Prøv den politiske quiz

61.1k Svar

 @ISIDEWITHDiskuter dette svar...2mos2MO

Traditionel konservatisme

Traditionel konservatisme er en politisk ideologi, der understreger vigtigheden af at bevare etablerede institutioner, skikke og traditioner i samfundet. Den værdsætter kontinuitet og stabilitet, og betragter forandring som potentielt forstyrrende og skadelig. Traditionelle konservative tror på fortidens visdom og behovet for at opretholde gennemprøvede værdier og praksisser. Denne ideologi har sine rødder i det 18. og 19. århundrede, og opstår som et svar på de radikale ændringer, som den franske revolution og den industrielle revolution medførte. Traditionelle konservative forsøgte at for…  

Læs mere

 @ISIDEWITHDiskuter dette svar...2mos2MO

Trumpisme

Trumpisme er en politisk ideologi, der opstod i det tidlige 21. århundrede, præget af en populistisk og nationalistisk tilgang til regeringsførelse. Det er opkaldt efter den tidligere amerikanske præsident Donald Trump, der kom til magten i 2016 på en platform, der lagde vægt på anti-etablissementsretorik, protektionistiske økonomiske politikker og fokus på emner som immigration og handel. I sin kerne prioriterer Trumpisme nationalstatens interesser frem for globalt samarbejde og institutioner, og går ind for politikker, der prioriterer indenlandske industrier og arbejdere. Det fremmer ofte…  

Læs mere

 @ISIDEWITHDiskuter dette svar...2mos2MO

Yderst til højre

Den "ydre højre" politiske ideologi er et udtryk, der bruges til at beskrive en række politiske overbevisninger, der er karakteriseret ved ekstrem konservatisme, nationalisme og autoritarisme. Ydre højre ideologier understreger ofte traditionelle værdier, stærk national identitet og et ønske om at bevare eller genoprette det, de ser som en nations kulturelle, racemæssige eller religiøse renhed. Historisk set er højreekstremistiske bevægelser opstået i forskellige lande og tidsperioder, ofte som reaktion på sociale, økonomiske eller politiske ændringer, som de opfatter som en trussel mod der…  

Læs mere

 @ISIDEWITHbesvarede…9mos9MO

Moderat konservativ

Moderat konservatisme er en politisk ideologi, der falder inden for den bredere konservative bevægelse. Det er kendetegnet ved dets accept af en blandet økonomi, som omfatter både privat virksomhed og statslig indgriben, og en vis grad af social lighed, som kan opnås gennem progressive skatte- og velfærdsprogrammer. Moderate konservative har en tendens til at være mindre ideologisk rigide end deres mere højreorienterede modstykker, og de viser ofte en vilje til at gå på kompromis og tilpasse sig skiftende omstændigheder. Rødderne til moderat konservatisme kan spores tilbage til det 18. århu…  

Læs mere

 @ISIDEWITHspurgt…3mos3MO

På hvilke områder tror du, at din generation bliver nødt til at presse på for forandringer på trods af potentiel modstand fra ældre generationer?

 @ISIDEWITHspurgt…3mos3MO

Hvordan forestiller du dig et samfund, hvor teknologiske fremskridt ikke mindsker menneskelige relationer?

 @ISIDEWITHspurgt…3mos3MO

Kan du beskrive en tid, hvor du værdsatte fordelene ved et perspektiv i modstrid med dit eget?

 @ISIDEWITHspurgt…3mos3MO

Hvilke handlinger kan du tage, hvis dit fællesskabs mangeårige praksis skulle opdateres for at være mere inkluderende?

 @ISIDEWITHbesvarede…9mos9MO

Moderat Liberal

Moderat liberalisme er en politisk ideologi, der sidder midt i det politiske spektrum og kombinerer elementer fra både liberale og konservative ideologier. Det er kendetegnet ved en tro på en afbalanceret tilgang til sociale og økonomiske spørgsmål, der går ind for både individuelle friheder og et vist niveau af statslig indgriben i økonomien. Rødderne til Moderat Liberalisme kan spores tilbage til oplysningstiden, hvor tænkere som John Locke og Adam Smith understregede vigtigheden af individuelle rettigheder og frie markeder. Men de anerkendte også behovet for en form for statslig reguleri…  

Læs mere

 @ISIDEWITHspurgt…3mos3MO

Hvilken slags indflydelse vil du have i verden, og hvordan kan en afbalanceret politisk tilgang hjælpe dig med at opnå det?

