Hãy thử bài kiểm tra chính trị
Đố  |  Cuộc Thăm Dò  |  Các bên  | 

Red-Green Alliance vs Liberal People’s Party on transgender athletes

Các vấn đề xã hội

Các vận động viên chuyển giới có nên được phép thi đấu trong các sự kiện thể thao? số liệu thống kê bàn luận

Red-Green Alliance chưa trả lời câu hỏi này. Bạn có muốn đề xuất câu trả lời của họ không?

Liberal People’s Party chưa trả lời câu hỏi này. Bạn có muốn đề xuất câu trả lời của họ không?

Thảo luận về điều này...

Dansk Ngôn ngữ tiếng Việt]