Prøv den politiske quiz
Quiz  |  Afstemninger  |  Partier  | 

Den hurtige vejledning til Denmark political parties

Komplet liste over de political parties politiske holdninger

Social Democrats’ politiske holdninger

Sociale problemer

Hvad er din holdning til abort? statistik drøfte

Social Democrats vælgerne: For valg Source

Går du ind for dødsstraf? statistik drøfte

Social Democrats vælgerne: Nej Source

Burde dødeligt syge patienter have love til at gøre en ende på deres liv via assisteret selvmord? statistik drøfte

Social Democrats vælgerne: Ja Source

Burde kvinder have lov til at bære Niqāb, eller ansigtsslør, til borgerlige ceremonier? statistik drøfte

Social Democrats vælgerne: Nej Source

Støtter du legalisering af ægteskab mellem samme køn? statistik drøfte

Social Democrats vælgerne: Ja Source

Bør homoseksuelle par have de samme adoptionsrettigheder som heteroseksuelle par? statistik drøfte

Social Democrats vælgerne: Ja Source

Bør det være påkrævet at virksomheder har kvinder i deres bestyrelse? statistik drøfte

Social Democrats vælgerne: Nej Source

Bør militæret tillade kvinder at tjene i kamproller? statistik drøfte

Social Democrats har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

uddannelsesspørgsmål

Bør undervisning på offentlige universiteter være gratis? statistik drøfte

Social Democrats vælgerne: Ja Source

indvandringsspørgsmål

Skal indvandrere udvises hvis de begår en alvorlig forbrydelse? statistik drøfte

Social Democrats har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skal det kræves at indvandrere lærer engelsk? statistik drøfte

Social Democrats vælgerne: Ja Source

Bør muslimske indvandrere forbydes at komme ind i landet indtil regeringen forbedrer sin evne til at frasortere potentielle terrorister? statistik drøfte

Social Democrats vælgerne: Nej Source

Bør det være påkrævet af indvandrere, at de skal bestå en indfødsretsprøve for at demonstrere en basal forståelse af vores lands sprog, historie og regering? statistik drøfte

Social Democrats vælgerne: Ja Source

Skal der være et midlertidigt forbud mod al indvandring i landet? statistik drøfte

Social Democrats vælgerne: Nej Source

Bør EU indføre en kvote for indvandrere pr.land? statistik drøfte

Social Democrats vælgerne: Ja Source

Skal indvandrere få lov til at have dobbelt statsborgerskabsstatus? statistik drøfte

Social Democrats vælgerne: Nej Source

Skulle regeringen øge eller mindske mængden af ​​midlertidige visa arbejde givet til højtkvalificerede indvandrere? statistik drøfte

Social Democrats vælgerne: Forøg Source

Bør børn af indvandrere, som bor i franske territorier, være tilladt at tilslutte sig deres familier? statistik drøfte

Social Democrats vælgerne: Ja Source

Udenrigspolitiske spørgsmål

Støtter du oprettelsen af ​​en europæisk hær? statistik drøfte

Social Democrats har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Bør regeringen forsøge at få indflydelse på udenlandske valg? statistik drøfte

Social Democrats har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skulle vores land forblive i NATO? statistik drøfte

Social Democrats har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skal Storbritannien trække sig fra den Europæiske Union? statistik drøfte

Social Democrats har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Bør EU udvikle sig til De Forenende Europæiske Stater? statistik drøfte

Social Democrats vælgerne: Nej Source

Støtter du den militære offensiv mod ISIS i den irakiske by Mosul? statistik drøfte

Social Democrats har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skal hver 18-årige indbygger pålægges at yde mindst et års militær tjeneste? statistik drøfte

Social Democrats vælgerne: Nej Source

Bør USA accepterer flygtninge fra Syrien? statistik drøfte

Social Democrats vælgerne: Ja Source

Skal regeringen hæve eller sænke militærudgifter? statistik drøfte

Social Democrats vælgerne: Forøg Source

Bør USA fortsat støtte Israel? statistik drøfte

Social Democrats vælgerne: Nej Source

Skulle regeringen øge eller mindske udenlandsk bistand udgifter? statistik drøfte

Social Democrats vælgerne: Forøg Source

Bør EU sanktionere medlemslande med autoritære regeringer? statistik drøfte

Social Democrats vælgerne: Ja Source

Bør Storbritanien gives adgang til europæiske markeder efter de har forladt EU? statistik drøfte

Social Democrats vælgerne: Ja Source

Skal U.S.A styrte Syriens præsident Assad? statistik drøfte

Social Democrats vælgerne: Nej Source

Bør antallet af lande i den Europæiske Union reduceres til 15? statistik drøfte

Social Democrats vælgerne: Nej Source

Bør den Europæiske Kommision afvikles? statistik drøfte

Social Democrats vælgerne: Nej Source

Bør efterretningstjenester blive lagt sammen for at skabe et centralt EU-agentur? statistik drøfte

Social Democrats vælgerne: Ja Source

Bør det være ulovligt at deltage i en boykot af Israel? statistik drøfte

Social Democrats har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

økonomiske spørgsmål

Burde regeringen tilføje eller øge toldafgifter på importvarer? statistik drøfte

Social Democrats har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skal der være færre eller flere restriktioner på nuværende velfærdsydelser? statistik drøfte

Social Democrats har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skulle regeringen hæve skatterne på de rige? statistik drøfte

Social Democrats vælgerne: Ja Source

Bør kirkeskatten afskaffes? statistik drøfte

Social Democrats vælgerne: Nej Source

Skulle regeringen afskaffe arveafgift? statistik drøfte

Social Democrats vælgerne: Ja Source

Skulle regeringen hæve eller sænke skattesatsen for virksomheder? statistik drøfte

Social Democrats har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skal regeringen skære i de offentlige midler for at reducere statsgælden? statistik drøfte

Social Democrats vælgerne: Nej Source

Skal regeringen bruge økonomiske stimuli for at hjælpe landet under recessionsperioder? statistik drøfte

Social Democrats har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skal modtagere af velfærdsydelser testes for stoffer? statistik drøfte

Social Democrats har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skal grænsen for bankmænds bonusser gå ved 100% af deres løn? statistik drøfte

Social Democrats vælgerne: Ja Source

Skal statslige pensioner hæves for pensionerede offentligt ansatte? statistik drøfte

Social Democrats har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Bør regeringen give skattelettelser til private virksomheder for at holde arbejdspladser i landet? statistik drøfte

Social Democrats vælgerne: Ja Source

Støtter du EU's redningsaktion af Grækenland? statistik drøfte

Social Democrats vælgerne: Ja Source

Mener du at fagforeninger hjælper eller skader økonomien? statistik drøfte

Social Democrats har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Bør momssatser forøges eller sænkes? statistik drøfte

Social Democrats har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skal regeringen klassificere Bitcoin som en legal møntenhed? statistik drøfte

Social Democrats har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Støtter du det Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP)? statistik drøfte

Social Democrats vælgerne: Nej Source

Bør regeringen hæve den føderale minimumsløn? statistik drøfte

Social Democrats vælgerne: Ja Source

Støtter du et universelt basisindkomst program? statistik drøfte

Social Democrats har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skal borgerne have lov til at gemme eller investere deres penge i offshore bankkonti? statistik drøfte

Social Democrats vælgerne: Nej Source

Healthcare spørgsmål

Bør der være mere eller mindre privatisering af hospital- og sundhedsplejetjenester? statistik drøfte

Social Democrats vælgerne: Mindre Source

Skal regeringen øge midlerne til forskning og behandling af mental sundhed? statistik drøfte

Social Democrats har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Støtter du et sundhedssystem for enkeltbetalere? statistik drøfte

Social Democrats vælgerne: Nej Source

Støtter du legaliseringen af marihuana? statistik drøfte

Social Democrats vælgerne: Nej Source

Skal byer åbne lægemidler "sikre havne", hvor folk, der er afhængige af ulovlige stoffer, kan bruge dem under tilsyn af læger? statistik drøfte

Social Democrats har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Miljøspørgsmål

Bør engangsmaterialer (så som plastikglas, tallerkener og bestik) som indeholder mindre end 50% bionedbrydeligt materiale banlyses? statistik drøfte

Social Democrats vælgerne: Ja Source

Støtter du brugen af gensplejsede afgrøder og fødevarer? statistik drøfte

Social Democrats vælgerne: Nej Source

Bør regeringen øge miljøreguleringer på forretninger for at reducere karbonudslip? statistik drøfte

Social Democrats vælgerne: Ja Source

Har du understøtte brugen af ​​hydrauliske fracking at udvinde olie og naturgas ressourcer? statistik drøfte

Social Democrats vælgerne: Nej Source

Skal byer få lov til at tilbyde private virksomheder økonomiske incitamenter til at flytte? statistik drøfte

Social Democrats har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Indenrigspolitiske spørgsmål

Burde lærere have lov til at bære våben i skolen? statistik drøfte

Social Democrats har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Bør regeringen regulere sider med sociale medier som et led i, at forhindre fake news og misinformation? statistik drøfte

Social Democrats har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Bør regeringen være i stand til at overvåge telefonopkald og e-mails? statistik drøfte

Social Democrats vælgerne: Nej Source

Bør regeringen øge videoovervågningen på offentlige steder? statistik drøfte

Social Democrats vælgerne: Ja Source

Skal det være ulovligt at brænde vores flag? statistik drøfte

Social Democrats vælgerne: Ja Source

Bør regeringen vedtage love som beskytter whistleblowers? statistik drøfte

Social Democrats vælgerne: Ja Source

Burde der være fastsatte grænser for den tid som medlemmer af kongressen kan sidde? statistik drøfte

Social Democrats har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Er du for brugen af afkriminaliseringsnarkotika? statistik drøfte

Social Democrats vælgerne: Ja Source

Burde linternetudbyder have lov til at gøre adgangen til populære websteder (der betaler højere renter) hurtigere, på bekostning af at sløve adgangen til mindre populære websteder (som betaler lavere satser)? statistik drøfte

Social Democrats vælgerne: Nej Source

spørgsmål Videnskab

Støtter du brugen af atomenergi? statistik drøfte

Social Democrats vælgerne: Nej Source

Bør regeringen kræve at børn bliver vaccineret for sygdomme der kan forebygges? statistik drøfte

Social Democrats vælgerne: Ja Source

Transport spørgsmål

Skal regeringen øge udgifterne til offentlig transport? statistik drøfte

Social Democrats vælgerne: Ja Source

valgspørgsmål

Skal udlændinge, som i øjeblikket er bosiddende i USA, har ret til at stemme? statistik drøfte

Social Democrats vælgerne: Nej Source

Skal politiske kandidater være tvunget til at offentliggøre deres seneste skattepapirer? statistik drøfte

