Hãy thử bài kiểm tra chính trị
Đố  |  Cuộc Thăm Dò  |  Các bên  | 

Danish Social Liberal Party vs Center Party on video surveillance

Các vấn đề chính sách trong nước

Chính phủ có nên tăng cường giám sát video ở những nơi công cộng không? số liệu thống kê bàn luận

Danish Social Liberal Party cử tri: Không Source

Center Party chưa trả lời câu hỏi này. Bạn có muốn đề xuất câu trả lời của họ không?

Thảo luận về điều này...

Dansk Ngôn ngữ tiếng Việt]