Prøv den politiske quiz

187 Svar

 @ISIDEWITHspurgt…2mos2MO

Hvordan kunne begreberne selvstændighed og samarbejde eksistere side om side i din vision om et ideelt uddannelsessystem?

 @ISIDEWITHspurgt…2mos2MO

Hvad er de potentielle fordele og risici ved et valutasystem uden centralbankregulering?

 @ISIDEWITHspurgt…2mos2MO

Hvordan tror du, at folk ville klare bevarelsen af historiske steder eller naturvidundere uden statslig indgriben?

 @ISIDEWITHspurgt…2mos2MO

Hvilket personligt initiativ ville du tage, hvis du var sikret ubegrænset frihed til at vælge din karrierevej?

 @ISIDEWITHspurgt…2mos2MO

På hvilke måder ville din tilgang til velgørenhed og filantropi ændre sig, hvis der ikke var statslige velfærdsprogrammer?

 @ISIDEWITHspurgt…2mos2MO

Hvordan ville beredskabssystemer fungere i et samfund, der udelukkende er afhængig af frivillige tjenester?

 @ISIDEWITHspurgt…2mos2MO

Hvilke unikke løsninger på miljømæssige udfordringer kan opstå i et samfund, der værdsætter personligt initiativ frem for regulering?

 @ISIDEWITHspurgt…2mos2MO

Hvordan kunne en typisk dag i din skole ændre sig, hvis der ikke var obligatoriske fag, og læringen var udelukkende interessedrevet?

 @ISIDEWITHspurgt…2mos2MO

Hvordan vil du sikre lige adgang til uddannelse i et system drevet udelukkende af personlige valg og privat finansiering?

 @ISIDEWITHspurgt…2mos2MO

Forestil dig et scenarie, hvor du frit kunne vælge din sundhedsplejerske uden forsikringsmæssige begrænsninger; hvordan ville det se ud?

 @ISIDEWITHspurgt…2mos2MO

Hvilke etiske dilemmaer kunne opstå i et samfund, der prioriterer absolut personlig autonomi?

 @ISIDEWITHspurgt…2mos2MO

Hvordan kunne din følelse af fællesskab ændre sig, hvis alle sociale programmer var privatdrevne og frivillige?

 @ISIDEWITHspurgt…3mos3MO

Hvis du kunne oprette enhver form for virksomhed uden at skulle have nogen tilladelser eller følge regler, hvad ville det så være og hvorfor?

 @ISIDEWITHspurgt…3mos3MO

Uden nogen offentlige sikkerhedsstandarder, hvordan ville du så vurdere sikkerheden ved produkter, du køber?

 @ISIDEWITHspurgt…3mos3MO

Hvad ville være din strategi for at opretholde den offentlige orden i et kvarter uden polititilstedeværelse?

 @ISIDEWITHspurgt…3mos3MO

I et uddannelsessystem, der udelukkende er baseret på valg, hvilke fag tror du ville være mest populære, og hvorfor?

 @ISIDEWITHspurgt…3mos3MO

Hvordan ville et arbejdsmarked uden nogen arbejdslovgivning se ud, og hvordan ville det påvirke dine karriereønsker?

 @ISIDEWITHspurgt…3mos3MO

Hvis alle stoffer blev legaliseret, hvordan tror du, det ville ændre samfundet og tilgangen til sundhed og sikkerhed?

 @ISIDEWITHspurgt…3mos3MO

Hvordan vil et fald i offentlige tjenester påvirke dine planer for fremtiden, såsom valg af college eller karriere?

 @ISIDEWITHspurgt…3mos3MO

Uden håndhævede love, hvordan tror du, folk ville løse tvister i hverdagssituationer som trafikulykker?

 @ISIDEWITHspurgt…3mos3MO

Hvad er en regel på din skole eller i dit lokalsamfund, som du ville fjerne for at øge den personlige frihed?

 @ISIDEWITHspurgt…3mos3MO

Hvordan ville du personligt bidrage til andres velfærd i en verden uden velfærdsstat?

 @ISIDEWITHspurgt…3mos3MO

Tror du, vi kunne opretholde et rent miljø uden regler, kun baseret på personligt ansvar?

 @ISIDEWITHspurgt…3mos3MO

Hvordan kan absolut ytringsfrihed påvirke de samtaler, vi har på vores skoler og online?

