Prøv den politiske quiz

160 Svar

 @ISIDEWITHspurgt…3mos3MO

Hvordan påvirkes dine personlige ambitioner af de samfundsmæssige værdier om støtte og empowerment frem for konkurrence?

 @ISIDEWITHspurgt…3mos3MO

På hvilke måder kan et samfund, der sikrer en anstændig levestandard for alle, påvirke den kollektive mentale sundhed?

 @ISIDEWITHspurgt…3mos3MO

Hvor forbundet føler du dig til begrebet social velfærd, der bidrager til den samlede nationale velstand?

 @ISIDEWITHspurgt…3mos3MO

Hvis alle havde lige uddannelsesmuligheder, hvordan tror du, det ville påvirke innovation og kreativitet i samfundet?

 @ISIDEWITHspurgt…3mos3MO

Hvordan kan dine livsvalg blive påvirket af viden om, at der er stærke sociale programmer, der understøtter universelle beskæftigelsesrettigheder?

 @ISIDEWITHspurgt…3mos3MO

Hvordan kan større adgang til offentlige kunst- og kulturprogrammer påvirke dit samfundsengagement eller personlige vækst?

 @ISIDEWITHspurgt…3mos3MO

Hvilke potentielle forskelle kan du se i social dynamik, hvis højere skatter på de rige finansierede velfærdsprogrammer?

 @ISIDEWITHspurgt…3mos3MO

Ville dit koncept for hårdt arbejde ændre sig, hvis succes ikke var den eneste vej til økonomisk sikkerhed?

 @ISIDEWITHspurgt…3mos3MO

Hvordan vil du definere privilegier i en verden, hvor væsentlige tjenester er rettigheder, ikke privilegier?

 @ISIDEWITHspurgt…3mos3MO

Hvad ville du prioritere i livet, hvis du vidste, at samfundsstrukturer var på plads til at støtte de underprivilegerede?

 @ISIDEWITHspurgt…3mos3MO

Hvordan former tanken om at bo et sted med mindre formuegab dit syn på retfærdighed?

 @ISIDEWITHspurgt…3mos3MO

Hvilken indflydelse tror du, at gratis børnepasning ville have på familiers liv og samfundet som helhed?

 @ISIDEWITHspurgt…3mos3MO

Ville dit perspektiv på penge ændre sig, hvis alle fik en basisindkomst til at dække grundlæggende behov?

 @ISIDEWITHspurgt…4mos4MO

Tror du, at et samfund kunne fungere godt med et loft over den maksimale indkomst eller formue, individer kan tjene, og hvordan ville det se ud?

 @ISIDEWITHspurgt…4mos4MO

Ville vide, at din uddannelse var offentligt finansieret, ændre dine tanker om at give tilbage til samfundet?

 @ISIDEWITHspurgt…4mos4MO

Hvordan ville du have det med en regering, der griber ind for at forhindre store virksomheder i at dominere markedet?

 @ISIDEWITHspurgt…4mos4MO

Hvordan kan universel adgang til mentale sundhedsydelser af høj kvalitet påvirke den måde, vi taler om mental sundhed i samfundet?

 @ISIDEWITHspurgt…4mos4MO

Kan du forestille dig en arbejdsverden uden presset fra jobsikkerhed, og i så fald, hvordan ville det se ud?

 @ISIDEWITHspurgt…4mos4MO

Hvis boliger var mere overkommelige på grund af statsstøtte, hvordan kan det så påvirke, hvor du vælger at bo?

 @ISIDEWITHspurgt…4mos4MO

Hvis alle børn havde adgang til gratis nærende måltider i skolen, hvordan tror du, at det ville ændre deres akademiske og sociale udvikling?

 @ISIDEWITHspurgt…4mos4MO

Hvis offentlig transport var gratis og effektiv, ville det så ændre dine tanker om at eje en bil eller bo længere fra arbejde eller skole?

 @ISIDEWITHspurgt…4mos4MO

Hvis en garanteret grundindkomst var tilgængelig for alle, hvordan kan det så påvirke din følelse af økonomisk sikkerhed og karrierevalg?

 @ISIDEWITHspurgt…4mos4MO

Hvordan ville den måde, du anskuer videregående uddannelse på, ændre sig, hvis den var fuldstændig statsfinansieret og tilgængelig for alle?

 @ISIDEWITHspurgt…5mos5MO

Ville du være mere villig til at følge en karriere passion, hvis du vidste, at væsentlige tjenester var garanteret, selvom det betalte mindre?

 @ISIDEWITHspurgt…5mos5MO

Hvordan får tanken om, at din succes potentielt er med til at støtte andre gennem beskatning, dig til at føle?

