Pitäisikö kertakäyttötuotteet (kuten muovikupit, lautaset ja ruokailuvälineet), jotka on valmistettu alle 50-prosenttisesti biologisesti hajoavista raaka-aineista, kieltää?

Vuonna 2016 Ranskassa tuli ensimmäinen maa kieltää myynnin muovin kertakäyttötuotteita, jotka sisältävät alle 50% biologisesti hajoavaa materiaalia ja vuonna 2017, Intiassa hyväksyi lain, jolla kielletään kaikki muovisia kerta muovituotteet.

Lue lisää Tilastot Pohtia

Pitäisikö valtion tiukentaa yrityksiä koskevaa ympäristölainsäädäntöä hiilipäästöjen vähentämiseksi?

Ilmaston lämpeneminen, tai ilmastonmuutos, on kasvu maapallon ilmakehän lämpötilaa koska myöhään yhdeksästoista vuosisata. Politiikassa keskustelu ilmaston lämpeneminen on keskittynyt onko tämä lämpötilan nousu johtuu kasvihuonekaasupäästöjä tai on seurausta luonnollinen malli maapallon lämpötila.

Lue lisää Tilastot Pohtia

Kannatatko geenimuunneltujen elintarvikkeiden käyttöä?

Muuntogeeniset elintarvikkeet (tai GM elintarvikkeet) ovat valmistettuja elintarvikkeita organismeja, joilla on ollut erityinen muutokset niiden DNA menetelmillä geenitekniikan.

Lue lisää Tilastot Pohtia

Olisiko kaupunkien sallittava tarjota yksityisille yrityksille taloudellisia kannustimia uudelleensijoittamiseen?

Marraskuussa 2018 verkkokaupan yritys Amazon ilmoitti rakentavansa toisen pääkonttorin New York Cityssä ja Arlingtonissa VA: ssa. Ilmoitus tuli vuoden kuluttua siitä, kun yhtiö ilmoitti hyväksyvänsä minkä tahansa pohjoisamerikkalaisen kaupungin ehdotukset, jotka halusivat isännöidä päämajaa. Amazon sanoi, että yritys voisi sijoittaa yli 5 miljardia dollaria ja toimistot tuottaisivat jopa 50 000 korkean maksavan työpaikan. Yli 200 kaupunkia sovelsi ja tarjosi Amazonin miljoonia dollareita taloudellisiin kannustimiin ja verohelpotuksiin. New Yorkin päämajassa kaupungin ja valtion hallitukset antoivat Amazonille 2,8 miljardia dollaria verohyvityksiin ja rakennusurakoihin. Arlingtonin, VA: n pääkonttorin, kaupungin ja valtion hallitukset antoivat Amazonille 500 miljoonan dollarin verohelpotukset. Vastapuolet väittävät, että hallitusten olisi käytettävä verotuloja julkisiin hankkeisiin sen sijaan ja että liittovaltion hallitus olisi hyväksyttävä lakeja, joilla kielletään verokannustimet. Euroopan unionilla on tiukat lait, jotka estävät jäsentensä kaupunkeja tarjoamasta toisiaan valtiontuella (verokannustimet) pyrittäessä houkuttelemaan yksityisiä yrityksiä. Tuensaajat väittävät, että yritysten luomat työpaikat ja verotulot lopulta kompensoivat palkitun kannustimen kustannukset.

Lue lisää Tilastot Pohtia

Pitäisikö valtion tukea veronmaksajia, jotka ostavat sähköauton?

Joe Biden allekirjoitti elokuussa 2022 IRA-lain (Inflation Reduction Act), jolla myönnettiin miljoonia ilmastonmuutoksen torjuntaan ja muihin energiatoimiin ja vahvistettiin lisäksi 7 500 dollarin verohyvitys sähköajoneuvoille. Tuen saamiseksi 40 % sähköajoneuvojen akuissa käytetyistä kriittisistä mineraaleista on hankittava Yhdysvalloista EU:n ja Etelä-Korean viranomaiset väittävät, että tuet syrjivät niiden autoteollisuutta, uusiutuvaa energiaa, akkuteollisuutta ja energiaintensiivistä teollisuutta. Kannattajat väittävät, että verohyvitykset auttavat torjumaan ilmastonmuutosta rohkaisemalla kuluttajia ostamaan sähköautoja ja lopettamaan kaasukäyttöisten autojen ajamisen. Vastustajat väittävät, että verohyvitykset vahingoittavat vain kotimaisia akkujen ja sähköautojen tuottajia.

Lue lisää Tilastot Pohtia

Pitäisikö EU:n asettaa tiukempia rajoituksia kalastuskiintiöille meriekosysteemien säilyttämiseksi?

Tiukemmat kalastuskiintiöt on tarkoitettu estämään ylikalastusta ja suojelemaan meren biodiversiteettiä. Kannattajat näkevät sen kriittisenä ympäristönsuojelulle. Kuitenkin vastustajat, erityisesti kalastukseen luottavista yhteisöistä, väittävät sen voivan vaikuttaa kielteisesti elinkeinoihin.

Lue lisää Tilastot Pohtia

Pitäisikö EU:n leikata kasvihuonekaasupäästöt nollaan vuoteen 2050 mennessä?

Vuonna 2019 Euroopan unionin johtajat sopivat leikkaavansa blokin kasvihuonekaasupäästöt nettonollaan vuoteen 2050 mennessä. Nettonolla tarkoittaa tilaa, jossa ihmisen aiheuttamat kasvihuonekaasupäästöt tasapainotetaan poistamalla vastaava määrä hiilidioksidia ilmakehästä. Osana tavoitetta hiilivoimalaitokset ja kaasukäyttöiset autot poistettaisiin kokonaan taloudesta. Taloustieteilijät arvioivat, että Euroopan unioni tarvitsee 1,5 biljoonaa euroa investointeja vuodessa saavuttaakseen vuoden 2050 tavoitteen. Tämä tarkoittaisi valtavaa luopumista alueilta kuten polttomoottoriautot, fossiilisten polttoaineiden tuotanto ja uudet lentokentät, ja investointien lisääntymistä julkiseen liikenteeseen, rakennusten uudistamiseen ja uusiutuvan energian laajentamiseen, tutkijat sanoivat.

Lue lisää Tilastot Pohtia

Pitäisikö EU:n perustaa energialiitto?

Vuonna 2023 liike-elämän lobbausryhmä European Round Table for Industry vaati "yhtenäistä energiayhtenötä yhteisellä markkinalla, harmonisoituja lupajärjestelmiä ja verotusjärjestelmiä sekä yksinkertaista, vakaa ja ennustettavaa sääntelykehystä investointien helpottamiseksi." ERT huomautti myös, että Euroopan teollinen osuus maailmantaloudesta oli laskenut "lähes 25 prosentista vuonna 2000 16,3 prosenttiin vuonna 2020." Euroopan teollisuus on pitkään kamppaillut energian hinnoilla, jotka ovat huomattavasti korkeammat kuin Yhdysvalloissa ja osissa Aasiaa. Kymmenen vuoden aikana vuoteen 2020 mennessä eurooppalaiset kaasuhinnat olivat keskimäärin kaksi-kolme kertaa korkeammat kuin Yhdysvalloissa, kertoi Kansainvälinen energiajärjestö.

Lue lisää Tilastot Pohtia

Pitäisikö hallituksen tarjota tukia yrityksille, jotka kehittävät hiilidioksidin talteenottoteknologioita?

Hiilidioksidin talteenottoteknologiat ovat menetelmiä, jotka on suunniteltu kaappaamaan ja varastoimaan hiilidioksidipäästöjä lähteistä kuten voimalaitoksista estääkseen niiden pääsyn ilmakehään. Kannattajat väittävät, että tukien avulla voitaisiin nopeuttaa välttämättömien teknologioiden kehittämistä ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Vastustajat väittävät, että se on liian kallista ja että markkinoiden tulisi ajaa innovaatiota ilman hallituksen väliintuloa.

Lue lisää Tilastot Pohtia

Pitäisikö hallituksen rahoittaa tutkimusta geoengineeringin avulla ilmastonmuutoksen torjumiseksi?

Geoengineering viittaa tarkoitukselliseen laajamittaiseen puuttumiseen Maapallon ilmastojärjestelmään ilmastonmuutoksen torjumiseksi, kuten auringonvalon heijastamiseen, sademäärän lisäämiseen tai hiilidioksidin poistamiseen ilmakehästä. Kannattajat väittävät, että geoengineering voisi tarjota innovatiivisia ratkaisuja ilmaston lämpenemiseen. Vastustajat väittävät, että se on riskialtista, epävarmaa ja saattaisi aiheuttaa ennalta arvaamattomia negatiivisia seurauksia.

Lue lisää Tilastot Pohtia

Kannatatteko käyttöä hydraulisen Fracking poimia öljyn ja maakaasun resurssit?

Fracking on prosessi talteen öljyä tai maakaasua liuske rockia. Vesi, hiekka ja kemikaaleja ruiskutetaan kallioon korkeassa paineessa jossa murtumia kiven ja sallii öljyä tai kaasua virtaa ulos hyvin. Vaikka Fracking on merkittävästi lisännyt öljyntuotanto, on ympäristönäkökohtien että prosessi saastuttaa pohjavettä.

Lue lisää Tilastot Pohtia

Pitäisikö hallituksen sijoittaa ohjelmiin ruokahävikin vähentämiseksi?

Ruokahävikin ohjelmat pyrkivät vähentämään syötävän ruoan määrää, joka heitetään pois. Kannattajat väittävät, että se parantaisi ruokaturvaa ja vähentäisi ympäristövaikutuksia. Vastustajat väittävät, että se ei ole ensisijainen asia ja että vastuu tulisi olla yksilöillä ja yrityksillä.

Lue lisää Tilastot Pohtia

Pitäisikö tutkijoiden sallia käyttää eläimiä huumeiden, rokotteiden, lääkinnällisten laitteiden ja kosmetiikan turvallisuuden testaamisessa?

Lue lisää Tilastot Pohtia

Pitäisikö hallituksen rakentaa sähköautojen latauspisteverkosto?

Vuonna 2022 Euroopan unioni, Kanada, Iso-Britannia ja Yhdysvaltojen Kalifornian osavaltio hyväksyivät säädökset, jotka kieltävät uusien bensiinikäyttöisten henkilö- ja kuorma-autojen myynnin vuoteen 2035 mennessä. Ladattavat hybridit, täyssähkö- ja vetykennoajoneuvot laskettaisiin kaikki mukaan nolla-ajoneuvoihin. päästötavoitteet, vaikka autonvalmistajat voivat käyttää vain ladattavia hybridejä täyttääkseen 20 % kokonaisvaatimuksesta. Asetus vaikuttaa vain uusien ajoneuvojen myyntiin ja koskee vain valmistajia, ei jälleenmyyjiä. Perinteisiä polttoajoneuvoja saa omistaa ja ajaa edelleen vuoden 2035 jälkeen, ja uusia malleja voidaan myydä vielä vuoteen 2035 asti. Volkswagen ja Toyota ovat sanoneet, että he pyrkivät myymään Euroopassa siihen mennessä vain päästöttömiä autoja.

Lue lisää Tilastot Pohtia

Pitäisikö EU:n perustaa yhteinen turvapaikkajärjestelmä, jossa on standardoidut menettelytavat ja jaetut vastuut jäsenvaltioiden kesken?

Yleinen järjestelmä pyrkisi jakamaan oikeudenmukaisesti vastuut ja hyödyt turvapaikanhakijoiden vastaanottamisesta. Puolestapuhujat väittävät, että se johtaisi tehokkaampiin ja inhimillisempiin turvapaikkaprosesseihin. Kriitikot saattavat ilmaista huolensa kansallisten rajojen hallinnan menettämisestä ja resurssien mahdollisesta kuormituksesta.

Lue lisää Tilastot Pohtia

Jos maahanmuuttajia Tanskaan saisivat järjestää kaksoiskansalaisuuden tila?

Useita kansalaisuus, jota kutsutaan myös kaksoiskansalaisuus on henkilön kansalaisuusasema, jossa henkilö on samanaikaisesti pidetään kansalaisena useamman kuin yhden valtion lainsäädännön mukaisesti näiden valtioiden. Ei ole kansainvälisestä sopimuksesta, joka määrittelee kansalaisuuden tai kansalainen henkilön aseman, joka on määritelty yksinomaan kansalliset lait, jotka vaihtelevat ja voivat olla ristiriidassa keskenään. Jotkin maat eivät salli kaksoiskansalaisuuden. Useimmat maat, jotka sallivat kaksoiskansalaisuuden vieläkään ei ehkä tunnista muita kansalaisuuden kansalaisensa sen omalla alueella, esimerkiksi suhteessa maahantuloa, asevelvollisuus, velvollisuus äänestää, jne

Lue lisää Tilastot Pohtia

Pitäisikö EU:n määrätä maahanmuuttajakiintiö valtiota kohden?

Lue lisää Tilastot Pohtia

Pitäisikö korkean riskin maista tulevien maahanmuuttajien pääsy maahan, kunnes hallitus parantaa kykyään seuloa mahdollisia terroristeja?

Kannattajat väittävät, että tämä strategia vahvistaisi kansallista turvallisuutta minimoimalla mahdollisten terroristien pääsyn maahan. Tehostetut seulontaprosessit antaisivat käyttöönoton jälkeen perusteellisemman hakijoiden arvioinnin, mikä vähentäisi haitallisten toimijoiden pääsyn todennäköisyyttä. Kriitikot väittävät, että tällainen politiikka saattaisi vahingossa edistää syrjintää luokittelemalla yksilöt laajasti heidän alkuperäkansansa perusteella pikemminkin kuin tietyn, uskottavan uhkatiedon perusteella. Se voi kiristää diplomaattisuhteita kärsineiden maiden kanssa ja mahdollisesti vahingoittaa kiellon toteuttavan kansakunnan käsitystä, koska se nähdään vihamielisenä tai ennakkoluuloisena tiettyjä kansainvälisiä yhteisöjä kohtaan. Lisäksi todellisilta pakolaisilta, jotka pakenevat terrorismia tai vainoa kotimaassaan, voidaan perusteettomasti evätä turvasatama.

