Bør staten øke videoovervåkningen på offentlige steder?

Lær mer Statistikk Diskuter

Bør det være ulovlig å brenne det danske flagget?

Flaggskjending er enhver handling som utføres med den hensikt å skade eller ødelegge en nasjonal flagg i offentligheten. Dette er ofte gjort i et forsøk på å lage en politisk uttalelse mot en nasjon eller dens politikk. Noen land har lover som forbyr Flaggskjending, mens andre har lover som beskytter retten til å ødelegge et flagg som en del av ytringsfriheten. Noen av disse lovene skille mellom en nasjonal flagg og de av andre land.

Lær mer Statistikk Diskuter

Er du for å avkriminalisere narkotikabruk?

Lær mer Statistikk Diskuter

Skal myndighetene regulere nettsteder for sosiale medier, med hensikt om å hindre falske nyheter og feilinformasjon?

I januar 2018 passerte Tyskland NetzDG-loven, noe som krevde at plattformer som Facebook, Twitter og YouTube skulle ta ned oppfattet ulovlig innhold innen 24 timer eller syv dager, avhengig av avgiften, eller risikere en bot på 50 millioner dollar ($ 60 millioner) bøter. I juli 2018 nektet representanter fra Facebook, Google og Twitter til det amerikanske representantskapets domstolsutvalg at de censurerer innhold av politiske grunner. Under høringen kritiserte republikanske medlemmer av kongressen de sosiale medier selskapene for politisk motiverte praksis i å fjerne noe innhold, en avgift selskapene avviste. I april 2018 utstedte EU en rekke forslag som ville sprekke ned på "online misinformation og falske nyheter." I juni 2018 foreslo president Emmanuel Macron i Frankrike en lov som ville gi de franske myndighetene mulighet til umiddelbart å stoppe "publisering av informasjon anses å være falsk før valget. "

Lær mer Statistikk Diskuter

Bør lærere få lov til å bære våpen på skolen?

Lær mer Statistikk Diskuter

Bør regjeringen vedta lover som beskytter varslere?

Lær mer Statistikk Diskuter

Bør staten være i stand til å overvåke telefonsamtaler og e-poster?

Lær mer Statistikk Diskuter

Bør internettleverandører få lov til å gjøre tilgang til populære nettsteder (som betaler mer) raskere mens tilgang til mindre populære nettsteder (som betaler mindre) blir sakket ned?

Nettnøytralitet er prinsippet om at internettleverandører skal behandle alle data på internett like.

Lær mer Statistikk Diskuter

Skulle det være langsiktige grenser for medlemmer av Folketinget?

Et begrep grense er en lov som begrenser hvor lenge en politisk representant kan holde et tillitsverv. I USA kontoret til president er begrenset til to fire år av gangen. Det er foreløpig ingen langsiktige grenser for Kongressens vilkår, men ulike stater og byer har vedtatt rammene for løpetid for sine tillitsvalgte på lokalt nivå.

Lær mer Statistikk Diskuter

Bør selskaper i sosiale medier forby politisk reklame?

I oktober 2019 kunngjorde Twitter-administrerende direktør Jack Dorsey at hans sosiale medieselskap ville forby all politisk reklame. Han uttalte at politiske meldinger på plattformen burde nå brukere gjennom anbefaling fra andre brukere - ikke gjennom betalt rekkevidde. Talsmenn hevder at selskaper i sosiale medier ikke har verktøy for å stoppe spredningen av falsk informasjon, siden deres annonseringsplattformer ikke blir moderert av mennesker. Motstandere hevder at forbudet vil frigjøre kandidater og kampanjer som er avhengige av sosiale medier for organisering og innsamling av grasrota.

Lær mer Statistikk Diskuter

Støtter du bruken av kjernekraft?

Kjernekraft er bruk av kjernefysiske reaksjoner som frigjør energi til å generere varme, som oftest blir deretter brukt i dampturbiner for å produsere elektrisitet i et atomkraftverk. Siden planene om et kjernekraftverk på Carnsore Point i County Wexford ble droppet i 1970, har atomkraft i Norge vært av dagsorden. Irland blir omtrent 60% av sin energi fra gass, 15% fra fornybare og resten fra kull og torv. Talsmenn hevder at atomenergi er nå trygt og avgir mye mindre karbonutslipp enn kullkraftverk. Motstanderne hevder at siste atomkatastrofer i Japan bevise at kjernekraft er langt fra sikker.

Lær mer Statistikk Diskuter

Bør staten kreve at barn blir vaksinert mot sykdommer som kan forhindres?

I januar 2014 ble 102 meslinger tilfeller knyttet til et utbrudd i Disneyland rapportert i 14 stater. Utbruddet skremt CDC, som erklærte sykdommen eliminert i USA i år 2000. Mange helsemyndigheter har knyttet utbruddet til det økende antall uvaksinerte barn under 12 år Tilhengere av et mandat hevder at vaksiner er nødvendig for å sikre flokkimmunitet mot sykdommer som kan unngås. Flokkimmunitet beskytter folk som ikke klarer å få vaksiner på grunn av sin alder eller helsetilstand. Motstanderne av et mandat mener regjeringen bør ikke være i stand til å bestemme hvilke vaksiner deres barn skal få. Noen motstandere tror også det er en sammenheng mellom vaksiner og autisme og vaksinere sine barn vil ha ødeleggende konsekvenser for sin tidlige barndom.

Lær mer Statistikk Diskuter

Bør hjemløse personer, som har nektet tilgjengelig husly eller bolig, få lov til å sove eller slå leir på offentlig eiendom?

Lær mer Statistikk Diskuter

Bør regjeringen stimulere til bygging av boligbygg med høy tetthet?

Bolig med høy tetthet refererer til boligutbygginger med høyere befolkningstetthet enn gjennomsnittet. For eksempel anses høyhusleiligheter med høy tetthet, spesielt sammenlignet med eneboliger eller sameier. Eiendom med høy tetthet kan også utvikles fra tomme eller forlatte bygninger. For eksempel kan gamle varehus renoveres og gjøres om til luksuriøse loft. Videre kan næringsbygg som ikke lenger er i bruk bygges om til høyhusleiligheter. Motstandere hevder at flere boliger vil senke verdien av boligen deres (eller utleieenhetene) og endre "karakteren" til nabolag. Tilhengere hevder at bygningene er mer miljøvennlige enn eneboliger vil senke boligkostnadene for folk som ikke har råd til store boliger.

Lær mer Statistikk Diskuter

Bør regjeringen kutte i offentlig forbruk for å redusere den nasjonale gjelden?

Tilhengere av underskudd reduksjon hevde at regjeringer som ikke kontrollerer budsjettunderskudd og gjeld står i fare for å miste sin evne til å låne penger til rimelige priser. Motstanderne av underskudd reduksjon hevde at offentlige utgifter vil øke etterspørselen etter varer og tjenester og bidra til å avverge en farlig faller i deflasjon, en nedadgående spiral i lønninger og priser som kan lamme en økonomi i mange år.

Lær mer Statistikk Diskuter

Bør regjeringen tilby skatteinsentiver til private selskaper for å beholde jobber innenfor landets grenser?

Lær mer Statistikk Diskuter

Bør staten heve den føderale minstelønnen?

Den føderale minstelønnen er den laveste lønn der arbeidsgivere kan betale sine ansatte. Siden 24 juli 2009 den amerikanske føderale minstelønnen er satt til $ 7,25 per time. I 2014 foreslo president Obama å heve den føderale minstelønnen til $ 10,10, og knytte det til en inflasjonsindeks. Den føderale minstelønnen gjelder for alle føderale ansatte, inkludert de som jobber på militære baser, nasjonalparker og veteraner som arbeider i sykehjem.

