Prøv den politiske quiz
Quiz  |  Meningsmålinger  |  Partier  | 

Den raske guide til Denmark political parties

Oversikt over political parties politiske standpunkter

Liberal Party’s politiske stillinger

vitenskap problemer

Bør staten kreve at barn blir vaksinert mot sykdommer som kan forhindres? statistikk diskutere

Liberal Party velgere: Ja Source

Støtter du bruken av kjernekraft? statistikk diskutere

Liberal Party velgere: Ja Source

innvandring saker

Bør innvandrere utvises dersom de begår en alvorlig forbrytelse? statistikk diskutere

Liberal Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skal det være et midlertidig forbud mot all innvandring i landet? statistikk diskutere

Liberal Party velgere: Ja Source

Bør muslimske immigranter forbys å komme inn i landet til staten blir bedre til å sortere ut mulige terrorister? statistikk diskutere

Liberal Party’s svar: Nei Source

Skulle EU innføre en kvote på innvandrere per land? statistikk diskutere

Liberal Party velgere: Ja Source

Skal innvandrere ha lov til å ha dobbelt statsborgerskapsstatus? statistikk diskutere

Liberal Party velgere: Nei Source

Bør innvandrere bli pålagt å lære engelsk? statistikk diskutere

Liberal Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør innvandrere være nødt til å bestå en statsborgerskapsprøve for å demonstrere en grunnleggende forståelse for språket, historien og regjeringen i landet vårt? statistikk diskutere

Liberal Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør regjeringen øke eller redusere mengden av midlertidige arbeidsvisum gis til høyt kvalifiserte arbeidsinnvandrere? statistikk diskutere

Liberal Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør barn av innvandrere som bor i franske territorier få lov til å gjenforenes med familiene sine? statistikk diskutere

Liberal Party velgere: Nei Source

utdanningsspørsmål

Bør offentlige universiteter være gratis? statistikk diskutere

Liberal Party velgere: Ja Source

Bør regjeringen avkriminalisere skolegang? statistikk diskutere

Liberal Party velgere: Ja Source

transport problemer

Bør myndighetene bruke mer penger på kollektiv transport? statistikk diskutere

Liberal Party velgere: Nei Source

helsetjenester problemer

Bør regjeringen håndheve en "opphold-hjemme-ordre" for å bekjempe koronaviruset? statistikk diskutere

Liberal Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Støtter du et offentlig helsesystem? statistikk diskutere

Liberal Party velgere: Nei Source

Bør det være mer eller mindre privatisering av sykehus og helsetjenester? statistikk diskutere

Liberal Party velgere: Mer Source

Bør myndighetene bruke mer penger på forskning og behandling innen mental helse? statistikk diskutere

Liberal Party velgere: Ja Source

Støtter du legaliseringen av marijuana? statistikk diskutere

Liberal Party velgere: Nei Source

Bør byer etablere "trygge havner" hvor personer som er avhengige av narkotika kan bruke det under oppsyn av medisinsk personell? statistikk diskutere

Liberal Party velgere: Ja Source

Miljøspørsmål

Bør engangsprodukter (som plastkopper, -tallerkener og -bestikk) som inneholder mindre enn 50% biologisk nedbrytbart materiale forbys? statistikk diskutere

Liberal Party velgere: Ja Source

Bør regjeringen ha strengere miljøforskrifter for bedrifter for å redusere karbonutslipp? statistikk diskutere

Liberal Party velgere: Ja Source

Støtter du bruken av genmanipulerte avlinger og matvarer? statistikk diskutere

Liberal Party velgere: Ja Source

Du støtter bruk av hydraulisk fracking å hente ut olje og gassressurser på? statistikk diskutere

Liberal Party velgere: Nei Source

Skal byene få lov til å tilby private selskaper økonomiske incitamenter til å flytte? statistikk diskutere

Liberal Party velgere: Nei Source

Bør forskere få lov til å bruke dyr i å teste sikkerheten til narkotika, vaksiner, medisinsk utstyr og kosmetikk? statistikk diskutere

Liberal Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Sosiale problemer

Støtter du dødsstraff? statistikk diskutere

Liberal Party velgere: Nei Source

Hva mener du om abort? statistikk diskutere

Liberal Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør kvinner ha lov til å bruke niqāb, eller ansiktsslør, under borgerlige seremonier? statistikk diskutere

Liberal Party velgere: Nei Source

Støtter du loven om ekteskap mellom to av samme kjønn? statistikk diskutere

Liberal Party velgere: Ja Source

Bør homofile par ha de samme adopsjonsrettighetene som heterofile par? statistikk diskutere

Liberal Party velgere: Ja Source

Bør dødssyke pasienter få lov til å avslutte livene sine via assistert selvmord? statistikk diskutere

Liberal Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør det kreves at bedrifter har kvinner i styret? statistikk diskutere

Liberal Party velgere: Nei Source

Bør militæret la kvinner tjene i fronten? statistikk diskutere

Liberal Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør transgenderutøvere få lov til å konkurrere i atletiske hendelser? statistikk diskutere

Liberal Party velgere: Nei Source

Utenrikspolitiske spørsmål

Bør det være ulovlig å delta i en boikott av Israel? statistikk diskutere

Liberal Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Støtter du de militære offensivene mot IS i den irakiske byen Mosul? statistikk diskutere

Liberal Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skulle vårt land forbli i NATO? statistikk diskutere

Liberal Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør styrte USA President Assad Syrias? statistikk diskutere

Liberal Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skal myndighetene prøve å påvirke valg i andre land? statistikk diskutere

Liberal Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Dersom EU-kommisjonen demonteres? statistikk diskutere

Liberal Party velgere: Nei Source

Skulle USA aksepterer flyktninger fra Syria? statistikk diskutere

Liberal Party velgere: Nei Source

Skulle Storbritannia få lov til å få tilgang til europeiske markeder når de forlater EU? statistikk diskutere

Liberal Party velgere: Ja Source

Dersom antall land i EU reduseres til 15? statistikk diskutere

Liberal Party velgere: Nei Source

Skulle Storbritannia trekke seg fra EU? statistikk diskutere

Liberal Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skulle EU utvikle seg til United States of Europe? statistikk diskutere

Liberal Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør etterretningsorganisasjoner slås sammen for å skape en sentral EU byrå? statistikk diskutere

Liberal Party velgere: Nei Source

Bør regjeringen øke eller redusere utenlandsk hjelp utgifter? statistikk diskutere

Liberal Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør den kinesiske regjeringen kunne utlevere flyktninger fra Hong Kong? statistikk diskutere

Liberal Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skulle EU-sanksjoner medlemslandene med autoritære regimer? statistikk diskutere

Liberal Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør USA fortsette å støtte Israel? statistikk diskutere

Liberal Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skulle Storbritannia og Nord-Irland forbli i EUs tollområde etter Brexit? statistikk diskutere

Liberal Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Støtter du opprettelsen av en europeisk hær? statistikk diskutere

Liberal Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør enhver 18 år gammel borger være pliktig til å gi minst ett år militærtjeneste? statistikk diskutere

Liberal Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skulle regjeringen øke eller redusere militære utgifter? statistikk diskutere

Liberal Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Innenrikspolitiske saker

Bør lærere få lov til å bære våpen på skolen? statistikk diskutere

Liberal Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør staten øke videoovervåkningen på offentlige steder? statistikk diskutere

Liberal Party velgere: Ja Source

Bør det være ulovlig å brenne vår nasjonale flagg? statistikk diskutere

Liberal Party velgere: Ja Source

Bør internettleverandører få lov til å gjøre tilgang til populære nettsteder (som betaler mer) raskere mens tilgang til mindre populære nettsteder (som betaler mindre) blir sakket ned? statistikk diskutere

Liberal Party velgere: Nei Source

Skal myndighetene regulere nettsteder for sosiale medier, med hensikt om å hindre falske nyheter og feilinformasjon? statistikk diskutere

Liberal Party velgere: Nei Source

Bør regjeringen vedta lover som beskytter varslere? statistikk diskutere

Liberal Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Er du for å avkriminalisere narkotikabruk? statistikk diskutere

Liberal Party velgere: Ja Source

Bør staten være i stand til å overvåke telefonsamtaler og e-poster? statistikk diskutere

Liberal Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør det være periodegrenser for medlemmer av Kongressen? statistikk diskutere

Liberal Party velgere: Ja Source

Bør selskaper i sosiale medier forby politisk reklame? statistikk diskutere

Liberal Party velgere: Nei Source

valg~~POS=TRUNC problemer

Skulle utlendinger, for tiden bosatt i USA, har rett til å stemme? statistikk diskutere

Liberal Party velgere: Nei Source

Bør minstealderen for valgdeltakelse senkes? statistikk diskutere

Liberal Party velgere: Nei Source

Bør politiske kandidater måtte offentliggjøre sine nylige selvangivelser? statistikk diskutere

Liberal Party velgere: Ja Source

Skal en politiker, som tidligere er straffedømt, ha lov til å stille til valg? statistikk diskutere

Liberal Party velgere: Nei Source

Bør selskaper, fagforeninger og frivillige organisasjoner ha lov til å donere til politiske partier? statistikk diskutere

Liberal Party velgere: Ja Source

National sikkerhetsproblemer

Bør bærbare PC-er forbys på alle direkteflygninger fra Midtøsten? statistikk diskutere

Liberal Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør Frankrike fortsette å drepe mistenkte terrorister i utlandet? statistikk diskutere

Liberal Party velgere: Nei Source

Criminal problemer

Bør narkotikahandlere få dødsstraff? statistikk diskutere

Liberal Party velgere: Nei Source

Skal regjeringen ansette private selskaper å drive fengsler? statistikk diskutere

Liberal Party velgere: Nei Source

Bør dømte kriminelle ha stemmerett? statistikk diskutere

Liberal Party velgere: Ja Source

Bør ikke-voldelige innsatte bli løslatt fra fengsel for å redusere overbefolkning? statistikk diskutere

Liberal Party velgere: Nei Source

økonomiske problemer

Bør regjeringen skaffe egenkapitalandel i selskaper den utbetaler under en lavkonjunktur? statistikk diskutere

Liberal Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør regjeringen kutte i offentlig forbruk for å redusere den nasjonale gjelden? statistikk diskutere

Liberal Party velgere: Nei Source

Bør regjeringen tilby skatteinsentiver til private selskaper for å beholde jobber innenfor landets grenser? statistikk diskutere

Liberal Party velgere: Ja Source

Bør kirken skatt avskaffes? statistikk diskutere

Liberal Party velgere: Nei Source

Bør staten heve den føderale minstelønnen? statistikk diskutere

Liberal Party velgere: Nei Source

Støtter du en universell borgerlønnsordning? statistikk diskutere

Liberal Party velgere: Nei Source

Bør staten klassifisere Bitcoin som en lovlig valuta? statistikk diskutere

Liberal Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skulle regjeringen øke skattene på de rike? statistikk diskutere