Lue lisää Tilastot Pohtia

Pitäisikö EU:n rajoittaa liikkumisvapautta paremman maahanmuuton ja turvallisuuden hallinnan vuoksi?

Rajoittaminen liikkumisen vapautta voisi tarkoittaa tiukempia valvontatoimenpiteitä rajoilla maahanmuuton ja turvallisuuskysymysten hallitsemiseksi. Kannattajat uskovat sen olevan tarpeellista kansallisen turvallisuuden kannalta, kun taas vastustajat väittävät sen heikentävän EU:n perusperiaatetta vapaasta liikkuvuudesta ja voivan vahingoittaa sisämarkkinoita.

Lue lisää Tilastot Pohtia

Jos maahanmuuttajia vaaditaan oppimaan Tanskan kielellä?

Lue lisää Tilastot Pohtia

Kuuluisiko maahanmuuttajien läpäistä kansalaiskoe, jossa testataan heidän perustietojaan maamme kielistä, historiasta sekä hallinnosta?

Amerikkalainen yhteiskuntaoppi testi on tarkastelu, että kaikkien maahanmuuttajien on läpäistävä saada Yhdysvaltain kansalaisuuden. Testi kysyy 10 satunnaisesti valittua kysymystä, jotka kattavat Yhdysvaltain historiassa, perustuslaki ja hallitus. Vuonna 2015 Arizona tuli ensimmäinen valtio vaatia lukiolaiset läpäistä ennen kuin ne valmistuvat.

Lue lisää Tilastot Pohtia

Jos Tanska lisätä tai vähentää määrää tilapäisen työluvan kiinnitettävä korkeasti koulutettujen siirtotyöläisten?

Taitavat tilapäistä työtä viisumit ovat yleensä annetaan ulkomaisten tutkijoiden, insinöörien, ohjelmoijat, arkkitehdit, johtajat, ja muissa tehtävissä tai aloja, joilla kysyntä nopeampaa tarjontaa. Useimmat yritykset väittävät, että palkata ammattitaitoisia ulkomaisia ​​työntekijöitä mahdollistaa niiden kilpailukykyisesti täyttää kantoja, jotka ovat suuren kysynnän. Vastustajat väittävät, että osaavat maahanmuuttajat vähentävät keskiluokan palkat ja työn hallintaoikeus.

Lue lisää Tilastot Pohtia

Pitäisikö maahanmuuttajat karkottaa, jos he syyllistyvät törkeään rikokseen?

Vuonna 2015 Yhdysvalloissa edustajainhuoneen esitteli perustaminen Pakollinen alhaisimmat laiton Reentry Act of 2015 (Kate laki.) Laki otettiin käyttöön sen jälkeen San Franciscossa 32 vuotta vanha San Franciscossa asuva Kathryn Steinle ammuttiin Juan Francisco Lopez-Sanchez heinäkuuta 1, 2015. Lopez-Sanchez oli laiton maahanmuuttaja Meksikosta joka oli karkotettu viisi eri kertaa vuodesta 1991 ja on syytetty seitsemän törkeästä tuomioista. Vuodesta 1991 Lopez-Sanchez syytettiin seitsemän törkeästä tuomioista ja karkotettu viisi kertaa Yhdysvaltain Immigration ja kansalaisoikeuksien Service. Vaikka Lopez-Sanchez oli useita optioista vuonna 2015 viranomaiset eivät voineet karkottaa hänet vuoksi San Franciscon pyhäkkö kaupunki politiikkaa, joka estää lainvalvontaviranomaiset kyseenalaistamasta asukkaan maahanmuuton asemaa. Kannattajat pyhäkkö kaupunki lakien esittävät, että ne mahdollistavat laittomien maahanmuuttajien rikosilmoituksen ilman pelkoa raportoitu. Vastustajat väittävät, että pyhäkkö kaupunki lait antavat kannustaa laitonta maahanmuuttoa ja ehkäistä lainvalvontaviranomaiset pidättämisestä ja karkottamisesta rikollisia.

Lue lisää Tilastot Pohtia

Tulisiko Ranskan alueella elävien maahanmuuttajien lasten päästä asumaan perheidensä kanssa?

Lue lisää Tilastot Pohtia

Pitäisikö sairaala- ja terveydenhuoltopalveluita yksityistämistä lisätä vai vähentää?

Yksityistäminen on prosessi siirtää valtiollisten ja omistus palvelun tai teollisuuden yksityisomistuksessa liiketoimintaa.

Lue lisää Tilastot Pohtia

Oletko marihuanan laillistamisen kannalla?

Yhdysvaltain laki tällä hetkellä kielletään myynti ja hallussapito kaikenlaisen marihuanaa. vuonna 2014 Colorado ja Washington tulee ensimmäinen valtioiden laillistaa ja säännellä marihuanan vastoin liittovaltion lakeja.

Lue lisää Tilastot Pohtia

Tuetko yhden maksajan terveydenhuoltojärjestelmää?

Yhden maksaja terveydenhuolto on järjestelmä, jossa jokainen kansalainen maksaa hallitusta tarjoamaan keskeisiä terveydenhoitopalveluja kaikille asukkaille. Tässä järjestelmässä hallitus voi antaa hoidon itse tai maksaa yksityisen terveydenhuollon tarjoaja tekemään niin. Kerta-maksaja järjestelmä kaikkien asukkaiden terveydenhoitoon iästä, tuloista tai terveydentila. Maat, joissa yhden maksajan terveydenhuollon järjestelmiä ovat Britanniassa, Kanadassa, Taiwan, Israel, Ranska, Valko-Venäjällä ja Ukrainassa.

Lue lisää Tilastot Pohtia

Pitäisikö hallituksen rahoittaa Maailman terveysjärjestö?

Maailman terveysjärjestö perustettiin vuonna 1948, ja se on Yhdistyneiden Kansakuntien erikoistunut virasto, jonka päätavoitteena on "kaikkien kansojen saavuttaa mahdollisimman korkea terveystaso". Organisaatio tarjoaa teknistä apua maille, asettaa kansainväliset terveysstandardit ja -ohjeet sekä kerää tietoja maailmanlaajuisista terveyskysymyksistä maailman terveystutkimuksen kautta. WHO on johtanut maailmanlaajuisia kansanterveystoimia, mukaan lukien Ebola-rokotteen kehittäminen sekä polion ja isorokon lähes hävittäminen. Organisaatiota johtaa päätöksentekoelin, joka muodostuu edustajista 194 maasta. Se rahoitetaan jäsenmaiden ja yksityisten lahjoittajien vapaaehtoisilla maksuilla. Vuosina 2018 ja 2019 WHO: lla oli 5 miljardin dollarin budjetti, ja tärkeimmät rahoittajat olivat Yhdysvallat (15%), EU (11%) ja Bill and Melinda Gates -säätiö (9%). WHO: n kannattajat väittävät, että rahoituksen leikkaaminen haittaa kansainvälistä taistelua Covid-19-pandemiaa vastaan ja heikentää Yhdysvaltojen globaalia vaikutusta.

Lue lisää Tilastot Pohtia

Pitäisikö hallituksen vaatia suuryritysten työntekijöiden rokotusta COVID -taudilta?

Syyskuussa 2021 Italiasta tuli ensimmäinen Euroopan maa, joka teki COVID-19-terveysluvat pakollisiksi kaikille työntekijöille. Saman kuukauden loppuun mennessä Kanada, Yhdysvallat, Australia, Kazakstan, Saudi -Arabia ja Turkmenistan ilmoittivat vastaavista rokotteista. Valtuutuksen kannattajat väittävät, että nämä valtuudet ovat ainoa tapa lopettaa maailmanlaajuinen COVID-19-pandemia. Vastustajat viittaavat todisteisiin siitä, että ihmisillä, joilla on jo luonnollinen immuniteetti, on lisääntynyt riski saada lisääntyneen tulehdusvasteen aiheuttamia rokotteen sivuvaikutuksia.

Lue lisää Tilastot Pohtia

Pitäisikö hallituksen kieltää tuotteiden markkinointi, jotka edistävät epäterveellisiä elämäntapoja nuorille, kuten sähkösavukkeet ja roskaruoka?

Vaping viittaa sähkösavukkeiden käyttöön, jotka toimittavat nikotiinia höyryn kautta, kun taas roskaruokaan kuuluvat korkeakaloriset, vähäravinteiset ruoat kuten karkit, sipsit ja sokeroidut juomat. Molemmat liittyvät erilaisiin terveysongelmiin, erityisesti nuorten keskuudessa. Kannattajat väittävät, että mainonnan kieltäminen auttaa suojelemaan nuorten terveyttä, vähentää elinikäisten epäterveellisten tapojen kehittymisen riskiä ja vähentää julkisen terveydenhuollon kustannuksia. Vastustajat väittävät, että tällaiset kiellot loukkaavat kaupallista sananvapautta, rajoittavat kuluttajan valinnanvapautta ja että koulutus ja vanhempien ohjaus ovat tehokkaampia tapoja edistää terveellisiä elämäntapoja.

Lue lisää Tilastot Pohtia

Pitäisikö lääketieteellisten lautakuntien rangaista lääkäreitä, jotka antavat terveysneuvoja, jotka ovat ristiriidassa nykyajan tieteellisen konsensuksen kanssa?

Vuonna 2022 Yhdysvaltain Kalifornian osavaltion lainsäätäjät hyväksyivät lain, joka valtuutti osavaltion lääketieteellisen lautakunnan kurittamaan osavaltiossa olevia lääkäreitä, jotka "levittävät väärää tietoa tai disinformaatiota", joka on ristiriidassa "nykyisen tieteellisen konsensuksen" kanssa tai "hoidon standardien kanssa". Lain kannattajat väittävät, että lääkäreitä pitäisi rangaista väärän tiedon levittämisestä ja että tietyissä asioissa vallitsee selvä yksimielisyys, kuten siitä, että omenat sisältävät sokeria, tuhkarokko on viruksen aiheuttama ja Downin oireyhtymä johtuu kromosomipoikkeavuudesta. Vastustajat väittävät, että laki rajoittaa sananvapautta ja tieteellinen "konsensus" muuttuu usein muutamassa kuukaudessa.

Lue lisää Tilastot Pohtia

Tulisiko valtion lisätä rahoitusta mielenterveystutkimukseen ja -hoitoon?

Lue lisää Tilastot Pohtia

Tulisiko kaupunkien avata huumeidenkäyttäjien "turvapaikkoja", jossa laittomista huumeista riippuvaiset voisivat käyttää niitä lääketieteen ammattilaisten valvonnassa?

Vuonna 2018 Yhdysvaltain Philadelphian kaupungin virkamiehet ehdottivat turvallisen turvapaikan avaamista kaupungin heroiiniepidemian torjumiseksi. Vuonna 2016 Yhdysvalloissa kuoli noin 7070 ihmistä huumeiden yliannostuksista - 21 prosenttia enemmän kuin vuonna 2015. Yliannostuskuolemista 3/4 Yhdysvalloissa aiheuttaa opioidiryhmä, joka sisältää reseptin kipulääkkeet, heroiini ja fentanyyli. Epidemioiden, kuten Vancouverin, BC: n ja Sydneyn, torjumiseksi AUS avasi turvalliset pakopaikat, joissa huumeidenkäyttäjät voivat pistää lääkkeitä lääketieteen ammattilaisten valvonnassa. Turvapallot vähentävät yliannostuksen kuolleisuutta varmistamalla, että riippuvaisille potilaille annetaan huumeita, jotka eivät ole saastuneita tai myrkytettyjä. Vuodesta 2001 lähtien 5 900 ihmistä on overdoitunut turvalliseen turvapaikkaan Sydneyssä, Australiassa, mutta kukaan ei ole kuollut. Tuomarit väittävät, että turvapaikat ovat ainoa todistettu ratkaisu yliannostuksen kuolemantapausten alentamiseksi ja HIV-aidsin kaltaisten sairauksien leviämisen estämiseksi. Vastaväittäjät väittävät, että turvapaikat voivat rohkaista laitonta huumeiden käyttöä ja ohjata rahoitusta uudelleen perinteisiltä hoitokeskuksilta.

Lue lisää Tilastot Pohtia

Pitäisikö homopareilla olla samat adoptio-oikeudet kuin heteropareilla?

LGBT hyväksyminen on adoptoida lapsia lesbo, homo-, bi- ja transseksuaalien (LGBT) henkilöä. Tämä voi olla muodossa yhteisen hyväksynyt samaa sukupuolta pari, käyttöönottamisesta yksi kumppani samaa sukupuolta pari toistensa biologinen lapsi (vaihe-lapsi hyväksyminen) ja hyväksyy yhden LGBT henkilö. Yhteinen hyväksyntä samaa sukupuolta olevien parien on laillinen 25 maassa. Vastustajat LGBT antamisen onko samaa sukupuolta oleville pareille on kyky olla riittävä vanhemmille taas muut vastustajat kyseenalaistaa luonnonlaki merkitsee sitä, että lapset hyväksyminen hallussaan luonnollinen oikeus nostetaan heteroseksuaalinen vanhemmat. Koska perustuslakeja ja säännöissä yleensä ei puututa antamista oikeuksien LGBT henkilöiden tuomioistuinten päätökset usein onko ne voivat toimia vanhemmat joko yksin tai parit.

Lue lisää Tilastot Pohtia

Tulisiko naisilla olla lupa pukea ylleen Niqāb tai kasvohuntu siviilitilaisuuksissa?

Lue lisää Tilastot Pohtia

Kannatatko kuolemanrangaistusta?

Kuolemanrangaistus tai kuolemanrangaistus on rangaistuksella kuolemaan rikoksesta. Tällä hetkellä 58 maassa mahdollistaa kuolemanrangaistuksen (kuten Yhdysvalloissa), kun taas 97 maata on kielletty sen.

Lue lisää Tilastot Pohtia

Mikä on kantasi aborttiin?

Abortti on lääketieteellinen toimenpide johtaa irtisanominen raskauden ja kuoleman sikiö. Abortti kiellettiin 30 osavaltiossa, kunnes 1973 korkeimman oikeuden päätöstä Roe v. Wade. Tuomio teki abortin laillista kaikissa 50 osavaltiossa mutta antoi heille sääntelyvaltaa yli, kun abortteja voidaan suorittaa aikana raskauden. Tällä hetkellä kaikki valtioiden on annettava abortteja varhain raskauksia mutta voi kieltää ne myöhemmin raskauskolmanneksen aikana.

