Prøv den politiske quiz

Venstre plattformen og politikk

Disse problemene nedenfor er sortert i synkende rekkefølge basert på hvor viktig gjennomsnittet er Danish [people] velgeren rangerte dem på spørrekonkurransen.

emner

Utdannelse  ›  Studieavgift for universiteter

Bør offentlige universiteter være gratis?

LP>LP  Partiets støttebaseJa

Sosialt  ›  Dødsstraff

Støtter du dødsstraff?

LP>LP  Partiets støttebaseNei

Sosialt  ›  Dødshjelp

Bør dødssyke pasienter få lov til å avslutte livene sine via assistert selvmord?

LP>LP  Partiets støttebaseJa

Kriminalitet  ›  Straffer for narkotikahandel

Bør narkotikahandlere få dødsstraff?

LP>LP  Partiets støttebaseNei, døm dem til livstid i fengsel uten prøveløslatelse i stedet

Helsevesen  ›  Offentlig helsetjeneste

Støtter du et offentlig helsesystem?

LP>LP  Partiets støttebaseNei


Hvor lik er din politiske tro på Liberal Party’s politikk? Ta den politiske quizen for å finne ut av det.

miljøet  ›  Plastproduktforbud

Bør engangsprodukter (som plastkopper, -tallerkener og -bestikk) som inneholder mindre enn 50% biologisk nedbrytbart materiale forbys?

LP>LP  Partiets støttebaseJa

Innvandring  ›  Muslimske immigranter

Bør muslimske immigranter forbys å komme inn i landet til staten blir bedre til å sortere ut mulige terrorister?

LP>LP  Partiets støttebaseJa

Valg  ›  Stemmerett for utlendinger

Bør utlendinger, for tiden bosatt i Danmark, har rett til å stemme?

LP>LP  Partiets støttebaseNei

Vitenskap  ›  Obligatoriske vaksinasjoner

Bør staten kreve at barn blir vaksinert mot sykdommer som kan forhindres?

LP>LP  Partiets støttebaseJa

Helsevesen  ›  Privatisering av helsetjeneste

Bør det være mer eller mindre privatisering av sykehus og helsetjenester?

LP>LP  Partiets støttebaseMer

miljøet  ›  Miljølovgivning

Bør regjeringen ha strengere miljøforskrifter for bedrifter for å redusere karbonutslipp?

LP>LP  Partiets støttebaseJa, og gi mer motivasjon til alternativ energiproduksjon

Helsevesen  ›  Mental Helse

Bør myndighetene bruke mer penger på forskning og behandling innen mental helse?

LP>LP  Partiets støttebaseJa

Innvandring  ›  Dobbelt statsborgerskap

Bør innvandrere til Danmark få lov til å holde dobbelt statsborgerskap?

LP>LP  Partiets støttebaseNei

Sosialt  ›  Niqāb

Bør kvinner ha lov til å bruke niqāb, eller ansiktsslør, under borgerlige seremonier?

LP>LP  Partiets støttebaseNei

Innvandring  ›  EU Migrant Kvote

Skulle EU innføre en kvote på innvandrere per land?

LP>LP  Partiets støttebaseJa

Kriminalitet  ›  Private fengsler

Skal regjeringen ansette private selskaper å drive fengsler?

LP>LP  Partiets støttebaseNei

økonomien  ›  Offentlige utgifter

Bør regjeringen kutte i offentlig forbruk for å redusere den nasjonale gjelden?

LP>LP  Partiets støttebaseNei, reduser antallet embetsmenn i stedet

Transport  ›  Kollektiv transport

Bør myndighetene bruke mer penger på kollektiv transport?

LP>LP  Partiets støttebaseNei

Utenrikspolitikk  ›  Europas forente stater

Skulle EU utvikle seg til United States of Europe?

LP>LP  Partiets støttebaseNei

Innenrikspolitikk  ›  Videoovervåkning

Bør staten øke videoovervåkningen på offentlige steder?

LP>LP  Partiets støttebaseJa

Utenrikspolitikk  ›  EU-kommisjonen

Dersom EU-kommisjonen demonteres?

LP>LP  Partiets støttebaseNei

Sosialt  ›  Homofilt ekteskap

Støtter du loven om ekteskap mellom to av samme kjønn?

LP>LP  Partiets støttebaseJa

Innenrikspolitikk  ›  Statlig overvåkning

Bør staten være i stand til å overvåke telefonsamtaler og e-poster?

LP>LP  Partiets støttebaseNei

Utenrikspolitikk  ›  Post Brexit UK

Skulle Storbritannia få lov til å få tilgang til europeiske markeder når de forlater EU?

LP>LP  Partiets støttebaseJa

Utenrikspolitikk  ›  EU-land

Dersom antall land i EU reduseres til 15?

LP>LP  Partiets støttebaseNei

Utenrikspolitikk  ›  EU Autoritære Sanksjoner

Skulle EU-sanksjoner medlemslandene med autoritære regimer?

LP>LP  Partiets støttebaseJa

Innenrikspolitikk  ›  Regulering av sosiale medier

Skal myndighetene regulere nettsteder for sosiale medier, med hensikt om å hindre falske nyheter og feilinformasjon?