Social Democrats vælgerne: Ja Source

Burde stemmealderen hæves? statistik drøfte

Social Democrats vælgerne: Nej Source

Skal en politikker der tidligere har været dømt for en forbrydelse have lov til at still op til valg? statistik drøfte

Social Democrats vælgerne: Nej Source

Bør virksomheder, unioner og non-profit organisationer have lov til at donere til politiske partier? statistik drøfte

Social Democrats vælgerne: Nej Source

spørgsmål National Security

Bør Frankring fortsætte med at snigmyrde terrorister i andre lande? statistik drøfte

Social Democrats vælgerne: Nej Source

Skal bærbare computere forbydes på alle direkte fly fra Mellemøsten? statistik drøfte

Social Democrats vælgerne: Nej Source

Kriminelle spørgsmål

Bør narkotikahandlere modtage dødsstraf? statistik drøfte

Social Democrats har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Bør dømte kriminelle have ret til at stemme? statistik drøfte

Social Democrats vælgerne: Ja Source

Bør ikkevoldelige fanger løslades fra fængslet for at reducere overbelægning? statistik drøfte

Social Democrats vælgerne: Nej Source

Danish People’s Party’s politiske holdninger

Sociale problemer

Hvad er din holdning til abort? statistik drøfte

Danish People’s Party vælgerne: For valg Source

Går du ind for dødsstraf? statistik drøfte

Danish People’s Party vælgerne: Nej Source

Burde dødeligt syge patienter have love til at gøre en ende på deres liv via assisteret selvmord? statistik drøfte

Danish People’s Party vælgerne: Ja Source

Burde kvinder have lov til at bære Niqāb, eller ansigtsslør, til borgerlige ceremonier? statistik drøfte

Danish People’s Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Støtter du legalisering af ægteskab mellem samme køn? statistik drøfte

Danish People’s Party vælgerne: Ja Source

Bør homoseksuelle par have de samme adoptionsrettigheder som heteroseksuelle par? statistik drøfte

Danish People’s Party vælgerne: Nej Source

Bør det være påkrævet at virksomheder har kvinder i deres bestyrelse? statistik drøfte

Danish People’s Party vælgerne: Nej Source

Bør militæret tillade kvinder at tjene i kamproller? statistik drøfte

Danish People’s Party vælgerne: Ja Source

uddannelsesspørgsmål

Bør undervisning på offentlige universiteter være gratis? statistik drøfte

Danish People’s Party vælgerne: Ja Source

indvandringsspørgsmål

Skal indvandrere udvises hvis de begår en alvorlig forbrydelse? statistik drøfte

Danish People’s Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skal det kræves at indvandrere lærer engelsk? statistik drøfte

Danish People’s Party vælgerne: Ja Source

Bør muslimske indvandrere forbydes at komme ind i landet indtil regeringen forbedrer sin evne til at frasortere potentielle terrorister? statistik drøfte

Danish People’s Party vælgerne: Ja Source

Bør det være påkrævet af indvandrere, at de skal bestå en indfødsretsprøve for at demonstrere en basal forståelse af vores lands sprog, historie og regering? statistik drøfte

Danish People’s Party vælgerne: Ja Source

Skal der være et midlertidigt forbud mod al indvandring i landet? statistik drøfte

Danish People’s Party vælgerne: Ja Source

Bør EU indføre en kvote for indvandrere pr.land? statistik drøfte

Danish People’s Party vælgerne: Nej Source

Skal indvandrere få lov til at have dobbelt statsborgerskabsstatus? statistik drøfte

Danish People’s Party vælgerne: Nej Source

Skulle regeringen øge eller mindske mængden af ​​midlertidige visa arbejde givet til højtkvalificerede indvandrere? statistik drøfte

Danish People’s Party vælgerne: Forøg Source

Bør børn af indvandrere, som bor i franske territorier, være tilladt at tilslutte sig deres familier? statistik drøfte

Danish People’s Party vælgerne: Nej Source

Udenrigspolitiske spørgsmål

Støtter du oprettelsen af ​​en europæisk hær? statistik drøfte

Danish People’s Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Bør regeringen forsøge at få indflydelse på udenlandske valg? statistik drøfte

Danish People’s Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skulle vores land forblive i NATO? statistik drøfte

Danish People’s Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skal Storbritannien trække sig fra den Europæiske Union? statistik drøfte

Danish People’s Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Bør EU udvikle sig til De Forenende Europæiske Stater? statistik drøfte

Danish People’s Party vælgerne: Nej Source

Støtter du den militære offensiv mod ISIS i den irakiske by Mosul? statistik drøfte

Danish People’s Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skal hver 18-årige indbygger pålægges at yde mindst et års militær tjeneste? statistik drøfte

Danish People’s Party vælgerne: Ja Source

Bør USA accepterer flygtninge fra Syrien? statistik drøfte

Danish People’s Party vælgerne: Nej Source

Skal regeringen hæve eller sænke militærudgifter? statistik drøfte

Danish People’s Party vælgerne: Forøg Source

Bør USA fortsat støtte Israel? statistik drøfte

Danish People’s Party vælgerne: Ja Source

Skulle regeringen øge eller mindske udenlandsk bistand udgifter? statistik drøfte

Danish People’s Party vælgerne: Formindsk Source

Bør EU sanktionere medlemslande med autoritære regeringer? statistik drøfte

Danish People’s Party vælgerne: Ja Source

Bør Storbritanien gives adgang til europæiske markeder efter de har forladt EU? statistik drøfte

Danish People’s Party vælgerne: Ja Source

Skal U.S.A styrte Syriens præsident Assad? statistik drøfte

Danish People’s Party vælgerne: Ja Source

Bør antallet af lande i den Europæiske Union reduceres til 15? statistik drøfte

Danish People’s Party vælgerne: Ja Source

Bør den Europæiske Kommision afvikles? statistik drøfte

Danish People’s Party vælgerne: Ja Source

Bør efterretningstjenester blive lagt sammen for at skabe et centralt EU-agentur? statistik drøfte

Danish People’s Party vælgerne: Nej Source

Bør det være ulovligt at deltage i en boykot af Israel? statistik drøfte

Danish People’s Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

økonomiske spørgsmål

Burde regeringen tilføje eller øge toldafgifter på importvarer? statistik drøfte

Danish People’s Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skal der være færre eller flere restriktioner på nuværende velfærdsydelser? statistik drøfte

Danish People’s Party vælgerne: Mere Source

Skulle regeringen hæve skatterne på de rige? statistik drøfte

Danish People’s Party vælgerne: Ja Source

Bør kirkeskatten afskaffes? statistik drøfte

Danish People’s Party vælgerne: Nej Source

Skulle regeringen afskaffe arveafgift? statistik drøfte

Danish People’s Party vælgerne: Ja Source

Skulle regeringen hæve eller sænke skattesatsen for virksomheder? statistik drøfte

Danish People’s Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skal regeringen skære i de offentlige midler for at reducere statsgælden? statistik drøfte

Danish People’s Party vælgerne: Nej Source

Skal regeringen bruge økonomiske stimuli for at hjælpe landet under recessionsperioder? statistik drøfte

Danish People’s Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skal modtagere af velfærdsydelser testes for stoffer? statistik drøfte

Danish People’s Party vælgerne: Ja Source

Skal grænsen for bankmænds bonusser gå ved 100% af deres løn? statistik drøfte

Danish People’s Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skal statslige pensioner hæves for pensionerede offentligt ansatte? statistik drøfte

Danish People’s Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Bør regeringen give skattelettelser til private virksomheder for at holde arbejdspladser i landet? statistik drøfte

Danish People’s Party vælgerne: Ja Source

Støtter du EU's redningsaktion af Grækenland? statistik drøfte

Danish People’s Party vælgerne: Nej Source

Mener du at fagforeninger hjælper eller skader økonomien? statistik drøfte

Danish People’s Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Bør momssatser forøges eller sænkes? statistik drøfte

Danish People’s Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skal regeringen klassificere Bitcoin som en legal møntenhed? statistik drøfte

Danish People’s Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Støtter du det Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP)? statistik drøfte

Danish People’s Party vælgerne: Nej Source

Bør regeringen hæve den føderale minimumsløn? statistik drøfte

Danish People’s Party vælgerne: Ja Source

Støtter du et universelt basisindkomst program? statistik drøfte

Danish People’s Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skal borgerne have lov til at gemme eller investere deres penge i offshore bankkonti? statistik drøfte

Danish People’s Party vælgerne: Nej Source

Healthcare spørgsmål

Bør der være mere eller mindre privatisering af hospital- og sundhedsplejetjenester? statistik drøfte

Danish People’s Party vælgerne: Mindre Source

Skal regeringen øge midlerne til forskning og behandling af mental sundhed? statistik drøfte

Danish People’s Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Støtter du et sundhedssystem for enkeltbetalere? statistik drøfte

Danish People’s Party vælgerne: Nej Source

Støtter du legaliseringen af marihuana? statistik drøfte

Danish People’s Party vælgerne: Nej Source

Skal byer åbne lægemidler "sikre havne", hvor folk, der er afhængige af ulovlige stoffer, kan bruge dem under tilsyn af læger? statistik drøfte

Danish People’s Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Miljøspørgsmål

Bør engangsmaterialer (så som plastikglas, tallerkener og bestik) som indeholder mindre end 50% bionedbrydeligt materiale banlyses? statistik drøfte

Danish People’s Party vælgerne: Ja Source

Støtter du brugen af gensplejsede afgrøder og fødevarer? statistik drøfte

Danish People’s Party vælgerne: Nej Source

Bør regeringen øge miljøreguleringer på forretninger for at reducere karbonudslip? statistik drøfte

Danish People’s Party vælgerne: Ja Source

Har du understøtte brugen af ​​hydrauliske fracking at udvinde olie og naturgas ressourcer? statistik drøfte

Danish People’s Party vælgerne: Nej Source

Skal byer få lov til at tilbyde private virksomheder økonomiske incitamenter til at flytte? statistik drøfte

Danish People’s Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Indenrigspolitiske spørgsmål

Burde lærere have lov til at bære våben i skolen? statistik drøfte

Danish People’s Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Bør regeringen regulere sider med sociale medier som et led i, at forhindre fake news og misinformation? statistik drøfte

Danish People’s Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Bør regeringen være i stand til at overvåge telefonopkald og e-mails? statistik drøfte

Danish People’s Party vælgerne: Nej Source

Bør regeringen øge videoovervågningen på offentlige steder? statistik drøfte

Danish People’s Party vælgerne: Ja Source

Skal det være ulovligt at brænde vores flag? statistik drøfte

Danish People’s Party vælgerne: Ja Source

Bør regeringen vedtage love som beskytter whistleblowers? statistik drøfte

Danish People’s Party vælgerne: Ja Source

Burde der være fastsatte grænser for den tid som medlemmer af kongressen kan sidde? statistik drøfte