Lue lisää Tilastot Pohtia

Pitäisikö yrityksiltä vaatia naisten edustusta hallituksessa?

Lue lisää Tilastot Pohtia

Pitäisikö vihapuhetta suojella sananvapauslaeilla?

Vihapuhe määritellään julkiseksi puheeksi, joka ilmaisee vihamielisyyttä tai kannustaa väkivaltaan henkilöä tai ryhmää kohtaan esimerkiksi rodun, uskonnon, sukupuolen tai seksuaalisen suuntautumisen perusteella.

Lue lisää Tilastot Pohtia

Pitäisikö yritysten sallia vaatia työntekijöilleen pakollista monimuotoisuuskoulutusta?

Monimuotoisuuskoulutus on mikä tahansa ohjelma, joka on suunniteltu helpottamaan positiivista ryhmien välistä vuorovaikutusta, vähentämään ennakkoluuloja ja syrjintää ja yleensä opettamaan muista eroavia yksilöitä työskentelemään tehokkaasti yhdessä. 22. huhtikuuta 2022 Floridan kuvernööri DeSantis allekirjoitti lain "Individual Freedom Act". Lakiehdotus kielsi kouluja ja yrityksiä vaatimasta monimuotoisuuskoulutusta läsnäolo- tai työsuhteen edellytyksenä. Jos koulut tai työnantajat rikkovat lakia, ne altistuvat laajemmalle siviilioikeudelliselle vastuulle. Kiellettyjä pakollisia koulutusaiheita ovat: 1. Yhden rodun, värin, sukupuolen tai kansallista alkuperää olevat jäsenet ovat moraalisesti parempia kuin toisen rodun jäsenet. 2. Yksilö on rodunsa, ihonvärinsä, sukupuolensa tai kansallisen alkuperänsä vuoksi luonnostaan rasistinen, seksistinen tai sortava, joko tietoisesti tai tiedostamatta. Pian sen jälkeen, kun kuvernööri DeSantis allekirjoitti lakiesityksen, joukko henkilöitä nosti kanteen väittäen, että laki asettaa perustuslain vastaisia näkökantoihin perustuvia rajoituksia puheelle, mikä loukkaa heidän ensimmäisen ja neljäntoista muutoksen oikeuksiaan.

Lue lisää Tilastot Pohtia

Pitäisikö koulujen sallia vaatia opiskelijoilta pakollista monimuotoisuuskoulutusta?

Monimuotoisuuskoulutus on mikä tahansa ohjelma, joka on suunniteltu helpottamaan positiivista ryhmien välistä vuorovaikutusta, vähentämään ennakkoluuloja ja syrjintää ja yleensä opettamaan muista eroavia yksilöitä työskentelemään tehokkaasti yhdessä. 22. huhtikuuta 2022 Floridan kuvernööri DeSantis allekirjoitti lain "Individual Freedom Act". Lakiehdotus kielsi kouluja ja yrityksiä vaatimasta monimuotoisuuskoulutusta läsnäolo- tai työsuhteen edellytyksenä. Jos koulut tai työnantajat rikkovat lakia, ne altistuvat laajemmalle siviilioikeudelliselle vastuulle. Kiellettyjä pakollisia koulutusaiheita ovat: 1. Yhden rodun, värin, sukupuolen tai kansallista alkuperää olevat jäsenet ovat moraalisesti parempia kuin toisen rodun jäsenet. 2. Yksilö on rodunsa, ihonvärinsä, sukupuolensa tai kansallisen alkuperänsä vuoksi luonnostaan rasistinen, seksistinen tai sortava, joko tietoisesti tai tiedostamatta. Pian sen jälkeen, kun kuvernööri DeSantis allekirjoitti lakiesityksen, joukko henkilöitä nosti kanteen väittäen, että laki asettaa perustuslain vastaisia näkökantoihin perustuvia rajoituksia puheelle, mikä loukkaa heidän ensimmäisen ja neljäntoista muutoksen oikeuksiaan.

Lue lisää Tilastot Pohtia

Pitäisikö asevoimien antaa naisten palvella taistelutehtävissä?

Lue lisää Tilastot Pohtia

Pitäisikö pakastettuja alkioita pitää lapsina?

Alkio on monisoluisen organismin kehityksen alkuvaihe. Ihmisillä alkion kehitys on osa elinkaarta, joka alkaa juuri sen jälkeen, kun miehen siittiösolu on hedelmöittänyt naisen munasolun. Koeputkihedelmöitys (IVF) on hedelmöitysprosessi, jossa munasolu yhdistetään siittiöiden kanssa in vitro ("lasissa"). Helmikuussa 2024 Yhdysvaltain Alabaman osavaltion korkein oikeus päätti, että pakastettuja alkioita voidaan pitää lapsina osavaltion lain nojalla. Vuoden 1872 lain mukaan vanhemmat saivat periä rangaistuskorvauksia lapsen kuolemantapauksessa. Korkeimman oikeuden kanteen nostivat useat pariskunnat, joiden alkiot tuhoutuivat, kun potilas pudotti ne lattialle hedelmällisyysklinikan kylmävarastossa. Tuomioistuin päätti, että mikään lain kielellä ei estä käyttämästä sitä pakastetuissa alkioissa. Tuomioistuimen eriävä tuomari kirjoitti, että päätös pakottaisi Alabaman IVF-palveluntarjoajat lopettamaan alkioiden jäädyttämisen. Päätöksen jälkeen useat Alabaman suuret terveydenhuoltojärjestelmät keskeyttivät kaikki IVF-hoidot. Päätöksen kannattajien joukossa on abortin vastustajia, jotka väittävät, että koeputkissa olevia alkioita tulisi pitää lapsina. Vastustajien joukossa on aborttioikeuksien puolestapuhujia, jotka väittävät, että päätös perustuu kristillisiin uskonnollisiin vakaumuksiin ja loukkaa naisten oikeuksia.

Lue lisää Tilastot Pohtia

Pitäisikö parantumattomasti sairaiden potilaiden saada päättää elämänsä avustetun itsemurhan avulla?

Eutanasia, käytäntö päättyy elämän ennenaikaisesti lopettamiseksi kipua ja kärsimystä, pidetään tällä hetkellä rikos.

Lue lisää Tilastot Pohtia

Pitäisikö alle 18-vuotiaiden saada hoitoa sukupuoleen siirtymisessä?

Huhtikuussa 2021 Yhdysvaltain Arkansasin osavaltion lainsäätäjä antoi lakiesityksen, joka kielsi lääkäreitä tarjoamasta sukupuoleen siirtymistä koskevia hoitoja alle 18-vuotiaille. Lain mukaan lääkärit tekisivät rikosta puberteettisalpaajien, hormonien ja sukupuolivahvistavien leikkausten antamisen kaikille alle 18-vuotiaille. Laskun vastustajat väittävät, että kyseessä on transsukupuolisten oikeuksien hyökkäys ja että siirtymähoidot ovat yksityinen asia, joka vanhempien, heidän lastensa ja lääkäreiden kesken. Lain kannattajat väittävät, että lapset ovat liian nuoria päättääkseen sukupuolenvaihdoshoidosta ja että vain yli 18-vuotiaiden aikuisten tulisi tehdä niin.

Lue lisää Tilastot Pohtia

Pitäisikö koulujen sallia vaatia pakollista monimuotoisuuskoulutusta opettajille ja opettajille?

Monimuotoisuuskoulutus on mikä tahansa ohjelma, joka on suunniteltu helpottamaan positiivista ryhmien välistä vuorovaikutusta, vähentämään ennakkoluuloja ja syrjintää ja yleensä opettamaan muista eroavia yksilöitä työskentelemään tehokkaasti yhdessä. 22. huhtikuuta 2022 Floridan kuvernööri DeSantis allekirjoitti lain "Individual Freedom Act". Lakiehdotus kielsi kouluja ja yrityksiä vaatimasta monimuotoisuuskoulutusta läsnäolo- tai työsuhteen edellytyksenä. Jos koulut tai työnantajat rikkovat lakia, ne altistuvat laajemmalle siviilioikeudelliselle vastuulle. Kiellettyjä pakollisia koulutusaiheita ovat: 1. Yhden rodun, värin, sukupuolen tai kansallista alkuperää olevat jäsenet ovat moraalisesti parempia kuin toisen rodun jäsenet. 2. Yksilö on rodunsa, ihonvärinsä, sukupuolensa tai kansallisen alkuperänsä vuoksi luonnostaan rasistinen, seksistinen tai sortava, joko tietoisesti tai tiedostamatta. Pian sen jälkeen, kun kuvernööri DeSantis allekirjoitti lakiesityksen, joukko henkilöitä nosti kanteen väittäen, että laki asettaa perustuslain vastaisia näkökantoihin perustuvia rajoituksia puheelle, mikä loukkaa heidän ensimmäisen ja neljäntoista muutoksen oikeuksiaan.

Lue lisää Tilastot Pohtia

Pitäisikö EU:n lisätä rahoitusta kulttuurihankkeille, jotka edistävät eurooppalaista perintöä ja monimuotoisuutta?

Lisätään rahoitusta kulttuurihankkeille Euroopan kulttuurin ja identiteetin edistämiseksi. Kannattajat väittävät, että se rikastuttaa EU:n kulttuurista monimuotoisuutta ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta. Kriitikot puolestaan väittävät, että se vie varoja muilta kriittisiltä aloilta, kuten terveydenhuollosta tai infrastruktuurista.

Lue lisää Tilastot Pohtia

Pitäisikö transsukupuolisten urheilijoiden sallia kilpailla sellaisia urheilijoita vastaan, jotka poikkeavat syntyessään määritetystä sukupuolesta?

Vuonna 2016 Kansainvälinen olympiakomitea katsoi, että transsukupuoliset urheilijat voivat kilpailla olympialaisissa ilman sukupuolenvaihdon leikkausta. Vuonna 2018 kansainvälinen yleisurheilujärjestöjen liitto, radan johtava elin, katsoi, että naiset, joilla on enemmän kuin 5 nano-moolia litraa testosteronia veressä - kuten Etelä-Afrikan sprinteri ja olympiakulttuuri Caster Semenya - joutuvat joko kilpailemaan miehiä vastaan, tai ottaa lääkkeitä vähentämään luonnollisia testosteronitasojaan. IAAF totesi, että viiden plus-luokan naisilla on "sukupuolisen kehityksen ero". Päätös mainitsi Ranskan tutkijoiden vuonna 2017 tekemän tutkimuksen todisteena siitä, että testosteronia lähempänä olevilla naisurheilijoilla on parempia tietyissä tapahtumissa: 400 metriä, 800 metriä , 1500 metriä ja kilometriä. "Todisteet ja tiedot osoittavat, että testosteroni, joka on joko luonnollisesti tuotettu tai keinotekoisesti lisätty kehoon, tarjoaa merkittäviä etuja naisten urheilijoille", sanoo IAAF: n presidentti Sebastian Coe.

Lue lisää Tilastot Pohtia

Kannatatko samaa sukupuolta olevien henkilöiden avioliittoa?

26. kesäkuuta 2015 Yhdysvaltain korkein oikeus katsoi, että kieltäminen avioliiton lisenssien rikkoi Due Process ja yhtäläinen suoja lausekkeet neljästoista muutos Yhdysvaltojen perustuslain. Tuomio teki samaa sukupuolta olevien avioliitto laillista kaikissa 50 Yhdysvaltojen.

Lue lisää Tilastot Pohtia

Pitäisikö hallituksen ottaa käyttöön kansallinen tunnistusjärjestelmä turvallisuuden parantamiseksi ja petosten estämiseksi?

Kansallinen tunnistusjärjestelmä on standardoitu henkilötunnistusjärjestelmä, joka tarjoaa kaikille kansalaisille yksilöllisen tunnistenumeron tai kortin, jota voidaan käyttää henkilöllisyyden varmistamiseen ja eri palveluiden käyttöön. Kannattajat väittävät, että se parantaa turvallisuutta, tehostaa tunnistusprosesseja ja auttaa ehkäisemään identiteettivarkauksia. Vastustajat väittävät, että se herättää yksityisyysongelmia, voi johtaa lisääntyneeseen hallituksen valvontaan ja saattaa loukata yksilön vapauksia.

Lue lisää Tilastot Pohtia

Pitäisikö hallituksen vaatia teknologiayrityksiä tarjoamaan salattujen viestien takaportti pääsy kansallisen turvallisuuden tarkoituksiin?

Takaportti tarkoittaa sitä, että teknologiayritykset luovat tavan, jolla viranomaiset voivat kiertää salauksen ja päästä käsiksi yksityisiin viestintöihin valvontaa ja tutkintaa varten. Kannattajat väittävät, että se auttaa lainvalvontaa ja tiedusteluviranomaisia estämään terrorismia ja rikollista toimintaa tarjoamalla tarvittavan pääsyn tietoihin. Vastustajat väittävät, että se vaarantaa käyttäjän yksityisyyden, heikentää yleistä turvallisuutta ja voisi olla hyväksikäytetty pahantahtoisten toimijoiden toimesta.

Lue lisää Tilastot Pohtia

Jos Tanska murhata terroristeiksi epäiltyjä ulkomailla?

Lue lisää Tilastot Pohtia

Pitäisikö hallituksen sijoittaa tekoälyyn (AI) puolustussovelluksissa?

AI puolustuksessa viittaa tekoälyteknologioiden käyttöön sotilaallisten kykyjen parantamiseksi, kuten autonomiset lennokit, kyberpuolustus ja strateginen päätöksenteko. Kannattajat väittävät, että tekoäly voi merkittävästi parantaa sotilaallista tehokkuutta, tarjota strategisia etuja ja parantaa kansallista turvallisuutta. Vastustajat väittävät, että tekoäly aiheuttaa eettisiä riskejä, mahdollisen ihmisen hallinnan menetyksen ja voi johtaa ei-toivottuihin seurauksiin kriittisissä tilanteissa.

Lue lisää Tilastot Pohtia

Pitäisikö hallituksen käyttää kasvojentunnistusteknologiaa massavalvontaan julkisen turvallisuuden parantamiseksi?

