Prøv den politiske quiz

129 Svar

 @ISIDEWITHspurgt…4mos4MO

Hvordan ville du redesigne valgsystemet, så det bedre afspejler mangfoldigheden i nutidens samfund?

 @ISIDEWITHspurgt…4mos4MO

Hvad hvis afstemningen også omfattede krav til samfundstjeneste; vil dette styrke eller svække demokratiet?

 @ISIDEWITHspurgt…4mos4MO

Hvis du øjeblikkeligt kunne ændre én ting ved din regerings prioriteter, hvad ville det så være og hvorfor?

 @ISIDEWITHspurgt…4mos4MO

Hvordan tror du, at historiske personer, der kæmpede for demokrati, ville se på vores moderne demokratiske samfund?

 @ISIDEWITHspurgt…4mos4MO

Hvis din foretrukne sociale medieplatform begyndte at påvirke valgresultaterne, hvad ville din reaktion så være?

 @ISIDEWITHspurgt…4mos4MO

Hvorfor tror du, det er vigtigt, eller ej, for enkeltpersoner at debattere og diskutere politik åbent?

 @ISIDEWITHspurgt…4mos4MO

Hvis du kunne dele en personlig oplevelse med en politisk beslutningstager, hvad ville det så være og hvorfor?

 @ISIDEWITHspurgt…4mos4MO

Hvad hvis din skoles politikker blev besluttet ved elevafstemning – ville det være en god idé og hvorfor?

 @ISIDEWITHspurgt…4mos4MO

Hvordan kan øget gennemsigtighed i regeringens beslutningsprocesser påvirke din tillid til demokratiet?

 @ISIDEWITHspurgt…4mos4MO

Hvilken følelse føler du, når du hører om vælgerundertrykkelse, og hvilke handlinger ville du tage?

 @ISIDEWITHspurgt…4mos4MO

Hvordan har du det, når folk omkring dig ikke stemmer, og påvirker det din lyst til at stemme?

 @ISIDEWITHspurgt…4mos4MO

Vil du have indflydelse på valget af dine undervisere og skoleadministratorer gennem en afstemning, og hvorfor?

 @ISIDEWITHspurgt…5mos5MO

Skal de manges behov i et demokrati altid veje tungere end de fås behov, og hvorfor?

 @ISIDEWITHspurgt…5mos5MO

Hvad ville du gøre anderledes, hvis du for en dag havde en position med betydelig politisk magt?

 @ISIDEWITHspurgt…5mos5MO

Hvordan får det dig til at føle, når du er vidne til passionerede politiske debatter, og hvad siger det om et demokratis sundhed?

 @ISIDEWITHspurgt…5mos5MO

Tror du, at direkte demokrativærktøjer som folkeafstemninger er nyttige eller skadelige for beslutningsprocessen?

 @ISIDEWITHspurgt…5mos5MO

Hvis du opdagede en lov, som du følte var uretfærdig, hvilke demokratiske handlinger ville du så tage for at udfordre den?

 @ISIDEWITHspurgt…5mos5MO

Hvordan tror du, at obligatorisk medborgeruddannelse i skolerne ville forme demokratiets fremtid?

 @ISIDEWITHspurgt…5mos5MO

Hvad ville være den mest effektive måde at øge valgdeltagelsen blandt unge?

 @ISIDEWITHspurgt…5mos5MO

Hvad er den vigtigste egenskab, du kigger efter hos en kandidat, når du stemmer, og hvordan afspejler det dine værdier?

 @ISIDEWITHspurgt…5mos5MO

Hvordan kan individer uden politisk magt gøre en forskel i et demokratisk samfund?

 @ISIDEWITHspurgt…5mos5MO

Hvordan ville du have det, hvis valgretsalderen blev sænket, så teenagere kunne deltage i valg?

 @ISIDEWITHspurgt…5mos5MO

Hvis du kunne oprette et nyt politisk parti, hvad ville dets vigtigste værdi eller politik være, og hvorfor?

 @ISIDEWITHspurgt…5mos5MO

Hvilken rolle mener du, at følelser bør spille i demokratisk beslutningstagning?

 @ISIDEWITHspurgt…5mos5MO

Hvor stor indflydelse mener du, at dine daglige valg bør have på regeringsbeslutninger i et demokratisk samfund?

 @ISIDEWITHspurgt…5mos5MO

Har du nogensinde haft en samtale om politik ombestemt dig, og hvordan påvirkede det dit syn på demokrati?