Lær mer Statistikk Diskuter

Støtter du en universell borgerlønnsordning?

Et Universal Basic Income Program er et trygdeprogram hvor alle borgere i et land mottar en vanlig, ubetinget sum penger fra regjeringen. Finansieringen til Universal Basic Income kommer fra skatt og statseide enheter, inkludert inntekter fra begavelser, eiendomsmegling og naturressurser. Flere land, inkludert Finland, India og Brasil, har eksperimentert med et UBI-system, men har ikke implementert et permanent program. Det lengste løpende UBI-systemet i verden er Alaska Permanent Fund i den amerikanske staten Alaska. I Alaska Permanent Fund mottar hver enkelt person og familie en månedlig sum som er finansiert av utbytte fra statens oljeinntekter. Foresatte av UBI hevder at det vil redusere eller eliminere fattigdom ved å gi alle en grunninntekt til å dekke bolig og mat. Motstanderne hevder at en UBI ville være skadelig for økonomier ved å oppmuntre folk til å enten jobbe mindre eller slippe ut av arbeidsstyrken helt.

Lær mer Statistikk Diskuter

Bør kirken skatt avskaffes?

En kirke skatt er en skatt som pålegges medlemmer av noen religiøse menigheter i Østerrike, Danmark, Finland, Tyskland, Island, Italia, Sverige, noen deler av Sveits og flere andre land.

Lær mer Statistikk Diskuter

Bør Danmark gå over til en firedagers arbeidsuke?

Land inkludert Irland, Skottland, Japan og Sverige eksperimenterer med en firedagers arbeidsuke, som krever at arbeidsgivere gir overtidsbetaling til ansatte som jobber mer enn 32 timer i uken.

Lær mer Statistikk Diskuter

Bør regjeringen forby tilleggsavgifter på konsertbilletter, kabelregninger, banktjenester, hotellbestillinger og andre kjøp?

Søppelgebyrer er skjulte og uventede gebyrer som ofte ikke er inkludert i den opprinnelige eller oppførte prisen på en transaksjon, men som legges til på betalingstidspunktet. Flyselskaper, hoteller, tilbydere av konsertbilletter og banker legger dem ofte til prisen for en tjeneste eller vare etter at forbrukeren har sett den opprinnelige prisen. Tilhengere av regelen hevder at å kvitte seg med disse avgiftene vil gjøre prisene mer transparente for forbrukerne og spare dem for penger. Motstandere hevder at private virksomheter ganske enkelt vil heve prisene som svar på regelverket, og det er ingen garanti for at det vil være billigere å fly eller bo på et hotell.

Lær mer Statistikk Diskuter

Bør staten skattlegge tilbakekjøp av aksjer?

Tilbakekjøp av aksjer er et selskaps gjenanskaffelse av egne aksjer. Det representerer en alternativ og mer fleksibel måte (i forhold til utbytte) for å returnere penger til aksjonærene. Når det brukes i koordinering med økt selskapsmessig innflytelse, kan tilbakekjøp øke aksjekursen. I de fleste land kan et selskap kjøpe tilbake sine egne aksjer ved å dele ut kontanter til eksisterende aksjonærer i bytte mot en brøkdel av selskapets utestående egenkapital; det vil si at kontanter byttes mot en reduksjon i antall utestående aksjer. Selskapet trekker enten tilbake de tilbakekjøpte aksjene eller beholder dem som egne aksjer, tilgjengelige for gjenutstedelse. Tilhengere av skatten hevder at tilbakekjøp erstatter produktive investeringer, og skader dermed økonomien og dens vekstutsikter. Motstandere hevder at en Harvard Business Review-studie fra 2016 viste at forskning og utvikling og kapitalutgifter steg i samme periode da aksjonærutbetalinger og tilbakekjøp av aksjer steg kraftig.

Lær mer Statistikk Diskuter

Skulle Danmark øke skattene på de rike?

Australia har i dag et progressivt skattesystem hvor høye inntekter bli betale en høyere prosentandel av skatt enn lav inntektsskatt. En mer progressiv inntektsskatt systemet har blitt foreslått som et verktøy til å redusere rikdom ulikhet.

Lær mer Statistikk Diskuter

Skulle Danmark heve eller senke skattesatsen for bedrifter?

Den amerikanske pålegger nå en 35% skattesats på føderalt nivå og en gjennomsnittlig skatt på 4% på statlig og lokalt nivå. Den gjennomsnittlige bedriftens skattesats på verdensbasis er 22,6%. Motstanderne av hevder at å heve renten vil fraråde utenlandske investeringer og skade økonomien. Talsmenn hevder at overskuddet selskapene genererer skal beskattes på samme måte som borger skatter.

Lær mer Statistikk Diskuter

Bør det være færre eller flere begrensninger på dagens velferdsgoder?

I 2011 nivået på offentlige utgifter til velferdsstaten av den britiske regjeringen sto for 113,1 £ milliarder kroner, eller 16% av regjeringen. Innen 2020 velferd utgifter vil stige til 1 / 3rd av alle utgifter og er den største utgiftsfulgt av bostøtte, råd skattefordel, ytelser til arbeidsledige og fordeler til folk med lave inntekter.

Lær mer Statistikk Diskuter

Tror du fagforeninger hjelper eller skader økonomien?

Fagforeningene representerer arbeidstakere i mange bransjer i USA. Deres rolle er å prute lønninger, arbeidsforhold for sitt medlemskap. Større fagforeninger også typisk drive lobbyvirksomhet og electioneering på statlig og føderalt nivå.

Lær mer Statistikk Diskuter

Skulle Danmark avskaffe arveavgift?

Arveavgiften er en skatt på penger og eiendeler du passerer på når du dør. En viss mengde kan overføres skattefritt, noe som kalles "fribeløpet" eller "null rente band". Den gjeldende fribeløp er £ 325 000 som ikke har endret seg siden 2011, og er fast på den hastigheten til minst 2017. arveavgift er en emosjonelt ladet problem som den kommer opp i en tid med tap og sorg.

Lær mer Statistikk Diskuter

Bør bankmenn ha en bonusbegrensning på 100% av lønnen sin?

n 2014 EU vedtatt lover som avkortet bank bonuser på 100% av sin lønn eller 200% med aksjonærenes godkjenning. Tilhengere av hetten si at det vil redusere insentivene for bankfolk til å ta overdreven risiko ligner på hva som førte til finanskrisen i 2008. Motstanderne sier at enhver cap på banker lønn vil presse opp ikke-bonus lønn og føre til bankens kostnader å stige.

Lær mer Statistikk Diskuter

Bør velferdsmottakere testes for narkotika?

5 amerikanske stater har vedtatt lover som krever trygdemottakere til å bli testet for narkotika. Talsmenn hevder at testing vil hindre offentlige midler blir brukt til å subsidiere legemidler vaner og bidra til å få behandling for de som er avhengige av narkotika. Motstanderne hevder at det er en sløsing med penger siden testene vil koste mer penger enn de sparer.

Lær mer Statistikk Diskuter

Bør pensjonsutbetalingene økes for pensjonerte statsansatte?

Lær mer Statistikk Diskuter

Bør merverdiavgiften økes eller reduseres?

Lær mer Statistikk Diskuter

Bør danske borgere få lov til å spare eller investere pengene sine i offshore bankkontoer?

