Hãy thử bài kiểm tra chính trị
Đố  |  Cuộc Thăm Dò  |  Các bên  | 

Danish Social Liberal Party vs Liberal Alliance on video surveillance

Các vấn đề chính sách trong nước

Chính phủ có nên tăng cường giám sát video ở những nơi công cộng không? số liệu thống kê bàn luận

Danish Social Liberal Party cử tri: Không Source

Liberal Alliance cử tri: Vâng Source

Thảo luận về điều này...

Dansk Ngôn ngữ tiếng Việt]