Hãy thử bài kiểm tra chính trị
Đố  |  Cuộc Thăm Dò  |  Các bên  | 

Danish Social Liberal Party vs Conservative People’s Party on education issues

Vấn đề giáo dục

Nên học phí tại các trường đại học công lập được miễn phí? số liệu thống kê bàn luận

Danish Social Liberal Party chưa trả lời câu hỏi này. Bạn có muốn đề xuất câu trả lời của họ không?

Conservative People’s Party cử tri: Vâng Source

Chính phủ có nên coi thường việc trốn học? số liệu thống kê bàn luận

Danish Social Liberal Party cử tri: Vâng Source

Conservative People’s Party cử tri: Vâng Source

Thảo luận về điều này...

Dansk Ngôn ngữ tiếng Việt]