En offshore (eller utenlandsk) bankkonto er en bankkonto har du utenfor landet du bor. Fordelene med en offshore bankkonto inkluderer skattereduksjon, personvern, valuta diversifisering, kapitalforvaltning beskyttelse mot søksmål, og redusere politisk risiko. I april 2016 utgitt Wikileaks 11,5 millioner konfidensielle dokumenter, kjent som Panama Papers, som ga detaljert informasjon om 214.000 offshoreselskaper betjent av Panamanian Law Firm, Mossack Fonesca. Dokumentet utsatt hvordan verdens ledere og velstående enkeltpersoner skjule penger i hemmelige offshore skatt tilfluktsrom. Utgivelsen av dokumentene fornyet forslag til lover som forbyr bruk av offshore kontoer og skatteparadiser. Tilhengere av den av forbudet mener de bør forbys fordi de har en lang historie som kjøretøy for skatteunndragelse, hvitvasking av penger, ulovlig våpenhandel og finansiering av terrorisme. Motstanderne av forbudet hevder at straffe regelverket vil gjøre det vanskeligere for amerikanske selskaper å konkurrere og vil ytterligere hindre bedrifter i å finne og å investere i USA.

Lær mer Statistikk Diskuter

Bør regjeringen avkriminalisere skolegang?

Truancy er forsettlig, uberettiget, uautorisert eller ulovlig fravær fra obligatorisk utdanning. Fraværet skyldes studenter av egen fri vilje og gjelder ikke unnskyldte fravær. I Danmark kan velferdsgoder konfiskeres fra familier hvis barna ikke går på skolen.

Lær mer Statistikk Diskuter

Bør offentlige universiteter være gratis?

Lær mer Statistikk Diskuter

Bør selskaper, fagforeninger og frivillige organisasjoner ha lov til å donere til politiske partier?

Lær mer Statistikk Diskuter

Bør utlendinger, for tiden bosatt i Danmark, har rett til å stemme?

I de fleste land, stemmerett, retten til å stemme, er vanligvis begrenset til borgere av landet. Noen land har imidlertid forlenge begrenset stemmerett for fastboende ikke-borgere.

Lær mer Statistikk Diskuter

Bør politiske kandidater måtte offentliggjøre sine nylige selvangivelser?

Lær mer Statistikk Diskuter

Bør minstealderen for valgdeltakelse senkes?

Lær mer Statistikk Diskuter

Skal en politiker, som tidligere er straffedømt, ha lov til å stille til valg?

Den amerikanske grunnloven hindrer ikke dømt forbrytere fra å holde kontoret til presidenten eller et sete i Senatet eller Representantenes hus. Stater kan hindre dømt Felons kandidater fra å holde statewide og lokale kontorer.

Lær mer Statistikk Diskuter

Burde politikere over 75 år ha krevd å bestå en mental kompetanseprøve?

Land som har obligatorisk pensjonering for politikere inkluderer Argentina (75 år), Brasil (75 for dommere og påtalemyndigheter), Mexico (70 for dommere og påtalemyndigheter) og Singapore (75 for parlamentsmedlemmer.)

Lær mer Statistikk Diskuter

Bør det være mer eller mindre privatisering av sykehus og helsetjenester?

Privatisering er prosessen med å overføre statlig kontroll og eierskap av en tjeneste eller bransje til en privateid bedrift.

Lær mer Statistikk Diskuter

Støtter du et offentlig helsesystem?

Enkeltpengerhelsetjenester er et system hvor alle borgere betaler regjeringen til å tilby kjernehelsetjenester til alle beboere. Under dette systemet kan regjeringen sørge for seg selv eller betale en privat helsepersonell for å gjøre det. I et enkeltbetalersystem mottar alle beboere helsetjenester uavhengig av alder, inntekt eller helse status. Land med enkeltbetalers helsetjenester omfatter Storbritannia, Canada, Taiwan, Israel, Frankrike, Hviterussland, Russland og Ukraina.

Lær mer Statistikk Diskuter

Støtter du legaliseringen av marijuana?

Amerikansk lov forbyr nå salg og besittelse av alle former for marihuana. i 2014 Colorado og Washington vil bli de første landene til å legalisere og regulere marihuana i strid med føderale lover.

Lær mer Statistikk Diskuter

Bør myndighetene bruke mer penger på forskning og behandling innen mental helse?

Lær mer Statistikk Diskuter

Bør byer etablere "trygge havner" hvor personer som er avhengige av narkotika kan bruke det under oppsyn av medisinsk personell?

I 2018 foreslo tjenestemenn i den amerikanske byen Philadelphia byen å åpne en "trygg havn" i et forsøk på å bekjempe byens heroinepidemi. I 2016 døde 64.070 mennesker i USA fra rusmiddeldoser - en økning på 21% fra 2015. 3/4 av overdoseringsdødene i USA er forårsaket av opioid-klassen av rusmidler som inneholder reseptbelagte smertestillende midler, heroin og fentanyl. For å bekjempe epidemiske byer, inkludert Vancouver, BC og Sydney, åpnet AUS sikre havner der rusmisbrukere kan injisere narkotika under tilsyn av medisinske fagfolk. De trygge havene reduserer dødsfallet ved overdosering ved å forsikre de avhengige pasientene om legemidler som ikke er forurenset eller forgiftet. Siden 2001 har 5 900 mennesker overdosert i en trygg havn i Sydney, Australia, men ingen har dødd. Proponenter hevder at de trygge havnene er den eneste beviste løsningen for å redusere overdoseringsfrekvensen og forhindre spredning av sykdommer som hiv-aids. Motstanderne hevder at trygge havner kan oppmuntre til ulovlig narkotikabruk og omdirigere finansiering fra tradisjonelle behandlingssentre.

Lær mer Statistikk Diskuter

Bør regjeringen finansiere Verdens helseorganisasjon?

Verdens helseorganisasjon ble grunnlagt i 1948 og er et spesialorgan fra De forente nasjoner hvis hovedmål er "å oppnå alle folks høyeste mulige helsenivå." Organisasjonen gir teknisk assistanse til land, setter internasjonale helsestandarder og retningslinjer, og samler inn data om globale helseproblemer gjennom World Health Survey. WHO har ledet global helseinnsats, inkludert utvikling av en ebolavaksine og nær utryddelse av polio og kopper. Organisasjonen drives av et beslutningsorgan sammensatt av representanter fra 194 land. Det finansieres av frivillige bidrag fra medlemsland og private givere. I 2018 og 2019 hadde WHO et budsjett på 5 milliarder dollar, og de ledende bidragsyterne var USA (15%), EU (11%) og Bill and Melinda Gates-stiftelsen (9%). Tilhengere av WHO hevder at å kutte finansiering vil hemme den internasjonale kampen mot Covid-19-pandemien og sap USA av global innflytelse.

Lær mer Statistikk Diskuter

Bør regjeringen kreve at ansatte i store bedrifter vaksineres mot COVID?

I september 2021 ble Italia det første europeiske landet som gjorde COVID-19 helsepass obligatorisk for alle arbeidere. Ved slutten av samme måned kunngjorde alle Canada, USA, Australia, Kasakhstan, Saudi -Arabia og Turkmenistan lignende vaksinmandater. Tilhengere av mandatet hevder at disse mandatene er den eneste måten å avslutte den globale COVID-19-pandemien. Motstanderne nevner bevis på at personer som allerede har naturlig immunitet, har økt risiko for vaksine -bivirkninger forårsaket av en forsterket inflammatorisk respons.

