Prøv den politiske quiz

Social Democrats’ politikk i immigration spørsmål

Kandidater

emner

Innvandring  ›  Innvandringsforbud

Skal det være midlertidig forbud mot all innvandring til Danmark?

SD>SD  Partiets støttebaseNei

Innvandring  ›  EU Migrant Kvote

Skulle EU innføre en kvote på innvandrere per land?

SD>SD  Partiets støttebaseJa

Innvandring  ›  Muslimske immigranter

Bør muslimske immigranter forbys å komme inn i landet til staten blir bedre til å sortere ut mulige terrorister?

SD>SD  Partiets støttebaseNei

Innvandring  ›  Dobbelt statsborgerskap

Bør innvandrere til Danmark få lov til å holde dobbelt statsborgerskap?

SD>SD  Partiets støttebaseJa


Hvor lik er din politiske tro på Social Democrats’ politikk? Ta den politiske quizen for å finne ut av det.

Dansk Norsk