Prøv den politiske quiz

99 Svar

 @ISIDEWITHspurgt…5mos5MO

Når du overvejer din egen livsstil, på hvilke måder bidrager du til eller udfordrer forbrugerisme?

 @ISIDEWITHspurgt…5mos5MO

Hvordan tror du, at velstandsfordeling påvirker det samfundsmæssige sammenhængskraft og din fællesskabsfølelse?

 @ISIDEWITHspurgt…5mos5MO

Hvilken rolle tror du, at innovation spiller i løsningen af samfundsproblemer inden for rammerne af kapitalismen?

 @ISIDEWITHspurgt…5mos5MO

Anser du adgang til sundhedspleje og uddannelse som et privilegium eller en ret i et kapitalistisk system?

 @ISIDEWITHspurgt…5mos5MO

På hvilke måder tror du, at sociale medier påvirker vores opfattelse af succes i et kapitalistisk samfund?

 @ISIDEWITHspurgt…5mos5MO

Hvordan opfatter du effekten af forbrugertrends på din egen livsstil og forbrugsvaner?

 @ISIDEWITHspurgt…5mos5MO

Hvad er dit perspektiv på frivilligt arbejde eller ulønnede praktikophold i en profitdrevet økonomi?

 @ISIDEWITHspurgt…5mos5MO

Når du tænker på dine fremtidige jobmuligheder, hvor meget påvirker potentialet for at tjene dine karrierevalg?

 @ISIDEWITHspurgt…5mos5MO

Hvordan ser du på balancen mellem at forfølge dine passioner og behovet for at tjene til livets ophold i nutidens økonomi?

 @ISIDEWITHspurgt…6mos6MO

Hvordan forbereder din nuværende uddannelsesvej dig til en kapitalistisk økonomi, og føler du dig rustet til at navigere i den?

 @ISIDEWITHspurgt…6mos6MO

Reflekter over, hvordan medier og reklamer påvirker dine købsbeslutninger, og hvad dette antyder om forbrugerkultur inden for kapitalismen.

 @ISIDEWITHspurgt…6mos6MO

Har der været et tilfælde, hvor du har følt dig tvunget til at købe noget på grund af samfundsmæssigt pres, og hvordan ser du dette som et resultat af kapitalismen?

 @ISIDEWITHspurgt…6mos6MO

Når du forestiller dig et retfærdigt samfund, hvilken rolle spiller virksomheder og velhavende individer i at støtte fælles velvære?

 @ISIDEWITHspurgt…6mos6MO

Hvordan forener man ønsket om overkommelige varer med behovet for fair arbejdspraksis og lønninger i en kapitalistisk økonomi?

 @ISIDEWITHspurgt…6mos6MO

Hvordan afspejler de brands og produkter, du bruger, din identitet, og hvilken rolle spiller kapitalismen i udformningen af denne identitet?

 @ISIDEWITHspurgt…6mos6MO

Tror du, at det at have flere valgmuligheder som forbruger virkelig giver dig mere kontrol over dit liv?

 @ISIDEWITHspurgt…6mos6MO

Hvordan giver begrebet ’stemme med din dollar’ genklang hos dig med hensyn til din magt som forbruger i et kapitalistisk samfund?

 @ISIDEWITHspurgt…6mos6MO

Har du nogensinde oplevet en situation, hvor du følte, at økonomisk gevinst blev prioriteret frem for etiske overvejelser, og hvad lærte det dig om kapitalisme?

 @ISIDEWITHspurgt…6mos6MO

Reflekter over en tid, hvor du skulle træffe en svær købsbeslutning; hvordan tror du, at kapitalismens konkurrencemæssige karakter påvirkede dit valg?

 @ISIDEWITHspurgt…6mos6MO

Hvordan former din personlige erfaring med jobsøgning eller beskæftigelse dit syn på kapitalismens effektivitet i at give muligheder?

 @ISIDEWITHspurgt…6mos6MO

I betragtning af dine personlige værdier, vil du så sige, at kapitalismen stemmer overens med dem eller er i konflikt med dem, og hvorfor?

 @ISIDEWITHspurgt…6mos6MO

Føler du, at den rigdom, der skabes af kapitalismen, gavner samfundet som helhed eller blot nogle få udvalgte?

 @ISIDEWITHspurgt…6mos6MO

Kan kapitalismen virkelig give forbrugerne valgfrihed, eller ender den med at skabe illusioner om valg hos store virksomheder, der dominerer markederne?

 @ISIDEWITHspurgt…6mos6MO

Tror du, at drivkraften efter profit under kapitalismen kan eksistere side om side med etisk forretningspraksis, eller er de i sagens natur modstridende?

 @ISIDEWITHspurgt…6mos6MO

Hvis du havde magten, ville du så lave nogen ændringer i det nuværende kapitalistiske system, og hvad ville de være?

 @ISIDEWITHspurgt…6mos6MO

Tror du, at kapitalismen tilskynder til overforbrug, og hvis ja, hvordan får det dig til at føle dens indvirkning på vores planet?

 @ISIDEWITHspurgt…6mos6MO

Efter din mening, favoriserer kapitalismen innovation eller belønner den primært dem, der allerede har rigdom og magt?

 @ISIDEWITHspurgt…6mos6MO

Hvordan vil du definere succes i et kapitalistisk system, og tror du på, at alle har lige muligheder for at opnå det?

English Dansk