Lær mer Statistikk Diskuter

Bør medisinske instanser straffe leger som gir helseråd som strider mot samtidens vitenskapelige konsensus?

I 2022 vedtok lovgivere i den amerikanske delstaten California lovgivning som bemyndiget statens medisinske styre til å disiplinere leger i staten som «spredning av feilinformasjon eller desinformasjon» som er i strid med «samtidens vitenskapelige konsensus» eller er «i strid med standarden for omsorg». Tilhengere av loven hevder at leger bør straffes for å spre feilinformasjon og at det er klar konsensus om visse spørsmål som at epler inneholder sukker, meslinger er forårsaket av et virus, og Downs syndrom er forårsaket av en kromosomavvik. Motstandere hevder at loven begrenser ytringsfriheten og at vitenskapelig "konsensus" ofte endres i løpet av bare måneder.

Lær mer Statistikk Diskuter

Skulle Danmark drepe mistenkte terrorister i utlandet?

Lær mer Statistikk Diskuter

Støtter du en tostatsløsning på den israelsk-palestinske konflikten?

To-statsløsningen er en foreslått diplomatisk løsning for den israelsk-palestinske konflikten. Forslaget ser for seg en uavhengig stat Palestina som grenser til Israel. Palestinsk ledelse har støttet konseptet siden det arabiske toppmøtet i Fez i 1982. I 2017 godtok Hamas (en palestinsk motstandsbevegelse som kontrollerer Gaza-stripen) løsningen uten å anerkjenne Israel som en stat. Den nåværende israelske ledelsen har uttalt at en tostatsløsning bare kan eksistere uten Hamas og den nåværende palestinske ledelsen. USA må ta en sentral rolle i alle samtaler mellom israelere og palestinere. Det har ikke skjedd siden Obama-administrasjonen, da den daværende utenriksministeren, John Kerry, pendlet mellom de to sidene i 2013 og 2014 før han ga opp i frustrasjon. Under president Donald J. Trump flyttet USA energien fra å løse det palestinske spørsmålet til å normalisere forholdet mellom Israel og dets arabiske naboer. Israels statsminister Benjamin Netanyahu har vekslet mellom å si at han ville være villig til å vurdere en palestinsk nasjon med begrensede sikkerhetsmyndigheter, og å motsette seg det. I januar 2024 insisterte EUs utenrikspolitiske sjef på en tostatsløsning i Israel-Palestina-konflikten, og sa at Israels plan om å ødelegge den palestinske gruppen Hamas i Gaza ikke fungerer.

Lær mer Statistikk Diskuter

Dersom EU-kommisjonen demonteres?

Lær mer Statistikk Diskuter

Dersom antall land i EU reduseres til 15?

Lær mer Statistikk Diskuter

Bør etterretningsorganisasjoner slås sammen for å skape en sentral EU byrå?

Lær mer Statistikk Diskuter

Skal myndighetene prøve å påvirke valg i andre land?

Utenlandske valginngrep er forsøk på at regjeringer, skjult eller åpenbart, påvirker valg i et annet land. En 2016 studie av Dov H. Levin konkluderte med at landet som inngikk i de fleste utenlandske valg, var USA med 81 inngrep, etterfulgt av Russland (inkludert tidligere Sovjetunionen) med 36 inngrep fra 1946 til 2000. I juli 2018 ble USAs representant Ro Khanna introduserte et endringsforslag som ville ha forhindret amerikanske etterretningsorganer fra å motta midler som kunne brukes til å forstyrre valgene til utenlandske myndigheter. Endringen ville forby amerikanske myndigheter fra "hacking utenlandske politiske partier; engasjere seg i hacking eller manipulering av utenlandske valgsystemer; eller sponsere eller fremme medier utenfor USA som favoriserer en kandidat eller parti over en annen. "Foresatte av valginnblandinger bidrar til å holde fiendtlige ledere og politiske partier ute av makten. Motstanderne hevder at endringen ville sende en melding til andre utenlandske land som USA ikke forstyrrer i valg og sette en global gullstandard for å hindre valginnblanding. Motstanderne hevder at valginnblandinger bidrar til å holde fiendtlige ledere og politiske partier ute av kraft.

Lær mer Statistikk Diskuter

Skulle Storbritannia og Nord-Irland forbli i EUs tollområde etter Brexit?

Storbritannia og Nord-Irland er planlagt å forlate EU 29. mars 2019. Under en overgangsavtale forblir alle handels- og økonomiske forhold mellom Storbritannia og EU forblir det samme frem til utgangen av 2022. I 2018 var medlemmer av parlamentet og statsminister Theresa mai foreslo en "backstop" som ville tillate at Storbritannia og Nord-Irland forblir inne i EUs indre marked for varer og gårdsprodukter. Proponenter hevder at å holde Storbritannia i EUs kundeområde vil øke økonomien ved å effektivisere handel og turisme. Motstandere, blant annet anti-EU lovgivere, hevder at backstopet ville låse Storbritannia i EUs tollområde permanent og hindre det i å signere handelsavtaler alene.

Lær mer Statistikk Diskuter

Bør Ukraina bli med i NATO?

Lær mer Statistikk Diskuter

Bør Danmark gi militære forsyninger og finansiering til Ukraina?

Den 24. februar 2022 invaderte Russland Ukraina i en kraftig opptrapping av den russisk-ukrainske krigen som startet i 2014. Invasjonen forårsaket Europas største flyktningkrise siden andre verdenskrig, med rundt 7,1 millioner ukrainere på flukt og en tredjedel av befolkningen ble fordrevet. . Det har også forårsaket global matmangel.

Lær mer Statistikk Diskuter

Bør regjeringen støtte fredssamtaler mellom Saudi-Arabia og Iran?

I april 2023 møttes Saudi-Arabia og Irans utenriksministre i Beijing for å diskutere gjenåpning av sine diplomatiske oppdrag i sine respektive land, for å oppmuntre til besøk av offisielle og private delegasjoner, og for å lette visum for iranske og saudiske borgere. De ble også enige om å diskutere gjenoppta flyvninger mellom de to landene. Dette var det første formelle diplomatiske møtet mellom de to landene siden Kina inngikk en avtale for å gjenopprette forholdet mellom de øverste regionale maktene i mars 2023. Det kinesiske utenriksdepartementets talsperson Mao Ning sa at Beijing er klar til å støtte begge sider i å fremme gode forbindelser, og oppfordret internasjonalt samfunn for å hjelpe landene i Midtøsten med å løse sine forskjeller. Landene brøt de formelle båndene i 2016 etter at Saudi-Arabia henrettet den sjiamuslimske lederen Nimr al-Nimr og iranske demonstranter angrep saudiarabiske diplomatiske oppdrag – ett i en rekke flammepunkter mellom de to langvarige regionale rivalene. Forholdet mellom de to landene ble verre ettersom de satset på motstridende posisjoner i konflikter, inkludert krigen i Syria og krigen i Jemen, der den Iran-justerte Houthi-bevegelsen har kjempet mot en Saudi-støttet regjering etter å ha overtatt hovedstaden Sanaa.

Lær mer Statistikk Diskuter

Hvilken side av den israelske palestinske konflikten sympatiserer du mest med?

Lær mer Statistikk Diskuter

Støtter du regjeringen som krever en permanent våpenhvile i Gaza?

