Prøv den politiske quiz

155 Svar

 @ISIDEWITHspurgt…2mos2MO

Hvordan påvirker sætningen "vi har altid gjort det på denne måde" din vilje til at prøve nye tilgange?

 @ISIDEWITHspurgt…2mos2MO

Når du står over for et kontroversielt spørgsmål, hvordan vejer du så perspektiverne for tradition og innovation?

 @ISIDEWITHspurgt…2mos2MO

Hvordan tror du, at dit liv ville adskille sig uden indflydelse fra traditionelle værdier og normer?

 @ISIDEWITHspurgt…2mos2MO

Hvad er et eksempel på et moderne problem, som du mener kunne løses ved hjælp af traditionel tænkning?

 @ISIDEWITHspurgt…2mos2MO

Hvis du skulle argumentere for en traditionel praksis i en debat, hvilke punkter ville du så bruge for at støtte dens relevans i dag?

 @ISIDEWITHspurgt…2mos2MO

Hvorfor kan en i din generation vælge at opretholde værdier fra en ældre generation?

 @ISIDEWITHspurgt…2mos2MO

Hvordan får idéen om forandring dig til at føle, når den udfordrer de skikke, du er vokset op med?

 @ISIDEWITHspurgt…2mos2MO

Kunne du dele en personlig historie om en tid, hvor det at holde fast i en traditionel tro havde et væsentligt resultat?

 @ISIDEWITHspurgt…2mos2MO

Når du traf beslutninger, hvordan har de principper, du er opdraget med, påvirket dig?

 @ISIDEWITHspurgt…2mos2MO

Hvad betyder ’at forblive tro mod dine rødder’ for dig i en tid med konstant forandring?

 @ISIDEWITHspurgt…2mos2MO

Hvornår har vejledningen fra en mentor eller en ældre vist sig uvurderlig i dit livs beslutninger?

 @ISIDEWITHspurgt…2mos2MO

Kan du beskrive, hvordan bevarelsen af en familieopskrift har forbundet dig med din arv?

 @ISIDEWITHspurgt…2mos2MO

Har du nogensinde undgået en populær trend, fordi den var i konflikt med din opvækst, og hvordan fik det dig til at føle det?

 @ISIDEWITHspurgt…3mos3MO

Kunne du give et eksempel, hvor traditionen har hjulpet med at opretholde orden i tider med usikkerhed i dit liv eller samfund?

 @ISIDEWITHspurgt…3mos3MO

Hvordan kan traditionel tænkning bidrage til at løse moderne problemer baseret på dine observationer?

 @ISIDEWITHspurgt…3mos3MO

Hvad er en tradition, som du mener styrker familiebånd, og hvordan har det påvirket dine forhold?

 @ISIDEWITHspurgt…3mos3MO

Hvorfor kan nogle anse det for vigtigt at overholde visse skikke i et samfund i hastig udvikling?

 @ISIDEWITHspurgt…3mos3MO

Hvornår har en moderne bekvemmelighed været i konflikt med en traditionel værdi, du har, og hvordan forenede du det?

 @ISIDEWITHspurgt…3mos3MO

Tror du, at ønsket om social stabilitet nogle gange kan hindre nødvendige fremskridt, og hvorfor?

 @ISIDEWITHspurgt…3mos3MO

Har ændringer i samfundet nogensinde været til gavn for dig personligt, hvilket får dig til at stille spørgsmålstegn ved værdien af at opretholde en tradition?

 @ISIDEWITHspurgt…3mos3MO

Hvad er et råd fra dine forfædre, der har bidt sig fast i dig, og hvordan gælder det for dit liv i dag?

 @ISIDEWITHspurgt…3mos3MO

Hvordan sidder begrebet ’kulturel bevaring’ hos dig i en stadig mere digital tidsalder?

 @ISIDEWITHspurgt…3mos3MO

Når du tænker på din fremtid, hvordan påvirker dine traditionelle værdier dine mål og forhåbninger?

 @ISIDEWITHspurgt…3mos3MO

Hvordan beslutter vi, hvilke traditioner der tjener vores fremtid, og hvilke der holder os tilbage?

 @ISIDEWITHspurgt…3mos3MO

Hvilken tradition fra din barndom ønsker du at give videre, og hvorfor har den særlig betydning for dig?

