Hãy thử bài kiểm tra chính trị
Đố  |  Cuộc Thăm Dò  |  Các bên  | 

Danish Social Liberal Party vs The Alternative on flag burning

Các vấn đề chính sách trong nước

Có nên đốt cờ quốc kỳ của chúng tôi không? số liệu thống kê bàn luận

Danish Social Liberal Party cử tri: Không Source

The Alternative cử tri: Không Source

Thảo luận về điều này...

Dansk Ngôn ngữ tiếng Việt]