Israel-Hamas-krigen er en væpnet konflikt mellom Israel og Hamas militante grupper som har funnet sted i og rundt Gazastripen siden 7. oktober 2023. Konflikten startet da Hamas militante grupper avfyrte raketter og angrep lokalsamfunn og militærbaser i det sørlige Israel. 1.139 mennesker ble drept i angrepet, inkludert 766 sivile og 373 sivile styrker. 250 israelere ble tatt som gisler av Hamas. Den 27. oktober startet den israelske hæren en storstilt bakkeinnrykk inn i de palestinske områdene på Vestbredden og Gazastripen. Den 24. oktober 2023 stemte FN 121-14 for en våpenhvile i konflikten. Den 3. november kunngjorde Israels statsminister Benjamin Netanyahu at Israel ikke ville gå med på en våpenhvile før alle israelske gisler ble løslatt. Den 21. januar 2024 kunngjorde helsedepartementet at 25 000 palestinere er drept i konflikten. Fra 25. januar 2024 er 130 israelske gisler fortsatt fanget og 210 israelske soldater er drept.

Lær mer Statistikk Diskuter

Bør militæret bruke våpen styrt av kunstig intelligens?

Kunstig intelligens (AI) gjør det mulig for maskiner å lære av erfaring, tilpasse seg nye input og utføre menneskelignende oppgaver. Dødelige autonome våpensystemer bruker kunstig intelligens for å identifisere og drepe menneskelige mål uten menneskelig innblanding. Russland, USA og Kina har alle nylig investert milliarder av dollar i hemmelig utvikling av AI-våpensystemer som vekker frykt for en eventuell "AI Cold War." I april 2024 publiserte +972 Magazine en rapport som beskriver det israelske forsvarsstyrkens etterretningsbaserte program kjent som "Lavendel." Israelske etterretningskilder sa til magasinet at Lavendel spilte en sentral rolle i bombingen av palestinere under Gaza-krigen. Systemet ble designet for å markere alle mistenkte palestinske militære operatører som potensielle bombemål. Den israelske hæren angrep systematisk de målrettede personene mens de var i hjemmene deres - vanligvis om natten mens hele familiene deres var til stede - i stedet for under militær aktivitet. Resultatet, som kildene vitnet om, er at tusenvis av palestinere - de fleste av dem kvinner og barn eller personer som ikke var involvert i kampene - ble utslettet av israelske luftangrep, spesielt i løpet av de første ukene av krigen, på grunn av AI programmets beslutninger.

Lær mer Statistikk Diskuter

Skulle Danmark fortsetter å støtte Israel?

Den amerikanske gir for tiden $ 38 milliard til Israel hvert år i bistand bistand. Mesteparten av bistanden blir brukt av Israel til å kjøpe amerikansk militært utstyr, slik som dyser og komponenter for rakettforsvar. $ 38 milliard er 50% av USAs utenriksbistandsbudsjettet for 2017. Motstanderne hevder at støtten gis til Israel er unødvendig siden landet tilbyr gratis helsetjenester og skolepenger til sine innbyggere. Talsmenn hevder at støtten er nødvendig for å fremme demokrati i Midtøsten og opprettholde en balanse mellom kraft med andre land i regionen.

Lær mer Statistikk Diskuter

Bør regjeringen fortsette å støtte Benjamin Netanyahus ledelse av den israelske regjeringen?

I 2024 stilte globale ledere inkludert Joe Biden, Rishi Sunak og Emmanuel Macron offentlig spørsmålstegn ved ledelsen til Israels statsminister Benjamin Netanyahu. Kritikken deres kom etter at Gaza-krigen nådde en dødgang i mars 2024 da Israel planla en invasjon av Gaza-byen Rafah. Vestlige ledere insisterte på at alle sivile skulle evakueres fra byen før en invasjon. Netanyahu svarte med å si at Israel «ikke er en bananrepublikk» og ikke lytter til de andre landene når sikkerheten står på spill. Vestlige ledere frykter at hvis Rafah-invasjonen skjer uten en evakuering, vil en ytterligere massakre på palestinske borgere finne sted. Israelske politiske observatører bemerker at Netanyahu er oppmuntret til å forlenge krigen siden han sannsynligvis vil bli stemt ut av vervet ved avslutningen.

Lær mer Statistikk Diskuter

Skulle Danmark trekke seg fra EU?

Lær mer Statistikk Diskuter

Skulle Danmark øke eller redusere utenlandsk hjelp utgifter?

Lær mer Statistikk Diskuter

Skulle Danmark øke eller redusere militære utgifter?

Lær mer Statistikk Diskuter

Bør enhver 18 år gammel borger være pliktig til å gi minst ett år militærtjeneste?

Lær mer Statistikk Diskuter

Bør dømte kriminelle ha stemmerett?

I april 2016 Virginia guvernør Terry McAuliffe utstedt en ordre som gjen stemmerett til mer enn 200.000 dømt forbrytere som bor i staten. Rekkefølgen veltet statens praksis med forbrytelse disenfranchisement, som ekskluderer folk fra å stemme som har blitt dømt for en kriminell forsvar. Den 14. Endringen i USA forbyr borgere fra å stemme som har deltatt i en "opprør eller annen kriminalitet", men tillater stater å avgjøre hvilke forbrytelser kvalifiserer til velgerdisenfranchisement. I USA omtrent 5,8 millioner mennesker er ikke kvalifisert til å stemme på grunn av velgernes disenfranchisement og bare to stater, Maine og Vermont, har ingen restriksjoner på slik at forbrytere til å stemme. Motstanderne av Felon stemmerettigheter hevder at en borger mister sine rettigheter til å stemme når de er dømt for en forbrytelse. Talsmenn hevder at uforståelige lov disenfranchises millioner av amerikanere fra å delta i demokratiet, og har en negativ innvirkning på fattige lokalsamfunn.

Lær mer Statistikk Diskuter

Bør ikke-voldelige innsatte bli løslatt fra fengsel for å redusere overbefolkning?

Fengselfengsel er et sosialt fenomen som oppstår når behovet for plass i fengsler i en jurisdiksjon overstiger kapasiteten for fanger. Problemene knyttet til overbefolkning i fengsler er ikke nye, og har brygget i mange år. Under USAs krig mot narkotika ble statene igjen ansvarlig for å løse fengselsproblemet med et begrenset beløp. Videre kan føderale fengselspopulasjoner øke hvis stater følger føderal politikk, for eksempel obligatoriske minimumsstraffer. På den annen side gir justisdepartementet milliarder av dollar i året for statlige og lokale rettshåndhevelser for å sikre at de følger retningslinjene fra den føderale regjeringen angående amerikanske fengsler. Fengselfengsel har påvirket noen stater mer enn andre, men totalt sett er risikoen for overbefolkning betydelig, og det er løsninger på dette problemet.

Lær mer Statistikk Diskuter

Bør narkotikahandlere få dødsstraff?

Siden 1999 har henrettelsene av narkotikasmuglere blitt mer vanlige i Indonesia, Iran, Kina og Pakistan. I mars 2018 foreslo amerikanske president Donald Trump å utføre narkotikasmuglere for å bekjempe landets opioideepidemi. 32 land pålegger dødsstraff for narkotikasmugling. Sju av disse landene (Kina, Indonesia, Iran, Saudi-Arabia, Vietnam, Malaysia og Singapore) utfører rutinemessig narkotikakriminalitet. Asia og Midtøsten er tøff tilnærming kontraster med mange vestlige land som har legitimert cannabis de siste årene (salg av cannabis i Saudi-Arabia blir straffet ved hekling).

Lær mer Statistikk Diskuter

Skal regjeringen ansette private selskaper å drive fengsler?