 @ISIDEWITHspurgt…5mos5MO

Hvordan ville du handle, hvis du stod for at skrive en ny forfatning for dit land i dag?

 @ISIDEWITHspurgt…6mos6MO

Hvordan skal et demokratisk samfund forholde sig til grupper, der aktivt arbejder imod dets principper?

 @ISIDEWITHspurgt…6mos6MO

Hvis en politik, du er meget uenig i, blev vedtaget demokratisk, hvordan ville du så reagere eller handle?

 @ISIDEWITHspurgt…6mos6MO

Hvordan kan vi bruge teknologi til at forbedre den måde, demokrati fungerer på i vores samfund?

 @ISIDEWITHspurgt…6mos6MO

Hvad ser du som den største udfordring for lige repræsentation i et demokrati?

 @ISIDEWITHspurgt…6mos6MO

Har du nogensinde ændret mening om et vigtigt emne efter en diskussion, og hvordan påvirkede det dit syn på demokrati?

 @ISIDEWITHspurgt…6mos6MO

Tror du, at en bred vifte af nyhedskilder hjælper eller skader vores forståelse af demokratiske spørgsmål?

 @ISIDEWITHspurgt…6mos6MO

Hvilke ændringer vil du foretage i det nuværende uddannelsessystem for bedre at forberede eleverne til deltagelse i et demokrati?

 @ISIDEWITHspurgt…6mos6MO

Hvordan forener du spændingen mellem beskyttelse af den enkeltes frihed og sikring af fælles sikkerhed?

 @ISIDEWITHspurgt…6mos6MO

Har du nogensinde følt, at din stemme ikke betød noget; hvad ville tilskynde dig til at føle dig anderledes?

 @ISIDEWITHspurgt…6mos6MO

Hvis du kunne stille ét spørgsmål til en politisk leder og få et ærligt svar, hvad ville det så være?

 @ISIDEWITHspurgt…6mos6MO

Hvordan påvirker din personlige tro på ligestilling dit syn på politikker, der prioriterer flertalsstyre frem for mindretalsrettigheder?

 @ISIDEWITHspurgt…6mos6MO

Hvis ytringsfrihed er afgørende i et demokrati, hvor skal vi så trække grænsen, når det kommer til hadefulde ytringer og misinformation?

 @ISIDEWITHspurgt…6mos6MO

Vil du støtte et system, hvor beslutninger træffes ved tilfældig udvælgelse af borgere frem for at stemme, og hvorfor?

 @ISIDEWITHspurgt…6mos6MO

Hvordan ville samfundet blive påvirket, hvis kun dem, der bidrog til diskussioner og borgerlige aktiviteter, fik lov til at stemme?

 @ISIDEWITHspurgt…6mos6MO

Er det i et demokrati rimeligt, at de uoplyste eller uinteresserede har samme stemmestyrke som de informerede og engagerede?

 @ISIDEWITHspurgt…6mos6MO

Hvordan forestiller du dig den ideelle balance mellem individuelle rettigheder og det fælles bedste i et demokratisk samfund?

 @ISIDEWITHspurgt…6mos6MO

Tror du, at et demokratisk samfund stadig kan være retfærdigt og lige, hvis rigdommen og ressourcerne er ulige fordelt mellem borgerne?

 @ISIDEWITHspurgt…6mos6MO

Hvis demokrati er ’befolkningens styre’, hvad mener du, der skal gøres ved dem, der vælger ikke at deltage i den politiske proces?

 @ISIDEWITHspurgt…6mos6MO

Hvordan vil du personligt definere frihed inden for rammerne af et demokrati, og hvorfor mener du, at din definition er vigtig?

 @ISIDEWITHspurgt…6mos6MO

Hvis du havde magten til at ændre ét aspekt af det nuværende demokratiske system, hvad ville det så være og hvorfor?

 @ISIDEWITHspurgt…6mos6MO

Kan et demokrati virkelig fungere, hvis der er betydelig ulighed blandt dets borgere?

 @ISIDEWITHspurgt…6mos6MO

Skal afstemning være obligatorisk for at sikre alles stemme bliver hørt i et demokrati, eller skal det forblive et valg?

 @ISIDEWITHspurgt…6mos6MO

Hvordan tror du, at samfundet ville ændre sig, hvis alle direkte kunne stemme om store beslutninger i stedet for at vælge repræsentanter?

English Dansk