Hãy thử bài kiểm tra chính trị
Đố  |  Cuộc Thăm Dò  |  Các bên  | 

Conservative People’s Party vs People’s Movement against the EU on muslim immigrants

Vấn đề nhập cư

Người nhập cư Hồi giáo có nên bị cấm nhập cảnh cho đến khi chính phủ cải thiện khả năng sàng lọc các kẻ khủng bố tiềm năng không? số liệu thống kê bàn luận

Conservative People’s Party cử tri: Vâng Source

People’s Movement against the EU chưa trả lời câu hỏi này. Bạn có muốn đề xuất câu trả lời của họ không?

Thảo luận về điều này...

Dansk Ngôn ngữ tiếng Việt]