Liberal Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør merverdiavgiften økes eller reduseres? statistikk diskutere

Liberal Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør styresmaktene legge til eller øke tollsatsene på produkter som importeres til landet? statistikk diskutere

Liberal Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skulle regjeringen avskaffe arveavgift? statistikk diskutere

Liberal Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør regjeringen bruke økonomisk stimulans for å hjelpe landet i resesjonsperioder? statistikk diskutere

Liberal Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Tror du fagforeninger hjelper eller skader økonomien? statistikk diskutere

Liberal Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør pensjonsutbetalingene økes for pensjonerte statsansatte? statistikk diskutere

Liberal Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør regjeringen heve eller senke skattesatsen for bedrifter? statistikk diskutere

Liberal Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør det være færre eller flere begrensninger på dagens velferdsgoder? statistikk diskutere

Liberal Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør velferdsmottakere testes for narkotika? statistikk diskutere

Liberal Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Støtter du EU sin økonomiske hjelp til Hellas? statistikk diskutere

Liberal Party velgere: Ja Source

Bør bankmenn ha en bonusbegrensning på 100% av lønnen sin? statistikk diskutere

Liberal Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør borgere få lov til å spare eller investere pengene sine i offshore bankkontoer? statistikk diskutere

Liberal Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skulle regjeringen bryte opp Amazon, Facebook og Google? statistikk diskutere

Liberal Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Støtter du Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP)? statistikk diskutere

Liberal Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Social Democrats’ politiske stillinger

vitenskap problemer

Bør staten kreve at barn blir vaksinert mot sykdommer som kan forhindres? statistikk diskutere

Social Democrats velgere: Ja Source

Støtter du bruken av kjernekraft? statistikk diskutere

Social Democrats velgere: Nei Source

innvandring saker

Bør innvandrere utvises dersom de begår en alvorlig forbrytelse? statistikk diskutere

Social Democrats har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skal det være et midlertidig forbud mot all innvandring i landet? statistikk diskutere

Social Democrats velgere: Nei Source

Bør muslimske immigranter forbys å komme inn i landet til staten blir bedre til å sortere ut mulige terrorister? statistikk diskutere

Social Democrats velgere: Nei Source

Skulle EU innføre en kvote på innvandrere per land? statistikk diskutere

Social Democrats velgere: Ja Source

Skal innvandrere ha lov til å ha dobbelt statsborgerskapsstatus? statistikk diskutere

Social Democrats velgere: Ja Source

Bør innvandrere bli pålagt å lære engelsk? statistikk diskutere

Social Democrats har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør innvandrere være nødt til å bestå en statsborgerskapsprøve for å demonstrere en grunnleggende forståelse for språket, historien og regjeringen i landet vårt? statistikk diskutere

Social Democrats har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør regjeringen øke eller redusere mengden av midlertidige arbeidsvisum gis til høyt kvalifiserte arbeidsinnvandrere? statistikk diskutere

Social Democrats har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør barn av innvandrere som bor i franske territorier få lov til å gjenforenes med familiene sine? statistikk diskutere

Social Democrats har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

utdanningsspørsmål

Bør offentlige universiteter være gratis? statistikk diskutere

Social Democrats velgere: Ja Source

Bør regjeringen avkriminalisere skolegang? statistikk diskutere

Social Democrats velgere: Ja Source

transport problemer

Bør myndighetene bruke mer penger på kollektiv transport? statistikk diskutere

Social Democrats velgere: Ja Source

helsetjenester problemer

Bør regjeringen håndheve en "opphold-hjemme-ordre" for å bekjempe koronaviruset? statistikk diskutere

Social Democrats har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Støtter du et offentlig helsesystem? statistikk diskutere

Social Democrats velgere: Nei Source

Bør det være mer eller mindre privatisering av sykehus og helsetjenester? statistikk diskutere

Social Democrats velgere: Mindre Source

Bør myndighetene bruke mer penger på forskning og behandling innen mental helse? statistikk diskutere

Social Democrats velgere: Ja Source

Støtter du legaliseringen av marijuana? statistikk diskutere

Social Democrats velgere: Nei Source

Bør byer etablere "trygge havner" hvor personer som er avhengige av narkotika kan bruke det under oppsyn av medisinsk personell? statistikk diskutere

Social Democrats velgere: Ja Source

Miljøspørsmål

Bør engangsprodukter (som plastkopper, -tallerkener og -bestikk) som inneholder mindre enn 50% biologisk nedbrytbart materiale forbys? statistikk diskutere

Social Democrats velgere: Ja Source

Bør regjeringen ha strengere miljøforskrifter for bedrifter for å redusere karbonutslipp? statistikk diskutere

Social Democrats velgere: Ja Source

Støtter du bruken av genmanipulerte avlinger og matvarer? statistikk diskutere

Social Democrats velgere: Nei Source

Du støtter bruk av hydraulisk fracking å hente ut olje og gassressurser på? statistikk diskutere

Social Democrats har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skal byene få lov til å tilby private selskaper økonomiske incitamenter til å flytte? statistikk diskutere

Social Democrats velgere: Nei Source

Bør forskere få lov til å bruke dyr i å teste sikkerheten til narkotika, vaksiner, medisinsk utstyr og kosmetikk? statistikk diskutere

Social Democrats har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Sosiale problemer

Støtter du dødsstraff? statistikk diskutere

Social Democrats velgere: Nei Source

Hva mener du om abort? statistikk diskutere

Social Democrats har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør kvinner ha lov til å bruke niqāb, eller ansiktsslør, under borgerlige seremonier? statistikk diskutere

Social Democrats velgere: Nei Source

Støtter du loven om ekteskap mellom to av samme kjønn? statistikk diskutere

Social Democrats velgere: Ja Source

Bør homofile par ha de samme adopsjonsrettighetene som heterofile par? statistikk diskutere

Social Democrats velgere: Ja Source

Bør dødssyke pasienter få lov til å avslutte livene sine via assistert selvmord? statistikk diskutere

Social Democrats har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør det kreves at bedrifter har kvinner i styret? statistikk diskutere

Social Democrats velgere: Nei Source

Bør militæret la kvinner tjene i fronten? statistikk diskutere

Social Democrats har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør transgenderutøvere få lov til å konkurrere i atletiske hendelser? statistikk diskutere

Social Democrats velgere: Ja Source

Utenrikspolitiske spørsmål

Bør det være ulovlig å delta i en boikott av Israel? statistikk diskutere

Social Democrats har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Støtter du de militære offensivene mot IS i den irakiske byen Mosul? statistikk diskutere

Social Democrats har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skulle vårt land forbli i NATO? statistikk diskutere

Social Democrats har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør styrte USA President Assad Syrias? statistikk diskutere

Social Democrats har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skal myndighetene prøve å påvirke valg i andre land? statistikk diskutere

Social Democrats har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Dersom EU-kommisjonen demonteres? statistikk diskutere

Social Democrats velgere: Nei Source

Skulle USA aksepterer flyktninger fra Syria? statistikk diskutere

Social Democrats velgere: Ja Source

Skulle Storbritannia få lov til å få tilgang til europeiske markeder når de forlater EU? statistikk diskutere

Social Democrats velgere: Ja Source

Dersom antall land i EU reduseres til 15? statistikk diskutere

Social Democrats velgere: Nei Source

Skulle Storbritannia trekke seg fra EU? statistikk diskutere

Social Democrats har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skulle EU utvikle seg til United States of Europe? statistikk diskutere

Social Democrats har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør etterretningsorganisasjoner slås sammen for å skape en sentral EU byrå? statistikk diskutere

Social Democrats har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør regjeringen øke eller redusere utenlandsk hjelp utgifter? statistikk diskutere

Social Democrats har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør den kinesiske regjeringen kunne utlevere flyktninger fra Hong Kong? statistikk diskutere

Social Democrats har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skulle EU-sanksjoner medlemslandene med autoritære regimer? statistikk diskutere

Social Democrats har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør USA fortsette å støtte Israel? statistikk diskutere

Social Democrats har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skulle Storbritannia og Nord-Irland forbli i EUs tollområde etter Brexit? statistikk diskutere

Social Democrats har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Støtter du opprettelsen av en europeisk hær? statistikk diskutere

Social Democrats har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør enhver 18 år gammel borger være pliktig til å gi minst ett år militærtjeneste? statistikk diskutere

Social Democrats har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skulle regjeringen øke eller redusere militære utgifter? statistikk diskutere

Social Democrats har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Innenrikspolitiske saker

Bør lærere få lov til å bære våpen på skolen? statistikk diskutere

Social Democrats har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør staten øke videoovervåkningen på offentlige steder? statistikk diskutere

Social Democrats velgere: Ja Source

Bør det være ulovlig å brenne vår nasjonale flagg? statistikk diskutere

Social Democrats velgere: Ja Source

Bør internettleverandører få lov til å gjøre tilgang til populære nettsteder (som betaler mer) raskere mens tilgang til mindre populære nettsteder (som betaler mindre) blir sakket ned? statistikk diskutere

Social Democrats velgere: Nei Source

Skal myndighetene regulere nettsteder for sosiale medier, med hensikt om å hindre falske nyheter og feilinformasjon? statistikk diskutere

Social Democrats velgere: Ja Source

Bør regjeringen vedta lover som beskytter varslere? statistikk diskutere

Social Democrats har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Er du for å avkriminalisere narkotikabruk? statistikk diskutere

Social Democrats velgere: Ja Source

Bør staten være i stand til å overvåke telefonsamtaler og e-poster? statistikk diskutere

Social Democrats har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør det være periodegrenser for medlemmer av Kongressen? statistikk diskutere

Social Democrats har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør selskaper i sosiale medier forby politisk reklame? statistikk diskutere

Social Democrats velgere: Nei Source

valg~~POS=TRUNC problemer

Skulle utlendinger, for tiden bosatt i USA, har rett til å stemme? statistikk diskutere

Social Democrats velgere: Nei Source

Bør minstealderen for valgdeltakelse senkes? statistikk diskutere

Social Democrats velgere: Nei Source

Bør politiske kandidater måtte offentliggjøre sine nylige selvangivelser? statistikk diskutere

Social Democrats velgere: Ja Source

Skal en politiker, som tidligere er straffedømt, ha lov til å stille til valg? statistikk diskutere

Social Democrats velgere: Nei Source

Bør selskaper, fagforeninger og frivillige organisasjoner ha lov til å donere til politiske partier? statistikk diskutere