Danish People’s Party vælgerne: Ja Source

Er du for brugen af afkriminaliseringsnarkotika? statistik drøfte

Danish People’s Party vælgerne: Nej Source

Burde linternetudbyder have lov til at gøre adgangen til populære websteder (der betaler højere renter) hurtigere, på bekostning af at sløve adgangen til mindre populære websteder (som betaler lavere satser)? statistik drøfte

Danish People’s Party vælgerne: Nej Source

spørgsmål Videnskab

Støtter du brugen af atomenergi? statistik drøfte

Danish People’s Party vælgerne: Nej Source

Bør regeringen kræve at børn bliver vaccineret for sygdomme der kan forebygges? statistik drøfte

Danish People’s Party vælgerne: Ja Source

Transport spørgsmål

Skal regeringen øge udgifterne til offentlig transport? statistik drøfte

Danish People’s Party vælgerne: Nej Source

valgspørgsmål

Skal udlændinge, som i øjeblikket er bosiddende i USA, har ret til at stemme? statistik drøfte

Danish People’s Party vælgerne: Nej Source

Skal politiske kandidater være tvunget til at offentliggøre deres seneste skattepapirer? statistik drøfte

Danish People’s Party vælgerne: Ja Source

Burde stemmealderen hæves? statistik drøfte

Danish People’s Party vælgerne: Nej Source

Skal en politikker der tidligere har været dømt for en forbrydelse have lov til at still op til valg? statistik drøfte

Danish People’s Party vælgerne: Nej Source

Bør virksomheder, unioner og non-profit organisationer have lov til at donere til politiske partier? statistik drøfte

Danish People’s Party vælgerne: Nej Source

spørgsmål National Security

Bør Frankring fortsætte med at snigmyrde terrorister i andre lande? statistik drøfte

Danish People’s Party vælgerne: Ja Source

Skal bærbare computere forbydes på alle direkte fly fra Mellemøsten? statistik drøfte

Danish People’s Party vælgerne: Ja Source

Kriminelle spørgsmål

Bør narkotikahandlere modtage dødsstraf? statistik drøfte

Danish People’s Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Bør dømte kriminelle have ret til at stemme? statistik drøfte

Danish People’s Party vælgerne: Nej Source

Bør ikkevoldelige fanger løslades fra fængslet for at reducere overbelægning? statistik drøfte

Danish People’s Party vælgerne: Nej Source

Liberal Party’s politiske holdninger

Sociale problemer

Hvad er din holdning til abort? statistik drøfte

Liberal Party vælgerne: For valg Source

Går du ind for dødsstraf? statistik drøfte

Liberal Party vælgerne: Nej Source

Burde dødeligt syge patienter have love til at gøre en ende på deres liv via assisteret selvmord? statistik drøfte

Liberal Party vælgerne: Ja Source

Burde kvinder have lov til at bære Niqāb, eller ansigtsslør, til borgerlige ceremonier? statistik drøfte

Liberal Party vælgerne: Nej Source

Støtter du legalisering af ægteskab mellem samme køn? statistik drøfte

Liberal Party vælgerne: Ja Source

Bør homoseksuelle par have de samme adoptionsrettigheder som heteroseksuelle par? statistik drøfte

Liberal Party vælgerne: Nej Source

Bør det være påkrævet at virksomheder har kvinder i deres bestyrelse? statistik drøfte

Liberal Party vælgerne: Nej Source

Bør militæret tillade kvinder at tjene i kamproller? statistik drøfte

Liberal Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

uddannelsesspørgsmål

Bør undervisning på offentlige universiteter være gratis? statistik drøfte

Liberal Party vælgerne: Ja Source

indvandringsspørgsmål

Skal indvandrere udvises hvis de begår en alvorlig forbrydelse? statistik drøfte

Liberal Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skal det kræves at indvandrere lærer engelsk? statistik drøfte

Liberal Party vælgerne: Ja Source

Bør muslimske indvandrere forbydes at komme ind i landet indtil regeringen forbedrer sin evne til at frasortere potentielle terrorister? statistik drøfte

Liberal Party’s svar: Nej Source

Bør det være påkrævet af indvandrere, at de skal bestå en indfødsretsprøve for at demonstrere en basal forståelse af vores lands sprog, historie og regering? statistik drøfte

Liberal Party vælgerne: Ja Source

Skal der være et midlertidigt forbud mod al indvandring i landet? statistik drøfte

Liberal Party vælgerne: Ja Source

Bør EU indføre en kvote for indvandrere pr.land? statistik drøfte

Liberal Party vælgerne: Ja Source

Skal indvandrere få lov til at have dobbelt statsborgerskabsstatus? statistik drøfte

Liberal Party vælgerne: Nej Source

Skulle regeringen øge eller mindske mængden af ​​midlertidige visa arbejde givet til højtkvalificerede indvandrere? statistik drøfte

Liberal Party vælgerne: Forøg Source

Bør børn af indvandrere, som bor i franske territorier, være tilladt at tilslutte sig deres familier? statistik drøfte

Liberal Party vælgerne: Nej Source

Udenrigspolitiske spørgsmål

Støtter du oprettelsen af ​​en europæisk hær? statistik drøfte

Liberal Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Bør regeringen forsøge at få indflydelse på udenlandske valg? statistik drøfte

Liberal Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skulle vores land forblive i NATO? statistik drøfte

Liberal Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skal Storbritannien trække sig fra den Europæiske Union? statistik drøfte

Liberal Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Bør EU udvikle sig til De Forenende Europæiske Stater? statistik drøfte

Liberal Party vælgerne: Nej Source

Støtter du den militære offensiv mod ISIS i den irakiske by Mosul? statistik drøfte

Liberal Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skal hver 18-årige indbygger pålægges at yde mindst et års militær tjeneste? statistik drøfte

Liberal Party vælgerne: Ja Source

Bør USA accepterer flygtninge fra Syrien? statistik drøfte

Liberal Party vælgerne: Nej Source

Skal regeringen hæve eller sænke militærudgifter? statistik drøfte

Liberal Party vælgerne: Forøg Source

Bør USA fortsat støtte Israel? statistik drøfte

Liberal Party vælgerne: Ja Source

Skulle regeringen øge eller mindske udenlandsk bistand udgifter? statistik drøfte

Liberal Party vælgerne: Formindsk Source

Bør EU sanktionere medlemslande med autoritære regeringer? statistik drøfte

Liberal Party vælgerne: Ja Source

Bør Storbritanien gives adgang til europæiske markeder efter de har forladt EU? statistik drøfte

Liberal Party vælgerne: Ja Source

Skal U.S.A styrte Syriens præsident Assad? statistik drøfte

Liberal Party vælgerne: Nej Source

Bør antallet af lande i den Europæiske Union reduceres til 15? statistik drøfte

Liberal Party vælgerne: Nej Source

Bør den Europæiske Kommision afvikles? statistik drøfte

Liberal Party vælgerne: Nej Source

Bør efterretningstjenester blive lagt sammen for at skabe et centralt EU-agentur? statistik drøfte

Liberal Party vælgerne: Ja Source

Bør det være ulovligt at deltage i en boykot af Israel? statistik drøfte

Liberal Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

økonomiske spørgsmål

Burde regeringen tilføje eller øge toldafgifter på importvarer? statistik drøfte

Liberal Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skal der være færre eller flere restriktioner på nuværende velfærdsydelser? statistik drøfte

Liberal Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skulle regeringen hæve skatterne på de rige? statistik drøfte

Liberal Party vælgerne: Nej Source

Bør kirkeskatten afskaffes? statistik drøfte

Liberal Party vælgerne: Nej Source

Skulle regeringen afskaffe arveafgift? statistik drøfte

Liberal Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skulle regeringen hæve eller sænke skattesatsen for virksomheder? statistik drøfte

Liberal Party vælgerne: Sænk Source

Skal regeringen skære i de offentlige midler for at reducere statsgælden? statistik drøfte

Liberal Party vælgerne: Ja Source

Skal regeringen bruge økonomiske stimuli for at hjælpe landet under recessionsperioder? statistik drøfte

Liberal Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skal modtagere af velfærdsydelser testes for stoffer? statistik drøfte

Liberal Party vælgerne: Nej Source

Skal grænsen for bankmænds bonusser gå ved 100% af deres løn? statistik drøfte

Liberal Party vælgerne: Ja Source

Skal statslige pensioner hæves for pensionerede offentligt ansatte? statistik drøfte

Liberal Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Bør regeringen give skattelettelser til private virksomheder for at holde arbejdspladser i landet? statistik drøfte

Liberal Party vælgerne: Ja Source

Støtter du EU's redningsaktion af Grækenland? statistik drøfte

Liberal Party vælgerne: Ja Source

Mener du at fagforeninger hjælper eller skader økonomien? statistik drøfte

Liberal Party vælgerne: Såret Source

Bør momssatser forøges eller sænkes? statistik drøfte

Liberal Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skal regeringen klassificere Bitcoin som en legal møntenhed? statistik drøfte

Liberal Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Støtter du det Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP)? statistik drøfte

Liberal Party vælgerne: Ja Source

Bør regeringen hæve den føderale minimumsløn? statistik drøfte

Liberal Party vælgerne: Nej Source

Støtter du et universelt basisindkomst program? statistik drøfte

Liberal Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skal borgerne have lov til at gemme eller investere deres penge i offshore bankkonti? statistik drøfte

Liberal Party vælgerne: Nej Source

Healthcare spørgsmål

Bør der være mere eller mindre privatisering af hospital- og sundhedsplejetjenester? statistik drøfte

Liberal Party vælgerne: Mere Source

Skal regeringen øge midlerne til forskning og behandling af mental sundhed? statistik drøfte

Liberal Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Støtter du et sundhedssystem for enkeltbetalere? statistik drøfte

Liberal Party vælgerne: Nej Source

Støtter du legaliseringen af marihuana? statistik drøfte

Liberal Party vælgerne: Nej Source

Skal byer åbne lægemidler "sikre havne", hvor folk, der er afhængige af ulovlige stoffer, kan bruge dem under tilsyn af læger? statistik drøfte

Liberal Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Miljøspørgsmål

Bør engangsmaterialer (så som plastikglas, tallerkener og bestik) som indeholder mindre end 50% bionedbrydeligt materiale banlyses? statistik drøfte

Liberal Party vælgerne: Ja Source

Støtter du brugen af gensplejsede afgrøder og fødevarer? statistik drøfte

Liberal Party vælgerne: Nej Source

Bør regeringen øge miljøreguleringer på forretninger for at reducere karbonudslip? statistik drøfte

Liberal Party vælgerne: Ja Source

Har du understøtte brugen af ​​hydrauliske fracking at udvinde olie og naturgas ressourcer? statistik drøfte

