Hãy thử bài kiểm tra chính trị
Đố  |  Cuộc Thăm Dò  |  Các bên  | 

Socialist People’s Party vs Christian Democrats on flag burning

Các vấn đề chính sách trong nước

Có nên đốt cờ quốc kỳ của chúng tôi không? số liệu thống kê bàn luận

Socialist People’s Party cử tri: Không Source

Christian Democrats chưa trả lời câu hỏi này. Bạn có muốn đề xuất câu trả lời của họ không?

Thảo luận về điều này...

Dansk Ngôn ngữ tiếng Việt]