Social Democrats velgere: Nei Source

National sikkerhetsproblemer

Bør bærbare PC-er forbys på alle direkteflygninger fra Midtøsten? statistikk diskutere

Social Democrats har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør Frankrike fortsette å drepe mistenkte terrorister i utlandet? statistikk diskutere

Social Democrats velgere: Nei Source

Criminal problemer

Bør narkotikahandlere få dødsstraff? statistikk diskutere

Social Democrats velgere: Nei Source

Skal regjeringen ansette private selskaper å drive fengsler? statistikk diskutere

Social Democrats velgere: Nei Source

Bør dømte kriminelle ha stemmerett? statistikk diskutere

Social Democrats velgere: Ja Source

Bør ikke-voldelige innsatte bli løslatt fra fengsel for å redusere overbefolkning? statistikk diskutere

Social Democrats velgere: Nei Source

økonomiske problemer

Bør regjeringen skaffe egenkapitalandel i selskaper den utbetaler under en lavkonjunktur? statistikk diskutere

Social Democrats har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør regjeringen kutte i offentlig forbruk for å redusere den nasjonale gjelden? statistikk diskutere

Social Democrats velgere: Nei Source

Bør regjeringen tilby skatteinsentiver til private selskaper for å beholde jobber innenfor landets grenser? statistikk diskutere

Social Democrats velgere: Nei Source

Bør kirken skatt avskaffes? statistikk diskutere

Social Democrats velgere: Nei Source

Bør staten heve den føderale minstelønnen? statistikk diskutere

Social Democrats velgere: Ja Source

Støtter du en universell borgerlønnsordning? statistikk diskutere

Social Democrats velgere: Nei Source

Bør staten klassifisere Bitcoin som en lovlig valuta? statistikk diskutere

Social Democrats har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skulle regjeringen øke skattene på de rike? statistikk diskutere

Social Democrats har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør merverdiavgiften økes eller reduseres? statistikk diskutere

Social Democrats har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør styresmaktene legge til eller øke tollsatsene på produkter som importeres til landet? statistikk diskutere

Social Democrats har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skulle regjeringen avskaffe arveavgift? statistikk diskutere

Social Democrats har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør regjeringen bruke økonomisk stimulans for å hjelpe landet i resesjonsperioder? statistikk diskutere

Social Democrats har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Tror du fagforeninger hjelper eller skader økonomien? statistikk diskutere

Social Democrats har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør pensjonsutbetalingene økes for pensjonerte statsansatte? statistikk diskutere

Social Democrats har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør regjeringen heve eller senke skattesatsen for bedrifter? statistikk diskutere

Social Democrats har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør det være færre eller flere begrensninger på dagens velferdsgoder? statistikk diskutere

Social Democrats har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør velferdsmottakere testes for narkotika? statistikk diskutere

Social Democrats har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Støtter du EU sin økonomiske hjelp til Hellas? statistikk diskutere

Social Democrats har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør bankmenn ha en bonusbegrensning på 100% av lønnen sin? statistikk diskutere

Social Democrats har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør borgere få lov til å spare eller investere pengene sine i offshore bankkontoer? statistikk diskutere

Social Democrats har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skulle regjeringen bryte opp Amazon, Facebook og Google? statistikk diskutere

Social Democrats har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Støtter du Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP)? statistikk diskutere

Social Democrats har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Danish Social Liberal Party’s politiske stillinger

vitenskap problemer

Bør staten kreve at barn blir vaksinert mot sykdommer som kan forhindres? statistikk diskutere

Danish Social Liberal Party velgere: Ja Source

Støtter du bruken av kjernekraft? statistikk diskutere

Danish Social Liberal Party velgere: Nei Source

innvandring saker

Bør innvandrere utvises dersom de begår en alvorlig forbrytelse? statistikk diskutere

Danish Social Liberal Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skal det være et midlertidig forbud mot all innvandring i landet? statistikk diskutere

Danish Social Liberal Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør muslimske immigranter forbys å komme inn i landet til staten blir bedre til å sortere ut mulige terrorister? statistikk diskutere

Danish Social Liberal Party velgere: Nei Source

Skulle EU innføre en kvote på innvandrere per land? statistikk diskutere

Danish Social Liberal Party velgere: Ja Source

Skal innvandrere ha lov til å ha dobbelt statsborgerskapsstatus? statistikk diskutere

Danish Social Liberal Party velgere: Ja Source

Bør innvandrere bli pålagt å lære engelsk? statistikk diskutere

Danish Social Liberal Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør innvandrere være nødt til å bestå en statsborgerskapsprøve for å demonstrere en grunnleggende forståelse for språket, historien og regjeringen i landet vårt? statistikk diskutere

Danish Social Liberal Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør regjeringen øke eller redusere mengden av midlertidige arbeidsvisum gis til høyt kvalifiserte arbeidsinnvandrere? statistikk diskutere

Danish Social Liberal Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør barn av innvandrere som bor i franske territorier få lov til å gjenforenes med familiene sine? statistikk diskutere

Danish Social Liberal Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

utdanningsspørsmål

Bør offentlige universiteter være gratis? statistikk diskutere

Danish Social Liberal Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør regjeringen avkriminalisere skolegang? statistikk diskutere

Danish Social Liberal Party velgere: Ja Source

transport problemer

Bør myndighetene bruke mer penger på kollektiv transport? statistikk diskutere

Danish Social Liberal Party velgere: Ja Source

helsetjenester problemer

Bør regjeringen håndheve en "opphold-hjemme-ordre" for å bekjempe koronaviruset? statistikk diskutere

Danish Social Liberal Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Støtter du et offentlig helsesystem? statistikk diskutere

Danish Social Liberal Party velgere: Nei Source

Bør det være mer eller mindre privatisering av sykehus og helsetjenester? statistikk diskutere

Danish Social Liberal Party velgere: Mindre Source

Bør myndighetene bruke mer penger på forskning og behandling innen mental helse? statistikk diskutere

Danish Social Liberal Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Støtter du legaliseringen av marijuana? statistikk diskutere

Danish Social Liberal Party velgere: Ja Source

Bør byer etablere "trygge havner" hvor personer som er avhengige av narkotika kan bruke det under oppsyn av medisinsk personell? statistikk diskutere

Danish Social Liberal Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Miljøspørsmål

Bør engangsprodukter (som plastkopper, -tallerkener og -bestikk) som inneholder mindre enn 50% biologisk nedbrytbart materiale forbys? statistikk diskutere

Danish Social Liberal Party velgere: Ja Source

Bør regjeringen ha strengere miljøforskrifter for bedrifter for å redusere karbonutslipp? statistikk diskutere

Danish Social Liberal Party velgere: Ja Source

Støtter du bruken av genmanipulerte avlinger og matvarer? statistikk diskutere

Danish Social Liberal Party velgere: Ja Source

Du støtter bruk av hydraulisk fracking å hente ut olje og gassressurser på? statistikk diskutere

Danish Social Liberal Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skal byene få lov til å tilby private selskaper økonomiske incitamenter til å flytte? statistikk diskutere

Danish Social Liberal Party velgere: Ja Source

Bør forskere få lov til å bruke dyr i å teste sikkerheten til narkotika, vaksiner, medisinsk utstyr og kosmetikk? statistikk diskutere

Danish Social Liberal Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Sosiale problemer

Støtter du dødsstraff? statistikk diskutere

Danish Social Liberal Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Hva mener du om abort? statistikk diskutere

Danish Social Liberal Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør kvinner ha lov til å bruke niqāb, eller ansiktsslør, under borgerlige seremonier? statistikk diskutere

Danish Social Liberal Party velgere: Ja Source

Støtter du loven om ekteskap mellom to av samme kjønn? statistikk diskutere

Danish Social Liberal Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør homofile par ha de samme adopsjonsrettighetene som heterofile par? statistikk diskutere

Danish Social Liberal Party velgere: Ja Source

Bør dødssyke pasienter få lov til å avslutte livene sine via assistert selvmord? statistikk diskutere

Danish Social Liberal Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør det kreves at bedrifter har kvinner i styret? statistikk diskutere

Danish Social Liberal Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør militæret la kvinner tjene i fronten? statistikk diskutere

Danish Social Liberal Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør transgenderutøvere få lov til å konkurrere i atletiske hendelser? statistikk diskutere

Danish Social Liberal Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Utenrikspolitiske spørsmål

Bør det være ulovlig å delta i en boikott av Israel? statistikk diskutere

Danish Social Liberal Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Støtter du de militære offensivene mot IS i den irakiske byen Mosul? statistikk diskutere

Danish Social Liberal Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skulle vårt land forbli i NATO? statistikk diskutere

Danish Social Liberal Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør styrte USA President Assad Syrias? statistikk diskutere

Danish Social Liberal Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skal myndighetene prøve å påvirke valg i andre land? statistikk diskutere

Danish Social Liberal Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Dersom EU-kommisjonen demonteres? statistikk diskutere

Danish Social Liberal Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skulle USA aksepterer flyktninger fra Syria? statistikk diskutere

Danish Social Liberal Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skulle Storbritannia få lov til å få tilgang til europeiske markeder når de forlater EU? statistikk diskutere

Danish Social Liberal Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Dersom antall land i EU reduseres til 15? statistikk diskutere

Danish Social Liberal Party velgere: Nei Source

Skulle Storbritannia trekke seg fra EU? statistikk diskutere

Danish Social Liberal Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skulle EU utvikle seg til United States of Europe? statistikk diskutere

Danish Social Liberal Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør etterretningsorganisasjoner slås sammen for å skape en sentral EU byrå? statistikk diskutere

Danish Social Liberal Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør regjeringen øke eller redusere utenlandsk hjelp utgifter? statistikk diskutere

Danish Social Liberal Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør den kinesiske regjeringen kunne utlevere flyktninger fra Hong Kong? statistikk diskutere

Danish Social Liberal Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skulle EU-sanksjoner medlemslandene med autoritære regimer? statistikk diskutere

Danish Social Liberal Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør USA fortsette å støtte Israel? statistikk diskutere

Danish Social Liberal Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skulle Storbritannia og Nord-Irland forbli i EUs tollområde etter Brexit? statistikk diskutere

Danish Social Liberal Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Støtter du opprettelsen av en europeisk hær? statistikk diskutere

Danish Social Liberal Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør enhver 18 år gammel borger være pliktig til å gi minst ett år militærtjeneste? statistikk diskutere

Danish Social Liberal Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skulle regjeringen øke eller redusere militære utgifter? statistikk diskutere

Danish Social Liberal Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Innenrikspolitiske saker

