutere

Social Democrats velgere: Nei Source

Støtter du loven om ekteskap mellom to av samme kjønn? statistikk diskutere

Social Democrats velgere: Ja Source

Bør homofile par ha de samme adopsjonsrettighetene som heterofile par? statistikk diskutere

Social Democrats velgere: Ja Source

Bør dødssyke pasienter få lov til å avslutte livene sine via assistert selvmord? statistikk diskutere

Social Democrats har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør det kreves at bedrifter har kvinner i styret? statistikk diskutere

Social Democrats velgere: Nei Source

Bør militæret la kvinner tjene i fronten? statistikk diskutere

Social Democrats har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør transseksuelle idrettsutøvere få lov til å konkurrere mot idrettsutøvere som er forskjellige fra sitt tildelte kjønn ved fødselen? statistikk diskutere

Social Democrats velgere: Ja Source

Danish Social Liberal Party’s politisk sett på sosialt problemer

Sosiale problemer

Bør personer under 18 år kunne motta kjønnsovergangsbehandlinger? statistikk diskutere

Danish Social Liberal Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør hatefulle ytringer beskyttes av ytringsfrihetslover? statistikk diskutere

Danish Social Liberal Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Støtter du dødsstraff? statistikk diskutere

Danish Social Liberal Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Hva mener du om abort? statistikk diskutere

Danish Social Liberal Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør kvinner ha lov til å bruke niqāb, eller ansiktsslør, under borgerlige seremonier? statistikk diskutere

Danish Social Liberal Party velgere: Ja Source

Støtter du loven om ekteskap mellom to av samme kjønn? statistikk diskutere

Danish Social Liberal Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør homofile par ha de samme adopsjonsrettighetene som heterofile par? statistikk diskutere

Danish Social Liberal Party velgere: Ja Source

Bør dødssyke pasienter få lov til å avslutte livene sine via assistert selvmord? statistikk diskutere

Danish Social Liberal Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør det kreves at bedrifter har kvinner i styret? statistikk diskutere

Danish Social Liberal Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør militæret la kvinner tjene i fronten? statistikk diskutere

Danish Social Liberal Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør transseksuelle idrettsutøvere få lov til å konkurrere mot idrettsutøvere som er forskjellige fra sitt tildelte kjønn ved fødselen? statistikk diskutere

Danish Social Liberal Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Red-Green Alliance’s politisk sett på sosialt problemer

Sosiale problemer

Bør personer under 18 år kunne motta kjønnsovergangsbehandlinger? statistikk diskutere

Red-Green Alliance har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør hatefulle ytringer beskyttes av ytringsfrihetslover? statistikk diskutere

Red-Green Alliance har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Støtter du dødsstraff? statistikk diskutere

Red-Green Alliance har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Hva mener du om abort? statistikk diskutere

Red-Green Alliance har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør kvinner ha lov til å bruke niqāb, eller ansiktsslør, under borgerlige seremonier? statistikk diskutere

Red-Green Alliance velgere: Ja Source

Støtter du loven om ekteskap mellom to av samme kjønn? statistikk diskutere

Red-Green Alliance har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør homofile par ha de samme adopsjonsrettighetene som heterofile par? statistikk diskutere

Red-Green Alliance velgere: Ja Source

Bør dødssyke pasienter få lov til å avslutte livene sine via assistert selvmord? statistikk diskutere

Red-Green Alliance har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør det kreves at bedrifter har kvinner i styret? statistikk diskutere

Red-Green Alliance velgere: Ja Source

Bør militæret la kvinner tjene i fronten? statistikk diskutere

Red-Green Alliance har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør transseksuelle idrettsutøvere få lov til å konkurrere mot idrettsutøvere som er forskjellige fra sitt tildelte kjønn ved fødselen? statistikk diskutere

Red-Green Alliance har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Danish People’s Party’s politisk sett på sosialt problemer

Sosiale problemer

Bør personer under 18 år kunne motta kjønnsovergangsbehandlinger? statistikk diskutere