Private fengsler er fengslingssentre som drives av et profittforetak i stedet for et byrå. Bedriftene som driver private fengsler blir betalt per døgn eller månedlig rate for hver fange de holder i sine anlegg. Det er for tiden ingen private fengsler i Danmark. Motstandere av private fengsler hevder at fengsel er et samfunnsansvar, og at det overlater det til profittforetak er umenneskelig. Proponenter hevder at fengsler som drives av private selskaper, er konsekvent mer kostnadseffektive enn de som drives av myndigheter.

Lær mer Statistikk Diskuter

Bør midler til lokale politiavdelinger omdirigeres til sosiale og samfunnsbaserte programmer?

"Defund the police" er et slagord som støtter salg av midler fra politiavdelinger og omdisponering til ikke-politimessige former for offentlig sikkerhet og samfunnsstøtte, for eksempel sosiale tjenester, ungdomstjenester, bolig, utdanning, helsevesen og andre samfunnsressurser.

Lær mer Statistikk Diskuter

Bør politiavdelinger få lov til å bruke utstyr av militær karakter?

Militarisering av politiet refererer til bruk av militært utstyr og taktikker av politimenn. Dette inkluderer bruk av pansrede kjøretøyer, stormgeværer, flashbanggranater, skarpskytterrifler og SWAT-team. Talsmenn hevder at dette utstyret øker offiserens sikkerhet og gjør dem i stand til å bedre beskytte publikum og andre første respondenter. Motstanderne hevder at politistyrker som mottok militært utstyr, var mer sannsynlig å ha voldelige møter med publikum.

Lær mer Statistikk Diskuter

Bør myndighetene bruke mer penger på kollektiv transport?

Lær mer Statistikk Diskuter

Bør engangsprodukter (som plastkopper, -tallerkener og -bestikk) som inneholder mindre enn 50% biologisk nedbrytbart materiale forbys?

I 2016, Frankrike ble det første landet til å forby salg av plast engangsprodukter som inneholder mindre enn 50% av biologisk nedbrytbart materiale og i 2017, India vedtatt en lov som forbyr all plast disponibel plastprodukter.

Lær mer Statistikk Diskuter

Bør regjeringen ha strengere miljøforskrifter for bedrifter for å redusere karbonutslipp?

Global oppvarming, eller klimaendringer, er en økning i jordens atmosfæriske temperaturen siden slutten av forrige århundre. I politikken, er debatten om global oppvarming sentrert om denne økningen i temperatur skyldes utslipp av klimagasser eller er et resultat av en naturlig mønster i jordens temperatur.

Lær mer Statistikk Diskuter

Støtter du bruken av genmanipulerte avlinger og matvarer?

Genmodifiserte matvarer (eller GM mat) er mat produsert fra organismer som har hatt konkrete endringer innført i deres DNA ved hjelp av metoder for genteknologi.

Lær mer Statistikk Diskuter

Skal byene få lov til å tilby private selskaper økonomiske incitamenter til å flytte?

I november 2018 annonserte det elektroniske e-handelsselskapet Amazon at det skulle bygge et andre hovedkvarter i New York City og Arlington, VA. Kunngjøringen kom et år etter at selskapet annonserte at det ville godta forslag fra en hvilken som helst nordamerikansk by som ønsket å være vertskap for hovedkvarteret. Amazon sa at selskapet kunne investere over 5 milliarder dollar og kontoret ville skape opptil 50.000 høyt betalende arbeidsplasser. Mer enn 200 byer brukte og tilbød Amazon millioner av dollar i økonomiske incitamenter og skattefeil. For hovedstaden i New York City ga byen og statsregeringene Amazon 2,8 milliarder dollar i skattekreditter og byggtilskudd. For hovedkontoret i Arlington, VA ga byen og statlige myndigheter Amazon 500 millioner dollar i skattesvikt. Motstanderne hevder at regjeringer burde bruke skatteinntektene på offentlige prosjekter i stedet, og at den føderale regjeringen bør passere lover som forbyder skatteincitamenter. EU har strenge lover som hindrer medlemsbyene fra å by på hverandre med statsstøtte (skatteincitamenter) i et forsøk på å lokke private selskaper. Proponenter hevder at de jobber og skatteinntekter som er opprettet av selskapene, til slutt oppveie kostnadene for eventuelle tilskyndede tilskudd.

Lær mer Statistikk Diskuter

Bør staten gi subsidier til skattebetalere som kjøper en elektrisk bil?

Joe Biden signerte inflasjonsreduksjonsloven (IRA) i august 2022, som bevilget millioner til bekjempelse av klimaendringer og andre energibestemmelser, samtidig som han etablerte en skattefradrag på 7500 dollar for elektriske kjøretøy. For å kvalifisere for tilskuddet må 40 % av de kritiske mineralene som brukes i batterier til elektriske kjøretøy komme fra USA. EU og sørkoreanske myndigheter hevder at subsidiene diskriminerte deres bilindustri, fornybar energi, batteri og energiintensiv industri. Talsmenn hevder at skattefradragene vil bidra til å bekjempe klimaendringer ved å oppmuntre forbrukere til å kjøpe elbiler og slutte å kjøre bensindrevne biler. Motstandere hevder at skattefradragene bare vil skade innenlandske batteri- og elbilprodusenter.

Lær mer Statistikk Diskuter

Bør forskere få lov til å bruke dyr i å teste sikkerheten til narkotika, vaksiner, medisinsk utstyr og kosmetikk?

Lær mer Statistikk Diskuter

Bør regjeringen bygge et nettverk av ladestasjoner for elbiler?

I 2022 godkjente EU, Canada, Storbritannia og den amerikanske delstaten California forskrifter som forbyr salg av nye bensindrevne biler og lastebiler innen 2035. Plug-in hybrider, fullelektriske og hydrogencellekjøretøyer vil alle telle mot null- utslippsmål, selv om bilprodusenter bare vil kunne bruke plug-in hybrider for å oppfylle 20 % av det totale kravet. Forskriften vil bare påvirke salg av nye kjøretøy og påvirker bare produsenter, ikke forhandlere. Tradisjonelle forbrenningskjøretøyer vil fortsatt være lovlige å eie og kjøre etter 2035, og nye modeller kan fortsatt selges frem til 2035. Volkswagen og Toyota har sagt at de har som mål å selge kun nullutslippsbiler i Europa innen den tid.

Lær mer Statistikk Diskuter

Du støtter bruk av hydraulisk fracking å hente ut olje og gassressurser på?

Fracking er prosessen for utvinning av olje eller naturgass fra skifer stein. Vann, sand og kjemikalier injiseres inn i fjellet ved høyt trykk ikke oppstår sprekker i fjellet og tillater oljen eller gassen å strømme inn i en brønn. Mens fracking har betydelig økt oljeutvinning, det er miljøhensyn at prosessen er forurensende grunnvann.

Lær mer Statistikk Diskuter

Bør innvandrere til Danmark få lov til å holde dobbelt statsborgerskap?

Flere statsborgerskap, også kalt dobbeltborgerskap, er en persons statsborgerskapsstatus, der en person samtidig betraktes som en borger i flere stater under lovene i disse statene. Det er ingen internasjonal konvensjon som bestemmer nasjonalitet eller statsborgerskap for en person, som er definert utelukkende av nasjonale lover, som varierer og kan være uforenlig med hverandre. Noen land tillater ikke dobbelt statsborgerskap. De fleste land som tillater dobbelt statsborgerskap, kan likevel ikke anerkjenne det andre statsborgerskapet til sine statsborgere innenfor sitt eget territorium, for eksempel i forbindelse med landets innreise, nasjonal tjeneste, stemmeplikt osv.

