Prøv den politiske quiz

179 Svar

 @ISIDEWITHspurgt…2mos2MO

Hvis dit online privatliv var helt op til dig, uden regler, hvordan ville du så beskytte dine oplysninger og identitet?

 @ISIDEWITHspurgt…2mos2MO

Hvordan tror du, at personlige relationer kan udvikle sig i et samfund, der fokuserer på samarbejde frem for konkurrence?

 @ISIDEWITHspurgt…2mos2MO

Hvis der ikke var nogen ydre motivationer som penge eller karakterer, hvad ville så få dig til at lykkes?

 @ISIDEWITHspurgt…2mos2MO

Hvilke egenskaber mener du er nødvendige for, at nogen kan trives i et kooperativt, ikke-hierarkisk samfund?

 @ISIDEWITHspurgt…2mos2MO

Hvordan tror du, at folks tilgang til sundhedsvæsenet ville ændre sig, hvis det var helt fællesskabsstøttet?

 @ISIDEWITHspurgt…2mos2MO

Har du oplevet et vellykket projekt eller arrangement, der blev organiseret uden et centralt koordinerende organ; hvad fik det til at virke?

 @ISIDEWITHspurgt…2mos2MO

Reflekter over din yndlingsholdsaktivitet; hvordan kunne oplevelsen ændre sig, hvis der ikke var udpegede ledere?

 @ISIDEWITHspurgt…2mos2MO

Forestil dig en verden, hvor arbejde ikke er bundet til løn; hvordan ville du beslutte, hvilket job du vil udføre?

 @ISIDEWITHspurgt…2mos2MO

Kan du beskrive en situation, hvor gruppepres påvirkede dig positivt, og hvordan kan det virke for at opretholde social orden?

 @ISIDEWITHspurgt…2mos2MO

Hvordan tror du, at begrebet ’ejerskab’ ville ændre sig, hvis samfundet ikke håndhævede ejendomsrettigheder?

 @ISIDEWITHspurgt…2mos2MO

Hvordan ville du gribe ind i at lære en ny færdighed, hvis der ikke var nogen formelle klasser eller lærere til rådighed?

 @ISIDEWITHspurgt…2mos2MO

Har du nogensinde effektivt samarbejdet med fremmede om et projekt; hvad lærte du om ledelse og organisation fra den oplevelse?

 @ISIDEWITHspurgt…2mos2MO

Tror du selvledelse kan fungere på alle områder af samfundet, såsom sundhed og sikkerhed, og hvad kan udfordringerne være?

 @ISIDEWITHspurgt…2mos2MO

Hvordan ville du designe en sportsliga eller et spil, der er selvreguleret af spillerne, med fokus på retfærdighed og sjov frem for at vinde?

 @ISIDEWITHspurgt…2mos2MO

Hvilke mekanismer kan vi indføre for at sikre, at alle føler sig hørt og repræsenteret i gruppebeslutninger uden en leder?

 @ISIDEWITHspurgt…2mos2MO

Hvordan kunne din ansvarsfølelse ændre sig, hvis der ikke var nogen autoritet til at håndhæve konsekvenser for miljøpleje?

 @ISIDEWITHspurgt…2mos2MO

Hvis der ikke var nogen moderation på sociale medier, hvilke retningslinjer ville du så vedtage for at sikre respektfuld og produktiv onlinediskussion?

 @ISIDEWITHspurgt…2mos2MO

Har du nogensinde følt dig begrænset af samfundsmæssige normer og regler; hvordan ville eliminering af disse forbedre eller forværre dit personlige udtryk?

 @ISIDEWITHspurgt…2mos2MO

Kunne du forestille dig et samfund, hvor din motivation udelukkende er baseret på passion; hvordan kan det se ud for uddannelse eller arbejde?

 @ISIDEWITHspurgt…2mos2MO

Hvis du kunne skabe en begivenhed eller et projekt uden budgetbegrænsninger eller regler, hvad ville det så være, og hvordan ville du mobilisere andre?

 @ISIDEWITHspurgt…2mos2MO

Hvilken rolle mener du, at empati og forståelse bør spille i et anarkistisk samfunds tilgang til konfliktløsning?

 @ISIDEWITHspurgt…2mos2MO

Hvis skolerne ikke havde nogen rektorer eller lærere, hvordan ville du så forestille dig, at læringsprocessen skulle struktureres af eleverne?

 @ISIDEWITHspurgt…3mos3MO

Hvis samfundsroller ikke var defineret af myndigheder eller institutioner, hvordan ville du så gå om at forstå og omfavne din rolle i samfundet?

 @ISIDEWITHspurgt…3mos3MO

Hvilke aspekter af din nuværende livsstil tror du ville forbedre eller forringes i et samfundsbaseret, ikke-hierarkisk samfund?