Danish People’s Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør hatefulle ytringer beskyttes av ytringsfrihetslover? statistikk diskutere

Danish People’s Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Støtter du dødsstraff? statistikk diskutere

Danish People’s Party velgere: Nei Source

Hva mener du om abort? statistikk diskutere

Danish People’s Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør kvinner ha lov til å bruke niqāb, eller ansiktsslør, under borgerlige seremonier? statistikk diskutere

Danish People’s Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Støtter du loven om ekteskap mellom to av samme kjønn? statistikk diskutere

Danish People’s Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør homofile par ha de samme adopsjonsrettighetene som heterofile par? statistikk diskutere

Danish People’s Party velgere: Nei Source

Bør dødssyke pasienter få lov til å avslutte livene sine via assistert selvmord? statistikk diskutere

Danish People’s Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør det kreves at bedrifter har kvinner i styret? statistikk diskutere

Danish People’s Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør militæret la kvinner tjene i fronten? statistikk diskutere

Danish People’s Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør transseksuelle idrettsutøvere få lov til å konkurrere mot idrettsutøvere som er forskjellige fra sitt tildelte kjønn ved fødselen? statistikk diskutere

Danish People’s Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

New Civic Party’s politisk sett på sosialt problemer

Sosiale problemer

Bør personer under 18 år kunne motta kjønnsovergangsbehandlinger? statistikk diskutere

New Civic Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør hatefulle ytringer beskyttes av ytringsfrihetslover? statistikk diskutere

New Civic Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Støtter du dødsstraff? statistikk diskutere

New Civic Party velgere: Ja Source

Hva mener du om abort? statistikk diskutere

New Civic Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør kvinner ha lov til å bruke niqāb, eller ansiktsslør, under borgerlige seremonier? statistikk diskutere

New Civic Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Støtter du loven om ekteskap mellom to av samme kjønn? statistikk diskutere

New Civic Party velgere: Nei Source

Bør homofile par ha de samme adopsjonsrettighetene som heterofile par? statistikk diskutere

New Civic Party velgere: Nei Source

Bør dødssyke pasienter få lov til å avslutte livene sine via assistert selvmord? statistikk diskutere

New Civic Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør det kreves at bedrifter har kvinner i styret? statistikk diskutere

New Civic Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør militæret la kvinner tjene i fronten? statistikk diskutere

New Civic Party velgere: Ja Source

Bør transseksuelle idrettsutøvere få lov til å konkurrere mot idrettsutøvere som er forskjellige fra sitt tildelte kjønn ved fødselen? statistikk diskutere

New Civic Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Socialist People’s Party’s politisk sett på sosialt problemer

Sosiale problemer

Bør personer under 18 år kunne motta kjønnsovergangsbehandlinger? statistikk diskutere

Socialist People’s Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør hatefulle ytringer beskyttes av ytringsfrihetslover? statistikk diskutere

Socialist People’s Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Støtter du dødsstraff? statistikk diskutere

Socialist People’s Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Hva mener du om abort? statistikk diskutere

Socialist People’s Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør kvinner ha lov til å bruke niqāb, eller ansiktsslør, under borgerlige seremonier? statistikk diskutere

Socialist People’s Party velgere: Nei Source

Støtter du loven om ekteskap mellom to av samme kjønn? statistikk diskutere

Socialist People’s Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør homofile par ha de samme adopsjonsrettighetene som heterofile par? statistikk diskutere

Socialist People’s Party velgere: Ja Source

Bør dødssyke pasienter få lov til å avslutte livene sine via assistert selvmord? statistikk diskutere

Socialist People’s Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør det kreves at bedrifter har kvinner i styret? statistikk diskutere

Socialist People’s Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør militæret la kvinner tjene i fronten? statistikk diskutere

Socialist People’s Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør transseksuelle idrettsutøvere få lov til å konkurrere mot idrettsutøvere som er forskjellige fra sitt tildelte kjønn ved fødselen? statistikk diskutere