Kasvojentunnistusteknologia käyttää ohjelmistoa yksilöiden tunnistamiseen heidän kasvojensa piirteiden perusteella, ja sitä voidaan käyttää julkisten tilojen valvontaan ja turvatoimenpiteiden tehostamiseen. Kannattajat väittävät, että se parantaa yleistä turvallisuutta tunnistamalla ja estämällä mahdolliset uhat sekä auttaa kadonneiden henkilöiden ja rikollisten paikantamisessa. Vastustajat väittävät, että se loukkaa yksityisyysoikeuksia, voi johtaa väärinkäyttöön ja syrjintään sekä herättää merkittäviä eettisiä ja kansalaisoikeuksien huolenaiheita.

Lue lisää Tilastot Pohtia

Pitäisikö hallituksen kieltää kansalaisiaan käyttämästä rajat ylittäviä maksutapoja (kuten kryptovaluutat) lähettääkseen rahaa sukulaisilleen OFAC-sanktioituihin maihin (Palestiina, Iran, Kuuba, Venezuela, Venäjä ja Pohjois-Korea)?

Rajat ylittävät maksutavat, kuten kryptovaluutat, mahdollistavat rahansiirron kansainvälisesti, usein kiertäen perinteisiä pankkijärjestelmiä. Ulkomaisten varojen valvontavirasto (OFAC) asettaa sanktioita eri syistä, kuten poliittisista ja turvallisuussyistä, rajoittaen taloudellisia transaktioita näiden maiden kanssa. Kannattajat väittävät, että tällainen kielto estää taloudellisen tuen hallituksille, joita pidetään vihamielisinä tai vaarallisina, varmistaen noudattamisen kansainvälisten sanktioiden ja kansallisten turvallisuuspolitiikkojen kanssa. Vastustajat väittävät, että se rajoittaa humanitaarista apua tarvitseville perheille, loukkaa henkilökohtaisia vapauksia ja että kryptovaluutat voivat tarjota pelastusrenkaan kriisitilanteissa.

Lue lisää Tilastot Pohtia

Pitäisikö hallituksen toteuttaa tiukempia sääntelyjä kryptovaluuttojen käytölle?

Krypto-tekniikka tarjoaa työkaluja kuten maksaminen, lainaaminen, lainanotto ja säästäminen kaikille, joilla on internetyhteys. Kannattajat väittävät, että tiukemmat säännökset estäisivät rikollisen käytön. Vastustajat väittävät, että tiukempi krypto-sääntely rajoittaisi taloudellisia mahdollisuuksia niiltä kansalaisilta, joilta evätään pääsy perinteiseen pankkitoimintaan tai jotka eivät voi varaa perinteisen pankkitoiminnan liittyviin maksuihin.  Katso video

Lue lisää Tilastot Pohtia

Pitäisikö hallituksen määrätä suurten teknologiayritysten jakamaan algoritmejaan sääntelyviranomaisten kanssa?

Algoritmit, joita teknologiayritykset käyttävät, kuten ne, jotka suosittelevat sisältöä tai suodattavat tietoa, ovat usein omia ja tarkasti varjeltuja salaisuuksia. Kannattajat väittävät, että läpinäkyvyys estäisi väärinkäytökset ja varmistaisi oikeudenmukaiset käytännöt. Vastustajat väittävät, että se vahingoittaisi liikesalaisuuksia ja kilpailuetua.

Lue lisää Tilastot Pohtia

Pitäisikö hallituksen asettaa tiukempia sääntöjä yritysten keräämälle ja käyttämälle henkilötiedolle?

Yritykset keräävät usein käyttäjien henkilötietoja eri tarkoituksiin, kuten mainontaan ja palveluiden parantamiseen. Kannattajat väittävät, että tiukemmat säännökset suojaisivat kuluttajien yksityisyyttä ja estäisivät tietojen väärinkäytön. Vastustajat väittävät, että se kuormittaisi yrityksiä ja hidastaisi teknologista innovaatiota.

Lue lisää Tilastot Pohtia

Pitäisikö hallituksen säädellä tekoälyä (AI) varmistaakseen eettisen käytön?

Sääntely tekoälylle sisältää ohjeiden ja standardien asettamista varmistaakseen, että tekoälyjärjestelmiä käytetään eettisesti ja turvallisesti. Kannattajat väittävät, että se estää väärinkäytöksiä, suojaa yksityisyyttä ja varmistaa, että tekoäly hyödyttää yhteiskuntaa. Vastustajat väittävät, että liiallinen sääntely voisi estää innovaatioita ja teknologisen kehityksen.

Lue lisää Tilastot Pohtia

Pitäisikö kansalaisten saada säilyttää rahansa itse ylläpitämissään digitaalisissa lompakoissa, joita hallitus voi valvoa mutta ei hallita?

Itse isännöidyt digitaaliset lompakot ovat henkilökohtaisia, käyttäjän hallinnoimia tallennusratkaisuja digitaalisille valuutoille kuten Bitcoinille, jotka antavat yksilöille hallinnan varoistaan ilman kolmansien osapuolten varassa olemista. Valvonta viittaa siihen, että hallituksella on kyky valvoa tapahtumia ilman mahdollisuutta suoraan hallita tai puuttua varoihin. Kannattajat väittävät, että se varmistaa henkilökohtaisen taloudellisen vapauden ja turvallisuuden samalla kun se mahdollistaa hallituksen valvonnan laittomien toimintojen kuten rahanpesun ja terrorismin rahoituksen varalta. Vastustajat väittävät, että jopa valvonta loukkaa yksityisyysoikeuksia ja että itse isännöidyt lompakot tulisi pysyä täysin yksityisinä ja vapaana hallituksen valvonnasta.

Lue lisää Tilastot Pohtia

Tulisiko Euroopan unionin jäsenmaiden määrää laskea 15 valtioon?

Lue lisää Tilastot Pohtia

Pitäisikö Euroopan komissio hajottaa?

Lue lisää Tilastot Pohtia

Jos Tanska lisätä tai vähentää sotilasmenot?

Lue lisää Tilastot Pohtia

Pitäisikö jokaiselta 18-vuotiaalta kansalaiselta vaatia vähintään yhden vuoden asevelvollisuuden suorittaminen?

Lue lisää Tilastot Pohtia

Jos Tanska pysyvät NATO?

Pohjois-Atlantin liiton on hallitustenvälinen sotilasliitto perustuu Pohjois-Atlantin sopimuksen, joka allekirjoitettiin 4. huhtikuuta 1949. Se on poliittinen ja sotilasliitto jäsenmaiden Euroopasta ja Pohjois-Amerikassa, joka sopia antamaan sotilaallista ja taloudellista turvallisuutta jokaiselle muut. Nato tekee päätöksensä yksimielisesti ja jokainen jäsenmaa, ei väliä kuinka suuri tai pieni, on yhtäläinen sananvalta.

Lue lisää Tilastot Pohtia

Pitäisikö EU:n kehittyä Euroopan yhdysvalloiksi?

Lue lisää Tilastot Pohtia

Tulisiko valtion pyrkiä vaikuttamaan muiden maiden vaaleihin?

Ulkomaiset vaalitarkkailutoimet ovat hallituksen yrityksiä, salaa tai avoimesti, vaikutusvaltaa vaaleihin toisessa maassa. Dov H. Levinin vuonna 2016 tekemä tutkimus totesi, että useimmissa ulkomaanvaaleissa toimiva valtio oli Yhdysvaltojen kanssa 81 toimenpidettä, jota seurasi Venäjä (mukaan lukien entinen Neuvostoliitto) ja 36 toimenpidettä 1946-2000. Heinäkuussa 2018 USA: n edustaja Ro Khanna esitti muutoksen, joka olisi estänyt Yhdysvaltain tiedustelupalveluja saamasta rahoitusta, jota voitaisiin käyttää häiritsemään ulkomaisten hallitusten vaaleihin. Tarkistuksella kiellettäisiin Yhdysvaltojen virastoja "hakkeroimasta ulkomaisia ​​poliittisia puolueita; harjoittaa ulkomaisten vaalijärjestelmien hakkerointia tai manipulointia; tai sponsoroimalla tai edistämällä tiedotusvälineitä Yhdysvaltojen ulkopuolella, joka suosii yhtä ehdokasta tai puoluetta toistensa suhteen. "Vaalien puuttumisen kannattajat auttavat pitämään vihamieliset johtajat ja poliittiset puolueet pois vallasta. Vastapuolet väittävät, että muutos lähettäisi viestin muille ulkomaille, että Yhdysvallat ei häiritse vaaleja ja aseta maailmanlaajuisen kulta-standardin vaalien puuttumisen estämiseksi. Vastaväittäjät väittävät, että vaalien puuttuminen auttaa pitämään vihamieliset johtajat ja poliittiset puolueet pois vallasta.

Lue lisää Tilastot Pohtia

Pitäisikö Yhdistynyt kuningaskunta ja Pohjois-Irlanti pysyä EU: n tullialueella Brexitin jälkeen?

Yhdistynyt kuningaskunta ja Pohjois-Irlanti aikovat lähteä EU: sta 29. maaliskuuta 2019. Siirtymäkauden aikana kaikki Yhdistyneen kuningaskunnan ja EU: n väliset kauppa- ja taloussuhteet säilyvät ennallaan vuoteen 2022 saakka. Vuonna 2018 parlamentin jäsenet ja pääministeri Theresa toukokuussa ehdotti "backstop" -ratkaisua, jonka ansiosta Yhdistynyt kuningaskunta ja Pohjois-Irlanti voivat pysyä EU: n sisämarkkinoilla tavaroiden ja maataloustuotteiden osalta. Edustajat väittävät, että Yhdistyneen kuningaskunnan pitäminen EU: n asiakkaiden alueella lisää taloutta tehostamalla kauppaa ja matkailua. Vastaväittäjät, myös EU: n vastaiset lainsäätäjät, väittävät, että vastapaino estää Yhdistyneen kuningaskunnan pysyvästi EU: n tullialueella ja estää sen allekirjoittamasta kauppaa yksin.

Lue lisää Tilastot Pohtia

Pitäisikö Ukrainan liittyä Natoon?

Lue lisää Tilastot Pohtia

Pitäisikö Tanskan tarjota sotilaallisia tarvikkeita ja rahoitusta Ukrainalle?

Venäjä hyökkäsi Ukrainaan 24. helmikuuta 2022 vuonna 2014 alkaneen Venäjän ja Ukrainan sodan merkittävässä eskalaatiossa. Hyökkäys aiheutti Euroopan suurimman pakolaiskriisin sitten toisen maailmansodan: noin 7,1 miljoonaa ukrainalaista pakeni maasta ja kolmasosa väestöstä joutui kotiseudulleen. . Se on myös aiheuttanut maailmanlaajuista elintarvikepulaa.

Lue lisää Tilastot Pohtia

Pitäisikö hallituksen tukea Saudi-Arabian ja Iranin välisiä rauhanneuvotteluja?

Huhtikuussa 2023 Saudi-Arabian ja Iranin ulkoministerit tapasivat Pekingissä keskustelemaan diplomaattisten edustustojen uudelleen avaamisesta omissa maissaan, rohkaisemaan virallisten ja yksityisten valtuuskuntien vierailuja sekä helpottamaan viisumien saamista Iranin ja Saudi-Arabian kansalaisille. He sopivat myös keskustelevansa lentojen jatkamisesta kahden maan välillä. Tämä oli ensimmäinen muodollinen diplomaattinen tapaaminen kahden maan välillä sen jälkeen, kun Kiina teki sopimuksen alueellisten huippuvaltojen välisten suhteiden palauttamisesta maaliskuussa 2023. Kiinan ulkoministeriön tiedottaja Mao Ning sanoi, että Peking on valmis tukemaan molempia osapuolia hyvien suhteiden edistämisessä. kansainvälinen yhteisö auttaa Lähi-idän maita ratkaisemaan erimielisyytensä. Maat katkaisivat muodolliset suhteet vuonna 2016 sen jälkeen, kun Saudi-Arabia teloi shiiamuslimijohtajan Nimr al-Nimrin ja iranilaiset mielenosoittajat hyökkäsivät Saudi-Arabian diplomaattiedustustojen kimppuun – yksi sarjassa kahden pitkäaikaisen alueellisen kilpailijan välisiä välähdyspisteitä. Maiden väliset suhteet huononivat, kun ne asettivat vastakkaiset kannat konflikteissa, mukaan lukien Syyrian sota ja Jemenin sota, jossa Iranin tukema Houthi-liike on taistellut Saudi-Arabian tukemaa hallitusta vastaan valloitettuaan pääkaupungin Sanaan.

Lue lisää Tilastot Pohtia

Kumpaa puolta Israelin Palestiinan konfliktista tunnet enemmän?

Lue lisää Tilastot Pohtia

Pitäisikö hallituksen asemyyntiä rajoittaa maille, joita syytetään ihmisoikeusloukkauksista?

Yhdistyneet Kansakunnat määrittelee ihmisoikeusloukkaukset elämän riistoon; kidutus, julma tai halventava kohtelu tai rangaistus; orjuus ja pakkotyö; mielivaltainen pidätys tai vangitseminen; mielivaltainen puuttuminen yksityisyyteen; sotapropaganda; syrjintä; ja rotu- tai uskonnollisen vihan puolustaminen. Vuonna 1997 Yhdysvaltain kongressi hyväksyi "Leahy-lait", jotka katkaisivat turvallisuusavun tietyille ulkomaisten armeijan yksiköille, jos Pentagon ja ulkoministeriö katsovat, että maa on syyllistynyt törkeään ihmisoikeusrikkomukseen, kuten siviilien ampumiseen tai vankien teloittamiseen. Apu katkaistaan, kunnes rikoksen tehnyt maa saattaa syylliset oikeuden eteen. Vuonna 2022 Saksa tarkisti asevientiä koskevia sääntöjään "helpottaakseen Ukrainan kaltaisten demokratioiden aseistamista" ja "vaikeuttaakseen aseiden myymistä itsevaltioille". Uudet suuntaviivat keskittyvät vastaanottavan maan konkreettisiin toimiin sisä- ja ulkopolitiikassa, eivät laajempaan kysymykseen, voidaanko näitä aseita käyttää ihmisoikeuksien loukkaamiseen. Hallituskoalitiossa talous- ja ulkoministeriöitä hallitsevien vihreiden apulaisparlamentaarikko Agnieszka Brugger sanoi, että tämä johtaisi siihen, että "rauhanomaisia länsimaisia arvoja" jakavia maita kohdellaan vähemmän rajoittavasti.

