Siyasi sınav deneyin
+

New Civic Party’s drug trafficking penalties politikası

Adaylar

Başlıklar

Uyuşturucu kaçakçıları ölüm cezası almalı mı?

NCP>NCP  Partinin destek üssüHayır

New Civic Party’s cevap aşağıdaki verilere dayanmaktadır:

Resmi cevap

Bu taraf henüz bu soruya cevap verme isteğimize cevap vermedi. İSideWith testine cevap vermelerini söyleyerek bize daha hızlı ulaşmalarına yardımcı olun.

Oylama kaydı

Şu anda bu partinin bu konudaki oy kayıtlarını araştırıyoruz. Oy kayıtlarına bir link önerin.

Donör etkisi

Şu anda bu partinin bu konudaki tutumunu etkileyecek bağışlar için kampanya finansmanı kayıtlarını araştırıyoruz. Kampanya bağışlarına bir link önerin.

Genel ifadeler

Şu anda bu konudaki kampanya konuşmalarını ve bu partiden aldığımız kamuoyu açıklamalarını araştırıyoruz. Bize tekliflerine bir link öner.

Güncellenmiş 4Hrs önce

Partinin destek üssü

Yeni Civic Partisi seçmenler cevap: Hayır

Önem: En az Önemli

Referans: New Civic Party olarak tanımlanan 54 seçmenden cevapların analizi.

Herhangi bir hata gördün mü? Bu partinin duruşuna düzeltmeler öner İşte


New Civic Party’s politikalarına politik inancınız ne kadar benzer? Öğrenmek için politik testini yapın.

Dansk Türk