Socialist People’s Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Conservative People’s Party’s politisk sett på sosialt problemer

Sosiale problemer

Bør personer under 18 år kunne motta kjønnsovergangsbehandlinger? statistikk diskutere

Conservative People’s Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør hatefulle ytringer beskyttes av ytringsfrihetslover? statistikk diskutere

Conservative People’s Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Støtter du dødsstraff? statistikk diskutere

Conservative People’s Party velgere: Nei Source

Hva mener du om abort? statistikk diskutere

Conservative People’s Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør kvinner ha lov til å bruke niqāb, eller ansiktsslør, under borgerlige seremonier? statistikk diskutere

Conservative People’s Party velgere: Nei Source

Støtter du loven om ekteskap mellom to av samme kjønn? statistikk diskutere

Conservative People’s Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør homofile par ha de samme adopsjonsrettighetene som heterofile par? statistikk diskutere

Conservative People’s Party velgere: Ja Source

Bør dødssyke pasienter få lov til å avslutte livene sine via assistert selvmord? statistikk diskutere

Conservative People’s Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør det kreves at bedrifter har kvinner i styret? statistikk diskutere

Conservative People’s Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør militæret la kvinner tjene i fronten? statistikk diskutere

Conservative People’s Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør transseksuelle idrettsutøvere få lov til å konkurrere mot idrettsutøvere som er forskjellige fra sitt tildelte kjønn ved fødselen? statistikk diskutere

Conservative People’s Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Liberal Alliance’s politisk sett på sosialt problemer

Sosiale problemer

Bør personer under 18 år kunne motta kjønnsovergangsbehandlinger? statistikk diskutere

Liberal Alliance har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør hatefulle ytringer beskyttes av ytringsfrihetslover? statistikk diskutere

Liberal Alliance har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Støtter du dødsstraff? statistikk diskutere

Liberal Alliance velgere: Nei Source

Hva mener du om abort? statistikk diskutere

Liberal Alliance har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør kvinner ha lov til å bruke niqāb, eller ansiktsslør, under borgerlige seremonier? statistikk diskutere

Liberal Alliance velgere: Nei Source

Støtter du loven om ekteskap mellom to av samme kjønn? statistikk diskutere

Liberal Alliance har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør homofile par ha de samme adopsjonsrettighetene som heterofile par? statistikk diskutere

Liberal Alliance velgere: Ja Source

Bør dødssyke pasienter få lov til å avslutte livene sine via assistert selvmord? statistikk diskutere

Liberal Alliance har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør det kreves at bedrifter har kvinner i styret? statistikk diskutere

Liberal Alliance har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør militæret la kvinner tjene i fronten? statistikk diskutere

Liberal Alliance har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør transseksuelle idrettsutøvere få lov til å konkurrere mot idrettsutøvere som er forskjellige fra sitt tildelte kjønn ved fødselen? statistikk diskutere

Liberal Alliance har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

The Alternative’s politisk sett på sosialt problemer

Sosiale problemer

Bør personer under 18 år kunne motta kjønnsovergangsbehandlinger? statistikk diskutere

The Alternative har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør hatefulle ytringer beskyttes av ytringsfrihetslover? statistikk diskutere

The Alternative har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Støtter du dødsstraff? statistikk diskutere

The Alternative har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Hva mener du om abort? statistikk diskutere

The Alternative har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør kvinner ha lov til å bruke niqāb, eller ansiktsslør, under borgerlige seremonier? statistikk diskutere

The Alternative velgere: Ja Source

Støtter du loven om ekteskap mellom to av samme kjønn? statistikk diskutere

The Alternative har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør homofile par ha de samme adopsjonsrettighetene som heterofile par? statistikk diskutere

The Alternative har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør dødssyke pasienter få lov til å avslutte livene sine via assistert selvmord? statistikk diskutere

The Alternative har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør det kreves at bedrifter har kvinner i styret? statistikk diskutere