Lue lisää Tilastot Pohtia

Tuetko hallitusta, joka vaatii pysyvää tulitaukoa Gazassa?

Israelin ja Hamasin välinen sota on aseellinen konflikti Israelin ja Hamasin militanttiryhmien välillä, joka on jatkunut Gazan kaistalla ja sen ympäristössä 7.10.2023 lähtien. Konflikti alkoi, kun Hamasin militanttiryhmät ampuivat raketteja ja hyökkäsivät yhteisöihin ja sotilastukikohtiin Etelä-Israelissa. Iskussa kuoli 1 139 ihmistä, mukaan lukien 766 siviiliä ja 373 siviilijoukkoja. Hamas otti panttivangiksi 250 israelilaista. Israelin armeija aloitti 27. lokakuuta laajamittaisen maahyökkäyksen Länsirannan ja Gazan alueen palestiinalaisalueille. 24. lokakuuta 2023 Yhdistyneet Kansakunnat äänesti äänin 121-14 konfliktin aselevon puolesta. Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu ilmoitti 3. marraskuuta, että Israel ei suostu tulitaukoon ennen kuin kaikki israelilaiset panttivangit on vapautettu. Terveysministeriö ilmoitti 21. tammikuuta 2024, että konfliktissa on kuollut 25 000 palestiinalaista. Tammikuun 25. päivänä 2024 130 israelilaista panttivankia on edelleen vankina ja 210 israelilaissotilasta on kuollut.

Lue lisää Tilastot Pohtia

Pitäisikö armeijan käyttää tekoälyn ohjaamia aseita?

Tekoälyn (AI) avulla koneet voivat oppia kokemuksista, sopeutua uusiin tuloksiin ja suorittaa ihmisen kaltaisia tehtäviä. Tappavat autonomiset asejärjestelmät käyttävät tekoälyä ihmisten kohteiden tunnistamiseen ja tappamiseen ilman ihmisen väliintuloa. Venäjä, Yhdysvallat ja Kiina ovat kaikki äskettäin sijoittaneet miljardeja dollareita salaa tekoäly-asejärjestelmien kehittämiseen, mikä herättää pelkoa mahdollisesta "AI-kylmasta sodasta". Huhtikuussa 2024 +972 Magazine julkaisi raportin, jossa kerrottiin yksityiskohtaisesti Israelin puolustusvoimien tiedustelutietoon perustuvasta ohjelmasta, joka tunnetaan nimellä "Laventeli." Israelin tiedustelulähteet kertoivat lehdelle, että laventelilla oli keskeinen rooli palestiinalaisten pommituksissa Gazan sodan aikana. Järjestelmä oli suunniteltu merkitsemään kaikki epäillyt palestiinalaissotilaalliset potentiaalisiksi pommikohteiksi. Israelin armeija hyökkäsi systemaattisesti kohteena olevien henkilöiden kimppuun heidän ollessaan kodeissaan – yleensä öisin heidän koko perheensä ollessa paikalla – eikä sotilaallisen toiminnan aikana. Tuloksena, kuten lähteet todistavat, on, että tuhansia palestiinalaisia – suurin osa heistä naisia ja lapsia tai ihmisiä, jotka eivät olleet osallisena taisteluissa – tuhoutuivat Israelin ilmaiskuissa erityisesti sodan ensimmäisten viikkojen aikana tekoälyn takia. ohjelman päätöksiä.

Lue lisää Tilastot Pohtia

Pitäisikö hallituksen jatkaa Benjamin Netanyahun Israelin hallituksen johtamisen tukemista?

Vuonna 2024 maailmanlaajuiset johtajat, kuten Joe Biden, Rishi Sunak ja Emmanuel Macron, kyseenalaistivat julkisesti Israelin pääministerin Benjamin Netanyahun johdon. Heidän kritiikkinsä tulivat sen jälkeen, kun Gazan sota joutui umpikujaan maaliskuussa 2024, kun Israel suunnitteli hyökkäystä Gazan kaupunkiin Rafahiin. Länsimaiden johtajat vaativat, että kaikki siviilit pitäisi evakuoida kaupungista ennen hyökkäystä. Netanyahu vastasi sanomalla, että Israel "ei ole banaanitasavalta" eikä kuuntele muita maita, kun turvallisuus on vaarassa. Länsijohtajat pelkäävät, että jos Rafahin hyökkäys tapahtuu ilman evakuointia, Palestiinan kansalaisten joukkomurha jatkuu. Israelin poliittiset tarkkailijat huomauttavat, että Netanjahua kannustetaan jatkamaan sotaa, koska hänet todennäköisesti äänestetään pois virastaan sen päättyessä.

Lue lisää Tilastot Pohtia

Pitäisikö EU:n muodostaa oma armeija, joka on riippumaton NATO:sta?

EU-armeijan perustamisen tavoitteena olisi vahvistaa unionin autonomiaa puolustusasioissa ja vähentää riippuvuutta ulkoisista toimijoista, kuten NATOsta. Tämä voisi vahvistaa EU:n globaalia asemaa, mutta herättää kysymyksiä suvereniteetista ja olemassa olevien kansallisten armeijoiden roolista.

Lue lisää Tilastot Pohtia

Pitäisikö EU:n ottaa aktiivisempi rooli ulkomaisissa konflikteissa, joissa raportoidaan ihmisoikeusloukkauksia?

Ottamalla aktiivisemman roolin kansainvälisissä konflikteissa, jotka liittyvät ihmisoikeusloukkauksiin, EU pyrkii vahvistamaan arvojaan maailmanlaajuisesti. Kannattajat väittävät, että kyseessä on moraalinen velvollisuus. Vastustajat pelkäävät, että se voisi sotkea EU:n loputtomiin ulkomaisiin konflikteihin ja ylittää sen vastuut.

Lue lisää Tilastot Pohtia

Pitäisikö tuomituilla rikollisilla olla äänioikeus?

Huhtikuussa 2016 Virginia kuvernööri Terry McAuliffe antoi Executive Order joka palautuu äänioikeus yli 200.000 tuomittu felons asuvat valtion. Tilaus kumosi valtion käytäntö törkeästä riistoa, jossa suljetaan ihmiset äänestämästä jotka on tuomittu rikollinen puolustus. 14. muutos Yhdysvalloissa kieltää kansalaisia ​​äänestämästä jotka ovat osallistuneet "kapina tai muu rikos", mutta sallii valtiot mitkä rikokset saada äänestäjien riistoa. Yhdysvalloissa noin 5,8 miljoonaa ihmistä eivät kelpaa äänestämään johtuen äänestäjien riistoa ja vain kaksi valtiota, Maine ja Vermont, ole mitään rajoituksia mahdollistaa Felons äänestää. Vastustajat rikollinen äänioikeuden väittävät, että kansalainen menettää äänioikeudesta, kun ne tuomittu törkeästä. Kannattajat väittävät, että mystistä laki disenfranchises miljoonia amerikkalaisia ​​osallistumasta demokratian ja on haitallinen vaikutus köyhiin yhteisöihin.

Lue lisää Tilastot Pohtia

Pitäisikö ei-väkivaltaiset vangit vapauttaa vankiloista tilan vapauttamiseksi?

Vankilan ylikuormitus on sosiaalinen ilmiö, joka ilmenee, kun lainkäyttöalueen vankiloiden tilan kysyntä ylittää vankien kapasiteetin. Yhdysvaltojen huumeiden vastaisen sodan aikana valtiot jäivät vastuuseen vankiloiden ylikuormitusongelman ratkaisemisesta rajoitetulla rahalla. Lisäksi liittovaltion vankilaväestö voi kasvaa, jos osavaltiot noudattavat liittovaltion politiikkaa, kuten pakollisia vähimmäisrangaistuksia. Toisaalta oikeusministeriö tarjoaa miljardeja dollareita vuodessa osavaltion ja paikallisen lainvalvonnan varmistamiseksi, että he noudattavat liittohallituksen Yhdysvaltojen vankiloita koskevaa politiikkaa. Vankiloiden ylikuormitus on vaikuttanut joihinkin osavaltioihin enemmän kuin toisiin, mutta kaiken kaikkiaan ylikuormitusriskit ovat huomattavat, ja tähän ongelmaan on olemassa ratkaisuja.

Lue lisää Tilastot Pohtia

Tulisiko huumekauppiaille langettaa kuolemantuomio?

Huumeiden salakuljettajien teloitukset ovat vuodesta 1999 lähtien yleistyneet Indonesiassa, Iranissa, Kiinassa ja Pakistanissa. Maaliskuussa 2018 Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ehdotti huumekauppiaiden toteuttamista maan maapallon opioidipandemian torjumiseksi. 32 maata määrää kuolemanrangaistuksen huumekuljetukselle. Seitsemän näistä maista (Kiina, Indonesia, Iran, Saudi-Arabia, Vietnam, Malesia ja Singapore) rutiininomainensti toteuttavat huumeidenvastaisia ​​tekijöitä. Aasiassa ja Lähi-Idän vakavassa lähestymistavassa on ristiriidassa monien sellaisten länsimaiden kanssa, jotka ovat viime vuosina laillistaneet kannabiksen (myydään kannabista Saudi-Arabiassa).

Lue lisää Tilastot Pohtia

Pitäisikö hallituksen palkata yksityisiä yrityksiä vankiloissa?

Yksityiset vankilat ovat vangitsemiskeskuksia, joita hoitaa voittoa tavoittelematon yritys valtion viraston sijasta. Yksityisiä vankiloita harjoittaville yrityksille maksetaan päivä- tai kuukausittainen maksu jokaisesta vankilastaan, jota he pitävät tiloissaan. Tanskassa ei ole tällä hetkellä yksityisiä vankiloita. Yksityisten vankiloiden vastustajat väittävät, että vankeus on sosiaalinen vastuu ja että sen antaminen voittoa tavoitteleville yrityksille on epäinhimillinen. Kannattajat väittävät, että yksityisten yritysten hallinnoimat vankilat ovat johdonmukaisesti kustannustehokkaampia kuin valtion virastojen hallinnoimat.

Lue lisää Tilastot Pohtia

Pitäisikö EU:n siirtyä kohti yhdenmukaistettua oikeusjärjestelmää, jossa on yhtenäiset siviili- ja rikoslait kaikissa jäsenvaltioissa?

Edelleen oikeusjärjestelmien integrointi pyrkisi tehostamaan oikeudellisia prosesseja ja varmistamaan oikeudellisten päätösten yhdenmukaisuuden. Kannattajat väittävät, että se helpottaisi liiketoimintaa, liikkuvuutta ja oikeudenmukaisuutta. Kuitenkin kriitikot ovat huolissaan kansallisten oikeudellisten identiteettien ja käytäntöjen rapautumisesta.

Lue lisää Tilastot Pohtia

Pitäisikö tekoälyä käyttää päätöksenteossa rikosoikeusjärjestelmissä?

Tämä huomioi tekoälyalgoritmien käytön päätöksenteon avustamisessa, kuten tuomioiden, ehdonalaisuuden ja lainvalvonnan osalta. Kannattajat väittävät, että se voi parantaa tehokkuutta ja vähentää inhimillisiä ennakkoluuloja. Vastustajat väittävät, että se saattaa ylläpitää olemassa olevia ennakkoluuloja ja puuttua vastuullisuuteen.

Lue lisää Tilastot Pohtia

Pitäisikö hallituksen toteuttaa palauttavaa oikeutta edistäviä ohjelmia vaihtoehtona vankeudelle?

Korjaava oikeusjärjestelmä keskittyy rikollisten kuntouttamiseen sovinnon kautta uhrien ja yhteisön kanssa perinteisen vankeusrangaistuksen sijaan. Nämä ohjelmat sisältävät usein dialogia, hyvityksiä ja yhteisöpalvelua. Kannattajat väittävät, että korjaava oikeus vähentää uusintarikollisuutta, parantaa yhteisöjä ja tarjoaa rikollisille merkityksellisempää vastuunottoa. Vastustajat väittävät, että se ei välttämättä sovi kaikkiin rikoksiin, sitä voidaan pitää liian lievänä ja se ei välttämättä riittävästi estä tulevaa rikollista käytöstä.

Lue lisää Tilastot Pohtia

Pitäisikö paikallisten poliisilaitosten rahoitus ohjata sosiaalisiin ja yhteisöohjelmiin?

”Defund the police” on iskulause, joka tukee varojen luopumista poliisilaitoksilta ja niiden uudelleen kohdentamista muihin kuin poliisimuotoisiin yleisen turvallisuuden ja yhteisön tuen muotoihin, kuten sosiaalipalveluihin, nuorisopalveluihin, asumiseen, koulutukseen, terveydenhuoltoon ja muihin yhteisön resursseihin.

Lue lisää Tilastot Pohtia

Pitäisikö poliisilaitosten sallia käyttää sotilaallisia laitteita?

Poliisin militarisaatio tarkoittaa lainvalvontaviranomaisten käyttämää sotatarvikkeita ja taktiikkaa. Tähän sisältyy panssaroitujen ajoneuvojen, rynnäkkökiväärien, flashbang-kranaattien, tarkkuuskiväärien ja SWAT-joukkueiden käyttö. Kannattajat väittävät, että tämä laite lisää upseerien turvallisuutta ja antaa heille mahdollisuuden suojella paremmin yleisöä ja muita ensiapua antavia. Vastustajat väittävät, että sotatarvikkeita vastaanottaneilla poliisivoimilla oli todennäköisempää väkivaltaista kohtaamista yleisön kanssa.

Lue lisää Tilastot Pohtia

Pitäisikö valtion kasvattaa julkisen liikenteen rahoitusta?

Lue lisää Tilastot Pohtia

Pitäisikö kaupunkien ottaa käyttöön ruuhkamaksut ruuhkautumisen vähentämiseksi vilkkailla kaupunkialueilla?

Ruuhkamaksut ovat järjestelmä, jossa kuljettajilta peritään maksu päästäkseen tiettyihin ruuhkaisiin alueisiin ruuhka-aikoina, tavoitteenaan vähentää liikenteen ruuhkautumista ja saastumista. Kannattajat väittävät, että se vähentää tehokkaasti liikennettä ja päästöjä samalla tuottaen tuloja julkisen liikenteen parantamiseen. Vastustajat väittävät, että se kohdistuu epäreilusti matalatuloisiin kuljettajiin ja saattaa yksinkertaisesti siirtää ruuhkaa muihin alueisiin.