Liberal Party vælgerne: Nej Source

Skal byer få lov til at tilbyde private virksomheder økonomiske incitamenter til at flytte? statistik drøfte

Liberal Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Indenrigspolitiske spørgsmål

Burde lærere have lov til at bære våben i skolen? statistik drøfte

Liberal Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Bør regeringen regulere sider med sociale medier som et led i, at forhindre fake news og misinformation? statistik drøfte

Liberal Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Bør regeringen være i stand til at overvåge telefonopkald og e-mails? statistik drøfte

Liberal Party vælgerne: Nej Source

Bør regeringen øge videoovervågningen på offentlige steder? statistik drøfte

Liberal Party vælgerne: Ja Source

Skal det være ulovligt at brænde vores flag? statistik drøfte

Liberal Party vælgerne: Ja Source

Bør regeringen vedtage love som beskytter whistleblowers? statistik drøfte

Liberal Party vælgerne: Nej Source

Burde der være fastsatte grænser for den tid som medlemmer af kongressen kan sidde? statistik drøfte

Liberal Party vælgerne: Ja Source

Er du for brugen af afkriminaliseringsnarkotika? statistik drøfte

Liberal Party vælgerne: Nej Source

Burde linternetudbyder have lov til at gøre adgangen til populære websteder (der betaler højere renter) hurtigere, på bekostning af at sløve adgangen til mindre populære websteder (som betaler lavere satser)? statistik drøfte

Liberal Party vælgerne: Nej Source

spørgsmål Videnskab

Støtter du brugen af atomenergi? statistik drøfte

Liberal Party vælgerne: Nej Source

Bør regeringen kræve at børn bliver vaccineret for sygdomme der kan forebygges? statistik drøfte

Liberal Party vælgerne: Ja Source

Transport spørgsmål

Skal regeringen øge udgifterne til offentlig transport? statistik drøfte

Liberal Party vælgerne: Nej Source

valgspørgsmål

Skal udlændinge, som i øjeblikket er bosiddende i USA, har ret til at stemme? statistik drøfte

Liberal Party vælgerne: Nej Source

Skal politiske kandidater være tvunget til at offentliggøre deres seneste skattepapirer? statistik drøfte

Liberal Party vælgerne: Nej Source

Burde stemmealderen hæves? statistik drøfte

Liberal Party vælgerne: Nej Source

Skal en politikker der tidligere har været dømt for en forbrydelse have lov til at still op til valg? statistik drøfte

Liberal Party vælgerne: Nej Source

Bør virksomheder, unioner og non-profit organisationer have lov til at donere til politiske partier? statistik drøfte

Liberal Party vælgerne: Ja Source

spørgsmål National Security

Bør Frankring fortsætte med at snigmyrde terrorister i andre lande? statistik drøfte

Liberal Party vælgerne: Nej Source

Skal bærbare computere forbydes på alle direkte fly fra Mellemøsten? statistik drøfte

Liberal Party vælgerne: Ja Source

Kriminelle spørgsmål

Bør narkotikahandlere modtage dødsstraf? statistik drøfte

Liberal Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Bør dømte kriminelle have ret til at stemme? statistik drøfte

Liberal Party vælgerne: Nej Source

Bør ikkevoldelige fanger løslades fra fængslet for at reducere overbelægning? statistik drøfte

Liberal Party vælgerne: Nej Source

Conservative People’s Party’s politiske holdninger

Sociale problemer

Hvad er din holdning til abort? statistik drøfte

Conservative People’s Party vælgerne: For valg Source

Går du ind for dødsstraf? statistik drøfte

Conservative People’s Party vælgerne: Nej Source

Burde dødeligt syge patienter have love til at gøre en ende på deres liv via assisteret selvmord? statistik drøfte

Conservative People’s Party vælgerne: Ja Source

Burde kvinder have lov til at bære Niqāb, eller ansigtsslør, til borgerlige ceremonier? statistik drøfte

Conservative People’s Party vælgerne: Nej Source

Støtter du legalisering af ægteskab mellem samme køn? statistik drøfte

Conservative People’s Party vælgerne: Ja Source

Bør homoseksuelle par have de samme adoptionsrettigheder som heteroseksuelle par? statistik drøfte

Conservative People’s Party vælgerne: Nej Source

Bør det være påkrævet at virksomheder har kvinder i deres bestyrelse? statistik drøfte

Conservative People’s Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Bør militæret tillade kvinder at tjene i kamproller? statistik drøfte

Conservative People’s Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

uddannelsesspørgsmål

Bør undervisning på offentlige universiteter være gratis? statistik drøfte

Conservative People’s Party vælgerne: Ja Source

indvandringsspørgsmål

Skal indvandrere udvises hvis de begår en alvorlig forbrydelse? statistik drøfte

Conservative People’s Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skal det kræves at indvandrere lærer engelsk? statistik drøfte

Conservative People’s Party vælgerne: Ja Source

Bør muslimske indvandrere forbydes at komme ind i landet indtil regeringen forbedrer sin evne til at frasortere potentielle terrorister? statistik drøfte

Conservative People’s Party vælgerne: Ja Source

Bør det være påkrævet af indvandrere, at de skal bestå en indfødsretsprøve for at demonstrere en basal forståelse af vores lands sprog, historie og regering? statistik drøfte

Conservative People’s Party vælgerne: Ja Source

Skal der være et midlertidigt forbud mod al indvandring i landet? statistik drøfte

Conservative People’s Party vælgerne: Nej Source

Bør EU indføre en kvote for indvandrere pr.land? statistik drøfte

Conservative People’s Party vælgerne: Ja Source

Skal indvandrere få lov til at have dobbelt statsborgerskabsstatus? statistik drøfte

Conservative People’s Party vælgerne: Nej Source

Skulle regeringen øge eller mindske mængden af ​​midlertidige visa arbejde givet til højtkvalificerede indvandrere? statistik drøfte

Conservative People’s Party vælgerne: Forøg Source

Bør børn af indvandrere, som bor i franske territorier, være tilladt at tilslutte sig deres familier? statistik drøfte

Conservative People’s Party vælgerne: Nej Source

Udenrigspolitiske spørgsmål

Støtter du oprettelsen af ​​en europæisk hær? statistik drøfte

Conservative People’s Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Bør regeringen forsøge at få indflydelse på udenlandske valg? statistik drøfte

Conservative People’s Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skulle vores land forblive i NATO? statistik drøfte

Conservative People’s Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skal Storbritannien trække sig fra den Europæiske Union? statistik drøfte

Conservative People’s Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Bør EU udvikle sig til De Forenende Europæiske Stater? statistik drøfte

Conservative People’s Party vælgerne: Nej Source

Støtter du den militære offensiv mod ISIS i den irakiske by Mosul? statistik drøfte

Conservative People’s Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skal hver 18-årige indbygger pålægges at yde mindst et års militær tjeneste? statistik drøfte

Conservative People’s Party vælgerne: Nej Source

Bør USA accepterer flygtninge fra Syrien? statistik drøfte

Conservative People’s Party vælgerne: Nej Source

Skal regeringen hæve eller sænke militærudgifter? statistik drøfte

Conservative People’s Party vælgerne: Forøg Source

Bør USA fortsat støtte Israel? statistik drøfte

Conservative People’s Party vælgerne: Ja Source

Skulle regeringen øge eller mindske udenlandsk bistand udgifter? statistik drøfte

Conservative People’s Party vælgerne: Formindsk Source

Bør EU sanktionere medlemslande med autoritære regeringer? statistik drøfte

Conservative People’s Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Bør Storbritanien gives adgang til europæiske markeder efter de har forladt EU? statistik drøfte

Conservative People’s Party vælgerne: Ja Source

Skal U.S.A styrte Syriens præsident Assad? statistik drøfte

Conservative People’s Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Bør antallet af lande i den Europæiske Union reduceres til 15? statistik drøfte

Conservative People’s Party vælgerne: Nej Source

Bør den Europæiske Kommision afvikles? statistik drøfte

Conservative People’s Party vælgerne: Nej Source

Bør efterretningstjenester blive lagt sammen for at skabe et centralt EU-agentur? statistik drøfte

Conservative People’s Party vælgerne: Ja Source

Bør det være ulovligt at deltage i en boykot af Israel? statistik drøfte

Conservative People’s Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

økonomiske spørgsmål

Burde regeringen tilføje eller øge toldafgifter på importvarer? statistik drøfte

Conservative People’s Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skal der være færre eller flere restriktioner på nuværende velfærdsydelser? statistik drøfte

Conservative People’s Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skulle regeringen hæve skatterne på de rige? statistik drøfte

Conservative People’s Party vælgerne: Nej Source

Bør kirkeskatten afskaffes? statistik drøfte

Conservative People’s Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skulle regeringen afskaffe arveafgift? statistik drøfte

Conservative People’s Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skulle regeringen hæve eller sænke skattesatsen for virksomheder? statistik drøfte

Conservative People’s Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skal regeringen skære i de offentlige midler for at reducere statsgælden? statistik drøfte

Conservative People’s Party vælgerne: Ja Source

Skal regeringen bruge økonomiske stimuli for at hjælpe landet under recessionsperioder? statistik drøfte

Conservative People’s Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skal modtagere af velfærdsydelser testes for stoffer? statistik drøfte

Conservative People’s Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skal grænsen for bankmænds bonusser gå ved 100% af deres løn? statistik drøfte

Conservative People’s Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skal statslige pensioner hæves for pensionerede offentligt ansatte? statistik drøfte

Conservative People’s Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Bør regeringen give skattelettelser til private virksomheder for at holde arbejdspladser i landet? statistik drøfte

Conservative People’s Party vælgerne: Ja Source

Støtter du EU's redningsaktion af Grækenland? statistik drøfte

Conservative People’s Party vælgerne: Nej Source

Mener du at fagforeninger hjælper eller skader økonomien? statistik drøfte

Conservative People’s Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Bør momssatser forøges eller sænkes? statistik drøfte

Conservative People’s Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skal regeringen klassificere Bitcoin som en legal møntenhed? statistik drøfte

Conservative People’s Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Støtter du det Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP)? statistik drøfte

Conservative People’s Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Bør regeringen hæve den føderale minimumsløn? statistik drøfte

Conservative People’s Party vælgerne: Nej Source

Støtter du et universelt basisindkomst program? statistik drøfte

Conservative People’s Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skal borgerne have lov til at gemme eller investere deres penge i offshore bankkonti? statistik drøfte

Conservative People’s Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Healthcare spørgsmål

Bør der være mere eller mindre privatisering af hospital- og sundhedsplejetjenester? statistik drøfte

Conservative People’s Party vælgerne: Mere Source

Skal regeringen øge midlerne til forskning og behandling af mental sundhed? statistik drøfte

Conservative People’s Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Støtter du et sundhedssystem for enkeltbetalere? statistik drøfte

