Prøv den politiske quiz

172 Svar

 @ISIDEWITHspurgt…2mos2MO

Ville idealet om ’succes’ ændre sig for dig, hvis pengene blev fordelt ligeligt, og hvordan?

 @ISIDEWITHspurgt…2mos2MO

Hvordan ville du finde formålet i en verden, hvor din værdi ikke er bundet til din lønseddel?

 @ISIDEWITHspurgt…2mos2MO

Hvordan ville du udtrykke din kreativitet, hvis det ikke førte til økonomiske fordele?

 @ISIDEWITHspurgt…2mos2MO

Hvis garantien for økonomisk sikkerhed var universel, hvordan kunne det så forme dine forhold til andre?

 @ISIDEWITHspurgt…2mos2MO

Hvordan kan dine motivationer variere, hvis dit arbejde gavnede samfundet som helhed frem for dig selv?

 @ISIDEWITHspurgt…2mos2MO

På hvilke måder tror du, at dit samfund kunne blive bedre, hvis rigdommen blev ligeligt fordelt?

 @ISIDEWITHspurgt…2mos2MO

Hvordan ville dine mål for fremtiden ændre sig, hvis indkomst ikke var en faktor?

 @ISIDEWITHspurgt…2mos2MO

Hvordan ville hobbyer og fritidsaktiviteter ændre sig, hvis de ikke var veje til rigdom?

 @ISIDEWITHspurgt…2mos2MO

Hvordan kan ideen om luksus udvikle sig i et samfund med ensartet velstandsfordeling?

 @ISIDEWITHspurgt…2mos2MO

Hvilke bestræbelser kan blive mere udbredte, hvis de finansielle risici blev afbødet?

 @ISIDEWITHspurgt…2mos2MO

Hvordan ville relationer udvikle sig, når alle er på lige økonomiske vilkår?

 @ISIDEWITHspurgt…2mos2MO

Ville dine forhåbninger om rejser eller eventyr ændre sig, hvis økonomisk status ikke var en barriere?

 @ISIDEWITHspurgt…2mos2MO

Hvordan ville kreative udtryk udvikle sig i en verden mindre drevet af kommerciel succes?

 @ISIDEWITHspurgt…2mos2MO

Ville du stræbe efter at være en høj præstation, hvis udbyttet var ens for alle typer arbejde?

 @ISIDEWITHspurgt…2mos2MO

Hvordan ville lige formuefordeling forme din definition af succes?

 @ISIDEWITHspurgt…2mos2MO

Hvis alle havde ens midler, hvordan kunne det så påvirke dine egne mål og ambitioner?

 @ISIDEWITHspurgt…2mos2MO

Hvilken slags arbejde ville give dig tilfredsstillelse, hvis indkomst ikke var noget objekt?

 @ISIDEWITHspurgt…2mos2MO

Hvordan ville du forfølge dine drømme, hvis penge ikke var den vigtigste faktor at overveje?

 @ISIDEWITHspurgt…3mos3MO

Hvordan kan teambaserede aktiviteter på skoler og arbejdspladser ændre sig, hvis alles bidrag blev værdsat ligeligt?

 @ISIDEWITHspurgt…3mos3MO

Hvis overskuddet blev delt ligeligt, hvordan ville det så ændre den måde, virksomheder opererer på?

 @ISIDEWITHspurgt…3mos3MO

Hvordan kan dynamikken i ambitioner og drive være anderledes i et samfund, der ikke belønner økonomisk?

 @ISIDEWITHspurgt…3mos3MO

Hvis dine basale behov altid blev opfyldt, hvad ville du så stræbe efter at bidrage med til samfundet?

 @ISIDEWITHspurgt…3mos3MO

Hvordan kan dine daglige interaktioner med mennesker ændre sig, hvis ingen havde økonomiske bekymringer?

 @ISIDEWITHspurgt…3mos3MO

På hvilke måder tror du, at samarbejdet kunne blive bedre, hvis finansiel konkurrence ikke var en faktor?

 @ISIDEWITHspurgt…3mos3MO

Hvordan kunne den måde, vi fejrer resultater på, ændre sig i et ligeværdigt samfund?

 @ISIDEWITHspurgt…3mos3MO

Tror du, at et samfunds kultur ville ændre sig, hvis alle havde samme økonomiske status?