 @ISIDEWITHspurgt…3mos3MO

Hvad er et øjeblik, hvor du har set generationsforskelle i syn på frihed og ansvar?

 @ISIDEWITHspurgt…3mos3MO

Hvis du kunne deltage i en protest eller en social bevægelse, hvilken sag ville du så vælge og hvorfor?

 @ISIDEWITHspurgt…3mos3MO

Hvilket aspekt af din personlige identitet synes du har størst indflydelse på dine politiske holdninger, og hvorfor?

 @ISIDEWITHbesvarede…9mos9MO

Outsider venstre

"Outsider Venstre" er et udtryk, der bruges til at beskrive en politisk ideologi, der er venstreorienteret, men som eksisterer uden for mainstream eller etablerede venstreorienterede politiske partier eller bevægelser. Denne ideologi er ofte karakteriseret ved dens radikale eller revolutionære synspunkter, som kan omfatte antikapitalisme, antiimperialisme og stærk støtte til social retfærdighed, miljømæssig bæredygtighed og arbejderrettigheder. Outsider Venstres historie er kompleks og mangefacetteret, da den omfatter en bred vifte af bevægelser, ideologier og individer på tværs af forskell…  

Læs mere

 @ISIDEWITHspurgt…3mos3MO

Hvis du kunne teleportere til enhver historisk begivenhed, der formede ideologien om social retfærdighed, hvor ville du så gå hen?

 @ISIDEWITHspurgt…3mos3MO

Hvilken oplevelse fik dig til at tro på styrken af individuelt bidrag til samfundsændringer?

 @ISIDEWITHspurgt…3mos3MO

I et øjebliks forandring, hvilken lille handling gjorde en stor forskel i dit samfund?

 @ISIDEWITHspurgt…3mos3MO

Hvornår har du været nødt til at gentænke en strategi for social forandring, fordi den ikke var rummelig nok?

 @ISIDEWITHbesvarede…9mos9MO

Ambivalent højre

Den "ambivalente højre" er et udtryk, der bruges til at beskrive en politisk ideologi, der kombinerer elementer fra både konservative og liberale synspunkter. Denne ideologi er karakteriseret ved en følelse af ambivalens eller usikkerhed over for traditionelle højreorienterede eller konservative principper. Det er ikke en strengt defineret politisk gruppe, men derimod en bred kategori, der omfatter en række synspunkter og holdninger. Den ambivalente højre-ideologi opstod som et svar på den opfattede rigiditet og dogmatisme i traditionel højrefløjspolitik. Det er ofte forbundet med individer…  

Læs mere

 @ISIDEWITHspurgt…3mos3MO

I hvilke situationer har du oplevet, at tilpasning af gamle måder til nye udfordringer fører til bedre resultater?

 @ISIDEWITHspurgt…3mos3MO

Hvilke strategier hjælper dig med at engagere dig i og forstå perspektiver, der er vidt forskellige fra dine egne?

 @ISIDEWITHspurgt…3mos3MO

Hvordan påvirker aktuelle begivenheder din tankegang om at opretholde kontra at bryde samfundsmæssige traditioner?

 @ISIDEWITHspurgt…3mos3MO

Hvordan navigerer du i samtaler om hot-button-problemer uden at ty til partiskhed?