The Alternative har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør militæret la kvinner tjene i fronten? statistikk diskutere

The Alternative har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør transseksuelle idrettsutøvere få lov til å konkurrere mot idrettsutøvere som er forskjellige fra sitt tildelte kjønn ved fødselen? statistikk diskutere

The Alternative har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Christian Democrats’ politisk sett på sosialt problemer

Sosiale problemer

Bør personer under 18 år kunne motta kjønnsovergangsbehandlinger? statistikk diskutere

Christian Democrats har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør hatefulle ytringer beskyttes av ytringsfrihetslover? statistikk diskutere

Christian Democrats har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Støtter du dødsstraff? statistikk diskutere

Christian Democrats har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Hva mener du om abort? statistikk diskutere

Christian Democrats har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør kvinner ha lov til å bruke niqāb, eller ansiktsslør, under borgerlige seremonier? statistikk diskutere

Christian Democrats har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Støtter du loven om ekteskap mellom to av samme kjønn? statistikk diskutere

Christian Democrats har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør homofile par ha de samme adopsjonsrettighetene som heterofile par? statistikk diskutere

Christian Democrats har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør dødssyke pasienter få lov til å avslutte livene sine via assistert selvmord? statistikk diskutere

Christian Democrats har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør det kreves at bedrifter har kvinner i styret? statistikk diskutere

Christian Democrats har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør militæret la kvinner tjene i fronten? statistikk diskutere

Christian Democrats har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør transseksuelle idrettsutøvere få lov til å konkurrere mot idrettsutøvere som er forskjellige fra sitt tildelte kjønn ved fødselen? statistikk diskutere

Christian Democrats har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Progress Party’s politisk sett på sosialt problemer

Sosiale problemer

Bør personer under 18 år kunne motta kjønnsovergangsbehandlinger? statistikk diskutere

Progress Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør hatefulle ytringer beskyttes av ytringsfrihetslover? statistikk diskutere

Progress Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Støtter du dødsstraff? statistikk diskutere

Progress Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Hva mener du om abort? statistikk diskutere

Progress Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør kvinner ha lov til å bruke niqāb, eller ansiktsslør, under borgerlige seremonier? statistikk diskutere

Progress Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Støtter du loven om ekteskap mellom to av samme kjønn? statistikk diskutere

Progress Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør homofile par ha de samme adopsjonsrettighetene som heterofile par? statistikk diskutere

Progress Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør dødssyke pasienter få lov til å avslutte livene sine via assistert selvmord? statistikk diskutere

Progress Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør det kreves at bedrifter har kvinner i styret? statistikk diskutere

Progress Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør militæret la kvinner tjene i fronten? statistikk diskutere

Progress Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør transseksuelle idrettsutøvere få lov til å konkurrere mot idrettsutøvere som er forskjellige fra sitt tildelte kjønn ved fødselen? statistikk diskutere

Progress Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

People’s Movement against the EU’s politisk sett på sosialt problemer

Sosiale problemer

Bør personer under 18 år kunne motta kjønnsovergangsbehandlinger? statistikk diskutere

People’s Movement against the EU har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør hatefulle ytringer beskyttes av ytringsfrihetslover? statistikk diskutere

People’s Movement against the EU har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Støtter du dødsstraff? statistikk diskutere

People’s Movement against the EU har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Hva mener du om abort? statistikk diskutere

People’s Movement against the EU har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør kvinner ha lov til å bruke niqāb, eller ansiktsslør, under borgerlige seremonier? statistikk diskutere

People’s Movement against the EU har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Støtter du loven om ekteskap mellom to av samme kjønn? statistikk diskutere

People’s Movement against the EU har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør homofile par ha de samme adopsjonsrettighetene som heterofile par? statistikk diskutere

People’s Movement against the EU har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør dødssyke pasienter få lov til å avslutte livene sine via assistert selvmord? statistikk diskutere

