ลองตอบคำถามทางการเมือง
แบบสอบถาม  |  โพลล์  |  คู่กรณี  | 
คำตอบนี้เตือนฉันจะลงคะแนนเสียง

ประเด็นที่ได้รับความนิยมมากขึ้น

ดูวิธีการที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจะเข้าข้างในประเด็นทางการเมืองอื่น ๆ ที่นิยม...

“ไม่มี แต่เพิ่มการลดหย่อนภาษีฟรี”

ในการตอบสนองไปที่: รัฐบาลควรย​​กเลิกภาษีมรดกหรือไม่

พูดคุยท่าทางนี้...

Dansk ภาษาไทย