Conservative People’s Party vælgerne: Nej Source

Støtter du legaliseringen af marihuana? statistik drøfte

Conservative People’s Party vælgerne: Nej Source

Skal byer åbne lægemidler "sikre havne", hvor folk, der er afhængige af ulovlige stoffer, kan bruge dem under tilsyn af læger? statistik drøfte

Conservative People’s Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Miljøspørgsmål

Bør engangsmaterialer (så som plastikglas, tallerkener og bestik) som indeholder mindre end 50% bionedbrydeligt materiale banlyses? statistik drøfte

Conservative People’s Party vælgerne: Ja Source

Støtter du brugen af gensplejsede afgrøder og fødevarer? statistik drøfte

Conservative People’s Party vælgerne: Nej Source

Bør regeringen øge miljøreguleringer på forretninger for at reducere karbonudslip? statistik drøfte

Conservative People’s Party vælgerne: Ja Source

Har du understøtte brugen af ​​hydrauliske fracking at udvinde olie og naturgas ressourcer? statistik drøfte

Conservative People’s Party vælgerne: Nej Source

Skal byer få lov til at tilbyde private virksomheder økonomiske incitamenter til at flytte? statistik drøfte

Conservative People’s Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Indenrigspolitiske spørgsmål

Burde lærere have lov til at bære våben i skolen? statistik drøfte

Conservative People’s Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Bør regeringen regulere sider med sociale medier som et led i, at forhindre fake news og misinformation? statistik drøfte

Conservative People’s Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Bør regeringen være i stand til at overvåge telefonopkald og e-mails? statistik drøfte

Conservative People’s Party vælgerne: Ja Source

Bør regeringen øge videoovervågningen på offentlige steder? statistik drøfte

Conservative People’s Party vælgerne: Ja Source

Skal det være ulovligt at brænde vores flag? statistik drøfte

Conservative People’s Party vælgerne: Ja Source

Bør regeringen vedtage love som beskytter whistleblowers? statistik drøfte

Conservative People’s Party vælgerne: Ja Source

Burde der være fastsatte grænser for den tid som medlemmer af kongressen kan sidde? statistik drøfte

Conservative People’s Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Er du for brugen af afkriminaliseringsnarkotika? statistik drøfte

Conservative People’s Party vælgerne: Nej Source

Burde linternetudbyder have lov til at gøre adgangen til populære websteder (der betaler højere renter) hurtigere, på bekostning af at sløve adgangen til mindre populære websteder (som betaler lavere satser)? statistik drøfte

Conservative People’s Party vælgerne: Nej Source

spørgsmål Videnskab

Støtter du brugen af atomenergi? statistik drøfte

Conservative People’s Party vælgerne: Nej Source

Bør regeringen kræve at børn bliver vaccineret for sygdomme der kan forebygges? statistik drøfte

Conservative People’s Party vælgerne: Ja Source

Transport spørgsmål

Skal regeringen øge udgifterne til offentlig transport? statistik drøfte

Conservative People’s Party vælgerne: Nej Source

valgspørgsmål

Skal udlændinge, som i øjeblikket er bosiddende i USA, har ret til at stemme? statistik drøfte

Conservative People’s Party vælgerne: Nej Source

Skal politiske kandidater være tvunget til at offentliggøre deres seneste skattepapirer? statistik drøfte

Conservative People’s Party vælgerne: Ja Source

Burde stemmealderen hæves? statistik drøfte

Conservative People’s Party vælgerne: Nej Source

Skal en politikker der tidligere har været dømt for en forbrydelse have lov til at still op til valg? statistik drøfte

Conservative People’s Party vælgerne: Nej Source

Bør virksomheder, unioner og non-profit organisationer have lov til at donere til politiske partier? statistik drøfte

Conservative People’s Party vælgerne: Ja Source

spørgsmål National Security

Bør Frankring fortsætte med at snigmyrde terrorister i andre lande? statistik drøfte

Conservative People’s Party vælgerne: Nej Source

Skal bærbare computere forbydes på alle direkte fly fra Mellemøsten? statistik drøfte

Conservative People’s Party vælgerne: Ja Source

Kriminelle spørgsmål

Bør narkotikahandlere modtage dødsstraf? statistik drøfte

Conservative People’s Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Bør dømte kriminelle have ret til at stemme? statistik drøfte

Conservative People’s Party vælgerne: Nej Source

Bør ikkevoldelige fanger løslades fra fængslet for at reducere overbelægning? statistik drøfte

Conservative People’s Party vælgerne: Nej Source

Red-Green Alliance’s politiske holdninger

Sociale problemer

Hvad er din holdning til abort? statistik drøfte

Red-Green Alliance vælgerne: For valg Source

Går du ind for dødsstraf? statistik drøfte

Red-Green Alliance vælgerne: Nej Source

Burde dødeligt syge patienter have love til at gøre en ende på deres liv via assisteret selvmord? statistik drøfte

Red-Green Alliance vælgerne: Ja Source

Burde kvinder have lov til at bære Niqāb, eller ansigtsslør, til borgerlige ceremonier? statistik drøfte

Red-Green Alliance vælgerne: Ja Source

Støtter du legalisering af ægteskab mellem samme køn? statistik drøfte

Red-Green Alliance vælgerne: Ja Source

Bør homoseksuelle par have de samme adoptionsrettigheder som heteroseksuelle par? statistik drøfte

Red-Green Alliance vælgerne: Ja Source

Bør det være påkrævet at virksomheder har kvinder i deres bestyrelse? statistik drøfte

Red-Green Alliance vælgerne: Nej Source

Bør militæret tillade kvinder at tjene i kamproller? statistik drøfte

Red-Green Alliance har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

uddannelsesspørgsmål

Bør undervisning på offentlige universiteter være gratis? statistik drøfte

Red-Green Alliance vælgerne: Ja Source

indvandringsspørgsmål

Skal indvandrere udvises hvis de begår en alvorlig forbrydelse? statistik drøfte

Red-Green Alliance vælgerne: Ja Source

Skal det kræves at indvandrere lærer engelsk? statistik drøfte

Red-Green Alliance vælgerne: Ja Source

Bør muslimske indvandrere forbydes at komme ind i landet indtil regeringen forbedrer sin evne til at frasortere potentielle terrorister? statistik drøfte

Red-Green Alliance vælgerne: Nej Source

Bør det være påkrævet af indvandrere, at de skal bestå en indfødsretsprøve for at demonstrere en basal forståelse af vores lands sprog, historie og regering? statistik drøfte

Red-Green Alliance vælgerne: Ja Source

Skal der være et midlertidigt forbud mod al indvandring i landet? statistik drøfte

Red-Green Alliance vælgerne: Nej Source

Bør EU indføre en kvote for indvandrere pr.land? statistik drøfte

Red-Green Alliance vælgerne: Ja Source

Skal indvandrere få lov til at have dobbelt statsborgerskabsstatus? statistik drøfte

Red-Green Alliance vælgerne: Ja Source

Skulle regeringen øge eller mindske mængden af ​​midlertidige visa arbejde givet til højtkvalificerede indvandrere? statistik drøfte

Red-Green Alliance vælgerne: Forøg Source

Bør børn af indvandrere, som bor i franske territorier, være tilladt at tilslutte sig deres familier? statistik drøfte

Red-Green Alliance har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Udenrigspolitiske spørgsmål

Støtter du oprettelsen af ​​en europæisk hær? statistik drøfte

Red-Green Alliance har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Bør regeringen forsøge at få indflydelse på udenlandske valg? statistik drøfte

Red-Green Alliance har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skulle vores land forblive i NATO? statistik drøfte

Red-Green Alliance har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skal Storbritannien trække sig fra den Europæiske Union? statistik drøfte

Red-Green Alliance vælgerne: Nej Source

Bør EU udvikle sig til De Forenende Europæiske Stater? statistik drøfte

Red-Green Alliance vælgerne: Nej Source

Støtter du den militære offensiv mod ISIS i den irakiske by Mosul? statistik drøfte

Red-Green Alliance har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skal hver 18-årige indbygger pålægges at yde mindst et års militær tjeneste? statistik drøfte

Red-Green Alliance har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Bør USA accepterer flygtninge fra Syrien? statistik drøfte

Red-Green Alliance vælgerne: Ja Source

Skal regeringen hæve eller sænke militærudgifter? statistik drøfte

Red-Green Alliance har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Bør USA fortsat støtte Israel? statistik drøfte

Red-Green Alliance vælgerne: Nej Source

Skulle regeringen øge eller mindske udenlandsk bistand udgifter? statistik drøfte

Red-Green Alliance vælgerne: Forøg Source

Bør EU sanktionere medlemslande med autoritære regeringer? statistik drøfte

Red-Green Alliance vælgerne: Ja Source

Bør Storbritanien gives adgang til europæiske markeder efter de har forladt EU? statistik drøfte

Red-Green Alliance vælgerne: Ja Source

Skal U.S.A styrte Syriens præsident Assad? statistik drøfte

Red-Green Alliance har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Bør antallet af lande i den Europæiske Union reduceres til 15? statistik drøfte

Red-Green Alliance vælgerne: Nej Source

Bør den Europæiske Kommision afvikles? statistik drøfte

Red-Green Alliance vælgerne: Nej Source

Bør efterretningstjenester blive lagt sammen for at skabe et centralt EU-agentur? statistik drøfte

Red-Green Alliance vælgerne: Nej Source

Bør det være ulovligt at deltage i en boykot af Israel? statistik drøfte

Red-Green Alliance har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

økonomiske spørgsmål

Burde regeringen tilføje eller øge toldafgifter på importvarer? statistik drøfte

Red-Green Alliance har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skal der være færre eller flere restriktioner på nuværende velfærdsydelser? statistik drøfte

Red-Green Alliance har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skulle regeringen hæve skatterne på de rige? statistik drøfte

Red-Green Alliance vælgerne: Ja Source

Bør kirkeskatten afskaffes? statistik drøfte

Red-Green Alliance har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skulle regeringen afskaffe arveafgift? statistik drøfte

Red-Green Alliance har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skulle regeringen hæve eller sænke skattesatsen for virksomheder? statistik drøfte

Red-Green Alliance har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skal regeringen skære i de offentlige midler for at reducere statsgælden? statistik drøfte

Red-Green Alliance har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skal regeringen bruge økonomiske stimuli for at hjælpe landet under recessionsperioder? statistik drøfte

Red-Green Alliance har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skal modtagere af velfærdsydelser testes for stoffer? statistik drøfte

Red-Green Alliance har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skal grænsen for bankmænds bonusser gå ved 100% af deres løn? statistik drøfte

Red-Green Alliance har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skal statslige pensioner hæves for pensionerede offentligt ansatte? statistik drøfte

Red-Green Alliance har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Bør regeringen give skattelettelser til private virksomheder for at holde arbejdspladser i landet? statistik drøfte

