Hãy thử bài kiểm tra chính trị
Đố  |  Cuộc Thăm Dò  |  Các bên  | 

Danish Social Liberal Party vs Ring of the People on niqāb

Thảo luận về điều này...

Dansk Ngôn ngữ tiếng Việt]