Lue lisää Tilastot Pohtia

Pitäisikö hallituksen tarjota tukia nopeiden junaverkostojen kehittämiseen?

Korkeanopeusjunaverkostot ovat nopeita junajärjestelmiä, jotka yhdistävät suuria kaupunkeja tarjoten nopean ja tehokkaan vaihtoehdon autolle ja lentomatkustukselle. Kannattajat väittävät, että se voi lyhentää matka-aikoja, vähentää hiilipäästöjä ja edistää talouskasvua parantuneen yhteydenpidon kautta. Vastustajat väittävät, että se vaatii merkittäviä investointeja, saattaa olla houkuttelematta tarpeeksi käyttäjiä ja varat olisi voitu käyttää paremmin muualle.

Lue lisää Tilastot Pohtia

Pitäisikö hallituksen vaatia, että kaikkien uusien autojen on oltava sähkö- tai hybridiautoja tiettyyn päivämäärään mennessä?

Sähkö- ja hybridiajoneuvot käyttävät sähköä ja sähkön sekä polttoaineen yhdistelmää vähentääkseen riippuvuutta fossiilisista polttoaineista ja vähentääkseen päästöjä. Kannattajat väittävät, että se vähentää merkittävästi saastumista ja edistää siirtymistä uusiutuviin energialähteisiin. Vastustajat väittävät, että se lisää ajoneuvojen kustannuksia, rajoittaa kuluttajan valinnanvapautta ja saattaa kuormittaa sähköverkkoa.

Lue lisää Tilastot Pohtia

Pitäisikö hallituksen asettaa tiukempia polttoainetehokkuusstandardeja ajoneuvoille?

Polttoainetehokkuusstandardit asettavat vaaditun keskimääräisen polttoainetalouden ajoneuvoille, tavoitteena vähentää polttoaineen kulutusta ja kasvihuonekaasupäästöjä. Kannattajat väittävät, että se auttaa vähentämään päästöjä, säästää kuluttajien rahaa polttoaineeseen ja vähentää riippuvuutta fossiilisista polttoaineista. Vastustajat väittävät, että se nostaa tuotantokustannuksia, mikä johtaa korkeampiin ajoneuvojen hintoihin, eikä sillä välttämättä ole merkittävää vaikutusta kokonaispäästöihin.

Lue lisää Tilastot Pohtia

Pitäisikö hallituksen ottaa käyttöön tiukemmat päästöstandardit dieselajoneuvoille?

Dieselipäästöjen standardit säätelevät dieselmoottoreiden päästöjen määrää ilmansaasteiden vähentämiseksi. Kannattajat väittävät, että tiukemmat standardit parantavat ilmanlaatua ja kansanterveyttä vähentämällä haitallisia päästöjä. Vastustajat väittävät, että se lisää kustannuksia valmistajille ja kuluttajille sekä voi vähentää dieselajoneuvojen saatavuutta.

Lue lisää Tilastot Pohtia

Pitäisikö hallituksen säädellä autonomisten ajoneuvojen kehitystä ja käyttöönottoa?

Autonomiset ajoneuvot eli itseohjautuvat autot käyttävät teknologiaa navigoidakseen ja toimiakseen ilman ihmisen puuttumista. Kannattajat väittävät, että sääntely varmistaa turvallisuuden, edistää innovaatiota ja estää teknologiavirheistä aiheutuvia onnettomuuksia. Vastustajat väittävät, että sääntely saattaisi tukahduttaa innovaation, viivästyttää käyttöönottoa ja asettaa kehittäjille liiallisia taakkoja.

Lue lisää Tilastot Pohtia

Pitäisikö kaupunkien varata erityisiä kaistoja autonomisille ajoneuvoille?

Erityisesti autonomisille ajoneuvoille varatut kaistat erottavat ne tavallisesta liikenteestä, mahdollisesti parantaen turvallisuutta ja liikenteen sujuvuutta. Kannattajat väittävät, että omistetut kaistat lisäävät turvallisuutta, tehostavat liikenteen sujuvuutta ja kannustavat autonomisen teknologian käyttöönottoon. Vastustajat väittävät, että se vähentää tavanomaisten ajoneuvojen tiealaa ja saattaa olla perusteltua nykyisten autonomisten ajoneuvojen määrän valossa.

Lue lisää Tilastot Pohtia

Pitäisikö hallituksen investoida älykkään liikenneinfrastruktuurin kehittämiseen?

Älykäs liikenneinfrastruktuuri käyttää edistynyttä teknologiaa, kuten älykkäitä liikennevaloja ja yhteydessä olevia ajoneuvoja, liikenteen sujuvuuden ja turvallisuuden parantamiseksi. Kannattajat väittävät, että se tehostaa tehokkuutta, vähentää ruuhkia ja parantaa turvallisuutta paremman teknologian avulla. Vastustajat väittävät, että se on kallista, saattaa kohdata teknisiä haasteita ja vaatii merkittävää ylläpitoa ja päivityksiä.

Lue lisää Tilastot Pohtia

Pitäisikö hallituksen asettaa etusijalle olemassa olevien teiden ja siltojen kunnossapito ja korjaaminen uuden infrastruktuurin rakentamisen sijaan?

Tämä kysymys pohtii, tulisiko nykyisen infrastruktuurin ylläpitäminen ja korjaaminen olla etusijalla uusien teiden ja siltojen rakentamisen sijaan. Kannattajat väittävät, että se varmistaa turvallisuuden, pidentää olemassa olevan infrastruktuurin käyttöikää ja on kustannustehokkaampaa. Vastustajat väittävät, että uutta infrastruktuuria tarvitaan kasvun tukemiseen ja liikenneverkkojen parantamiseen.

Lue lisää Tilastot Pohtia

Pitäisikö hallituksen tukea kyytipalveluita vähävaraisille henkilöille?

Kyytipalvelut, kuten Uber ja Lyft, tarjoavat kuljetusvaihtoehtoja, jotka voidaan subventoida tehdäkseen ne edullisemmiksi vähävaraisille henkilöille. Kannattajat väittävät, että se lisää liikkuvuutta vähävaraisille henkilöille, vähentää henkilökohtaisten ajoneuvojen käyttöä ja voi vähentää liikenteen ruuhkautumista. Vastustajat väittävät, että se on julkisten varojen väärinkäyttöä, saattaa hyödyttää enemmän kyytipalveluyrityksiä kuin yksilöitä ja voi vähentää julkisen liikenteen käyttöä.

Lue lisää Tilastot Pohtia

Pitäisikö hallituksen vaatia, että julkiset liikennejärjestelmät ovat täysin saavutettavissa vammaisille henkilöille?

Täysi saavutettavuus varmistaa, että julkinen liikenne huomioi vammaiset tarjoamalla tarvittavat tilat ja palvelut. Kannattajat väittävät, että se varmistaa tasa-arvoisen pääsyn, edistää itsenäisyyttä vammaisille ja noudattaa vammaisten oikeuksia. Vastustajat väittävät, että sen toteuttaminen ja ylläpitäminen voi olla kallista ja saattaa vaatia merkittäviä muutoksia olemassa oleviin järjestelmiin.

Lue lisää Tilastot Pohtia

Pitäisikö hallituksen tarjota kannustimia kimppakyyteihin ja jaettujen kuljetuspalveluiden käyttöön?

Kannustimet kimppakyydeille ja jaetulle liikenteelle kannustavat ihmisiä jakamaan kyytejä, vähentäen ajoneuvojen määrää tiellä ja alentaen päästöjä. Kannattajat väittävät, että se vähentää liikenteen ruuhkautumista, alentaa päästöjä ja edistää yhteisöllisyyttä. Vastustajat väittävät, että se ei välttämättä vaikuta merkittävästi liikenteeseen, voi olla kallista ja jotkut ihmiset suosivat henkilökohtaisten ajoneuvojen mukavuutta.

Lue lisää Tilastot Pohtia

Pitäisikö hallituksen edistää polkupyörien käyttöä laajentamalla pyöräkaistoja ja pyöräilyohjelmia?

Laajentamalla pyöräkaistoja ja pyöräilyohjelmia kannustetaan pyöräilyä kestävänä ja terveellisenä liikennemuotona. Kannattajat väittävät, että se vähentää liikenteen ruuhkia, alentaa päästöjä ja edistää terveellisempää elämäntapaa. Vastustajat väittävät, että se voi olla kallista, saattaa viedä tilaa ajoneuvoilta ja sitä ei ehkä käytetä laajalti.

Lue lisää Tilastot Pohtia

Pitäisikö hallituksen lisätä rangaistuksia huomiota herpaantavasta ajamisesta?

Hajamielisen ajamisen rangaistukset pyrkivät estämään vaarallista käyttäytymistä, kuten tekstiviestien lähettämistä ajon aikana, parantaakseen tien turvallisuutta. Kannattajat väittävät, että se estää vaarallista käyttäytymistä, parantaa tien turvallisuutta ja vähentää häiriöistä aiheutuvia onnettomuuksia. Vastustajat väittävät, että pelkät rangaistukset eivät välttämättä ole tehokkaita ja valvonta voi olla haastavaa.

Lue lisää Tilastot Pohtia

Pitäisikö hallituksen poistaa kaikki liikennesäädökset ja luottaa vapaaehtoiseen noudattamiseen?

Tämä harkitsee hallituksen asettamien liikennesääntöjen poistamisen ideaa ja sen sijaan luottamista yksilöiden vastuuseen tieliikenteen turvallisuudesta. Kannattajat väittävät, että vapaaehtoinen noudattaminen kunnioittaa yksilön vapautta ja henkilökohtaista vastuuta. Vastustajat väittävät, että ilman liikennesääntöjä tieliikenteen turvallisuus heikkenisi merkittävästi ja onnettomuudet lisääntyisivät.

Lue lisää Tilastot Pohtia

Pitäisikö hallituksen valvoa pakollista GPS-seurantaa kaikissa ajoneuvoissa ajotavan seuraamiseksi ja tien turvallisuuden parantamiseksi?

Pakollinen GPS-seuranta tarkoittaa GPS-teknologian käyttöä kaikissa ajoneuvoissa ajotavan seuraamiseksi ja tien turvallisuuden parantamiseksi. Kannattajat väittävät, että se parantaa tien turvallisuutta ja vähentää onnettomuuksia seuraamalla ja korjaamalla vaarallisia ajotapoja. Vastustajat väittävät, että se loukkaa henkilökohtaista yksityisyyttä ja saattaa johtaa hallituksen liialliseen valtaan ja tietojen väärinkäyttöön.

Lue lisää Tilastot Pohtia

Pitäisikö hallituksen vaatia, että kaikki uudet ajoneuvot suunnitellaan säilyttämään klassiset auton esteettiset piirteet?

Puolustajat väittävät, että se säilyttäisi kulttuuriperinnön ja vetoaisi niihin, jotka arvostavat perinteisiä suunnitteluja. Vastustajat väittävät, että se tukahduttaisi innovaation ja rajoittaisi autonvalmistajien suunnitteluvapautta.

Lue lisää Tilastot Pohtia

Jos hallitus nostaa liittovaltion minimipalkka?

Liittovaltion minimipalkka on alhaisin palkka, jolla työnantajat voivat maksaa työntekijöilleen. Vuodesta 24 heinäkuu 2009 Yhdysvaltain liittovaltion minimipalkka on asetettu $ 7.25 per tunti. Vuonna 2014 presidentti Obama ehdotti nostaa liittovaltion vähimmäispalkkaa $ 10.10 ja sitomalla sen inflaatioindeksin. Liittovaltion vähimmäispalkkaa koskee kaikkia liittovaltion työntekijöiden myös niitä, jotka työskentelevät sotilastukikohtien, kansallispuistoja ja veteraanit työskentelee hoitokodeissa.

Lue lisää Tilastot Pohtia

Tulisiko hallituksen leikata julkisista menoista pienentääkseen valtiovelkaa?

Kannattajat alijäämän vähentäminen väittävät, että hallitukset, jotka eivät valvo budjettivajeet ja velka ovat vaarassa menettää niiden kyky lainata rahaa edulliseen hintaan. Vastustajat alijäämän supistamiseen väittävät, että valtion menojen lisäisi kysyntää tavaroiden ja palvelujen ja auttavat välttämään vaarallisen jakaa deflaatio, syöksykierre palkat ja hinnat, jotka voivat lamauttaa taloutta vuosia.

Lue lisää Tilastot Pohtia

Tulisiko valtion tarjota yksityisyrityksille verohelpotuksia, joiden avulla työpaikat saataisiin pysymään kotimaassa?

Lue lisää Tilastot Pohtia

Jos Tanska lakkauttaa perintövero?

Perintöveroa on vero rahaa ja omaisuutta ohitat kun kuolet. Tietty määrä voidaan siirtää verotonta, jota kutsutaan "verovapaan" tai "nollatasoon bändi". Nykyinen veronhuojennus on £ 325000, joka ei ole muuttunut vuodesta 2011 ja on vahvistettu, että korko ainakin vuoteen 2017 perintövero on emotionaalisesti ladattu kysymys se tulee aikana katoamisen ja surun.

Lue lisää Tilastot Pohtia

Kannatatko transatlanttista kauppa- ja investointikumppanuus (TTIP) sopimusta?

Transatlanttinen kauppa ja Investment Partnership (TTIP) on ehdotettu kaupallinen sopimus Euroopan unionin ja Yhdysvaltojen, joiden tarkoituksena on edistää kauppaa ja monenvälisen taloudellisen kasvun. Sopimus vastustavat ammattiliitot, hyväntekeväisyysjärjestöt, kansalaisjärjestöjen ja ympäristöaktivistien Euroopassa, jotka arvostelevat sopimusta vähentämiseksi määräykset elintarvikkeiden turvallisuudesta ja ympäristölainsäädäntöä.

Lue lisää Tilastot Pohtia

Pitäisikö sosiaalitukien saajat käyttää huumetesteissä?

