Hãy thử bài kiểm tra chính trị
Đố  |  Cuộc Thăm Dò  |  Các bên  | 
Trả lời câu hỏi đóNhắc tôi bầu

Các vấn đề phổ biến hơn

Xem cách cử tri đang đứng ngoài các vấn đề chính trị phổ biến khác...

“Có, nhưng cần ưu tiên hơn cho an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường”

Để phản hồi: Bạn có ủng hộ Đối tác thương mại và đầu tư xuyên Đại Tây Dương (TTIP) không?

Thảo luận về lập trường này...

Dansk Ngôn ngữ tiếng Việt]