People’s Movement against the EU har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør det kreves at bedrifter har kvinner i styret? statistikk diskutere

People’s Movement against the EU har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør militæret la kvinner tjene i fronten? statistikk diskutere

People’s Movement against the EU har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør transseksuelle idrettsutøvere få lov til å konkurrere mot idrettsutøvere som er forskjellige fra sitt tildelte kjønn ved fødselen? statistikk diskutere

People’s Movement against the EU har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Active Pensionists’ politisk sett på sosialt problemer

Sosiale problemer

Bør personer under 18 år kunne motta kjønnsovergangsbehandlinger? statistikk diskutere

Active Pensionists har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør hatefulle ytringer beskyttes av ytringsfrihetslover? statistikk diskutere

Active Pensionists har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Støtter du dødsstraff? statistikk diskutere

Active Pensionists har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Hva mener du om abort? statistikk diskutere

Active Pensionists har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør kvinner ha lov til å bruke niqāb, eller ansiktsslør, under borgerlige seremonier? statistikk diskutere

Active Pensionists har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Støtter du loven om ekteskap mellom to av samme kjønn? statistikk diskutere

Active Pensionists har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør homofile par ha de samme adopsjonsrettighetene som heterofile par? statistikk diskutere

Active Pensionists har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør dødssyke pasienter få lov til å avslutte livene sine via assistert selvmord? statistikk diskutere

Active Pensionists har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør det kreves at bedrifter har kvinner i styret? statistikk diskutere

Active Pensionists har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør militæret la kvinner tjene i fronten? statistikk diskutere

Active Pensionists har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør transseksuelle idrettsutøvere få lov til å konkurrere mot idrettsutøvere som er forskjellige fra sitt tildelte kjønn ved fødselen? statistikk diskutere

Active Pensionists har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Ring of the People’s politisk sett på sosialt problemer

Sosiale problemer

Bør personer under 18 år kunne motta kjønnsovergangsbehandlinger? statistikk diskutere

Ring of the People har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør hatefulle ytringer beskyttes av ytringsfrihetslover? statistikk diskutere

Ring of the People har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Støtter du dødsstraff? statistikk diskutere

Ring of the People har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Hva mener du om abort? statistikk diskutere

Ring of the People har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør kvinner ha lov til å bruke niqāb, eller ansiktsslør, under borgerlige seremonier? statistikk diskutere

Ring of the People har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Støtter du loven om ekteskap mellom to av samme kjønn? statistikk diskutere

Ring of the People har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør homofile par ha de samme adopsjonsrettighetene som heterofile par? statistikk diskutere

Ring of the People har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør dødssyke pasienter få lov til å avslutte livene sine via assistert selvmord? statistikk diskutere

Ring of the People har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør det kreves at bedrifter har kvinner i styret? statistikk diskutere

Ring of the People har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør militæret la kvinner tjene i fronten? statistikk diskutere

Ring of the People har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør transseksuelle idrettsutøvere få lov til å konkurrere mot idrettsutøvere som er forskjellige fra sitt tildelte kjønn ved fødselen? statistikk diskutere

Ring of the People har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

The Black Register’s politisk sett på sosialt problemer

Sosiale problemer

Bør personer under 18 år kunne motta kjønnsovergangsbehandlinger? statistikk diskutere

The Black Register har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør hatefulle ytringer beskyttes av ytringsfrihetslover? statistikk diskutere

The Black Register har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Støtter du dødsstraff? statistikk diskutere

The Black Register har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Hva mener du om abort? statistikk diskutere

The Black Register har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør kvinner ha lov til å bruke niqāb, eller ansiktsslør, under borgerlige seremonier? statistikk diskutere

The Black Register har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Støtter du loven om ekteskap mellom to av samme kjønn? statistikk diskutere

The Black Register har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør homofile par ha de samme adopsjonsrettighetene som heterofile par? statistikk diskutere

