Hãy thử bài kiểm tra chính trị
Đố  |  Cuộc Thăm Dò  |  Các bên  | 

Danish Social Liberal Party vs Liberal Alliance on drug policy

Các vấn đề chính sách trong nước

Bạn có ủng hộ việc sử dụng ma túy không? số liệu thống kê bàn luận

Danish Social Liberal Party cử tri: Vâng Source

Liberal Alliance cử tri: Vâng Source

Thảo luận về điều này...

Dansk Ngôn ngữ tiếng Việt]