Siyasi sınav deneyin
Bilgi yarışması  |  Anketler  |  Taraflar  | 

Social Democrats’ fen konulardaki politik duruşları

Bilim sorunları

Hükümet önlenebilir hastalıklar için aşı olmak üzere çocukların ihtiyaç mıdır? istatistikler tartışmak

Social Democrats seçmenler: Evet Source

Nükleer enerjinin kullanılmasını destekliyor musunuz? istatistikler tartışmak

Social Democrats seçmenler: Hayır Source

Bu tartışın...

Dansk Türk