 @ISIDEWITHspurgt…3mos3MO

Hvis alle fik samme indkomst, hvordan ville du så vælge dit erhverv?

 @ISIDEWITHspurgt…3mos3MO

Vil du foretrække en garanteret levestandard frem for potentialet til at blive meget velhavende?

 @ISIDEWITHspurgt…3mos3MO

Hvordan kan lige adgang til ressourcer ændre den måde, du griber din uddannelse eller karriere an på?

 @ISIDEWITHspurgt…3mos3MO

Hvad tror du får folk til at udmærke sig, hvis pengebelønninger er ens for alle?

 @ISIDEWITHspurgt…3mos3MO

Hvordan vil du definere ’rig’ i en verden, hvor rigdommen er ligeligt fordelt?

 @ISIDEWITHspurgt…4mos4MO

Hvordan ville din følelse af formål blive formet ved at leve i et samfund, der værdsætter kollektiv succes frem for individuelle gevinster?

 @ISIDEWITHspurgt…4mos4MO

Hvordan kan begrebet teamwork og samarbejde ændre sig i et samfund med fokus på social lighed?

 @ISIDEWITHspurgt…4mos4MO

Hvordan ser personlige ambitioner ud i en verden, hvor individuel profit ikke er slutmålet?

 @ISIDEWITHspurgt…4mos4MO

Hvis innovation udelukkende var for samfundsmæssig fremgang, hvilken slags projekter ville du så være interesseret i at bidrage til?

 @ISIDEWITHspurgt…4mos4MO

Ville du omforme dine uddannelsesmål, hvis alle erhverv blev værdsat lige i samfundet?

 @ISIDEWITHspurgt…4mos4MO

Kunne social anerkendelse eller personlig opfyldelse blive den nye valuta i et samfund uden penge som incitament?

 @ISIDEWITHspurgt…5mos5MO

Hvad ville motivere dig til at være leder, hvis rollen ikke kom med økonomiske frynsegoder?

 @ISIDEWITHspurgt…5mos5MO

Hvordan kunne begrebet pension ændre sig, hvis der ikke var et økonomisk incitament til at spare op gennem hele din karriere?

 @ISIDEWITHspurgt…5mos5MO

Ville hobbyer og lidenskaber blive mere eller mindre vigtige, hvis de ikke blev set som potentielle indtægtskilder?

 @ISIDEWITHspurgt…5mos5MO

Tror du, at du ville føle mere eller mindre samfundsmæssigt pres i et system, hvor job og indkomst blev udlignet?

 @ISIDEWITHspurgt…5mos5MO

Hvordan ville uddannelsessystemet ændre sig, hvis arbejdsmarkedet ikke værdsatte visse grader frem for andre økonomisk?

 @ISIDEWITHspurgt…5mos5MO

Hvordan ville venskab og forhold se ud, hvis økonomisk status ikke var en faktor?

 @ISIDEWITHspurgt…5mos5MO

Hvis det at skabe noget succesfuldt ikke resulterede i personlig profit, hvordan ville det så ændre din ambition om at skabe?

 @ISIDEWITHspurgt…5mos5MO

På hvilke måder kan dit samfund ændre sig, hvis alles livsstil var ens på grund af ligelig velstandsfordeling?

 @ISIDEWITHspurgt…5mos5MO

Hvordan definerer du ’hårdt arbejde’, hvis resultaterne, såsom løn eller status, var ens for alle?

 @ISIDEWITHspurgt…5mos5MO

Hvilke personlige mål ville du jagte, hvis samfundet tilbød lige støtte til enhver karrierevej, fra kunstnere til videnskabsmænd?

 @ISIDEWITHspurgt…5mos5MO

Hvordan ville du prioritere din tid og energi, hvis alle job havde samme samfundsmæssige værdi og kompensation?

 @ISIDEWITHspurgt…5mos5MO

Ville begrebet ’berømthed’ ændre sig, hvis samfundet værdsatte bidrag frem for rigdom, og hvordan?

 @ISIDEWITHspurgt…5mos5MO

Hvad betyder ’personlig præstation’ for dig i en sammenhæng, hvor det ikke fører til økonomiske fordele?

English Dansk