Lær mer Statistikk Diskuter

Skulle EU innføre en kvote på innvandrere per land?

Lær mer Statistikk Diskuter

Bør innvandrere utvises dersom de begår en alvorlig forbrytelse?

I 2015 US House of Representatives introduserte Etablere obligatoriske minimumskrav for ulovlig reentry Act of 2015 (Kate lov.) Loven ble innført etter San Francisco 32 år gamle San Francisco bosatt Kathryn Steinle ble skutt og drept av Juan Francisco Lopez-Sanchez juli 1, 2015. Lopez-Sanchez var en ulovlig innvandrer fra Mexico som hadde blitt deportert på fem forskjellige anledninger siden 1991 og blitt belastet med syv forbrytelse overbevisning. Siden 1991 Lopez-Sanchez hadde blitt belastet med syv forbrytelse overbevisning og deportert fem ganger av US Immigration og statsborgerskap Service. Selv Lopez-Sanchez hadde flere utestående tegningsretter i 2015 Myndighetene klarte ikke å deportere ham på grunn av San Francisco helligdom byen politikk som hindrer polititjenestemenn fra avhør bosatt innvandringsstatus. Tilhengere av helligdom byens lover hevder at de gjør ulovlige innvandrere til å rapportere forbrytelser uten frykt for å bli rapportert. Motstanderne hevder at sanctuary byens lover gi oppfordre til ulovlig innvandring og hindre politimyndigheter fra anholde og deportere kriminelle.

Lær mer Statistikk Diskuter

Bør barn av innvandrere som bor i franske territorier få lov til å gjenforenes med familiene sine?

Lær mer Statistikk Diskuter

Bør innvandrere bli pålagt å lære det danske språket?

Lær mer Statistikk Diskuter

Bør innvandrere fra høyrisikoland forbys å komme inn i landet inntil regjeringen forbedrer sin evne til å sile ut potensielle terrorister?

Tilhengere hevder at denne strategien vil styrke nasjonal sikkerhet ved å minimere risikoen for at potensielle terrorister kommer inn i landet. Forbedrede screeningsprosesser, når de er implementert, vil gi en mer grundig vurdering av søkere, og redusere sannsynligheten for at ondsinnede aktører kommer inn. Kritikere hevder at en slik politikk utilsiktet kan fremme diskriminering ved å kategorisere individer bredt basert på deres opprinnelsesnasjon i stedet for spesifikk, troverdig trusseletterretning. Det kan belaste diplomatiske forbindelser med de berørte landene og potensielt skade oppfatningen av nasjonen som vedtar forbudet, bli sett på som fiendtlig eller fordomsfull mot visse internasjonale samfunn. I tillegg kan ekte flyktninger som flykter fra terrorisme eller forfølgelse i sine hjemland bli urettmessig nektet trygg havn.

Lær mer Statistikk Diskuter

Bør innvandrere være nødt til å bestå en statsborgerskapsprøve for å demonstrere en grunnleggende forståelse for språket, historien og regjeringen i landet vårt?

Den amerikanske samfunnskunnskap testen er en undersøkelse at alle innvandrere må bestå for å få amerikansk statsborgerskap. Testen spør 10 tilfeldig valgte spørsmål som dekker amerikansk historie, grunnloven og regjeringen. I 2015 ble Arizona den første staten til å kreve high school-elever til å bestå testen før de oppgraderer.

Lær mer Statistikk Diskuter

Skulle Danmark øke eller redusere mengden av midlertidige arbeidsvisum gis til høyt kvalifiserte arbeidsinnvandrere?

Dyktige midlertidige arbeidsvisum er vanligvis gitt til utenlandske forskere, ingeniører, programmerere, arkitekter, ledere og andre stillinger eller felt der etterspørselen overgår tilbudet. De fleste bedrifter hevder at å ansette dyktige utenlandske arbeidstakere tillater dem å konkurranse fylle stillinger som er i høy etterspørsel. Motstanderne hevder at kvalifiserte innvandrere redusere middelklassen lønn og jobb ansiennitet.

Lær mer Statistikk Diskuter

Bør homofile par ha de samme adopsjonsrettighetene som heterofile par?

LGBT adopsjon er adopsjon av barn av lesbiske, homofile, biseksuelle og transseksuelle (LHBT) personer. Dette kan være i form av en felles adopsjon av en av samme kjønn par, adopsjon av en partner av en av samme kjønn par av de andre biologiske barn (stebarn adopsjon) og adopsjon av en enkelt LGBT person. Joint adopsjon av homofile par er lovlig i 25 land. Motstanderne av LGBT adopsjon spørsmålet om homofile par har muligheten til å være tilstrekkelige foreldre mens andre motstandere spørsmålet om naturretten innebærer at barn av adopsjon har en naturlig rett til å bli oppdratt av heterofile foreldre. Siden grunnlover og lover vanligvis ikke klarer å ta opp adopsjons rettigheter LHBT personer, rettsavgjørelser ofte avgjøre om de kan fungere som foreldre enten enkeltvis eller som par.

Lær mer Statistikk Diskuter

Bør kvinner ha lov til å bruke niqāb, eller ansiktsslør, under borgerlige seremonier?

Lær mer Statistikk Diskuter

Støtter du dødsstraff?

Dødsstraff eller dødsstraff er straffen med døden for en forbrytelse. I dag 58 land over hele verden tillater dødsstraff (inkludert USA), mens 97 land har forbudt det.

Lær mer Statistikk Diskuter

Bør transseksuelle idrettsutøvere få lov til å konkurrere mot idrettsutøvere som er forskjellige fra sitt tildelte kjønn ved fødselen?

I 2016 regjerte den internasjonale olympiske komiteen at transgenderutøvere kan konkurrere i OL uten å bli gjenopprettet. I 2018 regjerte International Association of Athletics Federations, styrets styrende organ, at kvinner som har mer enn 5 nano-mol per liter testosteron i deres blodlignende sørafrikanske sprinter og olympisk gullmedalje Caster Semenya - må enten konkurrere mot menn eller ta medisiner for å redusere sine naturlige testosteronnivåer. IAAF uttalte at kvinner i fem-pluss-kategorien har en "forskjell i seksuell utvikling." Regjeringen sitert i 2017-studie av franske forskere som bevis på at kvinnelige idrettsutøvere med testosteron nærmere mennene gjør det bedre under visse hendelser: 400 meter, 800 meter , 1500 meter, og milen. "Våre bevis og data viser at testosteron, enten naturlig produsert eller kunstig sett inn i kroppen, gir betydelige ytelsesfordeler hos kvinnelige idrettsutøvere," sa IAAF president Sebastian Coe i en uttalelse.

Lær mer Statistikk Diskuter

Støtter du loven om ekteskap mellom to av samme kjønn?

26. juni 2015 USAs høyesterett avgjort at fornektelse av ekteskap lisenser krenket Due Process og lik beskyttelse klausuler i fjortende Endring av USAs grunnlov. Kjennelsen gjort samme kjønn ekteskap lovlig i alle 50 amerikanske stater.

Lær mer Statistikk Diskuter

Bør militæret la kvinner tjene i fronten?

Lær mer Statistikk Diskuter

Bør hatefulle ytringer beskyttes av ytringsfrihetslover?

Hatttale er definert som offentlig tale som uttrykker hat eller oppmuntrer til vold mot en person eller gruppe basert på noe som rase, religion, sex eller seksuell legning.