Red-Green Alliance vælgerne: Nej Source

Støtter du EU's redningsaktion af Grækenland? statistik drøfte

Red-Green Alliance vælgerne: Ja Source

Mener du at fagforeninger hjælper eller skader økonomien? statistik drøfte

Red-Green Alliance har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Bør momssatser forøges eller sænkes? statistik drøfte

Red-Green Alliance har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skal regeringen klassificere Bitcoin som en legal møntenhed? statistik drøfte

Red-Green Alliance har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Støtter du det Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP)? statistik drøfte

Red-Green Alliance har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Bør regeringen hæve den føderale minimumsløn? statistik drøfte

Red-Green Alliance vælgerne: Ja Source

Støtter du et universelt basisindkomst program? statistik drøfte

Red-Green Alliance har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skal borgerne have lov til at gemme eller investere deres penge i offshore bankkonti? statistik drøfte

Red-Green Alliance har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Healthcare spørgsmål

Bør der være mere eller mindre privatisering af hospital- og sundhedsplejetjenester? statistik drøfte

Red-Green Alliance vælgerne: Mindre Source

Skal regeringen øge midlerne til forskning og behandling af mental sundhed? statistik drøfte

Red-Green Alliance har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Støtter du et sundhedssystem for enkeltbetalere? statistik drøfte

Red-Green Alliance vælgerne: Nej Source

Støtter du legaliseringen af marihuana? statistik drøfte

Red-Green Alliance vælgerne: Ja Source

Skal byer åbne lægemidler "sikre havne", hvor folk, der er afhængige af ulovlige stoffer, kan bruge dem under tilsyn af læger? statistik drøfte

Red-Green Alliance har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Miljøspørgsmål

Bør engangsmaterialer (så som plastikglas, tallerkener og bestik) som indeholder mindre end 50% bionedbrydeligt materiale banlyses? statistik drøfte

Red-Green Alliance vælgerne: Ja Source

Støtter du brugen af gensplejsede afgrøder og fødevarer? statistik drøfte

Red-Green Alliance vælgerne: Nej Source

Bør regeringen øge miljøreguleringer på forretninger for at reducere karbonudslip? statistik drøfte

Red-Green Alliance vælgerne: Ja Source

Har du understøtte brugen af ​​hydrauliske fracking at udvinde olie og naturgas ressourcer? statistik drøfte

Red-Green Alliance vælgerne: Nej Source

Skal byer få lov til at tilbyde private virksomheder økonomiske incitamenter til at flytte? statistik drøfte

Red-Green Alliance har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Indenrigspolitiske spørgsmål

Burde lærere have lov til at bære våben i skolen? statistik drøfte

Red-Green Alliance har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Bør regeringen regulere sider med sociale medier som et led i, at forhindre fake news og misinformation? statistik drøfte

Red-Green Alliance har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Bør regeringen være i stand til at overvåge telefonopkald og e-mails? statistik drøfte

Red-Green Alliance har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Bør regeringen øge videoovervågningen på offentlige steder? statistik drøfte

Red-Green Alliance vælgerne: Nej Source

Skal det være ulovligt at brænde vores flag? statistik drøfte

Red-Green Alliance vælgerne: Nej Source

Bør regeringen vedtage love som beskytter whistleblowers? statistik drøfte

Red-Green Alliance har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Burde der være fastsatte grænser for den tid som medlemmer af kongressen kan sidde? statistik drøfte

Red-Green Alliance har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Er du for brugen af afkriminaliseringsnarkotika? statistik drøfte

Red-Green Alliance vælgerne: Ja Source

Burde linternetudbyder have lov til at gøre adgangen til populære websteder (der betaler højere renter) hurtigere, på bekostning af at sløve adgangen til mindre populære websteder (som betaler lavere satser)? statistik drøfte

Red-Green Alliance vælgerne: Nej Source

spørgsmål Videnskab

Støtter du brugen af atomenergi? statistik drøfte

Red-Green Alliance vælgerne: Nej Source

Bør regeringen kræve at børn bliver vaccineret for sygdomme der kan forebygges? statistik drøfte

Red-Green Alliance vælgerne: Ja Source

Transport spørgsmål

Skal regeringen øge udgifterne til offentlig transport? statistik drøfte

Red-Green Alliance vælgerne: Ja Source

valgspørgsmål

Skal udlændinge, som i øjeblikket er bosiddende i USA, har ret til at stemme? statistik drøfte

Red-Green Alliance vælgerne: Nej Source

Skal politiske kandidater være tvunget til at offentliggøre deres seneste skattepapirer? statistik drøfte

Red-Green Alliance vælgerne: Ja Source

Burde stemmealderen hæves? statistik drøfte

Red-Green Alliance vælgerne: Nej Source

Skal en politikker der tidligere har været dømt for en forbrydelse have lov til at still op til valg? statistik drøfte

Red-Green Alliance vælgerne: Ja Source

Bør virksomheder, unioner og non-profit organisationer have lov til at donere til politiske partier? statistik drøfte

Red-Green Alliance vælgerne: Nej Source

spørgsmål National Security

Bør Frankring fortsætte med at snigmyrde terrorister i andre lande? statistik drøfte

Red-Green Alliance vælgerne: Nej Source

Skal bærbare computere forbydes på alle direkte fly fra Mellemøsten? statistik drøfte

Red-Green Alliance vælgerne: Nej Source

Kriminelle spørgsmål

Bør narkotikahandlere modtage dødsstraf? statistik drøfte

Red-Green Alliance har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Bør dømte kriminelle have ret til at stemme? statistik drøfte

Red-Green Alliance vælgerne: Ja Source

Bør ikkevoldelige fanger løslades fra fængslet for at reducere overbelægning? statistik drøfte

Red-Green Alliance vælgerne: Nej Source

New Civic Party’s politiske holdninger

Sociale problemer

Hvad er din holdning til abort? statistik drøfte

New Civic Party vælgerne: For valg Source

Går du ind for dødsstraf? statistik drøfte

New Civic Party vælgerne: Ja Source

Burde dødeligt syge patienter have love til at gøre en ende på deres liv via assisteret selvmord? statistik drøfte

New Civic Party vælgerne: Ja Source

Burde kvinder have lov til at bære Niqāb, eller ansigtsslør, til borgerlige ceremonier? statistik drøfte

New Civic Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Støtter du legalisering af ægteskab mellem samme køn? statistik drøfte

New Civic Party vælgerne: Ja Source

Bør homoseksuelle par have de samme adoptionsrettigheder som heteroseksuelle par? statistik drøfte

New Civic Party vælgerne: Nej Source

Bør det være påkrævet at virksomheder har kvinder i deres bestyrelse? statistik drøfte

New Civic Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Bør militæret tillade kvinder at tjene i kamproller? statistik drøfte

New Civic Party vælgerne: Ja Source

uddannelsesspørgsmål

Bør undervisning på offentlige universiteter være gratis? statistik drøfte

New Civic Party vælgerne: Ja Source

indvandringsspørgsmål

Skal indvandrere udvises hvis de begår en alvorlig forbrydelse? statistik drøfte

New Civic Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skal det kræves at indvandrere lærer engelsk? statistik drøfte

New Civic Party vælgerne: Ja Source

Bør muslimske indvandrere forbydes at komme ind i landet indtil regeringen forbedrer sin evne til at frasortere potentielle terrorister? statistik drøfte

New Civic Party vælgerne: Ja Source

Bør det være påkrævet af indvandrere, at de skal bestå en indfødsretsprøve for at demonstrere en basal forståelse af vores lands sprog, historie og regering? statistik drøfte

New Civic Party vælgerne: Ja Source

Skal der være et midlertidigt forbud mod al indvandring i landet? statistik drøfte

New Civic Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Bør EU indføre en kvote for indvandrere pr.land? statistik drøfte

New Civic Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skal indvandrere få lov til at have dobbelt statsborgerskabsstatus? statistik drøfte

New Civic Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skulle regeringen øge eller mindske mængden af ​​midlertidige visa arbejde givet til højtkvalificerede indvandrere? statistik drøfte

New Civic Party vælgerne: Forøg Source

Bør børn af indvandrere, som bor i franske territorier, være tilladt at tilslutte sig deres familier? statistik drøfte

New Civic Party vælgerne: Nej Source

Udenrigspolitiske spørgsmål

Støtter du oprettelsen af ​​en europæisk hær? statistik drøfte

New Civic Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Bør regeringen forsøge at få indflydelse på udenlandske valg? statistik drøfte

New Civic Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skulle vores land forblive i NATO? statistik drøfte

New Civic Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skal Storbritannien trække sig fra den Europæiske Union? statistik drøfte

New Civic Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Bør EU udvikle sig til De Forenende Europæiske Stater? statistik drøfte

New Civic Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Støtter du den militære offensiv mod ISIS i den irakiske by Mosul? statistik drøfte

New Civic Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skal hver 18-årige indbygger pålægges at yde mindst et års militær tjeneste? statistik drøfte

New Civic Party vælgerne: Ja Source

Bør USA accepterer flygtninge fra Syrien? statistik drøfte

New Civic Party vælgerne: Nej Source

Skal regeringen hæve eller sænke militærudgifter? statistik drøfte

New Civic Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Bør USA fortsat støtte Israel? statistik drøfte

New Civic Party vælgerne: Ja Source

Skulle regeringen øge eller mindske udenlandsk bistand udgifter? statistik drøfte

New Civic Party vælgerne: Formindsk Source

Bør EU sanktionere medlemslande med autoritære regeringer? statistik drøfte

New Civic Party vælgerne: Nej Source

Bør Storbritanien gives adgang til europæiske markeder efter de har forladt EU? statistik drøfte

New Civic Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skal U.S.A styrte Syriens præsident Assad? statistik drøfte

New Civic Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Bør antallet af lande i den Europæiske Union reduceres til 15? statistik drøfte

New Civic Party vælgerne: Ja Source

Bør den Europæiske Kommision afvikles? statistik drøfte

New Civic Party vælgerne: Ja Source

Bør efterretningstjenester blive lagt sammen for at skabe et centralt EU-agentur? statistik drøfte

New Civic Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Bør det være ulovligt at deltage i en boykot af Israel? statistik drøfte

New Civic Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

økonomiske spørgsmål

Burde regeringen tilføje eller øge toldafgifter på importvarer? statistik drøfte

New Civic Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skal der være færre eller flere restriktioner på nuværende velfærdsydelser? statistik drøfte

New Civic Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skulle regeringen hæve skatterne på de rige? statistik drøfte

New Civic Party vælgerne: Nej Source

Bør kirkeskatten afskaffes? statistik drøfte

New Civic Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skulle regeringen afskaffe arveafgift? statistik drøfte

New Civic Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skulle regeringen hæve eller sænke skattesatsen for virksomheder? statistik drøfte

New Civic Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skal regeringen skære i de offentlige midler for at reducere statsgælden? statistik drøfte