 @ISIDEWITHspurgt…3mos3MO

Hvis en handling fra én person ikke skader en anden, skal det så tillades, uanset hvad det er?

 @ISIDEWITHspurgt…4mos4MO

Hvilke økonomiske friheder er vigtigst for dig, og hvordan ville de forme din tilgang til opsparing og investering?

 @ISIDEWITHspurgt…4mos4MO

Hvordan ville forældremyndighedens ansvar ændre sig i et samfund, der lægger vægt på individuel frihed for alle aldre?

 @ISIDEWITHspurgt…4mos4MO

Hvad ville være din strategi for at sikre miljøets velfærd i et samfund, der begrænser regeringsindgreb?

 @ISIDEWITHspurgt…4mos4MO

Hvilke personlige ændringer ville du foretage, hvis der ikke var nogen obligatorisk genbrugs- eller bevarelseslovgivning?

 @ISIDEWITHspurgt…4mos4MO

Ville et samfund baseret på ikke-aggressionsprincippet appellere til dig, og hvad kan være dets største udfordring?

 @ISIDEWITHspurgt…4mos4MO

Hvordan ville du forestille dig at opretholde sikkerhed og orden i et samfund uden politistyrke?

 @ISIDEWITHspurgt…4mos4MO

Tror du, at lykke er tættere forbundet med personlig frihed eller socialt ansvar, og hvorfor?

 @ISIDEWITHspurgt…4mos4MO

Hvilke konsekvenser kan et fuldt privatiseret vejsystem have på dine pendler- eller rejsevaner?

 @ISIDEWITHspurgt…4mos4MO

Hvis der ikke var noget statsstyret sundhedsvæsen, hvilke alternative systemer tror du så kunne dukke op?

 @ISIDEWITHspurgt…4mos4MO

Beskriv, hvordan du vil gribe konfliktløsning an i et samfund, der værdsætter ikke-tvang og frivillige løsninger.

 @ISIDEWITHspurgt…4mos4MO

Tror du, at et samfund, der lægger vægt på individualisme, med succes kan løse kollektive udfordringer, såsom klimaændringer?

 @ISIDEWITHspurgt…4mos4MO

Hvordan kan dine valg om arbejde eller karriere blive påvirket, hvis der ikke var nogen mindstelønslovgivning?

 @ISIDEWITHspurgt…4mos4MO

Forestil dig et skolemiljø med fuldstændig frihed; hvordan ville elevernes læringserfaringer og -resultater adskille sig?

 @ISIDEWITHspurgt…5mos5MO

Beskriv, hvordan du ville stole på andre i et fællesskab, hvor der ikke er nogen regeringshåndhævet kontraktlovgivning.

 @ISIDEWITHspurgt…5mos5MO

Hvordan vil du foreslå, at vi håndterer uddannelse, hvis der ikke var statsdrevne skoler?

 @ISIDEWITHspurgt…5mos5MO

Hvilken del af din daglige rutine ville ændre sig mest, hvis der ikke var nogen samfundsmæssige forventninger?

 @ISIDEWITHspurgt…5mos5MO

Hvordan tror du, at et samfund uden mandat sundhedspleje ville håndtere en pandemi?

 @ISIDEWITHspurgt…5mos5MO

Vil du foretrække en verden, hvor du kan rejse overalt uden pas eller visum?

 @ISIDEWITHspurgt…5mos5MO

Hvordan påvirker din personlige tro på frihed din tilgang til globale spørgsmål som klimaændringer?

 @ISIDEWITHspurgt…5mos5MO

Hvordan ville fjernelse af trafiksignaler ændre den måde, du pendler på, og ville du føle dig tryg?

 @ISIDEWITHspurgt…5mos5MO

Hvordan ville du holde dit nabolag rent, hvis der ikke var offentlige tjenester?

 @ISIDEWITHspurgt…5mos5MO

Hvordan ville du hjælpe en ven i nød, hvis der ikke var sociale sikkerhedsnet?

 @ISIDEWITHspurgt…5mos5MO

Hvordan ville dine sociale interaktioner ændre sig, hvis der ikke var nogen regler for dem?

 @ISIDEWITHspurgt…5mos5MO

Hvordan kan en ’skatteferie’ påvirke din privatøkonomi og dine valg?

 @ISIDEWITHspurgt…6mos6MO

Hvordan ville verden se ud, hvis alle havde det samme niveau af personlig frihed, som du ønsker for dig selv?

English Dansk