The Black Register har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør dødssyke pasienter få lov til å avslutte livene sine via assistert selvmord? statistikk diskutere

The Black Register har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør det kreves at bedrifter har kvinner i styret? statistikk diskutere

The Black Register har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør militæret la kvinner tjene i fronten? statistikk diskutere

The Black Register har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør transseksuelle idrettsutøvere få lov til å konkurrere mot idrettsutøvere som er forskjellige fra sitt tildelte kjønn ved fødselen? statistikk diskutere

The Black Register har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Visions Party’s politisk sett på sosialt problemer

Sosiale problemer

Bør personer under 18 år kunne motta kjønnsovergangsbehandlinger? statistikk diskutere

Visions Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør hatefulle ytringer beskyttes av ytringsfrihetslover? statistikk diskutere

Visions Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Støtter du dødsstraff? statistikk diskutere

Visions Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Hva mener du om abort? statistikk diskutere

Visions Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør kvinner ha lov til å bruke niqāb, eller ansiktsslør, under borgerlige seremonier? statistikk diskutere

Visions Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Støtter du loven om ekteskap mellom to av samme kjønn? statistikk diskutere

Visions Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør homofile par ha de samme adopsjonsrettighetene som heterofile par? statistikk diskutere

Visions Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør dødssyke pasienter få lov til å avslutte livene sine via assistert selvmord? statistikk diskutere

Visions Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør det kreves at bedrifter har kvinner i styret? statistikk diskutere

Visions Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør militæret la kvinner tjene i fronten? statistikk diskutere

Visions Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør transseksuelle idrettsutøvere få lov til å konkurrere mot idrettsutøvere som er forskjellige fra sitt tildelte kjønn ved fødselen? statistikk diskutere

Visions Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Schleswig Party’s politisk sett på sosialt problemer

Sosiale problemer

Bør personer under 18 år kunne motta kjønnsovergangsbehandlinger? statistikk diskutere

Schleswig Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør hatefulle ytringer beskyttes av ytringsfrihetslover? statistikk diskutere

Schleswig Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Støtter du dødsstraff? statistikk diskutere

Schleswig Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Hva mener du om abort? statistikk diskutere

Schleswig Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør kvinner ha lov til å bruke niqāb, eller ansiktsslør, under borgerlige seremonier? statistikk diskutere

Schleswig Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Støtter du loven om ekteskap mellom to av samme kjønn? statistikk diskutere

Schleswig Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør homofile par ha de samme adopsjonsrettighetene som heterofile par? statistikk diskutere

Schleswig Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør dødssyke pasienter få lov til å avslutte livene sine via assistert selvmord? statistikk diskutere

Schleswig Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør det kreves at bedrifter har kvinner i styret? statistikk diskutere

Schleswig Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør militæret la kvinner tjene i fronten? statistikk diskutere

Schleswig Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør transseksuelle idrettsutøvere få lov til å konkurrere mot idrettsutøvere som er forskjellige fra sitt tildelte kjønn ved fødselen? statistikk diskutere

Schleswig Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Liberal People’s Party’s politisk sett på sosialt problemer

Sosiale problemer

Bør personer under 18 år kunne motta kjønnsovergangsbehandlinger? statistikk diskutere

Liberal People’s Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør hatefulle ytringer beskyttes av ytringsfrihetslover? statistikk diskutere

Liberal People’s Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Støtter du dødsstraff? statistikk diskutere

Liberal People’s Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Hva mener du om abort? statistikk diskutere

Liberal People’s Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør kvinner ha lov til å bruke niqāb, eller ansiktsslør, under borgerlige seremonier? statistikk diskutere

Liberal People’s Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Støtter du loven om ekteskap mellom to av samme kjønn? statistikk diskutere

Liberal People’s Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør homofile par ha de samme adopsjonsrettighetene som heterofile par? statistikk diskutere

Liberal People’s Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør dødssyke pasienter få lov til å avslutte livene sine via assistert selvmord? statistikk diskutere