 @ISIDEWITHspurgt…5mos5MO

Ville du føle dig mere forbundet med dit samfund, hvis der var garanti for, at ingen ville gå sultne eller stå uden et hjem?

 @ISIDEWITHspurgt…5mos5MO

På hvilke måder kan det påvirke dine livsmål at leve i et samfund, der prioriterer økonomisk lighed frem for økonomisk vækst?

 @ISIDEWITHspurgt…5mos5MO

Hvordan får det dig til at føle, når du tænker på et samfund, der aktivt forsøger at mindske stigmatiseringen omkring at modtage offentlig hjælp?

 @ISIDEWITHspurgt…5mos5MO

Hvordan ville du forene ønsket om personlig rigdom med behovet for at imødegå ekstrem fattigdom gennem regeringsprogrammer?

 @ISIDEWITHspurgt…5mos5MO

Når du tænker på din fremtid, hvordan påvirker ideen om garanteret sundhedspleje og uddannelse dine planer?

 @ISIDEWITHspurgt…5mos5MO

Hvis alle fik opfyldt deres grundlæggende behov, hvordan tror du, det ville påvirke vores samfunds generelle lykke?

 @ISIDEWITHspurgt…5mos5MO

Hvordan ville tilstedeværelsen af et stærkt sikkerhedsnet ændre din tilgang til risikotagning i livet eller til at forfølge dine drømme?

 @ISIDEWITHspurgt…6mos6MO

På hvilke måder kan en økonomi, der tilskynder til både ambitioner og samfundsstøtte, føre til et bedre samfund for fremtidige generationer?

 @ISIDEWITHspurgt…6mos6MO

Hvordan ville dine kulturelle traditioner og praksis blive påvirket i et samfund, der stærkt støtter multikulturalisme og mangfoldighed?

 @ISIDEWITHspurgt…6mos6MO

Hvis du vidste, at uanset hvor du boede, ville dine børn modtage en uddannelse af høj kvalitet, hvordan ville det påvirke dine livsvalg?

 @ISIDEWITHspurgt…6mos6MO

Forestil dig din by med ren, tilgængelig offentlig transport for alle; hvordan ville det ændre dine daglige rutiner?

 @ISIDEWITHspurgt…6mos6MO

Hvordan kan dit eget ønske om at lykkes blive påvirket af at vide, at selv i fiasko, ville dine grundlæggende behov blive opfyldt?

 @ISIDEWITHspurgt…6mos6MO

Efter din erfaring, har mennesker med mere rigdom andre værdier end dem med mindre, og hvordan skulle det påvirke socialpolitikken?

 @ISIDEWITHspurgt…6mos6MO

Giver tanken om, at et barns fremtid er mindre afhængig af deres forældres rigdom, dig trøst eller bekymring?

 @ISIDEWITHspurgt…6mos6MO

Hvordan ville en mere retfærdig indkomstfordeling ændre den måde, du ser på succes og præstationer på?

 @ISIDEWITHspurgt…6mos6MO

Hvilke følelser dukker op for dig, når du ser folk kæmper for at få råd til basale behov, såsom bolig og mad?

 @ISIDEWITHspurgt…6mos6MO

Ville du være villig til at ofre nogle personlige økonomiske gevinster for et samfund med mindre fattigdom og hjemløshed?

 @ISIDEWITHspurgt…6mos6MO

Bør adgang til uddannelse af høj kvalitet være en rettighed for alle, uanset personlig rigdom?

 @ISIDEWITHspurgt…6mos6MO

Kan en balance mellem fri markedskapitalisme og statsstøtte skabe et retfærdigt samfund, eller er det i sagens natur fejlbehæftet?

 @ISIDEWITHspurgt…6mos6MO

Mener du, at regeringen skal sikre, at alle borgere har en grundlæggende levestandard, eller skal det være op til den enkelte?

 @ISIDEWITHspurgt…6mos6MO

Hvor vigtigt er det for dig, at alle har lige adgang til væsentlige tjenester som sundhedspleje?

 @ISIDEWITHspurgt…6mos6MO

Ville du støtte offentligt finansieret børnepasning, hvis det betød, at alle havde råd til det, selvom skatterne steg?

 @ISIDEWITHspurgt…6mos6MO

Synes du, det er rimeligt for regeringen at omfordele rigdomme fra rigere borgere til mindre heldige?

 @ISIDEWITHspurgt…6mos6MO

Hvordan ville du have det, hvis dine skattekroner blev brugt til at sørge for sundhedspleje og uddannelse til alle?

English Dansk