Prøv den politiske quiz
+

Red-Green Alliance’s politikk i immigration spørsmål

Kandidater

emner

Innvandring  ›  Utvisning av kriminelle innvandrere

Bør innvandrere utvises dersom de begår en alvorlig forbrytelse?

RA>RA  Partiets støttebaseNei

Innvandring  ›  Innvandringsforbud

Skal det være midlertidig forbud mot all innvandring til Danmark?

RA>RA  Partiets støttebaseNei

Innvandring  ›  Immigrantassimilering

Bør innvandrere bli pålagt å lære det danske språket?

RA>RA  Partiets støttebaseJa, men regjeringen bør tilby gratis språkopplæring

Innvandring  ›  Statsborgerskapsprøve

Bør innvandrere være nødt til å bestå en statsborgerskapsprøve for å demonstrere en grunnleggende forståelse for språket, historien og regjeringen i landet vårt?

RA>RA  Partiets støttebaseJa, men den bør bare dekke veldig grunnleggende og enkle emner

Innvandring  ›  Muslimske immigranter

Bør muslimske immigranter forbys å komme inn i landet til staten blir bedre til å sortere ut mulige terrorister?

RA>RA  Partiets støttebaseNei


Hvor lik er din politiske tro på Red-Green Alliance’s politikk? Ta den politiske quizen for å finne ut av det.

Innvandring  ›  EU Migrant Kvote

Skulle EU innføre en kvote på innvandrere per land?

RA>RA  Partiets støttebaseJa

Innvandring  ›  Dobbelt statsborgerskap

Bør innvandrere til Danmark få lov til å holde dobbelt statsborgerskap?

RA>RA  Partiets støttebaseJa

Innvandring  ›  Dyktige Immigranter

Skulle Danmark øke eller redusere mengden av midlertidige arbeidsvisum gis til høyt kvalifiserte arbeidsinnvandrere?

RA>RA  Partiets støttebaseØke

Dansk Norsk