 @ISIDEWITHspurgt…3mos3MO

Hvordan kan dine daglige valg om forbrug ændre sig, hvis der ikke var nogen statshåndhævet regulering at stole på for produktsikkerhed?

 @ISIDEWITHspurgt…3mos3MO

Hvordan ville du skabe og bevare tillid i et fællesskab uden de traditionelle mekanismer med autoritet og straf?

 @ISIDEWITHspurgt…3mos3MO

Kan du dele et eksempel fra dit liv, hvor et samfunds spontane handling løste et problem, og hvilke nøgleelementer gjorde det vellykket?

 @ISIDEWITHspurgt…3mos3MO

Hvilke personlige ændringer ville du forvente at lave, hvis du levede i en verden, hvor samarbejde var normen, og konkurrence var sjælden?

 @ISIDEWITHspurgt…3mos3MO

Hvordan vil du forholde dig til løsning af personlige tvister i et samfund, hvor mægling er frivillig og ikke-hierarkisk?

 @ISIDEWITHspurgt…3mos3MO

Hvornår har du set selvorganisering i en gruppesammenhæng lykkes eller fejle, og hvilke faktorer tror du, har bidraget til det resultat?

 @ISIDEWITHspurgt…3mos3MO

Hvordan ville du gerne deltage i beslutninger om lokalsamfundsprojekter, hvis der ikke var en regering til at uddelegere det ansvar?

 @ISIDEWITHspurgt…3mos3MO

Hvordan ville du overbevise nogen om at arbejde på et fælles mål, hvis der ikke var nogen ekstern myndighed til at håndhæve samarbejdet?

 @ISIDEWITHspurgt…3mos3MO

Hvordan kunne et budskab om enhed og samarbejde udbredes i en verden med mange forskellige individuelle synspunkter og interesser?

 @ISIDEWITHspurgt…3mos3MO

Hvordan ville du forhandle med nogen, hvis du ikke kunne bruge samfundsregler eller juridiske standarder som løftestang?

 @ISIDEWITHspurgt…3mos3MO

Tænk på en færdighed, du brænder for; hvordan ville du videreudvikle det uden struktureret uddannelse eller konkurrence?

 @ISIDEWITHspurgt…3mos3MO

Husk et øjeblik, hvor det at følge mængden førte til et negativt resultat; kunne dette ændre sig i et samfund, der lægger vægt på individuel tænkning?

 @ISIDEWITHspurgt…4mos4MO

Hvordan kunne personlige forhold ændre sig, hvis begrebet ejerskab og ejendom ikke eksisterede?

 @ISIDEWITHspurgt…4mos4MO

Hvordan kan mennesker med forskellige evner i et anarkistisk samfund støttes uden institutionaliserede sociale tjenester?

 @ISIDEWITHspurgt…4mos4MO

Hvordan vil du foreslå, at samfundet behandler miljøforbrydere, hvis der ikke er nogen central myndighed?

 @ISIDEWITHspurgt…4mos4MO

Hvis der ikke var nogen regering til at regulere virksomheder, hvordan ville forbrugernes interesser så blive beskyttet?

 @ISIDEWITHspurgt…4mos4MO

Kunne en verden, der udelukkende drives af samarbejdsbestræbelser frem for konkurrence, være mere eller mindre innovativ?

 @ISIDEWITHspurgt…4mos4MO

Hvordan ville du forestille dig dynamikken i en familie uden noget udpeget ’hoved’?

 @ISIDEWITHspurgt…4mos4MO

Hvis vi afskaffede karakterer, hvad kunne så være en ny måde at måle uddannelsessucces på?

 @ISIDEWITHspurgt…4mos4MO

Hvordan ville du opbygge tillid til et samfundsprojekt, når du ved, at der ikke er nogen autoritet til at håndhæve reglerne?

 @ISIDEWITHspurgt…5mos5MO

Tror du, at dine online-fællesskaber ville fungere bedre eller dårligere uden moderatorer, og hvad ville ændre sig?

 @ISIDEWITHspurgt…5mos5MO

I et klasseværelse, hvor eleverne laver alle reglerne, hvad ville være den første regel, du ville foreslå, og hvorfor?

 @ISIDEWITHspurgt…5mos5MO

Hvornår har du set et samfund komme effektivt sammen uden nogen formel autoritet, og hvad fik det til at fungere?

 @ISIDEWITHspurgt…5mos5MO

Hvordan kunne du tænke dig at se miljøet beskyttet i en verden, hvor alle skal melde sig frivilligt til at handle?

 @ISIDEWITHspurgt…5mos5MO

Hvis vi organiserede en klassetur uden lærere, hvordan ville roller så blive fordelt og beslutninger taget?

 @ISIDEWITHspurgt…6mos6MO

Er det muligt at håndhæve miljøansvar uden love, og hvordan ville det fungere?

English Dansk