New Civic Party vælgerne: Ja Source

Skal regeringen bruge økonomiske stimuli for at hjælpe landet under recessionsperioder? statistik drøfte

New Civic Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skal modtagere af velfærdsydelser testes for stoffer? statistik drøfte

New Civic Party vælgerne: Nej Source

Skal grænsen for bankmænds bonusser gå ved 100% af deres løn? statistik drøfte

New Civic Party vælgerne: Nej Source

Skal statslige pensioner hæves for pensionerede offentligt ansatte? statistik drøfte

New Civic Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Bør regeringen give skattelettelser til private virksomheder for at holde arbejdspladser i landet? statistik drøfte

New Civic Party vælgerne: Ja Source

Støtter du EU's redningsaktion af Grækenland? statistik drøfte

New Civic Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Mener du at fagforeninger hjælper eller skader økonomien? statistik drøfte

New Civic Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Bør momssatser forøges eller sænkes? statistik drøfte

New Civic Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skal regeringen klassificere Bitcoin som en legal møntenhed? statistik drøfte

New Civic Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Støtter du det Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP)? statistik drøfte

New Civic Party vælgerne: Ja Source

Bør regeringen hæve den føderale minimumsløn? statistik drøfte

New Civic Party vælgerne: Nej Source

Støtter du et universelt basisindkomst program? statistik drøfte

New Civic Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skal borgerne have lov til at gemme eller investere deres penge i offshore bankkonti? statistik drøfte

New Civic Party vælgerne: Ja Source

Healthcare spørgsmål

Bør der være mere eller mindre privatisering af hospital- og sundhedsplejetjenester? statistik drøfte

New Civic Party vælgerne: Mere Source

Skal regeringen øge midlerne til forskning og behandling af mental sundhed? statistik drøfte

New Civic Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Støtter du et sundhedssystem for enkeltbetalere? statistik drøfte

New Civic Party vælgerne: Nej Source

Støtter du legaliseringen af marihuana? statistik drøfte

New Civic Party vælgerne: Nej Source

Skal byer åbne lægemidler "sikre havne", hvor folk, der er afhængige af ulovlige stoffer, kan bruge dem under tilsyn af læger? statistik drøfte

New Civic Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Miljøspørgsmål

Bør engangsmaterialer (så som plastikglas, tallerkener og bestik) som indeholder mindre end 50% bionedbrydeligt materiale banlyses? statistik drøfte

New Civic Party vælgerne: Ja Source

Støtter du brugen af gensplejsede afgrøder og fødevarer? statistik drøfte

New Civic Party vælgerne: Nej Source

Bør regeringen øge miljøreguleringer på forretninger for at reducere karbonudslip? statistik drøfte

New Civic Party vælgerne: Nej Source

Har du understøtte brugen af ​​hydrauliske fracking at udvinde olie og naturgas ressourcer? statistik drøfte

New Civic Party vælgerne: Nej Source

Skal byer få lov til at tilbyde private virksomheder økonomiske incitamenter til at flytte? statistik drøfte

New Civic Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Indenrigspolitiske spørgsmål

Burde lærere have lov til at bære våben i skolen? statistik drøfte

New Civic Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Bør regeringen regulere sider med sociale medier som et led i, at forhindre fake news og misinformation? statistik drøfte

New Civic Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Bør regeringen være i stand til at overvåge telefonopkald og e-mails? statistik drøfte

New Civic Party vælgerne: Nej Source

Bør regeringen øge videoovervågningen på offentlige steder? statistik drøfte

New Civic Party vælgerne: Ja Source

Skal det være ulovligt at brænde vores flag? statistik drøfte

New Civic Party vælgerne: Ja Source

Bør regeringen vedtage love som beskytter whistleblowers? statistik drøfte

New Civic Party vælgerne: Ja Source

Burde der være fastsatte grænser for den tid som medlemmer af kongressen kan sidde? statistik drøfte

New Civic Party vælgerne: Ja Source

Er du for brugen af afkriminaliseringsnarkotika? statistik drøfte

New Civic Party vælgerne: Nej Source

Burde linternetudbyder have lov til at gøre adgangen til populære websteder (der betaler højere renter) hurtigere, på bekostning af at sløve adgangen til mindre populære websteder (som betaler lavere satser)? statistik drøfte

New Civic Party vælgerne: Nej Source

spørgsmål Videnskab

Støtter du brugen af atomenergi? statistik drøfte

New Civic Party vælgerne: Ja Source

Bør regeringen kræve at børn bliver vaccineret for sygdomme der kan forebygges? statistik drøfte

New Civic Party vælgerne: Ja Source

Transport spørgsmål

Skal regeringen øge udgifterne til offentlig transport? statistik drøfte

New Civic Party vælgerne: Nej Source

valgspørgsmål

Skal udlændinge, som i øjeblikket er bosiddende i USA, har ret til at stemme? statistik drøfte

New Civic Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skal politiske kandidater være tvunget til at offentliggøre deres seneste skattepapirer? statistik drøfte

New Civic Party vælgerne: Ja Source

Burde stemmealderen hæves? statistik drøfte

New Civic Party vælgerne: Nej Source

Skal en politikker der tidligere har været dømt for en forbrydelse have lov til at still op til valg? statistik drøfte

New Civic Party vælgerne: Nej Source

Bør virksomheder, unioner og non-profit organisationer have lov til at donere til politiske partier? statistik drøfte

New Civic Party vælgerne: Ja Source

spørgsmål National Security

Bør Frankring fortsætte med at snigmyrde terrorister i andre lande? statistik drøfte

New Civic Party vælgerne: Ja Source

Skal bærbare computere forbydes på alle direkte fly fra Mellemøsten? statistik drøfte

New Civic Party vælgerne: Ja Source

Kriminelle spørgsmål

Bør narkotikahandlere modtage dødsstraf? statistik drøfte

New Civic Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Bør dømte kriminelle have ret til at stemme? statistik drøfte

New Civic Party vælgerne: Nej Source

Bør ikkevoldelige fanger løslades fra fængslet for at reducere overbelægning? statistik drøfte

New Civic Party vælgerne: Nej Source

Socialist People’s Party’s politiske holdninger

Sociale problemer

Hvad er din holdning til abort? statistik drøfte

Socialist People’s Party vælgerne: For valg Source

Går du ind for dødsstraf? statistik drøfte

Socialist People’s Party vælgerne: Nej Source

Burde dødeligt syge patienter have love til at gøre en ende på deres liv via assisteret selvmord? statistik drøfte

Socialist People’s Party vælgerne: Ja Source

Burde kvinder have lov til at bære Niqāb, eller ansigtsslør, til borgerlige ceremonier? statistik drøfte

Socialist People’s Party vælgerne: Nej Source

Støtter du legalisering af ægteskab mellem samme køn? statistik drøfte

Socialist People’s Party vælgerne: Ja Source

Bør homoseksuelle par have de samme adoptionsrettigheder som heteroseksuelle par? statistik drøfte

Socialist People’s Party vælgerne: Ja Source

Bør det være påkrævet at virksomheder har kvinder i deres bestyrelse? statistik drøfte

Socialist People’s Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Bør militæret tillade kvinder at tjene i kamproller? statistik drøfte

Socialist People’s Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

uddannelsesspørgsmål

Bør undervisning på offentlige universiteter være gratis? statistik drøfte

Socialist People’s Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

indvandringsspørgsmål

Skal indvandrere udvises hvis de begår en alvorlig forbrydelse? statistik drøfte

Socialist People’s Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skal det kræves at indvandrere lærer engelsk? statistik drøfte

Socialist People’s Party vælgerne: Ja Source

Bør muslimske indvandrere forbydes at komme ind i landet indtil regeringen forbedrer sin evne til at frasortere potentielle terrorister? statistik drøfte

Socialist People’s Party vælgerne: Nej Source

Bør det være påkrævet af indvandrere, at de skal bestå en indfødsretsprøve for at demonstrere en basal forståelse af vores lands sprog, historie og regering? statistik drøfte

Socialist People’s Party vælgerne: Ja Source

Skal der være et midlertidigt forbud mod al indvandring i landet? statistik drøfte

Socialist People’s Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Bør EU indføre en kvote for indvandrere pr.land? statistik drøfte

Socialist People’s Party vælgerne: Ja Source

Skal indvandrere få lov til at have dobbelt statsborgerskabsstatus? statistik drøfte

Socialist People’s Party vælgerne: Nej Source

Skulle regeringen øge eller mindske mængden af ​​midlertidige visa arbejde givet til højtkvalificerede indvandrere? statistik drøfte

Socialist People’s Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Bør børn af indvandrere, som bor i franske territorier, være tilladt at tilslutte sig deres familier? statistik drøfte

Socialist People’s Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Udenrigspolitiske spørgsmål

Støtter du oprettelsen af ​​en europæisk hær? statistik drøfte

Socialist People’s Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Bør regeringen forsøge at få indflydelse på udenlandske valg? statistik drøfte

Socialist People’s Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skulle vores land forblive i NATO? statistik drøfte

Socialist People’s Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skal Storbritannien trække sig fra den Europæiske Union? statistik drøfte

Socialist People’s Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Bør EU udvikle sig til De Forenende Europæiske Stater? statistik drøfte

Socialist People’s Party vælgerne: Nej Source

Støtter du den militære offensiv mod ISIS i den irakiske by Mosul? statistik drøfte

Socialist People’s Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skal hver 18-årige indbygger pålægges at yde mindst et års militær tjeneste? statistik drøfte

Socialist People’s Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Bør USA accepterer flygtninge fra Syrien? statistik drøfte

Socialist People’s Party vælgerne: Ja Source

Skal regeringen hæve eller sænke militærudgifter? statistik drøfte

Socialist People’s Party vælgerne: Formindsk Source

Bør USA fortsat støtte Israel? statistik drøfte

Socialist People’s Party vælgerne: Nej Source

Skulle regeringen øge eller mindske udenlandsk bistand udgifter? statistik drøfte

Socialist People’s Party vælgerne: Forøg Source

Bør EU sanktionere medlemslande med autoritære regeringer? statistik drøfte

Socialist People’s Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Bør Storbritanien gives adgang til europæiske markeder efter de har forladt EU? statistik drøfte

Socialist People’s Party vælgerne: Ja Source

Skal U.S.A styrte Syriens præsident Assad? statistik drøfte

Socialist People’s Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Bør antallet af lande i den Europæiske Union reduceres til 15? statistik drøfte

Socialist People’s Party vælgerne: Nej Source

Bør den Europæiske Kommision afvikles? statistik drøfte

Socialist People’s Party vælgerne: Nej Source

Bør efterretningstjenester blive lagt sammen for at skabe et centralt EU-agentur? statistik drøfte

Socialist People’s Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Bør det være ulovligt at deltage i en boykot af Israel? statistik drøfte

