Hãy thử bài kiểm tra chính trị
+

Chính sách của Social Democrats’ về foreign policy vấn đề foreign policy

Ứng cử viên

Chủ đề

Chính sách đối ngoại  ›  Hoa Kỳ Châu Âu

EU có nên tiến vào Hoa Kỳ?

SD>SD  Cơ sở hỗ trợ của ĐảngKhông

Chính sách đối ngoại  ›  Ủy ban châu Âu

Ủy ban châu Âu có nên tháo dỡ không?

SD>SD  Cơ sở hỗ trợ của ĐảngKhông

Chính sách đối ngoại  ›  Người tị nạn Sy-ri

Đan Mạch có nên chấp nhận người tị nạn từ Syria?

SD>SD  Cơ sở hỗ trợ của ĐảngVâng

Chính sách đối ngoại  ›  Đăng Brexit Vương quốc Anh

Anh có nên được phép tiếp cận Thị trường Châu Âu sau khi rời khỏi EU không?

SD>SD  Cơ sở hỗ trợ của ĐảngVâng

Chính sách đối ngoại  ›  Các nước Liên minh châu Âu

Liệu số lượng các nước trong Liên minh châu Âu có giảm xuống còn 15?

SD>SD  Cơ sở hỗ trợ của ĐảngKhông


Niềm tin chính trị của bạn tương tự như thế nào với các chính sách của Social Democrats’ ? Làm bài kiểm tra chính trị để tìm hiểu.

Chính sách đối ngoại  ›  Biện pháp trừng phạt độc quyền của EU

EU có nên xử phạt các nước thành viên với các chính phủ độc tài không?

SD>SD  Cơ sở hỗ trợ của ĐảngVâng

Chính sách đối ngoại  ›  Viện trợ nước ngoài

Đan Mạch nên tăng hay giảm chi viện trợ nước ngoài?

SD>SD  Cơ sở hỗ trợ của ĐảngTăng

Chính sách đối ngoại  ›  Cơ quan Trung ương EU

Cơ quan tình báo có nên sáp nhập để tạo ra một cơ quan trung ương của EU không?

SD>SD  Cơ sở hỗ trợ của ĐảngVâng

Dansk Ngôn ngữ tiếng Việt]