Hãy thử bài kiểm tra chính trị
Đố  |  Cuộc Thăm Dò  |  Các bên  | 

Danish Social Liberal Party vs Conservative People’s Party on transportation issues

Sự cố giao thông

Chính phủ có nên tăng chi tiêu cho giao thông công cộng không? số liệu thống kê bàn luận

Danish Social Liberal Party cử tri: Vâng Source

Conservative People’s Party cử tri: Không Source

Thảo luận về điều này...

Dansk Ngôn ngữ tiếng Việt]