Prøv den politiske quiz

128 Svar

 @ISIDEWITHspurgt…5mos5MO

Hvordan påvirker kønsforventninger din online tilstedeværelse og interaktioner på sociale medier?

 @ISIDEWITHspurgt…5mos5MO

Hvilke udfordringer forudser du for den næste generation, når det kommer til ligestilling, og hvordan kan de overvinde dem?

 @ISIDEWITHspurgt…5mos5MO

Hvordan håndterer du situationer, hvor du føler, at dit køn bliver brugt til at definere dine evner eller potentiale?

 @ISIDEWITHspurgt…5mos5MO

Når du hører ordet ’feminisme’, hvad er det første personlige minde eller den første tanke, der kommer til dit sind?

 @ISIDEWITHspurgt…5mos5MO

Hvordan kan bevidstheden om kønsspørgsmål øges i brancher, der traditionelt er mands- eller kvindedominerede?

 @ISIDEWITHspurgt…5mos5MO

Hvordan ville et ideelt ligestillet uddannelsessystem se ud for dig?

 @ISIDEWITHspurgt…5mos5MO

Hvordan kan potentielle ændringer i familiedynamikken føre til mere ligestillede samfund?

 @ISIDEWITHspurgt…5mos5MO

Hvad er en kønsstereotype, du ønsker ville forsvinde, og hvorfor?

 @ISIDEWITHspurgt…5mos5MO

På hvilke måder har du set ligestilling mellem kønnene blive bedre i dit liv, og hvilke håb har du for dens fremtid?

 @ISIDEWITHspurgt…5mos5MO

Hvordan kan vi bidrage til en kultur, der hylder kønsdiversitet i vores hverdag?

 @ISIDEWITHspurgt…5mos5MO

Reflekter over et tidspunkt, hvor du støttede en ven eller en kammerat i at overvinde en kønsbaseret udfordring; hvad blev resultatet?

 @ISIDEWITHspurgt…5mos5MO

Hvordan ville ligestilling på verdensplan ændre den nuværende tilstand af global politik og lederskab?

 @ISIDEWITHspurgt…5mos5MO

Kan du dele et tilfælde, hvor en persons kønsforventninger til dig føltes begrænsende eller styrkende?

 @ISIDEWITHspurgt…5mos5MO

Når du skal vælge din fremtidige karriere, hvordan spiller køn en rolle i din beslutningsproces?

 @ISIDEWITHspurgt…5mos5MO

Hvordan har en personlig oplevelse påvirket din forståelse af, hvorfor ligestilling er vigtig?

 @ISIDEWITHspurgt…6mos6MO

Har du nogensinde stillet spørgsmålstegn ved en tradition eller skik, fordi den så ud til at favorisere et køn frem for et andet?

 @ISIDEWITHspurgt…6mos6MO

Hvad er en forandring, du gerne vil se i din levetid med hensyn til ligestilling mellem kønnene?

 @ISIDEWITHspurgt…6mos6MO

Hvis du havde magten til at ændre én ting for at gøre verden mere ligestilling mellem kønnene, hvad ville det så være og hvorfor?

 @ISIDEWITHspurgt…6mos6MO

Hvornår har du set kvinder repræsenteret på måder, der udfordrer traditionelle stereotyper, og hvordan påvirkede det dig?

 @ISIDEWITHspurgt…6mos6MO

Hvordan påvirker forventningen om at passe ind i en kønsrolle dine valg af hobbyer eller interesser?

 @ISIDEWITHspurgt…6mos6MO

Hvad er én ting, skolerne kunne gøre bedre for at fremme en forståelse af feminisme?

 @ISIDEWITHspurgt…6mos6MO

Hvordan kan vi som samfund udfordre og overvinde kønsbias i vores daglige interaktion?

 @ISIDEWITHspurgt…6mos6MO

Hvordan er kønsroller i din familie sammenlignet med dem i hele verden, og hvad er din holdning til det?

 @ISIDEWITHspurgt…6mos6MO

Hvad er en handling af kønsbaseret uretfærdighed, som du føler har brug for mere opmærksomhed?

 @ISIDEWITHspurgt…6mos6MO

Hvis du fik chancen, hvilket budskab om ligestilling ville du så gerne udsende til verden?

 @ISIDEWITHspurgt…6mos6MO

Hvad er en historie fra dit eget liv, der illustrerer behovet for ligestilling?

 @ISIDEWITHspurgt…6mos6MO

I diskussioner om ligestilling, hvad er et spørgsmål, du ville ønske, at folk ville stille oftere for bedre at forstå forskellige perspektiver?

 @ISIDEWITHspurgt…6mos6MO

Hvis du skulle lære nogen om vigtigheden af ligestilling mellem kønnene, hvilken personlig historie eller eksempel ville du så dele?

 @ISIDEWITHspurgt…6mos6MO

Hvad er et øjeblik, der fik dig til kritisk at tænke på kønsroller i dit liv eller i livet for dem omkring dig?

 @ISIDEWITHspurgt…6mos6MO

Har du nogensinde været vidne til eller oplevet ulighed mellem kønnene, og hvordan fik det dig til at føle det?

 @ISIDEWITHspurgt…6mos6MO

Kan du forestille dig et samfund fuldt ud formet af feministiske principper, og hvis ja, hvordan ville det se ud for dig?

 @ISIDEWITHspurgt…6mos6MO

Hvilken rolle synes du, mænd bør spille i den feministiske bevægelse?

 @ISIDEWITHspurgt…6mos6MO

Hvad er din mening om lønforskellen mellem kønnene, og hvilken indflydelse tror du, den har på samfundet?

 @ISIDEWITHspurgt…6mos6MO

Tror du, at feminisme stadig er relevant i dag, og hvorfor eller hvorfor ikke?

 @ISIDEWITHspurgt…6mos6MO

På hvilke måder tror du, at mænd også kan drage fordel af feminisme?

 @ISIDEWITHspurgt…6mos6MO

Hvordan tror du, at kønsstereotyper påvirker dit eget liv og de valg, du træffer?

 @ISIDEWITHspurgt…6mos6MO

Hvilke ændringer ville du foretage i din skole eller dit samfund for at fremme feminisme?

English Dansk