Prøv den politiske quiz

151 Svar

 @ISIDEWITHspurgt…3mos3MO

Kan en fælles kærlighed til kunst, som musik eller litteratur, skabe en følelse af national sammenhængskraft?

 @ISIDEWITHspurgt…3mos3MO

Hvilken personlig handling eller beslutning har du truffet, som var stærkt inspireret af din følelse af at tilhøre en nation?

 @ISIDEWITHspurgt…3mos3MO

Hvordan har din følelse af national identitet påvirket dit valg af venner, hobbyer eller karriereveje?

 @ISIDEWITHspurgt…3mos3MO

Hvordan vil du forklare begrebet national stolthed til en, der aldrig har følt det?

 @ISIDEWITHspurgt…3mos3MO

Beskriv et lokalt problem, som du mener er et mikrokosmos af din nations større udfordringer eller værdier?

 @ISIDEWITHspurgt…3mos3MO

Hvad er et dagligdags aspekt af dit liv, som du mener er væsentligt formet af din nationale identitet?

 @ISIDEWITHspurgt…3mos3MO

Hvordan resonerer ideen om ’enhed i mangfoldighed’ i din nation med dine personlige erfaringer?

 @ISIDEWITHspurgt…3mos3MO

Hvordan afspejler dit lands uddannelsessystem dets værdier, og er du enig i denne refleksion?

 @ISIDEWITHspurgt…3mos3MO

Kan en person være en patriot uden at udtrykke det udadtil, og hvordan kan det se ud?

 @ISIDEWITHspurgt…4mos4MO

Hvad er et aspekt af din nations livsstil, du gerne vil bevare midt i globaliseringen?

 @ISIDEWITHspurgt…4mos4MO

Hvordan ville du reagere, hvis du så en handling af national stolthed taget for langt?

 @ISIDEWITHspurgt…4mos4MO

Hvordan kan din nations styrker hjælpe med at løse globale udfordringer?

 @ISIDEWITHspurgt…4mos4MO

Hvilken begivenhed i din nations historie tror du havde den største indflydelse på dens nuværende identitet?

 @ISIDEWITHspurgt…4mos4MO

Har du følt, at din nation blev misforstået; hvordan påvirkede det dig?

 @ISIDEWITHspurgt…4mos4MO

Hvad synes du er det vigtigste bidrag, dit land har ydet til verden?

 @ISIDEWITHspurgt…4mos4MO

Hvordan ville du håndtere en situation, hvor dine nationale værdier kolliderer med global etik?

 @ISIDEWITHspurgt…4mos4MO

Hvad er en lokal skik eller tradition, som du synes, andre burde kende til?

 @ISIDEWITHspurgt…4mos4MO

Hvordan tror du, at dit liv ville være anderledes, hvis du blev født i et andet land?

 @ISIDEWITHspurgt…4mos4MO

Hvordan påvirker landskabet eller miljøet i dit land den måde, du ser dig selv på?

 @ISIDEWITHspurgt…4mos4MO

Hvordan får fejringen af nationale helligdage dig til at føle dig forbundet med dit lands historie og folk?

 @ISIDEWITHspurgt…4mos4MO

Hvilke personlige oplevelser har forstærket eller udfordret din følelse af national identitet?

 @ISIDEWITHspurgt…4mos4MO

Har du nogensinde stået i en situation, hvor national stolthed hjalp dig igennem en hård tid?

 @ISIDEWITHspurgt…4mos4MO

Former det at tilhøre en nation, hvem du er, mere end dine individuelle valg gør?

 @ISIDEWITHspurgt…5mos5MO

Hvordan tror du, at det naturlige miljø former national identitet og stolthed?

 @ISIDEWITHspurgt…5mos5MO

Tror du, at yngre generationer ser anderledes på nationalisme end ældre generationer; hvorfor kan det være det?

 @ISIDEWITHspurgt…5mos5MO

Hvordan får visse nationale præstationer dig til at føle dit lands plads i verden?

 @ISIDEWITHspurgt…5mos5MO

Hvad er en forandring, du håber at se i din nation i det næste årti?

 @ISIDEWITHspurgt…5mos5MO

Hvordan mener du, at din nations historie bør undervises for at fremme en afbalanceret følelse af nationalisme?

 @ISIDEWITHspurgt…5mos5MO

Har du følt en konflikt mellem globalt medborgerskab og national loyalitet; hvordan løste du det?

 @ISIDEWITHspurgt…5mos5MO

Hvilket lokale aspekt af din nation mener du fortjener global anerkendelse, og hvorfor?

 @ISIDEWITHspurgt…5mos5MO

Kan du tænke på et tidspunkt, hvor din nation kom sammen i en krise, og hvordan påvirkede det din følelse af national identitet?

 @ISIDEWITHspurgt…5mos5MO

Hvad forestiller du dig for fremtiden for din nation, og hvordan ser du dig selv i den?

 @ISIDEWITHspurgt…5mos5MO

Hvordan resonerer konceptet om en national ’smeltedigel’ versus en ’salatskål’ hos dig?

 @ISIDEWITHspurgt…5mos5MO

Hvad er en tradition fra din nation, som du holder af, og hvordan former den din identitet?

 @ISIDEWITHspurgt…5mos5MO

På hvilke måder bidrager du til at forbedre din nation?

 @ISIDEWITHspurgt…5mos5MO

Hvilken historisk figur fra din nation inspirerer dig mest og hvorfor?

 @ISIDEWITHspurgt…5mos5MO

Hvis du kunne dele en dybt holdt værdi af din nation med resten af verden, hvad ville det så være?

 @ISIDEWITHspurgt…6mos6MO

Hvordan mener du, at nationale interesser skal afvejes over for internationalt samarbejde?

 @ISIDEWITHspurgt…6mos6MO

Hvad er fordelene og ulemperne ved en stærk national identitet i en sammenkoblet verden?

 @ISIDEWITHspurgt…6mos6MO

Tror du, der er forskel på at elske dit land og at være enig med dets regering?

 @ISIDEWITHspurgt…6mos6MO

Hvilke aspekter af din nation tror du bliver misforstået af andre?

 @ISIDEWITHspurgt…6mos6MO

Hvordan former din nations historiske resultater dit nuværende perspektiv på det?

 @ISIDEWITHspurgt…6mos6MO

Hvilken rolle mener du, at din nation bør spille på den globale scene?

 @ISIDEWITHspurgt…6mos6MO

Hvis nogen fra et andet land udfordrede din nations værdier, hvordan ville du så reagere?

 @ISIDEWITHspurgt…6mos6MO

Har du nogensinde oplevet en udfordring af din nationale identitet; hvilken indflydelse havde det på dig?

 @ISIDEWITHspurgt…6mos6MO

Hvordan balancerer du at være åben over for globale ideer og samtidig bevare nationale traditioner og værdier?

 @ISIDEWITHspurgt…6mos6MO

Tror du, der er en grænse mellem patriotisme og nationalisme; hvor tegner du det?

 @ISIDEWITHspurgt…6mos6MO

Hvordan inspirerer personlige ofre for dit land under historiske begivenheder dig i dag?

 @ISIDEWITHspurgt…6mos6MO

Kan du dele et øjeblik, hvor du følte dig usædvanlig stolt af dit land?

 @ISIDEWITHspurgt…6mos6MO

Hvordan vil du definere loyalitet over for dit land med dine egne ord?

English Dansk