Bør lærere få lov til å bære våpen på skolen? statistikk diskutere

Danish Social Liberal Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør staten øke videoovervåkningen på offentlige steder? statistikk diskutere

Danish Social Liberal Party velgere: Nei Source

Bør det være ulovlig å brenne vår nasjonale flagg? statistikk diskutere

Danish Social Liberal Party velgere: Nei Source

Bør internettleverandører få lov til å gjøre tilgang til populære nettsteder (som betaler mer) raskere mens tilgang til mindre populære nettsteder (som betaler mindre) blir sakket ned? statistikk diskutere

Danish Social Liberal Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skal myndighetene regulere nettsteder for sosiale medier, med hensikt om å hindre falske nyheter og feilinformasjon? statistikk diskutere

Danish Social Liberal Party velgere: Ja Source

Bør regjeringen vedta lover som beskytter varslere? statistikk diskutere

Danish Social Liberal Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Er du for å avkriminalisere narkotikabruk? statistikk diskutere

Danish Social Liberal Party velgere: Ja Source

Bør staten være i stand til å overvåke telefonsamtaler og e-poster? statistikk diskutere

Danish Social Liberal Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør det være periodegrenser for medlemmer av Kongressen? statistikk diskutere

Danish Social Liberal Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør selskaper i sosiale medier forby politisk reklame? statistikk diskutere

Danish Social Liberal Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

valg~~POS=TRUNC problemer

Skulle utlendinger, for tiden bosatt i USA, har rett til å stemme? statistikk diskutere

Danish Social Liberal Party velgere: Nei Source

Bør minstealderen for valgdeltakelse senkes? statistikk diskutere

Danish Social Liberal Party velgere: Nei Source

Bør politiske kandidater måtte offentliggjøre sine nylige selvangivelser? statistikk diskutere

Danish Social Liberal Party velgere: Ja Source

Skal en politiker, som tidligere er straffedømt, ha lov til å stille til valg? statistikk diskutere

Danish Social Liberal Party velgere: Ja Source

Bør selskaper, fagforeninger og frivillige organisasjoner ha lov til å donere til politiske partier? statistikk diskutere

Danish Social Liberal Party velgere: Nei Source

National sikkerhetsproblemer

Bør bærbare PC-er forbys på alle direkteflygninger fra Midtøsten? statistikk diskutere

Danish Social Liberal Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør Frankrike fortsette å drepe mistenkte terrorister i utlandet? statistikk diskutere

Danish Social Liberal Party velgere: Nei Source

Criminal problemer

Bør narkotikahandlere få dødsstraff? statistikk diskutere

Danish Social Liberal Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skal regjeringen ansette private selskaper å drive fengsler? statistikk diskutere

Danish Social Liberal Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør dømte kriminelle ha stemmerett? statistikk diskutere

Danish Social Liberal Party velgere: Ja Source

Bør ikke-voldelige innsatte bli løslatt fra fengsel for å redusere overbefolkning? statistikk diskutere

Danish Social Liberal Party velgere: Nei Source

økonomiske problemer

Bør regjeringen skaffe egenkapitalandel i selskaper den utbetaler under en lavkonjunktur? statistikk diskutere

Danish Social Liberal Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør regjeringen kutte i offentlig forbruk for å redusere den nasjonale gjelden? statistikk diskutere

Danish Social Liberal Party velgere: Nei Source

Bør regjeringen tilby skatteinsentiver til private selskaper for å beholde jobber innenfor landets grenser? statistikk diskutere

Danish Social Liberal Party velgere: Nei Source

Bør kirken skatt avskaffes? statistikk diskutere

Danish Social Liberal Party velgere: Nei Source

Bør staten heve den føderale minstelønnen? statistikk diskutere

Danish Social Liberal Party velgere: Nei Source

Støtter du en universell borgerlønnsordning? statistikk diskutere

Danish Social Liberal Party velgere: Ja Source

Bør staten klassifisere Bitcoin som en lovlig valuta? statistikk diskutere

Danish Social Liberal Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skulle regjeringen øke skattene på de rike? statistikk diskutere

Danish Social Liberal Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør merverdiavgiften økes eller reduseres? statistikk diskutere

Danish Social Liberal Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør styresmaktene legge til eller øke tollsatsene på produkter som importeres til landet? statistikk diskutere

Danish Social Liberal Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skulle regjeringen avskaffe arveavgift? statistikk diskutere

Danish Social Liberal Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør regjeringen bruke økonomisk stimulans for å hjelpe landet i resesjonsperioder? statistikk diskutere

Danish Social Liberal Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Tror du fagforeninger hjelper eller skader økonomien? statistikk diskutere

Danish Social Liberal Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør pensjonsutbetalingene økes for pensjonerte statsansatte? statistikk diskutere

Danish Social Liberal Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør regjeringen heve eller senke skattesatsen for bedrifter? statistikk diskutere

Danish Social Liberal Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør det være færre eller flere begrensninger på dagens velferdsgoder? statistikk diskutere

Danish Social Liberal Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør velferdsmottakere testes for narkotika? statistikk diskutere

Danish Social Liberal Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Støtter du EU sin økonomiske hjelp til Hellas? statistikk diskutere

Danish Social Liberal Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør bankmenn ha en bonusbegrensning på 100% av lønnen sin? statistikk diskutere

Danish Social Liberal Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør borgere få lov til å spare eller investere pengene sine i offshore bankkontoer? statistikk diskutere

Danish Social Liberal Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skulle regjeringen bryte opp Amazon, Facebook og Google? statistikk diskutere

Danish Social Liberal Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Støtter du Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP)? statistikk diskutere

Danish Social Liberal Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Red-Green Alliance’s politiske stillinger

vitenskap problemer

Bør staten kreve at barn blir vaksinert mot sykdommer som kan forhindres? statistikk diskutere

Red-Green Alliance velgere: Ja Source

Støtter du bruken av kjernekraft? statistikk diskutere

Red-Green Alliance velgere: Nei Source

innvandring saker

Bør innvandrere utvises dersom de begår en alvorlig forbrytelse? statistikk diskutere

Red-Green Alliance har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skal det være et midlertidig forbud mot all innvandring i landet? statistikk diskutere

Red-Green Alliance velgere: Nei Source

Bør muslimske immigranter forbys å komme inn i landet til staten blir bedre til å sortere ut mulige terrorister? statistikk diskutere

Red-Green Alliance velgere: Nei Source

Skulle EU innføre en kvote på innvandrere per land? statistikk diskutere

Red-Green Alliance velgere: Nei Source

Skal innvandrere ha lov til å ha dobbelt statsborgerskapsstatus? statistikk diskutere

Red-Green Alliance velgere: Ja Source

Bør innvandrere bli pålagt å lære engelsk? statistikk diskutere

Red-Green Alliance har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør innvandrere være nødt til å bestå en statsborgerskapsprøve for å demonstrere en grunnleggende forståelse for språket, historien og regjeringen i landet vårt? statistikk diskutere

Red-Green Alliance har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør regjeringen øke eller redusere mengden av midlertidige arbeidsvisum gis til høyt kvalifiserte arbeidsinnvandrere? statistikk diskutere

Red-Green Alliance har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør barn av innvandrere som bor i franske territorier få lov til å gjenforenes med familiene sine? statistikk diskutere

Red-Green Alliance har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

utdanningsspørsmål

Bør offentlige universiteter være gratis? statistikk diskutere

Red-Green Alliance har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør regjeringen avkriminalisere skolegang? statistikk diskutere

Red-Green Alliance velgere: Ja Source

transport problemer

Bør myndighetene bruke mer penger på kollektiv transport? statistikk diskutere

Red-Green Alliance velgere: Ja Source

helsetjenester problemer

Bør regjeringen håndheve en "opphold-hjemme-ordre" for å bekjempe koronaviruset? statistikk diskutere

Red-Green Alliance har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Støtter du et offentlig helsesystem? statistikk diskutere

Red-Green Alliance velgere: Nei Source

Bør det være mer eller mindre privatisering av sykehus og helsetjenester? statistikk diskutere

Red-Green Alliance har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør myndighetene bruke mer penger på forskning og behandling innen mental helse? statistikk diskutere

Red-Green Alliance har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Støtter du legaliseringen av marijuana? statistikk diskutere

Red-Green Alliance velgere: Ja Source

Bør byer etablere "trygge havner" hvor personer som er avhengige av narkotika kan bruke det under oppsyn av medisinsk personell? statistikk diskutere

Red-Green Alliance har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Miljøspørsmål

Bør engangsprodukter (som plastkopper, -tallerkener og -bestikk) som inneholder mindre enn 50% biologisk nedbrytbart materiale forbys? statistikk diskutere

Red-Green Alliance har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør regjeringen ha strengere miljøforskrifter for bedrifter for å redusere karbonutslipp? statistikk diskutere

Red-Green Alliance har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Støtter du bruken av genmanipulerte avlinger og matvarer? statistikk diskutere

Red-Green Alliance velgere: Nei Source

Du støtter bruk av hydraulisk fracking å hente ut olje og gassressurser på? statistikk diskutere

Red-Green Alliance har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skal byene få lov til å tilby private selskaper økonomiske incitamenter til å flytte? statistikk diskutere

Red-Green Alliance velgere: Nei Source

Bør forskere få lov til å bruke dyr i å teste sikkerheten til narkotika, vaksiner, medisinsk utstyr og kosmetikk? statistikk diskutere

Red-Green Alliance har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Sosiale problemer

Støtter du dødsstraff? statistikk diskutere

Red-Green Alliance har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Hva mener du om abort? statistikk diskutere

Red-Green Alliance har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør kvinner ha lov til å bruke niqāb, eller ansiktsslør, under borgerlige seremonier? statistikk diskutere

Red-Green Alliance velgere: Ja Source

Støtter du loven om ekteskap mellom to av samme kjønn? statistikk diskutere

Red-Green Alliance har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør homofile par ha de samme adopsjonsrettighetene som heterofile par? statistikk diskutere

Red-Green Alliance velgere: Ja Source

Bør dødssyke pasienter få lov til å avslutte livene sine via assistert selvmord? statistikk diskutere

Red-Green Alliance har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør det kreves at bedrifter har kvinner i styret? statistikk diskutere

Red-Green Alliance velgere: Ja Source

Bør militæret la kvinner tjene i fronten? statistikk diskutere

Red-Green Alliance har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør transgenderutøvere få lov til å konkurrere i atletiske hendelser? statistikk diskutere

Red-Green Alliance har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Utenrikspolitiske spørsmål

Bør det være ulovlig å delta i en boikott av Israel? statistikk diskutere

Red-Green Alliance har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Støtter du de militære offensivene mot IS i den irakiske byen Mosul? statistikk diskutere