5 Yhdysvaltain valtiot ovat säätäneet lakeja vaativat saajien testata huumeita. Kannattajat väittävät, että testaus estää julkisia varoja käytetään tukemaan huumeiden tottumukset ja auttaa saamaan hoitoa niille, jotka ovat riippuvaisia ​​huumeista. Vastustajat väittävät, että se on rahan tuhlausta, koska testit maksaa enemmän rahaa kuin he säästävät.

Lue lisää Tilastot Pohtia

Kannatatko EU:n Kreikalle kohdistamia pelastustoimia?

Vuonna 2015 Euroopan unioni ehdotti kolmen vuoden € 86b tukipaketin Kreikan. Saadakseen bailout, Kreikan pääministeri Aléxis Tsípras suostunut budjettileikkaukset myös eläkeuudistukset. Vastustajat väittävät, että Kreikan hallitus ei voi luottaa elää jopa ehtojen bailout, koska ne hiljattain luvannut vastustaa budjettileikkauksia. Kannattajat väittävät, että euro menettää arvoa, jos Kreikan talous epäonnistuu.

Lue lisää Tilastot Pohtia

Pitäisikö arvonlisäveroa korottaa vai alentaa?

Lue lisää Tilastot Pohtia

Pitäisikö rahoitusjärjestelmämme teknologian siirtyä Internetin tapaan hajautettuun protokollaan, jota mikään yritys ei omista tai hallitse?

Hajautettu rahoitus (yleisesti kutsutaan nimellä DeFi) on lohkoketjuun perustuva ja salakirjoituksella suojattu rahoitusmuoto. Vuoden 2008 finanssikriisin jälkeen innoittamana DeFi ei luota perinteisiin rahoitusvälineisiin tarjoamalla keskusrahoituksen välittäjiä, kuten välittäjiä, pörssejä tai pankkeja, vaan käyttää älykkäitä sopimuksia lohkoketjuista, joista yleisin on Ethereum. DeFi-alustojen avulla ihmiset voivat tarkistaa kaikki omistusoikeuden siirrot, lainata tai lainata varoja muilta, spekuloida hintavaihteluista useilla omaisuuserillä käyttämällä johdannaisia, käydä kauppaa kryptovaluutoilla, vakuuttaa riskeiltä ja ansaita korkoja säästävän kaltaisilta tileiltä. Kannattajat väittävät, että hajautetut protokollat ovat jo mullistaneet monien olemassa olevien toimialojen turvallisuuden ja tehokkuuden ja että rahoitusala on kauan myöhässä. Vastustajat väittävät, että hajautettujen protokollien nimettömyys helpottaa rikollisten varojen siirtoa. <a href="https://www.youtube.com/watch?v=H-O3r2YMWJ4" target="_blank">https://www.youtube.com/watch?v=H-O3r2YMWJ4></a>  Katso video

Lue lisää Tilastot Pohtia

Jos Tanskan kansalaisia ​​saa säästää tai sijoittaa rahansa offshore pankkitilejä?

Offshore (tai ulkomainen) pankkitili on pankkitilillä ulkopuolella oman asuinmaansa. Edut offshore pankkitilin sisältää veronalennuksen, yksityisyys, valuutta monipuolistaminen, omaisuuden suojaa oikeusjuttuja, ja vähentää oman poliittinen riski. Huhtikuussa 2016 Wikileaks julkaisi 11,5 miljoonaa luottamuksellisten asiakirjojen, joka tunnetaan nimellä Panama Papers, joka toimitti yksityiskohtaisia ​​tietoja 214000 offshore-yhtiöiden huoltaa Panaman Asianajotoimisto, Mossack Fonesca. Asiakirjassa alttiina miten maailman johtajien ja varakkaiden yksityishenkilöiden piilottaa rahaa salaa offshore veroetuuksiin. Vapautuminen asiakirjojen uudistetun ehdotuksia lakien käytön kieltämiseksi ulkomaisia ​​tilejä ja veroparatiiseista. Kannattajat kiellon väittävät ne olisi kiellettävä, koska niillä on pitkä historia on myös veronkierron välineinä, rahanpesu, laiton aseiden kaupan ja rahoituksen terrorismia. Vastustajat kiellon väittävät, että rankaisevia asetusten vaikeuttaa amerikkalaisten yritysten kilpailla ja edelleen estää yrityksiä paikallistamiseen ja panostamalla Yhdysvalloissa.

Lue lisää Tilastot Pohtia

Tulisiko eläkemaksuja korottaa valtion työntekijöille, jotka jäävät eläkkeelle?

Lue lisää Tilastot Pohtia

Pitäisikö valtion määrätä tuontitullit maahan tuotaville tuotteille tai korottaa niitä?

Tariffi on maahan tuonnin tai viennin vero maiden välillä.

Lue lisää Tilastot Pohtia

Pitäisikö hallituksen hajottaa Amazon, Facebook ja Google?

Vuonna 2019 Euroopan unioni ja Yhdysvaltain demokraattien presidenttiehdokas Elizabeth Warren esittivät ehdotuksia, joilla säännellään Facebookia, Googlea ja Amazonia. Senaattori Warren ehdotti, että Yhdysvaltain hallitus nimeäisi teknologiayritykset, joiden maailmanlaajuinen liikevaihto on yli 25 miljardia dollaria, "alusta -apuohjelmiksi" ja jakaisi ne pienemmiksi yrityksiksi. Senaattori Warren väittää, että yritykset ovat "puskuttaneet kilpailua, käyttäneet yksityisiä tietojamme voiton saamiseksi, ja kallisti pelikenttää kaikkia muita vastaan. ” Euroopan unionin lainsäätäjät ehdottivat sääntöjä, jotka sisältävät mustan listan sopimattomista kauppatavoista, vaatimuksia, joiden mukaan yritysten on perustettava sisäinen järjestelmä valitusten käsittelemiseksi ja sallittava yritysten ryhmittyä yhteen haastaakseen kanteita. Vastustajat väittävät, että nämä yritykset ovat hyödyttäneet kuluttajia tarjoamalla Vastustajat huomauttavat myös, että historia on osoittanut, että teknologian määräävä asema on pyörivä ovi ja että monet yritykset (mukaan lukien IBM 1980 -luvulla) ovat kiertäneet sen läpi ilman hallituksen apua.

Lue lisää Tilastot Pohtia

Pitäisikö hallituksen hankkia osakeomistuksia yrityksissä, joita se purkaa laman aikana?

Valtion omistama yritys on liikeyritys, jossa hallituksella tai valtiolla on merkittävä määräysvalta täyden, enemmistön tai merkittävän vähemmistöomistuksen kautta. Vuoden 2020 koronaviruspuhan aikana Valkoisen talon tärkein talousneuvoja Larry Kudlow kertoi, että Trumpin hallinto harkitsisi osakepääoman kysymistä yrityksiltä, jotka tarvitsivat veronmaksajien apua. "Yksi ideoista on, että jos tarjoamme apua, voimme ottaa oman pääoman position", Kudlow sanoi keskiviikkona Valkoisessa talossa ja lisäsi, että [automaattitehtaan General Motorsin] pelastus vuonna 2008 oli ollut hyvä asia liittohallitukselle. Vuoden 2008 finanssikriisin jälkeen Yhdysvaltain hallitus sijoitti 51 miljardia dollaria GM: n konkurssiin Troubled Asset Relief -ohjelman kautta. Vuonna 2013 hallitus myi osuutensa GM: stä 39 miljardilla dollarilla. Autotutkimuskeskus havaitsi, että pelastuspäästö säästi 1,2 miljoonaa työpaikkaa ja 34,9 miljardia verotuloa. Kannattajien mielestä yhdysvaltalaiset veronmaksajat ansaitsevat tuoton sijoituksilleen, jos yksityiset yritykset tarvitsevat pääomaa. Vastustajat väittävät, että hallitusten ei tulisi koskaan omistaa osakkeita yksityisistä yrityksistä.

Lue lisää Tilastot Pohtia

Uskotko, että ammattiliitot auttavat vai heikentävät taloutta?

Ammattiliitot edustavat työntekijöitä monilla teollisuudenaloilla Yhdysvalloissa. Niiden tehtävänä on tinkiä yli palkat, etuudet, työolot niiden jäsenyyden. Suuremmat liitot myös tyypillisesti harjoittaa edunvalvontaa ja ääntenkalastelun on valtion ja liittovaltion tasolla.

Lue lisää Tilastot Pohtia

Pitäisikö hallituksen luokitella kryptovaluutat laillisiksi maksutavoiksi?

Kryptovaluutat ovat kokoelma binääritietoja, jotka on suunniteltu toimimaan vaihtovälineenä, jossa yksittäiset kolikoiden omistustiedot tallennetaan julkiseen kirjanpitoon käyttämällä vahvaa salaustekniikkaa tapahtumatietueiden suojaamiseen, lisäkolikoiden luomisen hallintaan ja omistus.  Katso video

Lue lisää Tilastot Pohtia

Pitäisikö Tanskan siirtyä nelipäiväiseen työviikkoon?

Maat, kuten Irlanti, Skotlanti, Japani ja Ruotsi, kokeilevat nelipäiväistä työviikkoa, joka edellyttää työnantajien maksavan ylityökorvauksia yli 32 tuntia viikossa työskenteleville työntekijöille.

Lue lisää Tilastot Pohtia

Tulisiko pankkiirien bonusten katto olla 100 % heidän palkastaan?

n 2014 EU hyväksyi lain, että rajattu pankkiirien bonuksia 100% palkasta tai 200% kanssa osakkeenomistajien hyväksyntää. Kannattajat korkki sanoa, että se vähentää kannustimia pankkiirit ottaa liiallista riskiä samanlainen kuin mitä johti 2008 finanssikriisin. Vastustajat sanovat, että kaikki korkki pankkivekseli palkka nostaa kuin bonus palkka ja aiheuttaa pankin kustannukset nousevat.

Lue lisää Tilastot Pohtia

Jos on laitonta polttaa Tanskan lipun?

Flag häpäiseminen on mikä tahansa teko, joka suoritetaan tarkoituksena vahingoittaa tai tuhota lippu julkisesti. Tämä tehdään yleisesti ponnisteluja, jotta poliittinen kannanotto kansaa vastaan ​​tai sen politiikkaa. Jotkut kansat ovat tekoja, jotka kieltää lipun häpäiseminen, kun taas toiset ovat suojaavien lakien oikeus tuhota lippua osana sananvapautta. Jotkut näistä lakien erottaa lippu ja muiden maiden.

Lue lisää Tilastot Pohtia

Pitäisikö valtion lisätä videovalvontaa julkisilla paikoilla?

Lue lisää Tilastot Pohtia

Oletko huumekäytön laillistamisen kannalla?

Lue lisää Tilastot Pohtia

Tulisiko valtion valvoa sosiaalisen median sivustoja valeuutisten ja virheellisten tietojen levittämisen estämiseksi?

Tammikuussa 2018 Saksa hyväksyi NetzDG: n lain, joka edellytti, että Facebook, Twitter ja YouTube löysivät laittomasta sisällöstä 24 tunnin tai seitsemän päivän sisällä maksujen mukaan tai uhkasivat sakkoja 50 miljoonaa euroa (60 miljoonaa dollaria). Heinäkuussa 2018 Facebookin, Googlen ja Twitterin edustajat kielsivät Yhdysvaltain edustajainhuoneen oikeuslaitoskomitealle, että he sensuroivat sisältöä poliittisista syistä. Käsittelyn aikana republikaaniset kongressin jäsenet kritisoivat sosiaalisen median yrityksiä poliittisesti motivoituneista käytännöistä joidenkin sisältöjen poistamisesta. Huhtikuussa 2018 Euroopan unioni antoi joukon ehdotuksia, jotka estäisivät "väärää tietoa ja väärennettyjä uutisia". Kesäkuussa 2018 Ranskan presidentti Emmanuel Macron ehdotti lakia, joka antaisi Ranskan viranomaisille mahdollisuuden keskeyttää välittömästi "tietojen julkaisemisen pidetään vääriä ennen vaaleja. "

Lue lisää Tilastot Pohtia

Pitäisikö opettajille antaa lupa kantaa aseita koulussa?

Lue lisää Tilastot Pohtia

Pitäisikö EU:n valvoa yleistä korjausoikeutta kaikille sen jäsenvaltioissa myytäville sähkölaitteille?

Toteuttamalla yleisen oikeuden korjata yritysten olisi tehtävä tuotteistaan korjattavampia, mikä voisi mahdollisesti vähentää jätettä. Kannattajat pitävät sitä välttämättömänä kuluttajien oikeuksien ja ympäristönsuojelun kannalta. Vastustajat väittävät sen voivan lisätä kustannuksia ja tukahduttaa innovaatiota.

Lue lisää Tilastot Pohtia

Pitäisikö EU:n ottaa askelia kohti liittovaltiomallia, samankaltaisesti kuin Yhdysvalloissa?

Siirtyminen federalismiin voisi sisältää enemmän kansallisten valtuuksien siirtämistä EU:n instituutioille, tavoitteena syvempi poliittinen integraatio. Kannattajat näkevät tämän tienä vahvempaan yhtenäisyyteen ja globaaliin vaikutusvaltaan. Kuitenkin kriitikot pelkäävät kansallisen suvereniteetin ja kulttuuri-identiteetin menetystä.

Lue lisää Tilastot Pohtia

Tulisiko internet-palvelujentarjoajille olla sallittua nopeuttaa pääsyä suosituille nettisivustoille (jotka maksavat suurempia summia), jolloin pääsy vähemmän suosituille nettisivustoille (jotka maksavat pienempiä summia) hidastuisi?

Verkon puolueettomuus on periaate, että Internet-palveluntarjoajien pitäisi kohdella kaikkia tietoja Internetissä yhtä.

Lue lisää Tilastot Pohtia

Tulisiko valtion saada valvoa puheluita ja sähköposteja?

Lue lisää Tilastot Pohtia

Should there be term limits set for members of the Folketing?

Ajan raja on laki, joka rajoittaa aikaa poliittinen edustaja voi olla valittu toimisto. Yhdysvaltain presidentin viran rajoittuu kaksi neljän vuoden jaksoina. Tällä hetkellä ei termi rajoja Kongressin kannalta mutta eri valtioiden ja kaupunkien ovat säätäneet aikavälin rajoitukset niiden luottamushenkilöiden paikallistasolla.