LP>LP  Partiets støttebaseNei

Helsevesen  ›  Marihuana

Støtter du legaliseringen av marijuana?

LP>LP  Partiets støttebaseNei

Innenrikspolitikk  ›  Flaggbrenning

Bør det være ulovlig å brenne det danske flagget?

LP>LP  Partiets støttebaseJa

Valg  ›  Innsyn i kandidater

Bør politiske kandidater måtte offentliggjøre sine nylige selvangivelser?

LP>LP  Partiets støttebaseNei

Sosialt  ›  Kjønnsmangfold på arbeidsplassen

Bør det kreves at bedrifter har kvinner i styret?

LP>LP  Partiets støttebaseNei

Nasjonal sikkerhet  ›  Attentater i utlandet

Skulle Danmark drepe mistenkte terrorister i utlandet?

LP>LP  Partiets støttebaseNei, ta dem til fange, forhør dem og sett dem i fengsel i stedet

miljøet  ›  Fracking

Du støtter bruk av hydraulisk fracking å hente ut olje og gassressurser på?

LP>LP  Partiets støttebaseNei

økonomien  ›  Jobber innenlands

Bør regjeringen tilby skatteinsentiver til private selskaper for å beholde jobber innenfor landets grenser?

LP>LP  Partiets støttebaseJa

Valg  ›  Minstealder for valgdeltakelse

Bør minstealderen for valgdeltakelse senkes?

LP>LP  Partiets støttebaseNei

Valg  ›  Kriminelle politikere

Skal en politiker, som tidligere er straffedømt, ha lov til å stille til valg?

LP>LP  Partiets støttebaseNei

økonomien  ›  Kirken Skatte

Bør kirken skatt avskaffes?

LP>LP  Partiets støttebaseNei

Valg  ›  Kampanjemidler

Bør selskaper, fagforeninger og frivillige organisasjoner ha lov til å donere til politiske partier?

LP>LP  Partiets støttebaseJa

Utenrikspolitikk  ›  Utenlandsk bistand

Skulle Danmark øke eller redusere utenlandsk hjelp utgifter?

LP>LP  Partiets støttebaseRedusere

Innenrikspolitikk  ›  Nettnøytralitet

Bør internettleverandører få lov til å gjøre tilgang til populære nettsteder (som betaler mer) raskere mens tilgang til mindre populære nettsteder (som betaler mindre) blir sakket ned?

LP>LP  Partiets støttebaseNei

økonomien  ›  Minstelønn

Bør staten heve den føderale minstelønnen?

LP>LP  Partiets støttebaseNei

Innvandring  ›  Dyktige Immigranter

Skulle Danmark øke eller redusere mengden av midlertidige arbeidsvisum gis til høyt kvalifiserte arbeidsinnvandrere?

LP>LP  Partiets støttebaseØke

Utenrikspolitikk  ›  Sentrale EU Agency

Bør etterretningsorganisasjoner slås sammen for å skape en sentral EU byrå?

LP>LP  Partiets støttebaseJa

Helsevesen  ›  Trygg havn

Bør byer etablere "trygge havner" hvor personer som er avhengige av narkotika kan bruke det under oppsyn av medisinsk personell?

LP>LP  Partiets støttebaseJa

Kriminalitet  ›  Overbefolkning av fengsler

Bør ikke-voldelige innsatte bli løslatt fra fengsel for å redusere overbefolkning?

LP>LP  Partiets støttebaseNei

økonomien  ›  Utenlands bankbruk

Bør danske borgere få lov til å spare eller investere pengene sine i offshore bankkontoer?

LP>LP  Partiets støttebaseNei

økonomien  ›  Økonomisk stimulering

Bør regjeringen bruke økonomisk stimulans for å hjelpe landet i resesjonsperioder?

LP>LP  Partiets støttebaseJa

Innenrikspolitikk  ›  Periodegrenser

Skulle det være langsiktige grenser for medlemmer av Folketinget?

LP>LP  Partiets støttebaseJa

økonomien  ›  Universell borgerlønn

Støtter du en universell borgerlønnsordning?

LP>LP  Partiets støttebaseNei

Sosialt  ›  Kvinner i strid

Bør militæret la kvinner tjene i fronten?

LP>LP  Partiets støttebaseJa

Sosialt  ›  Transgender-idrettsutøvere

Bør transseksuelle idrettsutøvere få lov til å konkurrere mot idrettsutøvere som er forskjellige fra sitt tildelte kjønn ved fødselen?

LP>LP  Partiets støttebaseNei

Innvandring  ›  Innvandrerbarn

Bør barn av innvandrere som bor i franske territorier få lov til å gjenforenes med familiene sine?

LP>LP  Partiets støttebaseNei

Utdannelse  ›  Skoletransport

Bør regjeringen avkriminalisere skolegang?

LP>LP  Partiets støttebaseJa

Innenrikspolitikk  ›  Politisk reklame på sosiale medier

Bør selskaper i sosiale medier forby politisk reklame?

LP>LP  Partiets støttebaseNei

Dansk Norsk