Red-Green Alliance har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skulle vårt land forbli i NATO? statistikk diskutere

Red-Green Alliance har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør styrte USA President Assad Syrias? statistikk diskutere

Red-Green Alliance har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skal myndighetene prøve å påvirke valg i andre land? statistikk diskutere

Red-Green Alliance har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Dersom EU-kommisjonen demonteres? statistikk diskutere

Red-Green Alliance velgere: Nei Source

Skulle USA aksepterer flyktninger fra Syria? statistikk diskutere

Red-Green Alliance velgere: Ja Source

Skulle Storbritannia få lov til å få tilgang til europeiske markeder når de forlater EU? statistikk diskutere

Red-Green Alliance har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Dersom antall land i EU reduseres til 15? statistikk diskutere

Red-Green Alliance velgere: Nei Source

Skulle Storbritannia trekke seg fra EU? statistikk diskutere

Red-Green Alliance har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skulle EU utvikle seg til United States of Europe? statistikk diskutere

Red-Green Alliance har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør etterretningsorganisasjoner slås sammen for å skape en sentral EU byrå? statistikk diskutere

Red-Green Alliance har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør regjeringen øke eller redusere utenlandsk hjelp utgifter? statistikk diskutere

Red-Green Alliance har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør den kinesiske regjeringen kunne utlevere flyktninger fra Hong Kong? statistikk diskutere

Red-Green Alliance har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skulle EU-sanksjoner medlemslandene med autoritære regimer? statistikk diskutere

Red-Green Alliance har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør USA fortsette å støtte Israel? statistikk diskutere

Red-Green Alliance har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skulle Storbritannia og Nord-Irland forbli i EUs tollområde etter Brexit? statistikk diskutere

Red-Green Alliance har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Støtter du opprettelsen av en europeisk hær? statistikk diskutere

Red-Green Alliance har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør enhver 18 år gammel borger være pliktig til å gi minst ett år militærtjeneste? statistikk diskutere

Red-Green Alliance har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skulle regjeringen øke eller redusere militære utgifter? statistikk diskutere

Red-Green Alliance har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Innenrikspolitiske saker

Bør lærere få lov til å bære våpen på skolen? statistikk diskutere

Red-Green Alliance har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør staten øke videoovervåkningen på offentlige steder? statistikk diskutere

Red-Green Alliance velgere: Nei Source

Bør det være ulovlig å brenne vår nasjonale flagg? statistikk diskutere

Red-Green Alliance velgere: Nei Source

Bør internettleverandører få lov til å gjøre tilgang til populære nettsteder (som betaler mer) raskere mens tilgang til mindre populære nettsteder (som betaler mindre) blir sakket ned? statistikk diskutere

Red-Green Alliance har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skal myndighetene regulere nettsteder for sosiale medier, med hensikt om å hindre falske nyheter og feilinformasjon? statistikk diskutere

Red-Green Alliance velgere: Nei Source

Bør regjeringen vedta lover som beskytter varslere? statistikk diskutere

Red-Green Alliance har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Er du for å avkriminalisere narkotikabruk? statistikk diskutere

Red-Green Alliance velgere: Ja Source

Bør staten være i stand til å overvåke telefonsamtaler og e-poster? statistikk diskutere

Red-Green Alliance har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør det være periodegrenser for medlemmer av Kongressen? statistikk diskutere

Red-Green Alliance har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør selskaper i sosiale medier forby politisk reklame? statistikk diskutere

Red-Green Alliance har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

valg~~POS=TRUNC problemer

Skulle utlendinger, for tiden bosatt i USA, har rett til å stemme? statistikk diskutere

Red-Green Alliance velgere: Nei Source

Bør minstealderen for valgdeltakelse senkes? statistikk diskutere

Red-Green Alliance har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør politiske kandidater måtte offentliggjøre sine nylige selvangivelser? statistikk diskutere

Red-Green Alliance velgere: Ja Source

Skal en politiker, som tidligere er straffedømt, ha lov til å stille til valg? statistikk diskutere

Red-Green Alliance velgere: Ja Source

Bør selskaper, fagforeninger og frivillige organisasjoner ha lov til å donere til politiske partier? statistikk diskutere

Red-Green Alliance velgere: Nei Source

National sikkerhetsproblemer

Bør bærbare PC-er forbys på alle direkteflygninger fra Midtøsten? statistikk diskutere

Red-Green Alliance har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør Frankrike fortsette å drepe mistenkte terrorister i utlandet? statistikk diskutere

Red-Green Alliance har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Criminal problemer

Bør narkotikahandlere få dødsstraff? statistikk diskutere

Red-Green Alliance har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skal regjeringen ansette private selskaper å drive fengsler? statistikk diskutere

Red-Green Alliance har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør dømte kriminelle ha stemmerett? statistikk diskutere

Red-Green Alliance velgere: Ja Source

Bør ikke-voldelige innsatte bli løslatt fra fengsel for å redusere overbefolkning? statistikk diskutere

Red-Green Alliance velgere: Nei Source

økonomiske problemer

Bør regjeringen skaffe egenkapitalandel i selskaper den utbetaler under en lavkonjunktur? statistikk diskutere

Red-Green Alliance har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør regjeringen kutte i offentlig forbruk for å redusere den nasjonale gjelden? statistikk diskutere

Red-Green Alliance har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør regjeringen tilby skatteinsentiver til private selskaper for å beholde jobber innenfor landets grenser? statistikk diskutere

Red-Green Alliance velgere: Nei Source

Bør kirken skatt avskaffes? statistikk diskutere

Red-Green Alliance velgere: Ja Source

Bør staten heve den føderale minstelønnen? statistikk diskutere

Red-Green Alliance velgere: Ja Source

Støtter du en universell borgerlønnsordning? statistikk diskutere

Red-Green Alliance velgere: Ja Source

Bør staten klassifisere Bitcoin som en lovlig valuta? statistikk diskutere

Red-Green Alliance har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skulle regjeringen øke skattene på de rike? statistikk diskutere

Red-Green Alliance har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør merverdiavgiften økes eller reduseres? statistikk diskutere

Red-Green Alliance har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør styresmaktene legge til eller øke tollsatsene på produkter som importeres til landet? statistikk diskutere

Red-Green Alliance har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skulle regjeringen avskaffe arveavgift? statistikk diskutere

Red-Green Alliance har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør regjeringen bruke økonomisk stimulans for å hjelpe landet i resesjonsperioder? statistikk diskutere

Red-Green Alliance har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Tror du fagforeninger hjelper eller skader økonomien? statistikk diskutere

Red-Green Alliance har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør pensjonsutbetalingene økes for pensjonerte statsansatte? statistikk diskutere

Red-Green Alliance har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør regjeringen heve eller senke skattesatsen for bedrifter? statistikk diskutere

Red-Green Alliance har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør det være færre eller flere begrensninger på dagens velferdsgoder? statistikk diskutere

Red-Green Alliance har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør velferdsmottakere testes for narkotika? statistikk diskutere

Red-Green Alliance har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Støtter du EU sin økonomiske hjelp til Hellas? statistikk diskutere

Red-Green Alliance har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør bankmenn ha en bonusbegrensning på 100% av lønnen sin? statistikk diskutere

Red-Green Alliance har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør borgere få lov til å spare eller investere pengene sine i offshore bankkontoer? statistikk diskutere

Red-Green Alliance har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skulle regjeringen bryte opp Amazon, Facebook og Google? statistikk diskutere

Red-Green Alliance har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Støtter du Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP)? statistikk diskutere

Red-Green Alliance har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Danish People’s Party’s politiske stillinger

vitenskap problemer

Bør staten kreve at barn blir vaksinert mot sykdommer som kan forhindres? statistikk diskutere

Danish People’s Party velgere: Ja Source

Støtter du bruken av kjernekraft? statistikk diskutere

Danish People’s Party velgere: Nei Source

innvandring saker

Bør innvandrere utvises dersom de begår en alvorlig forbrytelse? statistikk diskutere

Danish People’s Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skal det være et midlertidig forbud mot all innvandring i landet? statistikk diskutere

Danish People’s Party velgere: Ja Source

Bør muslimske immigranter forbys å komme inn i landet til staten blir bedre til å sortere ut mulige terrorister? statistikk diskutere

Danish People’s Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skulle EU innføre en kvote på innvandrere per land? statistikk diskutere

Danish People’s Party velgere: Nei Source

Skal innvandrere ha lov til å ha dobbelt statsborgerskapsstatus? statistikk diskutere

Danish People’s Party velgere: Nei Source

Bør innvandrere bli pålagt å lære engelsk? statistikk diskutere

Danish People’s Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør innvandrere være nødt til å bestå en statsborgerskapsprøve for å demonstrere en grunnleggende forståelse for språket, historien og regjeringen i landet vårt? statistikk diskutere

Danish People’s Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør regjeringen øke eller redusere mengden av midlertidige arbeidsvisum gis til høyt kvalifiserte arbeidsinnvandrere? statistikk diskutere

Danish People’s Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør barn av innvandrere som bor i franske territorier få lov til å gjenforenes med familiene sine? statistikk diskutere

Danish People’s Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

utdanningsspørsmål

Bør offentlige universiteter være gratis? statistikk diskutere

Danish People’s Party velgere: Ja Source

Bør regjeringen avkriminalisere skolegang? statistikk diskutere

Danish People’s Party velgere: Nei Source

transport problemer

Bør myndighetene bruke mer penger på kollektiv transport? statistikk diskutere

Danish People’s Party velgere: Nei Source

helsetjenester problemer

Bør regjeringen håndheve en "opphold-hjemme-ordre" for å bekjempe koronaviruset? statistikk diskutere

Danish People’s Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Støtter du et offentlig helsesystem? statistikk diskutere

Danish People’s Party velgere: Nei Source

Bør det være mer eller mindre privatisering av sykehus og helsetjenester? statistikk diskutere

Danish People’s Party velgere: Mindre Source

Bør myndighetene bruke mer penger på forskning og behandling innen mental helse? statistikk diskutere

Danish People’s Party velgere: Ja Source

Støtter du legaliseringen av marijuana? statistikk diskutere

Danish People’s Party velgere: Nei Source

Bør byer etablere "trygge havner" hvor personer som er avhengige av narkotika kan bruke det under oppsyn av medisinsk personell? statistikk diskutere

Danish People’s Party velgere: Ja Source

Miljøspørsmål

Bør engangsprodukter (som plastkopper, -tallerkener og -bestikk) som inneholder mindre enn 50% biologisk nedbrytbart materiale forbys? statistikk diskutere

