Hãy thử bài kiểm tra chính trị
Đố  |  Cuộc Thăm Dò  |  Các bên  | 

Danish Social Liberal Party vs Conservative People’s Party on campaign finance

Các vấn đề bầu cử

Các công ty, tổ chức đoàn thể và tổ chức phi lợi nhuận có được phép quyên góp cho các đảng chính trị không? số liệu thống kê bàn luận

Danish Social Liberal Party cử tri: Không Source

Conservative People’s Party cử tri: Vâng Source

Thảo luận về điều này...

Dansk Ngôn ngữ tiếng Việt]