 @ISIDEWITHspurgt…3mos3MO

Har du nogensinde følt dig presset til at opretholde en familietradition, og hvordan påvirkede det dine personlige valg?

 @ISIDEWITHspurgt…4mos4MO

Hvordan kan vi respektere og integrere tidligere generationers indsigt og samtidig fremme innovation og nye ideer?

 @ISIDEWITHspurgt…4mos4MO

Hvordan kommer begrebet gradvis ændring frem for revolution til udtryk i dine livsplaner og forhåbninger?

 @ISIDEWITHspurgt…4mos4MO

Hvordan påvirker samfundets forventninger om ’normale’ livsfaser (f.eks. uddannelse, karriere, familie) dine valg og ambitioner?

 @ISIDEWITHspurgt…4mos4MO

Hvorfor kan det være vigtigt at opretholde visse familiemæssige eller kulturelle praksisser i nutidens hurtige verden?

 @ISIDEWITHspurgt…4mos4MO

Hvordan afvejer du fordelene ved teknologiske fremskridt mod det potentielle tab af traditionelle færdigheder?

 @ISIDEWITHspurgt…4mos4MO

Kan du komme i tanke om et tilfælde, hvor det var mere effektivt at holde fast i en traditionel metode end at tage en ny?

 @ISIDEWITHspurgt…4mos4MO

På hvilke måder påvirker ideen om ’stabilitet frem for forandring’ dit syn på samfundsmæssige fremskridt?

 @ISIDEWITHspurgt…4mos4MO

Hvordan har du det med fællesskabets og den kollektive hukommelses rolle i at vejlede din personlige beslutningstagning?

 @ISIDEWITHspurgt…4mos4MO

Hvordan gælder princippet om ’hvis det ikke er brudt, lad være med at reparere det’ i dit liv, især når du skal vælge mellem tradition og innovation?

 @ISIDEWITHspurgt…5mos5MO

Hvilke traditionelle værdier føler du er universelle, og hvorfor kan de være vigtige at opretholde?

 @ISIDEWITHspurgt…5mos5MO

Kan du beskrive en historisk begivenhed, hvor konservative principper spillede en positiv rolle, og hvordan giver det genklang hos dig?

 @ISIDEWITHspurgt…5mos5MO

Hvornår har du valgt en konservativ tilgang frem for en mere moderne på grund af personlige eller familiemæssige værdier?

 @ISIDEWITHspurgt…5mos5MO

Hvilken traditionel færdighed eller håndværk ville du ønske var mere værdsat eller undervist i dag?

 @ISIDEWITHspurgt…5mos5MO

Hvordan vurderer du, hvornår en tradition er værd at holde fast i, selvom den går imod populære trends?

 @ISIDEWITHspurgt…5mos5MO

Har du nogensinde skullet forsvare en traditionel værdi eller praksis over for jævnaldrende, der ikke forstod dens betydning; hvordan var det for dig?

 @ISIDEWITHspurgt…5mos5MO

Hvordan opfatter du familiens traditioners rolle i at forme din identitet og værdier?

 @ISIDEWITHspurgt…5mos5MO

Hvordan finder du balance mellem lokket ved det nye og det gamles komfort i dit personlige liv?

 @ISIDEWITHspurgt…5mos5MO

Hvis du kunne beskytte et aspekt af din kulturarv mod forandring, hvad ville det så være og hvorfor?

 @ISIDEWITHspurgt…5mos5MO

Hvordan giver ordsproget ’respekter dine ældre’ genklang hos dig i forbindelse med at bevare visdom fra fortiden?

 @ISIDEWITHspurgt…6mos6MO

Hvis du skulle vælge én tradition at introducere til nogen fra en anden kultur, hvilken ville det så være, og hvad repræsenterer den for dig?

 @ISIDEWITHspurgt…6mos6MO

Når det kommer til kunst, finder du så større værdi i traditionelle eller moderne stilarter, og hvorfor?

 @ISIDEWITHspurgt…6mos6MO

Hvordan navigerer du i spændingerne mellem at følge traditionelle karriereveje versus at forfølge en personlig passion?

 @ISIDEWITHspurgt…6mos6MO

Hvordan tror du, at traditionerne i din kultur er sammenlignet med dem i andre kulturer, du kender til?

 @ISIDEWITHspurgt…6mos6MO

Hvordan balancerer man respekten for autoritetspersoner med behovet for personlig frihed?

English Dansk