Danish People’s Party velgere: Ja Source

Bør regjeringen ha strengere miljøforskrifter for bedrifter for å redusere karbonutslipp? statistikk diskutere

Danish People’s Party velgere: Ja Source

Støtter du bruken av genmanipulerte avlinger og matvarer? statistikk diskutere

Danish People’s Party velgere: Nei Source

Du støtter bruk av hydraulisk fracking å hente ut olje og gassressurser på? statistikk diskutere

Danish People’s Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skal byene få lov til å tilby private selskaper økonomiske incitamenter til å flytte? statistikk diskutere

Danish People’s Party velgere: Nei Source

Bør forskere få lov til å bruke dyr i å teste sikkerheten til narkotika, vaksiner, medisinsk utstyr og kosmetikk? statistikk diskutere

Danish People’s Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Sosiale problemer

Støtter du dødsstraff? statistikk diskutere

Danish People’s Party velgere: Nei Source

Hva mener du om abort? statistikk diskutere

Danish People’s Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør kvinner ha lov til å bruke niqāb, eller ansiktsslør, under borgerlige seremonier? statistikk diskutere

Danish People’s Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Støtter du loven om ekteskap mellom to av samme kjønn? statistikk diskutere

Danish People’s Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør homofile par ha de samme adopsjonsrettighetene som heterofile par? statistikk diskutere

Danish People’s Party velgere: Nei Source

Bør dødssyke pasienter få lov til å avslutte livene sine via assistert selvmord? statistikk diskutere

Danish People’s Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør det kreves at bedrifter har kvinner i styret? statistikk diskutere

Danish People’s Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør militæret la kvinner tjene i fronten? statistikk diskutere

Danish People’s Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør transgenderutøvere få lov til å konkurrere i atletiske hendelser? statistikk diskutere

Danish People’s Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Utenrikspolitiske spørsmål

Bør det være ulovlig å delta i en boikott av Israel? statistikk diskutere

Danish People’s Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Støtter du de militære offensivene mot IS i den irakiske byen Mosul? statistikk diskutere

Danish People’s Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skulle vårt land forbli i NATO? statistikk diskutere

Danish People’s Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør styrte USA President Assad Syrias? statistikk diskutere

Danish People’s Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skal myndighetene prøve å påvirke valg i andre land? statistikk diskutere

Danish People’s Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Dersom EU-kommisjonen demonteres? statistikk diskutere

Danish People’s Party velgere: Ja Source

Skulle USA aksepterer flyktninger fra Syria? statistikk diskutere

Danish People’s Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skulle Storbritannia få lov til å få tilgang til europeiske markeder når de forlater EU? statistikk diskutere

Danish People’s Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Dersom antall land i EU reduseres til 15? statistikk diskutere

Danish People’s Party velgere: Ja Source

Skulle Storbritannia trekke seg fra EU? statistikk diskutere

Danish People’s Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skulle EU utvikle seg til United States of Europe? statistikk diskutere

Danish People’s Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør etterretningsorganisasjoner slås sammen for å skape en sentral EU byrå? statistikk diskutere

Danish People’s Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør regjeringen øke eller redusere utenlandsk hjelp utgifter? statistikk diskutere

Danish People’s Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør den kinesiske regjeringen kunne utlevere flyktninger fra Hong Kong? statistikk diskutere

Danish People’s Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skulle EU-sanksjoner medlemslandene med autoritære regimer? statistikk diskutere

Danish People’s Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør USA fortsette å støtte Israel? statistikk diskutere

Danish People’s Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skulle Storbritannia og Nord-Irland forbli i EUs tollområde etter Brexit? statistikk diskutere

Danish People’s Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Støtter du opprettelsen av en europeisk hær? statistikk diskutere

Danish People’s Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør enhver 18 år gammel borger være pliktig til å gi minst ett år militærtjeneste? statistikk diskutere

Danish People’s Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skulle regjeringen øke eller redusere militære utgifter? statistikk diskutere

Danish People’s Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Innenrikspolitiske saker

Bør lærere få lov til å bære våpen på skolen? statistikk diskutere

Danish People’s Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør staten øke videoovervåkningen på offentlige steder? statistikk diskutere

Danish People’s Party velgere: Ja Source

Bør det være ulovlig å brenne vår nasjonale flagg? statistikk diskutere

Danish People’s Party velgere: Ja Source

Bør internettleverandører få lov til å gjøre tilgang til populære nettsteder (som betaler mer) raskere mens tilgang til mindre populære nettsteder (som betaler mindre) blir sakket ned? statistikk diskutere

Danish People’s Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skal myndighetene regulere nettsteder for sosiale medier, med hensikt om å hindre falske nyheter og feilinformasjon? statistikk diskutere

Danish People’s Party velgere: Ja Source

Bør regjeringen vedta lover som beskytter varslere? statistikk diskutere

Danish People’s Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Er du for å avkriminalisere narkotikabruk? statistikk diskutere

Danish People’s Party velgere: Nei Source

Bør staten være i stand til å overvåke telefonsamtaler og e-poster? statistikk diskutere

Danish People’s Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør det være periodegrenser for medlemmer av Kongressen? statistikk diskutere

Danish People’s Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør selskaper i sosiale medier forby politisk reklame? statistikk diskutere

Danish People’s Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

valg~~POS=TRUNC problemer

Skulle utlendinger, for tiden bosatt i USA, har rett til å stemme? statistikk diskutere

Danish People’s Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør minstealderen for valgdeltakelse senkes? statistikk diskutere

Danish People’s Party velgere: Nei Source

Bør politiske kandidater måtte offentliggjøre sine nylige selvangivelser? statistikk diskutere

Danish People’s Party velgere: Ja Source

Skal en politiker, som tidligere er straffedømt, ha lov til å stille til valg? statistikk diskutere

Danish People’s Party velgere: Nei Source

Bør selskaper, fagforeninger og frivillige organisasjoner ha lov til å donere til politiske partier? statistikk diskutere

Danish People’s Party velgere: Nei Source

National sikkerhetsproblemer

Bør bærbare PC-er forbys på alle direkteflygninger fra Midtøsten? statistikk diskutere

Danish People’s Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør Frankrike fortsette å drepe mistenkte terrorister i utlandet? statistikk diskutere

Danish People’s Party velgere: Ja Source

Criminal problemer

Bør narkotikahandlere få dødsstraff? statistikk diskutere

Danish People’s Party velgere: Nei Source

Skal regjeringen ansette private selskaper å drive fengsler? statistikk diskutere

Danish People’s Party velgere: Nei Source

Bør dømte kriminelle ha stemmerett? statistikk diskutere

Danish People’s Party velgere: Nei Source

Bør ikke-voldelige innsatte bli løslatt fra fengsel for å redusere overbefolkning? statistikk diskutere

Danish People’s Party velgere: Nei Source

økonomiske problemer

Bør regjeringen skaffe egenkapitalandel i selskaper den utbetaler under en lavkonjunktur? statistikk diskutere

Danish People’s Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør regjeringen kutte i offentlig forbruk for å redusere den nasjonale gjelden? statistikk diskutere

Danish People’s Party velgere: Nei Source

Bør regjeringen tilby skatteinsentiver til private selskaper for å beholde jobber innenfor landets grenser? statistikk diskutere

Danish People’s Party velgere: Ja Source

Bør kirken skatt avskaffes? statistikk diskutere

Danish People’s Party velgere: Nei Source

Bør staten heve den føderale minstelønnen? statistikk diskutere

Danish People’s Party velgere: Ja Source

Støtter du en universell borgerlønnsordning? statistikk diskutere

Danish People’s Party velgere: Nei Source

Bør staten klassifisere Bitcoin som en lovlig valuta? statistikk diskutere

Danish People’s Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skulle regjeringen øke skattene på de rike? statistikk diskutere

Danish People’s Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør merverdiavgiften økes eller reduseres? statistikk diskutere

Danish People’s Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør styresmaktene legge til eller øke tollsatsene på produkter som importeres til landet? statistikk diskutere

Danish People’s Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skulle regjeringen avskaffe arveavgift? statistikk diskutere

Danish People’s Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør regjeringen bruke økonomisk stimulans for å hjelpe landet i resesjonsperioder? statistikk diskutere

Danish People’s Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Tror du fagforeninger hjelper eller skader økonomien? statistikk diskutere

Danish People’s Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør pensjonsutbetalingene økes for pensjonerte statsansatte? statistikk diskutere

Danish People’s Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør regjeringen heve eller senke skattesatsen for bedrifter? statistikk diskutere

Danish People’s Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør det være færre eller flere begrensninger på dagens velferdsgoder? statistikk diskutere

Danish People’s Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør velferdsmottakere testes for narkotika? statistikk diskutere

Danish People’s Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Støtter du EU sin økonomiske hjelp til Hellas? statistikk diskutere

Danish People’s Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør bankmenn ha en bonusbegrensning på 100% av lønnen sin? statistikk diskutere

Danish People’s Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør borgere få lov til å spare eller investere pengene sine i offshore bankkontoer? statistikk diskutere

Danish People’s Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skulle regjeringen bryte opp Amazon, Facebook og Google? statistikk diskutere

Danish People’s Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Støtter du Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP)? statistikk diskutere

Danish People’s Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

New Civic Party’s politiske stillinger

vitenskap problemer

Bør staten kreve at barn blir vaksinert mot sykdommer som kan forhindres? statistikk diskutere

New Civic Party velgere: Ja Source

Støtter du bruken av kjernekraft? statistikk diskutere

New Civic Party velgere: Ja Source

innvandring saker

Bør innvandrere utvises dersom de begår en alvorlig forbrytelse? statistikk diskutere

New Civic Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skal det være et midlertidig forbud mot all innvandring i landet? statistikk diskutere

New Civic Party velgere: Ja Source

Bør muslimske immigranter forbys å komme inn i landet til staten blir bedre til å sortere ut mulige terrorister? statistikk diskutere

New Civic Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skulle EU innføre en kvote på innvandrere per land? statistikk diskutere

New Civic Party velgere: Nei Source

Skal innvandrere ha lov til å ha dobbelt statsborgerskapsstatus? statistikk diskutere

New Civic Party velgere: Nei Source

Bør innvandrere bli pålagt å lære engelsk? statistikk diskutere

New Civic Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør innvandrere være nødt til å bestå en statsborgerskapsprøve for å demonstrere en grunnleggende forståelse for språket, historien og regjeringen i landet vårt? statistikk diskutere

New Civic Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør regjeringen øke eller redusere mengden av midlertidige arbeidsvisum gis til høyt kvalifiserte arbeidsinnvandrere? statistikk diskutere

New Civic Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør barn av innvandrere som bor i franske territorier få lov til å gjenforenes med familiene sine? statistikk diskutere