Socialist People’s Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

økonomiske spørgsmål

Burde regeringen tilføje eller øge toldafgifter på importvarer? statistik drøfte

Socialist People’s Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skal der være færre eller flere restriktioner på nuværende velfærdsydelser? statistik drøfte

Socialist People’s Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skulle regeringen hæve skatterne på de rige? statistik drøfte

Socialist People’s Party vælgerne: Ja Source

Bør kirkeskatten afskaffes? statistik drøfte

Socialist People’s Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skulle regeringen afskaffe arveafgift? statistik drøfte

Socialist People’s Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skulle regeringen hæve eller sænke skattesatsen for virksomheder? statistik drøfte

Socialist People’s Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skal regeringen skære i de offentlige midler for at reducere statsgælden? statistik drøfte

Socialist People’s Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skal regeringen bruge økonomiske stimuli for at hjælpe landet under recessionsperioder? statistik drøfte

Socialist People’s Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skal modtagere af velfærdsydelser testes for stoffer? statistik drøfte

Socialist People’s Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skal grænsen for bankmænds bonusser gå ved 100% af deres løn? statistik drøfte

Socialist People’s Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skal statslige pensioner hæves for pensionerede offentligt ansatte? statistik drøfte

Socialist People’s Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Bør regeringen give skattelettelser til private virksomheder for at holde arbejdspladser i landet? statistik drøfte

Socialist People’s Party vælgerne: Nej Source

Støtter du EU's redningsaktion af Grækenland? statistik drøfte

Socialist People’s Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Mener du at fagforeninger hjælper eller skader økonomien? statistik drøfte

Socialist People’s Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Bør momssatser forøges eller sænkes? statistik drøfte

Socialist People’s Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skal regeringen klassificere Bitcoin som en legal møntenhed? statistik drøfte

Socialist People’s Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Støtter du det Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP)? statistik drøfte

Socialist People’s Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Bør regeringen hæve den føderale minimumsløn? statistik drøfte

Socialist People’s Party vælgerne: Ja Source

Støtter du et universelt basisindkomst program? statistik drøfte

Socialist People’s Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skal borgerne have lov til at gemme eller investere deres penge i offshore bankkonti? statistik drøfte

Socialist People’s Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Healthcare spørgsmål

Bør der være mere eller mindre privatisering af hospital- og sundhedsplejetjenester? statistik drøfte

Socialist People’s Party vælgerne: Mindre Source

Skal regeringen øge midlerne til forskning og behandling af mental sundhed? statistik drøfte

Socialist People’s Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Støtter du et sundhedssystem for enkeltbetalere? statistik drøfte

Socialist People’s Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Støtter du legaliseringen af marihuana? statistik drøfte

Socialist People’s Party vælgerne: Ja Source

Skal byer åbne lægemidler "sikre havne", hvor folk, der er afhængige af ulovlige stoffer, kan bruge dem under tilsyn af læger? statistik drøfte

Socialist People’s Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Miljøspørgsmål

Bør engangsmaterialer (så som plastikglas, tallerkener og bestik) som indeholder mindre end 50% bionedbrydeligt materiale banlyses? statistik drøfte

Socialist People’s Party vælgerne: Ja Source

Støtter du brugen af gensplejsede afgrøder og fødevarer? statistik drøfte

Socialist People’s Party vælgerne: Nej Source

Bør regeringen øge miljøreguleringer på forretninger for at reducere karbonudslip? statistik drøfte

Socialist People’s Party vælgerne: Ja Source

Har du understøtte brugen af ​​hydrauliske fracking at udvinde olie og naturgas ressourcer? statistik drøfte

Socialist People’s Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skal byer få lov til at tilbyde private virksomheder økonomiske incitamenter til at flytte? statistik drøfte

Socialist People’s Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Indenrigspolitiske spørgsmål

Burde lærere have lov til at bære våben i skolen? statistik drøfte

Socialist People’s Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Bør regeringen regulere sider med sociale medier som et led i, at forhindre fake news og misinformation? statistik drøfte

Socialist People’s Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Bør regeringen være i stand til at overvåge telefonopkald og e-mails? statistik drøfte

Socialist People’s Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Bør regeringen øge videoovervågningen på offentlige steder? statistik drøfte

Socialist People’s Party vælgerne: Ja Source

Skal det være ulovligt at brænde vores flag? statistik drøfte

Socialist People’s Party vælgerne: Ja Source

Bør regeringen vedtage love som beskytter whistleblowers? statistik drøfte

Socialist People’s Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Burde der være fastsatte grænser for den tid som medlemmer af kongressen kan sidde? statistik drøfte

Socialist People’s Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Er du for brugen af afkriminaliseringsnarkotika? statistik drøfte

Socialist People’s Party vælgerne: Ja Source

Burde linternetudbyder have lov til at gøre adgangen til populære websteder (der betaler højere renter) hurtigere, på bekostning af at sløve adgangen til mindre populære websteder (som betaler lavere satser)? statistik drøfte

Socialist People’s Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

spørgsmål Videnskab

Støtter du brugen af atomenergi? statistik drøfte

Socialist People’s Party vælgerne: Nej Source

Bør regeringen kræve at børn bliver vaccineret for sygdomme der kan forebygges? statistik drøfte

Socialist People’s Party vælgerne: Ja Source

Transport spørgsmål

Skal regeringen øge udgifterne til offentlig transport? statistik drøfte

Socialist People’s Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

valgspørgsmål

Skal udlændinge, som i øjeblikket er bosiddende i USA, har ret til at stemme? statistik drøfte

Socialist People’s Party vælgerne: Nej Source

Skal politiske kandidater være tvunget til at offentliggøre deres seneste skattepapirer? statistik drøfte

Socialist People’s Party vælgerne: Ja Source

Burde stemmealderen hæves? statistik drøfte

Socialist People’s Party vælgerne: Nej Source

Skal en politikker der tidligere har været dømt for en forbrydelse have lov til at still op til valg? statistik drøfte

Socialist People’s Party vælgerne: Nej Source

Bør virksomheder, unioner og non-profit organisationer have lov til at donere til politiske partier? statistik drøfte

Socialist People’s Party vælgerne: Nej Source

spørgsmål National Security

Bør Frankring fortsætte med at snigmyrde terrorister i andre lande? statistik drøfte

Socialist People’s Party vælgerne: Nej Source

Skal bærbare computere forbydes på alle direkte fly fra Mellemøsten? statistik drøfte

Socialist People’s Party vælgerne: Nej Source

Kriminelle spørgsmål

Bør narkotikahandlere modtage dødsstraf? statistik drøfte

Socialist People’s Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Bør dømte kriminelle have ret til at stemme? statistik drøfte

Socialist People’s Party vælgerne: Ja Source

Bør ikkevoldelige fanger løslades fra fængslet for at reducere overbelægning? statistik drøfte

Socialist People’s Party vælgerne: Nej Source

Danish Social Liberal Party’s politiske holdninger

Sociale problemer

Hvad er din holdning til abort? statistik drøfte

Danish Social Liberal Party vælgerne: For valg Source

Går du ind for dødsstraf? statistik drøfte

Danish Social Liberal Party vælgerne: Nej Source

Burde dødeligt syge patienter have love til at gøre en ende på deres liv via assisteret selvmord? statistik drøfte

Danish Social Liberal Party vælgerne: Ja Source

Burde kvinder have lov til at bære Niqāb, eller ansigtsslør, til borgerlige ceremonier? statistik drøfte

Danish Social Liberal Party vælgerne: Ja Source

Støtter du legalisering af ægteskab mellem samme køn? statistik drøfte

Danish Social Liberal Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Bør homoseksuelle par have de samme adoptionsrettigheder som heteroseksuelle par? statistik drøfte

Danish Social Liberal Party vælgerne: Ja Source

Bør det være påkrævet at virksomheder har kvinder i deres bestyrelse? statistik drøfte

Danish Social Liberal Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Bør militæret tillade kvinder at tjene i kamproller? statistik drøfte

Danish Social Liberal Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

uddannelsesspørgsmål

Bør undervisning på offentlige universiteter være gratis? statistik drøfte

Danish Social Liberal Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

indvandringsspørgsmål

Skal indvandrere udvises hvis de begår en alvorlig forbrydelse? statistik drøfte

Danish Social Liberal Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skal det kræves at indvandrere lærer engelsk? statistik drøfte

Danish Social Liberal Party vælgerne: Ja Source

Bør muslimske indvandrere forbydes at komme ind i landet indtil regeringen forbedrer sin evne til at frasortere potentielle terrorister? statistik drøfte

Danish Social Liberal Party vælgerne: Nej Source

Bør det være påkrævet af indvandrere, at de skal bestå en indfødsretsprøve for at demonstrere en basal forståelse af vores lands sprog, historie og regering? statistik drøfte

Danish Social Liberal Party vælgerne: Ja Source

Skal der være et midlertidigt forbud mod al indvandring i landet? statistik drøfte

Danish Social Liberal Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Bør EU indføre en kvote for indvandrere pr.land? statistik drøfte

Danish Social Liberal Party vælgerne: Ja Source

Skal indvandrere få lov til at have dobbelt statsborgerskabsstatus? statistik drøfte

Danish Social Liberal Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skulle regeringen øge eller mindske mængden af ​​midlertidige visa arbejde givet til højtkvalificerede indvandrere? statistik drøfte

Danish Social Liberal Party vælgerne: Forøg Source

Bør børn af indvandrere, som bor i franske territorier, være tilladt at tilslutte sig deres familier? statistik drøfte

Danish Social Liberal Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Udenrigspolitiske spørgsmål

Støtter du oprettelsen af ​​en europæisk hær? statistik drøfte

Danish Social Liberal Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Bør regeringen forsøge at få indflydelse på udenlandske valg? statistik drøfte

Danish Social Liberal Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skulle vores land forblive i NATO? statistik drøfte

Danish Social Liberal Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skal Storbritannien trække sig fra den Europæiske Union? statistik drøfte

Danish Social Liberal Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Bør EU udvikle sig til De Forenende Europæiske Stater? statistik drøfte

Danish Social Liberal Party vælgerne: Nej Source

Støtter du den militære offensiv mod ISIS i den irakiske by Mosul? statistik drøfte

Danish Social Liberal Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skal hver 18-årige indbygger pålægges at yde mindst et års militær tjeneste? statistik drøfte

Danish Social Liberal Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Bør USA accepterer flygtninge fra Syrien? statistik drøfte

Danish Social Liberal Party vælgerne: Ja Source

Skal regeringen hæve eller sænke militærudgifter? statistik drøfte

Danish Social Liberal Party vælgerne: Forøg Source

Bør USA fortsat støtte Israel? statistik drøfte

Danish Social Liberal Party vælgerne: Nej Source

Skulle regeringen øge eller mindske udenlandsk bistand udgifter? statistik drøfte

Danish Social Liberal Party vælgerne: Forøg Sourc