Liberal People’s Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør det kreves at bedrifter har kvinner i styret? statistikk diskutere

Liberal People’s Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør militæret la kvinner tjene i fronten? statistikk diskutere

Liberal People’s Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør transseksuelle idrettsutøvere få lov til å konkurrere mot idrettsutøvere som er forskjellige fra sitt tildelte kjønn ved fødselen? statistikk diskutere

Liberal People’s Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Puppet Party’s politisk sett på sosialt problemer

Sosiale problemer

Bør personer under 18 år kunne motta kjønnsovergangsbehandlinger? statistikk diskutere

Puppet Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør hatefulle ytringer beskyttes av ytringsfrihetslover? statistikk diskutere

Puppet Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Støtter du dødsstraff? statistikk diskutere

Puppet Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Hva mener du om abort? statistikk diskutere

Puppet Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør kvinner ha lov til å bruke niqāb, eller ansiktsslør, under borgerlige seremonier? statistikk diskutere

Puppet Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Støtter du loven om ekteskap mellom to av samme kjønn? statistikk diskutere

Puppet Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør homofile par ha de samme adopsjonsrettighetene som heterofile par? statistikk diskutere

Puppet Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør dødssyke pasienter få lov til å avslutte livene sine via assistert selvmord? statistikk diskutere

Puppet Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør det kreves at bedrifter har kvinner i styret? statistikk diskutere

Puppet Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør militæret la kvinner tjene i fronten? statistikk diskutere

Puppet Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør transseksuelle idrettsutøvere få lov til å konkurrere mot idrettsutøvere som er forskjellige fra sitt tildelte kjønn ved fødselen? statistikk diskutere

Puppet Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Cannabis Party’s politisk sett på sosialt problemer

Sosiale problemer

Bør personer under 18 år kunne motta kjønnsovergangsbehandlinger? statistikk diskutere

Cannabis Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør hatefulle ytringer beskyttes av ytringsfrihetslover? statistikk diskutere

Cannabis Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Støtter du dødsstraff? statistikk diskutere

Cannabis Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Hva mener du om abort? statistikk diskutere

Cannabis Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør kvinner ha lov til å bruke niqāb, eller ansiktsslør, under borgerlige seremonier? statistikk diskutere

Cannabis Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Støtter du loven om ekteskap mellom to av samme kjønn? statistikk diskutere

Cannabis Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør homofile par ha de samme adopsjonsrettighetene som heterofile par? statistikk diskutere

Cannabis Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør dødssyke pasienter få lov til å avslutte livene sine via assistert selvmord? statistikk diskutere

Cannabis Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør det kreves at bedrifter har kvinner i styret? statistikk diskutere

Cannabis Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør militæret la kvinner tjene i fronten? statistikk diskutere

Cannabis Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør transseksuelle idrettsutøvere få lov til å konkurrere mot idrettsutøvere som er forskjellige fra sitt tildelte kjønn ved fødselen? statistikk diskutere

Cannabis Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

National Party’s politisk sett på sosialt problemer

Sosiale problemer

Bør personer under 18 år kunne motta kjønnsovergangsbehandlinger? statistikk diskutere

National Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør hatefulle ytringer beskyttes av ytringsfrihetslover? statistikk diskutere

National Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Støtter du dødsstraff? statistikk diskutere

National Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Hva mener du om abort? statistikk diskutere

National Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør kvinner ha lov til å bruke niqāb, eller ansiktsslør, under borgerlige seremonier? statistikk diskutere

National Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Støtter du loven om ekteskap mellom to av samme kjønn? statistikk diskutere

National Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør homofile par ha de samme adopsjonsrettighetene som heterofile par? statistikk diskutere

National Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør dødssyke pasienter få lov til å avslutte livene sine via assistert selvmord? statistikk diskutere

National Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør det kreves at bedrifter har kvinner i styret? statistikk diskutere

National Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør militæret la kvinner tjene i fronten? statistikk diskutere

National Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør transseksuelle idrettsutøvere få lov til å konkurrere mot idrettsutøvere som er forskjellige fra sitt tildelte kjønn ved fødselen? statistikk diskutere

National Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Party of the Danes’ politisk sett på sosialt problemer

Sosiale problemer

Bør personer under 18 år kunne motta kjønnsovergangsbehandlinger? statistikk diskutere

Party of the Danes har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør hatefulle ytringer beskyttes av ytringsfrihetslover? statistikk diskutere

Party of the Danes har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Støtter du dødsstraff? statistikk diskutere

Party of the Danes har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Hva mener du om abort? statistikk diskutere

Party of the Danes har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør kvinner ha lov til å bruke niqāb, eller ansiktsslør, under borgerlige seremonier? statistikk diskutere

Party of the Danes har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Støtter du loven om ekteskap mellom to av samme kjønn? statistikk diskutere

Party of the Danes har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør homofile par ha de samme adopsjonsrettighetene som heterofile par? statistikk diskutere

Party of the Danes har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør dødssyke pasienter få lov til å avslutte livene sine via assistert selvmord? statistikk diskutere

Party of the Danes har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør det kreves at bedrifter har kvinner i styret? statistikk diskutere

Party of the Danes har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør militæret la kvinner tjene i fronten? statistikk diskutere

Party of the Danes har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør transseksuelle idrettsutøvere få lov til å konkurrere mot idrettsutøvere som er forskjellige fra sitt tildelte kjønn ved fødselen? statistikk diskutere

Party of the Danes har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Center Party’s politisk sett på sosialt problemer

Sosiale problemer

Bør personer under 18 år kunne motta kjønnsovergangsbehandlinger? statistikk diskutere

Center Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør hatefulle ytringer beskyttes av ytringsfrihetslover? statistikk diskutere

Center Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Støtter du dødsstraff? statistikk diskutere

Center Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Hva mener du om abort? statistikk diskutere

Center Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør kvinner ha lov til å bruke niqāb, eller ansiktsslør, under borgerlige seremonier? statistikk diskutere

Center Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Støtter du loven om ekteskap mellom to av samme kjønn? statistikk diskutere

Center Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør homofile par ha de samme adopsjonsrettighetene som heterofile par? statistikk diskutere

Center Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør dødssyke pasienter få lov til å avslutte livene sine via assistert selvmord? statistikk diskutere

Center Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør det kreves at bedrifter har kvinner i styret? statistikk diskutere

Center Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør militæret la kvinner tjene i fronten? statistikk diskutere

Center Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør transseksuelle idrettsutøvere få lov til å konkurrere mot idrettsutøvere som er forskjellige fra sitt tildelte kjønn ved fødselen? statistikk diskutere

Center Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Pirate Party’s politisk sett på sosialt problemer

Sosiale problemer

Bør personer under 18 år kunne motta kjønnsovergangsbehandlinger? statistikk diskutere

Pirate Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør hatefulle ytringer beskyttes av ytringsfrihetslover? statistikk diskutere

Pirate Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Støtter du dødsstraff? statistikk diskutere

Pirate Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Hva mener du om abort? statistikk diskutere

Pirate Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør kvinner ha lov til å bruke niqāb, eller ansiktsslør, under borgerlige seremonier? statistikk diskutere

Pirate Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Støtter du loven om ekteskap mellom to av samme kjønn? statistikk diskutere

Pirate Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør homofile par ha de samme adopsjonsrettighetene som heterofile par? statistikk diskutere

Pirate Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør dødssyke pasienter få lov til å avslutte livene sine via assistert selvmord? statistikk diskutere

Pirate Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør det kreves at bedrifter har kvinner i styret? statistikk diskutere

Pirate Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør militæret la kvinner tjene i fronten? statistikk diskutere

Pirate Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør transseksuelle idrettsutøvere få lov til å konkurrere mot idrettsutøvere som er forskjellige fra sitt tildelte kjønn ved fødselen? statistikk diskutere

Pirate Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Diskuter denne...

Dansk Norsk