New Civic Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

utdanningsspørsmål

Bør offentlige universiteter være gratis? statistikk diskutere

New Civic Party velgere: Ja Source

Bør regjeringen avkriminalisere skolegang? statistikk diskutere

New Civic Party velgere: Ja Source

transport problemer

Bør myndighetene bruke mer penger på kollektiv transport? statistikk diskutere

New Civic Party velgere: Nei Source

helsetjenester problemer

Bør regjeringen håndheve en "opphold-hjemme-ordre" for å bekjempe koronaviruset? statistikk diskutere

New Civic Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Støtter du et offentlig helsesystem? statistikk diskutere

New Civic Party velgere: Nei Source

Bør det være mer eller mindre privatisering av sykehus og helsetjenester? statistikk diskutere

New Civic Party velgere: Mer Source

Bør myndighetene bruke mer penger på forskning og behandling innen mental helse? statistikk diskutere

New Civic Party velgere: Ja Source

Støtter du legaliseringen av marijuana? statistikk diskutere

New Civic Party velgere: Nei Source

Bør byer etablere "trygge havner" hvor personer som er avhengige av narkotika kan bruke det under oppsyn av medisinsk personell? statistikk diskutere

New Civic Party velgere: Ja Source

Miljøspørsmål

Bør engangsprodukter (som plastkopper, -tallerkener og -bestikk) som inneholder mindre enn 50% biologisk nedbrytbart materiale forbys? statistikk diskutere

New Civic Party velgere: Ja Source

Bør regjeringen ha strengere miljøforskrifter for bedrifter for å redusere karbonutslipp? statistikk diskutere

New Civic Party velgere: Nei Source

Støtter du bruken av genmanipulerte avlinger og matvarer? statistikk diskutere

New Civic Party velgere: Nei Source

Du støtter bruk av hydraulisk fracking å hente ut olje og gassressurser på? statistikk diskutere

New Civic Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skal byene få lov til å tilby private selskaper økonomiske incitamenter til å flytte? statistikk diskutere

New Civic Party velgere: Nei Source

Bør forskere få lov til å bruke dyr i å teste sikkerheten til narkotika, vaksiner, medisinsk utstyr og kosmetikk? statistikk diskutere

New Civic Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Sosiale problemer

Støtter du dødsstraff? statistikk diskutere

New Civic Party velgere: Ja Source

Hva mener du om abort? statistikk diskutere

New Civic Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør kvinner ha lov til å bruke niqāb, eller ansiktsslør, under borgerlige seremonier? statistikk diskutere

New Civic Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Støtter du loven om ekteskap mellom to av samme kjønn? statistikk diskutere

New Civic Party velgere: Ja Source

Bør homofile par ha de samme adopsjonsrettighetene som heterofile par? statistikk diskutere

New Civic Party velgere: Nei Source

Bør dødssyke pasienter få lov til å avslutte livene sine via assistert selvmord? statistikk diskutere

New Civic Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør det kreves at bedrifter har kvinner i styret? statistikk diskutere

New Civic Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør militæret la kvinner tjene i fronten? statistikk diskutere

New Civic Party velgere: Ja Source

Bør transgenderutøvere få lov til å konkurrere i atletiske hendelser? statistikk diskutere

New Civic Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Utenrikspolitiske spørsmål

Bør det være ulovlig å delta i en boikott av Israel? statistikk diskutere

New Civic Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Støtter du de militære offensivene mot IS i den irakiske byen Mosul? statistikk diskutere

New Civic Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skulle vårt land forbli i NATO? statistikk diskutere

New Civic Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør styrte USA President Assad Syrias? statistikk diskutere

New Civic Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skal myndighetene prøve å påvirke valg i andre land? statistikk diskutere

New Civic Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Dersom EU-kommisjonen demonteres? statistikk diskutere

New Civic Party velgere: Ja Source

Skulle USA aksepterer flyktninger fra Syria? statistikk diskutere

New Civic Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skulle Storbritannia få lov til å få tilgang til europeiske markeder når de forlater EU? statistikk diskutere

New Civic Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Dersom antall land i EU reduseres til 15? statistikk diskutere

New Civic Party velgere: Ja Source

Skulle Storbritannia trekke seg fra EU? statistikk diskutere

New Civic Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skulle EU utvikle seg til United States of Europe? statistikk diskutere

New Civic Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør etterretningsorganisasjoner slås sammen for å skape en sentral EU byrå? statistikk diskutere

New Civic Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør regjeringen øke eller redusere utenlandsk hjelp utgifter? statistikk diskutere

New Civic Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør den kinesiske regjeringen kunne utlevere flyktninger fra Hong Kong? statistikk diskutere

New Civic Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skulle EU-sanksjoner medlemslandene med autoritære regimer? statistikk diskutere

New Civic Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør USA fortsette å støtte Israel? statistikk diskutere

New Civic Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skulle Storbritannia og Nord-Irland forbli i EUs tollområde etter Brexit? statistikk diskutere

New Civic Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Støtter du opprettelsen av en europeisk hær? statistikk diskutere

New Civic Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør enhver 18 år gammel borger være pliktig til å gi minst ett år militærtjeneste? statistikk diskutere

New Civic Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skulle regjeringen øke eller redusere militære utgifter? statistikk diskutere

New Civic Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Innenrikspolitiske saker

Bør lærere få lov til å bære våpen på skolen? statistikk diskutere

New Civic Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør staten øke videoovervåkningen på offentlige steder? statistikk diskutere

New Civic Party velgere: Ja Source

Bør det være ulovlig å brenne vår nasjonale flagg? statistikk diskutere

New Civic Party velgere: Ja Source

Bør internettleverandører få lov til å gjøre tilgang til populære nettsteder (som betaler mer) raskere mens tilgang til mindre populære nettsteder (som betaler mindre) blir sakket ned? statistikk diskutere

New Civic Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skal myndighetene regulere nettsteder for sosiale medier, med hensikt om å hindre falske nyheter og feilinformasjon? statistikk diskutere

New Civic Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør regjeringen vedta lover som beskytter varslere? statistikk diskutere

New Civic Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Er du for å avkriminalisere narkotikabruk? statistikk diskutere

New Civic Party velgere: Ja Source

Bør staten være i stand til å overvåke telefonsamtaler og e-poster? statistikk diskutere

New Civic Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør det være periodegrenser for medlemmer av Kongressen? statistikk diskutere

New Civic Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør selskaper i sosiale medier forby politisk reklame? statistikk diskutere

New Civic Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

valg~~POS=TRUNC problemer

Skulle utlendinger, for tiden bosatt i USA, har rett til å stemme? statistikk diskutere

New Civic Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør minstealderen for valgdeltakelse senkes? statistikk diskutere

New Civic Party velgere: Nei Source

Bør politiske kandidater måtte offentliggjøre sine nylige selvangivelser? statistikk diskutere

New Civic Party velgere: Ja Source

Skal en politiker, som tidligere er straffedømt, ha lov til å stille til valg? statistikk diskutere

New Civic Party velgere: Nei Source

Bør selskaper, fagforeninger og frivillige organisasjoner ha lov til å donere til politiske partier? statistikk diskutere

New Civic Party velgere: Ja Source

National sikkerhetsproblemer

Bør bærbare PC-er forbys på alle direkteflygninger fra Midtøsten? statistikk diskutere

New Civic Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør Frankrike fortsette å drepe mistenkte terrorister i utlandet? statistikk diskutere

New Civic Party velgere: Ja Source

Criminal problemer

Bør narkotikahandlere få dødsstraff? statistikk diskutere

New Civic Party velgere: Nei Source

Skal regjeringen ansette private selskaper å drive fengsler? statistikk diskutere

New Civic Party velgere: Nei Source

Bør dømte kriminelle ha stemmerett? statistikk diskutere

New Civic Party velgere: Nei Source

Bør ikke-voldelige innsatte bli løslatt fra fengsel for å redusere overbefolkning? statistikk diskutere

New Civic Party velgere: Nei Source

økonomiske problemer

Bør regjeringen skaffe egenkapitalandel i selskaper den utbetaler under en lavkonjunktur? statistikk diskutere

New Civic Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør regjeringen kutte i offentlig forbruk for å redusere den nasjonale gjelden? statistikk diskutere

New Civic Party velgere: Ja Source

Bør regjeringen tilby skatteinsentiver til private selskaper for å beholde jobber innenfor landets grenser? statistikk diskutere

New Civic Party velgere: Ja Source

Bør kirken skatt avskaffes? statistikk diskutere

New Civic Party velgere: Ja Source

Bør staten heve den føderale minstelønnen? statistikk diskutere

New Civic Party velgere: Nei Source

Støtter du en universell borgerlønnsordning? statistikk diskutere

New Civic Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør staten klassifisere Bitcoin som en lovlig valuta? statistikk diskutere

New Civic Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skulle regjeringen øke skattene på de rike? statistikk diskutere

New Civic Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør merverdiavgiften økes eller reduseres? statistikk diskutere

New Civic Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør styresmaktene legge til eller øke tollsatsene på produkter som importeres til landet? statistikk diskutere

New Civic Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skulle regjeringen avskaffe arveavgift? statistikk diskutere

New Civic Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør regjeringen bruke økonomisk stimulans for å hjelpe landet i resesjonsperioder? statistikk diskutere

New Civic Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Tror du fagforeninger hjelper eller skader økonomien? statistikk diskutere

New Civic Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør pensjonsutbetalingene økes for pensjonerte statsansatte? statistikk diskutere

New Civic Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør regjeringen heve eller senke skattesatsen for bedrifter? statistikk diskutere

New Civic Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør det være færre eller flere begrensninger på dagens velferdsgoder? statistikk diskutere

New Civic Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør velferdsmottakere testes for narkotika? statistikk diskutere

New Civic Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Støtter du EU sin økonomiske hjelp til Hellas? statistikk diskutere

New Civic Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør bankmenn ha en bonusbegrensning på 100% av lønnen sin? statistikk diskutere

New Civic Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør borgere få lov til å spare eller investere pengene sine i offshore bankkontoer? statistikk diskutere

New Civic Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skulle regjeringen bryte opp Amazon, Facebook og Google? statistikk diskutere

New Civic Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Støtter du Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP)? statistikk diskutere

New Civic Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Socialist People’s Party’s politiske stillinger

vitenskap problemer

Bør staten kreve at barn blir vaksinert mot sykdommer som kan forhindres? statistikk diskutere

Socialist People’s Party velgere: Ja Source

Støtter du bruken av kjernekraft? statistikk diskutere

Socialist People’s Party velgere: Nei Source

innvandring saker

Bør innvandrere utvises dersom de begår en alvorlig forbrytelse? statistikk diskutere

Socialist People’s Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skal det være et midlertidig forbud mot all innvandring i landet? statistikk diskutere

