Siyasi sınav deneyin
Bilgi yarışması  |  Anketler  |  Taraflar  | 

Liberal Party’s sağlık hizmeti konulardaki politik duruşları

Sağlık sorunları

Tek ödemeli sağlık sistemini destekliyor musunuz? istatistikler tartışmak

Liberal Party seçmenler: Hayır Source

Hükümet zihinsel sağlık araştırması ve tedavisi için fon sağlamalı mı? istatistikler tartışmak

Liberal Party seçmenler: Evet Source

Hastane ve sağlık hizmetlerinin daha az ya da özelleştirme olmalı mıdır? istatistikler tartışmak

Liberal Party seçmenler: Daha Source

Eğer Esrar yasallaştırma destekliyor musunuz? istatistikler tartışmak

Liberal Party seçmenler: Hayır Source

Şehirler yasadışı uyuşturucu bağımlısı olan kişileri tıbbi uzmanların gözetiminde kullanabilecekleri "güvenli limanlar" uyuşturucuyu açmalı mıdır? istatistikler tartışmak

Liberal Party seçmenler: Evet Source

Bu tartışın...

Dansk Türk