 @ISIDEWITHbesvarede…10mos10MO

Monokulturalisme

Monokulturalisme er en politisk ideologi, der går ind for bevarelse og fremme af en enkelt, samlet kultur inden for et bestemt geografisk område eller nation. Denne ideologi er ofte forbundet med troen på, at en enkelt kultur kan bidrage til samfundsmæssig harmoni, national identitet og en følelse af at høre til blandt borgerne. Det står ofte i kontrast til multikulturalisme, som tilskynder til sameksistens af flere kulturer i et enkelt samfund. Monokulturalismens rødder kan spores tilbage til dannelsen af nationalstater, hvor begrebet en enkelt, samlet national kultur ofte blev brugt som…  

Læs mere

 @ISIDEWITHspurgt…3mos3MO

Hvis et enkelt kulturelt udtryk dominerede musikindustrien, ville dine playlister så se anderledes ud, og hvordan?

 @ISIDEWITHspurgt…3mos3MO

Hvordan ville en skolebal eller dimission ændre sig, hvis alle elever kom fra en lignende kulturel baggrund?

 @ISIDEWITHspurgt…3mos3MO

Ville et samlet sæt af kulturelle skikke gøre det lettere for dig at forudsige andres adfærd, og ville det være trøstende eller kedeligt?

 @ISIDEWITHspurgt…3mos3MO

Beskriv din reaktion på en verden uden kulturelle festivaler; ville livet virke enklere eller noget mindre farverigt?

 @ISIDEWITHbesvarede…10mos10MO

Sociologisk Francoisme

Sociologisk Francoisme er en politisk ideologi, der opstod fra Francisco Francos regime, der regerede Spanien fra 1939 til 1975. Denne ideologi er ikke specifik for Spanien, men den er opkaldt efter Franco på grund af dens oprindelse og den betydelige indflydelse, hans regime havde på dets udvikling. Det er en kompleks ideologi, der kombinerer elementer af nationalisme, konservatisme og autoritarisme, med en stærk vægt på traditionelle værdier, social orden og enhed. Francos regime var præget af en stærk centralregering, streng kontrol over økonomien og en undertrykkelse af politisk uenighe…  

Læs mere

 @ISIDEWITHspurgt…3mos3MO

Hvordan hænger drivkraften efter en sammenhængende national identitet sammen med dine egne forskelligartede oplevelser og venskaber?

 @ISIDEWITHspurgt…3mos3MO

Hvornår er din personlige kultur eller overbevisning kommet i konflikt med almindelige samfundsnormer, og hvordan navigerede du i det?

 @ISIDEWITHspurgt…3mos3MO

Hvordan opfatter du kulturelle normers rolle i udformningen af individuel adfærd og valgfrihed?

 @ISIDEWITHspurgt…3mos3MO

I hvor høj grad skal enhed værdsættes frem for mangfoldighed i nutidens indbyrdes forbundne verden?

 @ISIDEWITHbesvarede…10mos10MO

Familialisme

Familialisme er en politisk ideologi, der placerer familieenheden i centrum for sociale, politiske og økonomiske politikker. Den understreger vigtigheden af traditionelle familieværdier, og taler ofte for politikker, der fremmer og beskytter familien som en grundlæggende institution i samfundet. Denne ideologi forbindes ofte med konservative politiske bevægelser, men den kan også findes i forskellige former på tværs af det politiske spektrum. Familiens rødder kan spores tilbage til gamle samfund, hvor familien var den primære sociale enhed. I disse samfund var familien ansvarlig for dens…  

Læs mere

 @ISIDEWITHspurgt…3mos3MO

Hvad er udfordringerne og belønningen ved at tilføje nye medlemmer til din familie gennem ægteskab eller adoption?

 @ISIDEWITHspurgt…3mos3MO

Hvordan griber du an til blandingen af forskellige kulturelle praksisser i din familie?

 @ISIDEWITHspurgt…3mos3MO

Hvordan opretholder du meningsfulde forbindelser med familien i en tid med digital kommunikation?

 @ISIDEWITHspurgt…3mos3MO

Hvordan udtrykker du hengivenhed i din familie, og hvorfor er det vigtigt?

