Đố  |  Cuộc Thăm Dò  |  Các bên  | 
Trả lời câu hỏi đóAnswer this

Các vấn đề phổ biến hơn

Xem cách cử tri đang đứng ngoài các vấn đề chính trị phổ biến khác...

EU có nên áp dụng hạn ngạch người di cư cho mỗi quốc gia không?

Các kết quả from Active Pensionists

Hạn ngạch di cư EU quả thăm dò ý kiến ​​kết Hạn ngạch di cư EU cho Những người nghỉ hưu tích cực

Vâng

0 phiếu bầu

0%

Không

0 phiếu bầu

0%