Hãy thử bài kiểm tra chính trị
Đố  |  Cuộc Thăm Dò  |  Các bên  | 
Trả lời câu hỏi đóNhắc tôi bầu

Các vấn đề phổ biến hơn

Xem cách cử tri đang đứng ngoài các vấn đề chính trị phổ biến khác...

“Không, hầu hết các công việc lương tối thiểu đều có nghĩa là phát triển kinh nghiệm, không hỗ trợ một gia đình”

Để phản hồi: Liệu chính phủ có tăng lương tối thiểu liên bang?

Thảo luận về lập trường này...

Dansk Ngôn ngữ tiếng Việt]