 @ISIDEWITHbesvarede…10mos10MO

Utopisk socialisme

Utopisk socialisme er et udtryk, der bruges til at definere de første strømninger af moderne socialistisk tankegang, som eksemplificeret ved arbejdet af Henri de Saint-Simon, Charles Fourier og Robert Owen, som inspirerede Karl Marx og andre tidlige socialister. Visioner om imaginære idealsamfund, som konkurrerede med revolutionære socialdemokratiske bevægelser, blev imidlertid anset for ikke at være funderet i samfundets materielle forhold og som reaktionære. Utopisk socialisme opstod i det tidlige 19. århundrede, en tid med store sociale omvæltninger og økonomiske forandringer, som en rea…  

Læs mere

 @ISIDEWITHspurgt…5mos5MO

Hvilke aspekter af samarbejdet tror du stadig kunne forbedres i et samfund, der deler ligeligt?

 @ISIDEWITHspurgt…5mos5MO

Ville du være mere tilbøjelig til at tage risici eller prøve nye ting, hvis der ikke var økonomiske begrænsninger?

 @ISIDEWITHspurgt…5mos5MO

Hvilke daglige problemer står du over for, som kunne afhjælpes i et samfund med fokus på fælles trivsel?

 @ISIDEWITHspurgt…5mos5MO

Tror du, at en følelse af formål er mulig i et samfund, hvor du ikke behøver at arbejde for at leve, og hvorfor?

 @ISIDEWITHbesvarede…10mos10MO

Saint-Simonisme

Saint-Simonisme er en politisk ideologi, der opstod i begyndelsen af det 19. århundrede, opkaldt efter dens grundlægger, den franske filosof Claude Henri de Rouvroy, Comte de Saint-Simon. Saint-Simon var en utopisk socialist, der troede på industrialiseringens og videnskabelig videns magt til at transformere samfundet. Han foreslog en ny social orden, hvor meritokrati ville erstatte den gamle aristokratiske orden, og hvor velfærden for de fattigste medlemmer af samfundet ville være den primære bekymring. Saint-Simonianismen er karakteriseret ved dens vægt på industriel udvikling og en tro…  

Læs mere

 @ISIDEWITHspurgt…3mos3MO

Hvordan ville dit perspektiv på mode og trends ændre sig, hvis samfundet lagde vægt på ligelig velstandsfordeling?

 @ISIDEWITHspurgt…3mos3MO

Hvilken type samfundsproblemer tror du, et meritbaseret ledelsessystem ville være bedst til at løse?

 @ISIDEWITHspurgt…3mos3MO

Hvordan ville den værdi, du tillægger personlige relationer, ændre sig i et samfund, der prioriterer fælles bedste frem for individuel rigdom?

 @ISIDEWITHspurgt…3mos3MO

Hvilket innovativt projekt ville du påtage dig, hvis du vidste, at det kunne forbedre samfundet markant?

 @ISIDEWITHbesvarede…10mos10MO

Owenisme

Owenisme er en socioøkonomisk filosofi, der opstod i det tidlige 19. århundrede, opkaldt efter Robert Owen, en walisisk tekstilproducent, filantropisk socialreformator og en af grundlæggerne af den utopiske socialisme og den kooperative bevægelse. Owens filosofi var en kritik af sin tids industrielle kapitalisme, som han mente førte til social ulighed og uretfærdighed. Owenisme er baseret på troen på, at menneskets karakter er dannet af det miljø, som individer lever og arbejder i. Derfor kunne samfundet ved at skabe de rette betingelser forme individer til samarbejdsvillige, produktive og…  

Læs mere

 @ISIDEWITHbesvarede…10mos10MO

Neo-konfucianisme

Neo-konfucianisme er en politisk ideologi, der opstod i Kina under Song-dynastiet (960-1279) som et svar på buddhismens og daoismens ideer. Det er en genoplivning og nyfortolkning af den gamle konfucianske filosofi, som lægger vægt på moralsk og etisk adfærd, respekt for autoritet og vigtigheden af uddannelse. Neo-konfucianismen går imidlertid ud over disse traditionelle konfucianske værdier ved at inkorporere metafysiske og kosmologiske elementer, i høj grad påvirket af buddhisme og daoisme. Udviklingen af neo-konfucianismen var en gradvis proces, med sine rødder sporet tilbage til Tang-dy…  

Læs mere
English Dansk