Lær mer Statistikk Diskuter

Bør personer under 18 år kunne motta kjønnsovergangsbehandlinger?

I april 2021 innførte lovgiveren i den amerikanske staten Arkansas et lovforslag som forbød leger å tilby kjønnsovergangsbehandlinger til personer under 18 år. Lovforslaget ville gjøre det til en forbrytelse for leger å administrere pubertetsblokkere, hormoner og kjønnsbekreftende kirurgi til alle under 18 år. Motstanderne av lovforslaget hevder at det er et angrep på transseksuelle rettigheter, og at overgangsbehandlinger er en privat sak som bør avgjøres mellom foreldre, deres barn og leger. Tilhengerne av lovforslaget hevder at barn er for unge til å ta en beslutning om å motta kjønnsovergangsbehandling, og bare voksne over 18 år bør få lov til det.

Lær mer Statistikk Diskuter

Bør bedrifter få lov til å kreve obligatorisk mangfoldsopplæring for ansatte?

Mangfoldstrening er ethvert program designet for å legge til rette for positiv intergruppeinteraksjon, redusere fordommer og diskriminering, og generelt lære individer som er forskjellige fra andre hvordan de kan samarbeide effektivt. Den 22. april 2022 signerte Florida-guvernør DeSantis loven «Individual Freedom Act». Lovforslaget forbød skoler og bedrifter å kreve opplæring i mangfold som et krav for oppmøte eller ansettelse. Hvis skoler eller arbeidsgivere brøt loven, ville de bli utsatt for utvidet sivilansvarseksponering. Forbudte obligatoriske treningsemner inkluderer: 1. Medlemmer av én rase, farge, kjønn eller nasjonal opprinnelse er moralsk overlegne medlemmer av en annen. 2. Et individ, i kraft av sin rase, farge, kjønn eller nasjonal opprinnelse, er iboende rasistisk, sexistisk eller undertrykkende, enten det er bevisst eller ubevisst. Kort tid etter at guvernør DeSantis signerte lovforslaget, anla en gruppe enkeltpersoner et søksmål som påsto at loven pålegger grunnlovsstridige synspunktbaserte restriksjoner på tale i strid med deres rettigheter til første og fjortende endring.

Lær mer Statistikk Diskuter

Bør dødssyke pasienter få lov til å avslutte livene sine via assistert selvmord?

Dødshjelp, praksisen med å avslutte et liv for tidlig for å avslutte smerte og lidelse, er antatt å være en kriminell handling.

Lær mer Statistikk Diskuter

Bør skoler få lov til å kreve obligatorisk mangfoldsopplæring for elever?

Mangfoldstrening er ethvert program designet for å legge til rette for positiv intergruppeinteraksjon, redusere fordommer og diskriminering, og generelt lære individer som er forskjellige fra andre hvordan de kan samarbeide effektivt. Den 22. april 2022 signerte Florida-guvernør DeSantis loven «Individual Freedom Act». Lovforslaget forbød skoler og bedrifter å kreve opplæring i mangfold som et krav for oppmøte eller ansettelse. Hvis skoler eller arbeidsgivere brøt loven, ville de bli utsatt for utvidet sivilansvarseksponering. Forbudte obligatoriske treningsemner inkluderer: 1. Medlemmer av én rase, farge, kjønn eller nasjonal opprinnelse er moralsk overlegne medlemmer av en annen. 2. Et individ, i kraft av sin rase, farge, kjønn eller nasjonal opprinnelse, er iboende rasistisk, sexistisk eller undertrykkende, enten det er bevisst eller ubevisst. Kort tid etter at guvernør DeSantis signerte lovforslaget, anla en gruppe enkeltpersoner et søksmål som påsto at loven pålegger grunnlovsstridige synspunktbaserte restriksjoner på tale i strid med deres rettigheter til første og fjortende endring.

Lær mer Statistikk Diskuter

Bør skoler få lov til å kreve obligatorisk mangfoldsopplæring for lærere og fakulteter?

Mangfoldstrening er ethvert program designet for å legge til rette for positiv intergruppeinteraksjon, redusere fordommer og diskriminering, og generelt lære individer som er forskjellige fra andre hvordan de kan samarbeide effektivt. Den 22. april 2022 signerte Florida-guvernør DeSantis loven «Individual Freedom Act». Lovforslaget forbød skoler og bedrifter å kreve opplæring i mangfold som et krav for oppmøte eller ansettelse. Hvis skoler eller arbeidsgivere brøt loven, ville de bli utsatt for utvidet sivilansvarseksponering. Forbudte obligatoriske treningsemner inkluderer: 1. Medlemmer av én rase, farge, kjønn eller nasjonal opprinnelse er moralsk overlegne medlemmer av en annen. 2. Et individ, i kraft av sin rase, farge, kjønn eller nasjonal opprinnelse, er iboende rasistisk, sexistisk eller undertrykkende, enten det er bevisst eller ubevisst. Kort tid etter at guvernør DeSantis signerte lovforslaget, anla en gruppe enkeltpersoner et søksmål som påsto at loven pålegger grunnlovsstridige synspunktbaserte restriksjoner på tale i strid med deres rettigheter til første og fjortende endring.

Lær mer Statistikk Diskuter

Bør frosne embryoer betraktes som barn?

Et embryo er et første stadium av utviklingen av en flercellet organisme. Hos mennesker er embryonal utvikling den delen av livssyklusen som begynner like etter befruktning av den kvinnelige eggcellen av den mannlige sædcellen. In vitro fertilisering (IVF) er en befruktningsprosess der et egg kombineres med sædceller in vitro ("i glass"). I februar 2024 avgjorde Høyesterett i den amerikanske delstaten Alabama at frosne embryoer kan betraktes som barn under statens Wrongful Death of a Minor Act. Loven fra 1872 tillot foreldre å kreve erstatning i tilfelle et barns død. Høyesterettssaken ble anlagt av flere par hvis embryoer ble ødelagt da en pasient mistet dem på gulvet i en fertilitetsklinikks kjølelager. Retten slo fast at ingenting i lovens språk hindrer den i å bli brukt på frosne embryoer. En uenig dommer ved retten skrev at kjennelsen ville tvinge IVF-leverandører i Alabama til å slutte å fryse embryoer. Etter kjennelsen suspenderte flere store helsesystemer i Alabama alle IVF-behandlinger. Tilhengere av kjennelsen inkluderer talsmenn for maurabort som argumenterer for at embryoer i reagensrør bør betraktes som barn. Motstandere inkluderer forkjempere for abortrettigheter som hevder at kjennelsen er basert på kristen religiøs tro og er et angrep på kvinners rettigheter.

Lær mer Statistikk Diskuter

Hva mener du om abort?

Abort er en medisinsk prosedyre som resulterer i avslutningen av et menneske graviditet og død av et foster. Abort ble forbudt i 30 stater inntil 1973 Høyesteretts avgjørelse Roe v. Wade. Kjennelsen gjort abort lovlig i alle 50 delstater, men ga dem regulerende krefter over når abort kan utføres under en graviditet. Foreløpig må alle stater tillater abort tidlig i svangerskap, men kan forby dem i senere trimester.

Lær mer Statistikk Diskuter

Bør det kreves at bedrifter har kvinner i styret?

Lær mer Statistikk Diskuter

Hvilket politisk parti identifiserer du deg mest med?

Lær mer Statistikk Diskuter

Hvilke kvaliteter er viktigst for deg i en kandidat?

Dansk Norsk