Spróbuj quiz polityczny
+

Polityka Danish Social Liberal Party’s w kwestiach foreign policy

Kandydaci

Tematy

Polityka zagraniczna  ›  Stany Zjednoczone Europy

Czy UE powinna przekształcić się w Stany Zjednoczone Europy?

DSLP>DSLP  Baza wsparcia PartyNie

Polityka zagraniczna  ›  Wielka Brytania po Brexicie

Czy po opuszczeniu UE Wielka Brytania powinna mieć dostęp do rynków europejskich?

DSLP>DSLP  Baza wsparcia PartyTak

Polityka zagraniczna  ›  Uchodźcy z Syrii

Dania powinna przyjmować uchodźców z Syrii?

DSLP>DSLP  Baza wsparcia PartyTak

Polityka zagraniczna  ›  Komisja Europejska

Czy Komisję Europejską należy zlikwidować?

DSLP>DSLP  Baza wsparcia PartyNie

Polityka zagraniczna  ›  Państwa członkowskie Unii Europejskiej

Czy należy zmniejszyć liczbę państw członkowskich Unii Europejskiej do 15?

DSLP>DSLP  Baza wsparcia PartyNie


Jak podobne są twoje poglądy polityczne do polityki Danish Social Liberal Party’s ? Rozwiąż quiz polityczny, aby się dowiedzieć.

Polityka zagraniczna  ›  Pomoc zagraniczna

Dania powinny zwiększyć lub zmniejszyć wydatki pomocy zagranicznej?

DSLP>DSLP  Baza wsparcia PartyWzrost

Polityka zagraniczna  ›  Wydatki na armię

Dania powinny zwiększyć lub zmniejszyć wydatki wojskowe?

DSLP>DSLP  Baza wsparcia PartySpadek

Polityka zagraniczna  ›  Izrael

Dania powinna nadal wspierać Izrael?

DSLP>DSLP  Baza wsparcia PartyNie

Dansk Polski