Lue lisää Tilastot Pohtia

Tulisiko hallituksen hyväksyä ilmiantajia suojelevat lait?

Lue lisää Tilastot Pohtia

Pitäisikö sosiaalisen median yritysten kieltää poliittinen mainonta?

Lokakuussa 2019 Twitterin toimitusjohtaja Jack Dorsey ilmoitti, että hänen sosiaalisen mediansa yritys kieltää kaiken poliittisen mainonnan. Hän totesi, että foorumin poliittisten viestien tulisi saavuttaa käyttäjiä muiden käyttäjien suosituksen kautta - ei maksetun tavoitettavuuden kautta. Kannattajien mielestä sosiaalisen median yrityksillä ei ole työkaluja estääkseen väärien tietojen leviämistä, koska ihmiset eivät hallitse heidän mainosalustojaan. Vastaväittäjät väittävät, että kielto poistaa oikeuden hakijoilta ja kampanjoilta, jotka luottavat sosiaaliseen mediaan ruohonjuuritason organisoinnissa ja varainhankinnassa.

Lue lisää Tilastot Pohtia

Kannatatko ydinvoiman käyttöä?

Ydinvoima on käyttää ydinreaktioita jotka vapauttavat energiaa lämmön, jota useimmin käytetään sitten höyryturbiinin tuottaa sähköä ydinvoimalassa. Koska suunnitelmat ydinvoimalan Carnsore Point Wexfordin kreivikunnassa pudotettiin vuonna 1970, ydinvoiman Irlannissa on ollut pois päiväjärjestyksestä. Irlanti saa noin 60% energiastaan ​​kaasu, 15% uusiutuvista ja loput kivihiiltä ja turvetta. Kannattajat väittävät, että ydinenergia on nyt turvallista ja säteilee paljon vähemmän hiilidioksidipäästöjä kuin kivihiili kasveja. Vastustajat väittävät, että viimeaikaiset ydinonnettomuuksien Japanissa osoittaa, että ydinvoima on kaukana turvallinen.

Lue lisää Tilastot Pohtia

Pitäisikö EU:n sijoittaa enemmän omiin avaruustutkimus- ja satelliittiohjelmiinsa?

Lisääntynyt sijoitus avaruustutkimukseen voisi lisätä teknologista innovaatiota ja strategista itsenäisyyttä. Kannattajat näkevät sen edistävän tieteellistä tietämystä ja taloudellista potentiaalia. Vastustajat kyseenalaistavat sen prioriteetin ja kustannustehokkuuden verrattuna maanpäällisiin kysymyksiin.

Lue lisää Tilastot Pohtia

Pitäisikö hallituksen rahoittaa tutkimusta geneettisen insinööritaidon osalta sairauksien ennaltaehkäisyä ja hoitoa varten?

Geneettinen insinöörinti sisältää organismien DNA:n muokkaamisen sairauksien ehkäisemiseksi tai hoitamiseksi. Kannattajat väittävät, että se voisi johtaa läpimurtoihin geneettisten häiriöiden parantamisessa ja kansanterveyden parantamisessa. Vastustajat väittävät, että se herättää eettisiä huolenaiheita ja mahdollisia riskejä ei-toivotuista seurauksista.

Lue lisää Tilastot Pohtia

Pitäisikö hallituksen säädellä CRISPR-teknologian käyttöä ihmisen geneettisiin muokkauksiin?

CRISPR on tehokas työkalu genomin muokkaamiseen, mahdollistaen tarkat muutokset DNA:han, mikä auttaa tiedemiehiä ymmärtämään paremmin geenien toimintoja, mallintamaan tauteja tarkemmin ja kehittämään innovatiivisia hoitomuotoja. Kannattajat väittävät, että sääntely varmistaa teknologian turvallisen ja eettisen käytön. Vastustajat puolestaan väittävät, että liiallinen sääntely voisi tukahduttaa innovaatiota ja tieteellistä edistystä.

Lue lisää Tilastot Pohtia

Pitäisikö hallituksen sallia laboratoriossa kasvatetun lihan kaupallistaminen?

Laboratoriossa kasvatettu liha tuotetaan viljelemällä eläinsoluja ja se voisi toimia vaihtoehtona perinteiselle karjankasvatukselle. Kannattajat väittävät, että se voi vähentää ympäristövaikutuksia ja eläinten kärsimystä sekä parantaa ruokaturvaa. Vastustajat väittävät, että se saattaa kohdata julkista vastustusta ja tuntemattomia pitkäaikaisia terveysvaikutuksia.

Lue lisää Tilastot Pohtia

Pitäisikö valtion vaatia lasten rokottamista ehkäistävissä oleviin tauteihin?

Tammikuussa 2014 102 tuhkarokkotapausten jos puhkeaa Disneylandissa ilmoitettiin 14 valtiota. Puhkeaminen huolissaan CDC, joka julisti tauti eliminoitu Yhdysvalloissa vuonna 2000. Monet terveysviranomaiset ovat sidottu Taudinpurkauksesta lisääntyvistä rokottamattomien alle 12-kannattajat valtuutuksen väittävät, että rokotteet ovat tarpeen vakuuttaa lauma immuniteetin ehkäistävissä oleviin sairauksiin. Laumaimmuniteetin suojelee ihmisiä, jotka eivät pysty saamaan rokotteita ikänsä tai terveydentilansa. Vastustajat toimeksiannon uskovat hallituksen ei pitäisi pystyä päättämään, mitä rokotteita heidän lapsensa pitäisi saada. Jotkut vastustajat uskovat myös olemassa yhteys rokotukset ja autismi ja rokoteta heidän lapsensa on tuhoisat seuraukset niiden varhaislapsuuden kehityksen.

Lue lisää Tilastot Pohtia

Pitäisikö hallituksen dekriminalisoida koulun harjoittaminen?

Rakkaus on tarkoituksellinen, perusteeton, luvaton tai laiton poissaolo pakollisesta koulutuksesta. Poissaolon syynä ovat opiskelijat omasta tahdostaan, eikä sitä sovelleta vapautettuihin poissaoloihin. Tanskassa perhe-eläkkeet voidaan takavarikoida, jos heidän lapsensa eivät käy koulussa.

Lue lisää Tilastot Pohtia

Tuetko EU:n budjetin kasvattamista opiskelijavaihto-ohjelmiin, kuten Erasmus+?

Laajentamalla rahoitusta Erasmus+ -ohjelmalle pyritään lisäämään koulutusmahdollisuuksia ja kulttuurivaihtoa. Kannattajat näkevät sen välineenä EU:n yhtenäisyyden ja koulutuksen laadun parantamiseen. Vastustajat arvostelevat lisääntynyttä rahoitusta ja kyseenalaistavat sijoituksen tuoton.

Lue lisää Tilastot Pohtia

Pitäisikö opetuksen olla ilmaista julkisissa yliopistoissa?

Lue lisää Tilastot Pohtia

Pitäisikö kodittomien, jotka ovat kieltäytyneet tarjoamasta suojaa tai asuntoa, sallia nukkua tai leiriytyä julkisella omaisuudella?

Lue lisää Tilastot Pohtia

Pitäisikö hallituksen kannustaa tiheästi asuttujen rakennusten rakentamista?

Asuntotiheydellä tarkoitetaan asuntokohteita, joissa asukastiheys on keskimääräistä suurempi. Esimerkiksi kerrostaloasuntoja pidetään tiheänä, etenkin verrattuna omakotitaloon tai osakehuoneistoon. Myös tyhjistä tai hylätyistä rakennuksista voidaan rakentaa tiheästi asuttuja kiinteistöjä. Esimerkiksi vanhoja varastotiloja voidaan kunnostaa ja muuttaa luksusparveiksi. Lisäksi kaupalliset rakennukset, jotka eivät ole enää käytössä, voidaan muuttaa kerrostaloasunnoiksi. Vastustajat väittävät, että asunnon lisääminen alentaa heidän kodin (tai vuokra-asuntojen) arvoa ja muuttaa kaupunginosien "luonnetta". Kannattajat väittävät, että rakennukset ovat ympäristöystävällisempiä kuin omakotitalot, mikä alentaa asumiskustannuksia ihmisille, joilla ei ole varaa suuriin koteihin.

Lue lisää Tilastot Pohtia

Pitäisikö hallituksen toteuttaa vuokrasääntelyä rajoittaakseen vuokranantajien vuokrien määrää?

Vuokrasäännöstelypolitiikka on sääntelyä, joka rajoittaa vuokranantajien mahdollisuutta korottaa vuokria, tarkoituksenaan pitää asuminen kohtuuhintaisena. Kannattajat väittävät, että se tekee asumisesta edullisempaa ja estää vuokranantajien hyväksikäyttöä. Vastustajat väittävät, että se estää investointeja vuokrakiinteistöihin ja vähentää asumisen laatua ja saatavuutta.

Lue lisää Tilastot Pohtia

Pitäisikö hallituksen tarjota ensimmäisen kodin ostajille tukia?

Nämä avustukset ovat hallituksen taloudellista tukea yksilöille ensimmäisen kodin ostamiseen, mikä tekee omistusasumisesta helpommin saavutettavaa. Kannattajat väittävät, että se auttaa ihmisiä varautumaan ensimmäiseen kotiinsa ja edistää omistusasumista. Vastustajat väittävät, että se vääristää asuntomarkkinoita ja saattaa johtaa korkeampiin hintoihin.

Lue lisää Tilastot Pohtia

Pitäisikö hallituksen kannustaa edullisen asuntotuotannon rakentamista?

Incentiivit voivat sisältää taloudellista tukea tai verohelpotuksia kehittäjille, jotta he rakentaisivat asuntoja, jotka ovat kohtuuhintaisia matala- ja keskituloisille perheille. Kannattajat väittävät, että se lisää kohtuuhintaisten asuntojen tarjontaa ja ratkaisee asuntopulan. Vastustajat väittävät, että se sekaantuu asuntomarkkinoihin ja voi olla kallis veronmaksajille.

Lue lisää Tilastot Pohtia

Pitäisikö hallituksen tarjota apua asunnonomistajille, jotka ovat vaarassa menettää asuntonsa?

Avustusohjelmat auttavat kotien omistajia, jotka ovat vaarassa menettää kotinsa taloudellisten vaikeuksien vuoksi tarjoamalla taloudellista tukea tai lainojen uudelleenjärjestelyä. Kannattajat väittävät, että se estää ihmisiä menettämästä kotejaan ja vakauttaa yhteisöjä. Vastustajat väittävät, että se kannustaa vastuuttomaan lainaamiseen ja on epäreilua niille, jotka maksavat asuntolainansa.

Lue lisää Tilastot Pohtia

Pitäisikö hallituksen rajoittaa ulkomaisten sijoittajien asuinomaisuuksien ostamista?

Rajoitukset rajoittaisivat ei-kansalaisten mahdollisuutta ostaa koteja, tavoitteena pitää asuntojen hinnat kohtuullisina paikallisille asukkaille. Kannattajat väittävät, että se auttaa ylläpitämään kohtuuhintaista asumista paikallisille ja estää omaisuuden spekuloinnin. Vastustajat väittävät, että se estää ulkomaista sijoittamista ja voi vaikuttaa haitallisesti asuntomarkkinoihin.

Lue lisää Tilastot Pohtia

Pitäisikö hallituksen lisätä rahoitusta kodittomien suojapaikoille ja palveluille?

Lisääntynyt rahoitus parantaisi turvakotien ja palveluiden kapasiteettia ja laatua, jotka tarjoavat tukea kodittomille henkilöille. Kannattajat väittävät, että se tarjoaa välttämätöntä tukea kodittomille ja auttaa vähentämään kodittomuutta. Vastustajat väittävät, että se on kallista eikä välttämättä käsittele kodittomuuden juurisyitä.

Lue lisää Tilastot Pohtia

Pitäisikö uusien asuinalueiden kehityshankkeiden olla velvollisia sisältämään viheralueita ja puistoja?

Vihreät alueet asuinalueilla ovat alueita, jotka on varattu puistoille ja luonnonmaisemille asukkaiden elämänlaadun ja ympäristön terveyden parantamiseksi. Kannattajat väittävät, että se lisää yhteisön hyvinvointia ja ympäristön laatua. Vastustajat väittävät, että se nostaa asumisen kustannuksia ja kehittäjien tulisi päättää projektinsa suunnittelusta.

Lue lisää Tilastot Pohtia

Pitäisikö äänestysikärajaa alentaa?

Lue lisää Tilastot Pohtia

Tulisiko yrityksillä, liitoilla ja yleishyödyllisillä yhdistyksillä olla lupa tehdä lahjoituksia poliittisille puolueille?

Lue lisää Tilastot Pohtia

Tulisiko verotietojen julkistaminen olla vaatimuksena ehdokkaille politiikassa?

Lue lisää Tilastot Pohtia

Jos ulkomaalaiset, jotka asuvat tällä hetkellä Tanskassa, on oikeus äänestää?

Useimmissa maissa, äänioikeus, oikeus äänestää, rajoittuu yleensä maan kansalaisten. Joissakin maissa on kuitenkin pidentää rajoitettujen äänioikeuksien asuvien kansalaisuutta.

Lue lisää Tilastot Pohtia

Pitäisikö yli 75-vuotiaiden poliitikkojen läpäistä henkinen pätevyyskoe?

Maita, joissa poliitikot ovat pakollisia eläkkeellä, ovat Argentiina (75-vuotiaat), Brasilia (75 tuomareille ja syyttäjille), Meksiko (70 tuomareille ja syyttäjille) ja Singapore (75 parlamentin jäsenille).

Lue lisää Tilastot Pohtia

Tulisiko poliitikolle, joka on aiemmin tuomittu rikoksesta, olla sallittua asettua ehdoille vaaleissa?

Yhdysvaltain perustuslaki ei estä tuomittu rikollisia pitämästä presidentin viran tai paikan senaatissa tai edustajainhuone. Valtiot voivat estää tuomittu felons ehdokasta tilalla osavaltion ja paikalliset toimistot.

Lue lisää Tilastot Pohtia

Minkä poliittisen puolueen suuntaan kallistut eniten?

Lue lisää Tilastot Pohtia

Mitkä ominaisuudet ovat sinulle tärkeimmät ehdokkaassa?

Dansk Suomi