Socialist People’s Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør muslimske immigranter forbys å komme inn i landet til staten blir bedre til å sortere ut mulige terrorister? statistikk diskutere

Socialist People’s Party velgere: Nei Source

Skulle EU innføre en kvote på innvandrere per land? statistikk diskutere

Socialist People’s Party velgere: Ja Source

Skal innvandrere ha lov til å ha dobbelt statsborgerskapsstatus? statistikk diskutere

Socialist People’s Party velgere: Ja Source

Bør innvandrere bli pålagt å lære engelsk? statistikk diskutere

Socialist People’s Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør innvandrere være nødt til å bestå en statsborgerskapsprøve for å demonstrere en grunnleggende forståelse for språket, historien og regjeringen i landet vårt? statistikk diskutere

Socialist People’s Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør regjeringen øke eller redusere mengden av midlertidige arbeidsvisum gis til høyt kvalifiserte arbeidsinnvandrere? statistikk diskutere

Socialist People’s Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør barn av innvandrere som bor i franske territorier få lov til å gjenforenes med familiene sine? statistikk diskutere

Socialist People’s Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

utdanningsspørsmål

Bør offentlige universiteter være gratis? statistikk diskutere

Socialist People’s Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør regjeringen avkriminalisere skolegang? statistikk diskutere

Socialist People’s Party velgere: Ja Source

transport problemer

Bør myndighetene bruke mer penger på kollektiv transport? statistikk diskutere

Socialist People’s Party velgere: Ja Source

helsetjenester problemer

Bør regjeringen håndheve en "opphold-hjemme-ordre" for å bekjempe koronaviruset? statistikk diskutere

Socialist People’s Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Støtter du et offentlig helsesystem? statistikk diskutere

Socialist People’s Party velgere: Nei Source

Bør det være mer eller mindre privatisering av sykehus og helsetjenester? statistikk diskutere

Socialist People’s Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør myndighetene bruke mer penger på forskning og behandling innen mental helse? statistikk diskutere

Socialist People’s Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Støtter du legaliseringen av marijuana? statistikk diskutere

Socialist People’s Party velgere: Ja Source

Bør byer etablere "trygge havner" hvor personer som er avhengige av narkotika kan bruke det under oppsyn av medisinsk personell? statistikk diskutere

Socialist People’s Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Miljøspørsmål

Bør engangsprodukter (som plastkopper, -tallerkener og -bestikk) som inneholder mindre enn 50% biologisk nedbrytbart materiale forbys? statistikk diskutere

Socialist People’s Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør regjeringen ha strengere miljøforskrifter for bedrifter for å redusere karbonutslipp? statistikk diskutere

Socialist People’s Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Støtter du bruken av genmanipulerte avlinger og matvarer? statistikk diskutere

Socialist People’s Party velgere: Nei Source

Du støtter bruk av hydraulisk fracking å hente ut olje og gassressurser på? statistikk diskutere

Socialist People’s Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skal byene få lov til å tilby private selskaper økonomiske incitamenter til å flytte? statistikk diskutere

Socialist People’s Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør forskere få lov til å bruke dyr i å teste sikkerheten til narkotika, vaksiner, medisinsk utstyr og kosmetikk? statistikk diskutere

Socialist People’s Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Sosiale problemer

Støtter du dødsstraff? statistikk diskutere

Socialist People’s Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Hva mener du om abort? statistikk diskutere

Socialist People’s Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør kvinner ha lov til å bruke niqāb, eller ansiktsslør, under borgerlige seremonier? statistikk diskutere

Socialist People’s Party velgere: Nei Source

Støtter du loven om ekteskap mellom to av samme kjønn? statistikk diskutere

Socialist People’s Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør homofile par ha de samme adopsjonsrettighetene som heterofile par? statistikk diskutere

Socialist People’s Party velgere: Ja Source

Bør dødssyke pasienter få lov til å avslutte livene sine via assistert selvmord? statistikk diskutere

Socialist People’s Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør det kreves at bedrifter har kvinner i styret? statistikk diskutere

Socialist People’s Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør militæret la kvinner tjene i fronten? statistikk diskutere

Socialist People’s Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør transgenderutøvere få lov til å konkurrere i atletiske hendelser? statistikk diskutere

Socialist People’s Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Utenrikspolitiske spørsmål

Bør det være ulovlig å delta i en boikott av Israel? statistikk diskutere

Socialist People’s Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Støtter du de militære offensivene mot IS i den irakiske byen Mosul? statistikk diskutere

Socialist People’s Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skulle vårt land forbli i NATO? statistikk diskutere

Socialist People’s Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør styrte USA President Assad Syrias? statistikk diskutere

Socialist People’s Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skal myndighetene prøve å påvirke valg i andre land? statistikk diskutere

Socialist People’s Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Dersom EU-kommisjonen demonteres? statistikk diskutere

Socialist People’s Party velgere: Nei Source

Skulle USA aksepterer flyktninger fra Syria? statistikk diskutere

Socialist People’s Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skulle Storbritannia få lov til å få tilgang til europeiske markeder når de forlater EU? statistikk diskutere

Socialist People’s Party velgere: Ja Source

Dersom antall land i EU reduseres til 15? statistikk diskutere

Socialist People’s Party velgere: Nei Source

Skulle Storbritannia trekke seg fra EU? statistikk diskutere

Socialist People’s Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skulle EU utvikle seg til United States of Europe? statistikk diskutere

Socialist People’s Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør etterretningsorganisasjoner slås sammen for å skape en sentral EU byrå? statistikk diskutere

Socialist People’s Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør regjeringen øke eller redusere utenlandsk hjelp utgifter? statistikk diskutere

Socialist People’s Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør den kinesiske regjeringen kunne utlevere flyktninger fra Hong Kong? statistikk diskutere

Socialist People’s Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skulle EU-sanksjoner medlemslandene med autoritære regimer? statistikk diskutere

Socialist People’s Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør USA fortsette å støtte Israel? statistikk diskutere

Socialist People’s Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skulle Storbritannia og Nord-Irland forbli i EUs tollområde etter Brexit? statistikk diskutere

Socialist People’s Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Støtter du opprettelsen av en europeisk hær? statistikk diskutere

Socialist People’s Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør enhver 18 år gammel borger være pliktig til å gi minst ett år militærtjeneste? statistikk diskutere

Socialist People’s Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skulle regjeringen øke eller redusere militære utgifter? statistikk diskutere

Socialist People’s Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Innenrikspolitiske saker

Bør lærere få lov til å bære våpen på skolen? statistikk diskutere

Socialist People’s Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør staten øke videoovervåkningen på offentlige steder? statistikk diskutere

Socialist People’s Party velgere: Nei Source

Bør det være ulovlig å brenne vår nasjonale flagg? statistikk diskutere

Socialist People’s Party velgere: Nei Source

Bør internettleverandører få lov til å gjøre tilgang til populære nettsteder (som betaler mer) raskere mens tilgang til mindre populære nettsteder (som betaler mindre) blir sakket ned? statistikk diskutere

Socialist People’s Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skal myndighetene regulere nettsteder for sosiale medier, med hensikt om å hindre falske nyheter og feilinformasjon? statistikk diskutere

Socialist People’s Party velgere: Ja Source

Bør regjeringen vedta lover som beskytter varslere? statistikk diskutere

Socialist People’s Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Er du for å avkriminalisere narkotikabruk? statistikk diskutere

Socialist People’s Party velgere: Ja Source

Bør staten være i stand til å overvåke telefonsamtaler og e-poster? statistikk diskutere

Socialist People’s Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør det være periodegrenser for medlemmer av Kongressen? statistikk diskutere

Socialist People’s Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør selskaper i sosiale medier forby politisk reklame? statistikk diskutere

Socialist People’s Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

valg~~POS=TRUNC problemer

Skulle utlendinger, for tiden bosatt i USA, har rett til å stemme? statistikk diskutere

Socialist People’s Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør minstealderen for valgdeltakelse senkes? statistikk diskutere

Socialist People’s Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør politiske kandidater måtte offentliggjøre sine nylige selvangivelser? statistikk diskutere

Socialist People’s Party velgere: Ja Source

Skal en politiker, som tidligere er straffedømt, ha lov til å stille til valg? statistikk diskutere

Socialist People’s Party velgere: Nei Source

Bør selskaper, fagforeninger og frivillige organisasjoner ha lov til å donere til politiske partier? statistikk diskutere

Socialist People’s Party velgere: Nei Source

National sikkerhetsproblemer

Bør bærbare PC-er forbys på alle direkteflygninger fra Midtøsten? statistikk diskutere

Socialist People’s Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør Frankrike fortsette å drepe mistenkte terrorister i utlandet? statistikk diskutere

Socialist People’s Party velgere: Nei Source

Criminal problemer

Bør narkotikahandlere få dødsstraff? statistikk diskutere

Socialist People’s Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skal regjeringen ansette private selskaper å drive fengsler? statistikk diskutere

Socialist People’s Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør dømte kriminelle ha stemmerett? statistikk diskutere

Socialist People’s Party velgere: Ja Source

Bør ikke-voldelige innsatte bli løslatt fra fengsel for å redusere overbefolkning? statistikk diskutere

Socialist People’s Party velgere: Nei Source

økonomiske problemer

Bør regjeringen skaffe egenkapitalandel i selskaper den utbetaler under en lavkonjunktur? statistikk diskutere

Socialist People’s Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør regjeringen kutte i offentlig forbruk for å redusere den nasjonale gjelden? statistikk diskutere

Socialist People’s Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør regjeringen tilby skatteinsentiver til private selskaper for å beholde jobber innenfor landets grenser? statistikk diskutere

Socialist People’s Party velgere: Nei Source

Bør kirken skatt avskaffes? statistikk diskutere

Socialist People’s Party velgere: Ja Source

Bør staten heve den føderale minstelønnen? statistikk diskutere

Socialist People’s Party velgere: Ja Source

Støtter du en universell borgerlønnsordning? statistikk diskutere

Socialist People’s Party velgere: Ja Source

Bør staten klassifisere Bitcoin som en lovlig valuta? statistikk diskutere

Socialist People’s Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skulle regjeringen øke skattene på de rike? statistikk diskutere

Socialist People’s Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør merverdiavgiften økes eller reduseres? statistikk diskutere

Socialist People’s Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør styresmaktene legge til eller øke tollsatsene på produkter som importeres til landet? statistikk diskutere

Socialist People’s Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skulle regjeringen avskaffe arveavgift? statistikk diskutere

Socialist People’s Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør regjeringen bruke økonomisk stimulans for å hjelpe landet i resesjonsperioder? statistikk diskutere

Socialist People’s Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Tror du fagforeninger hjelper eller skader økonomien? statistikk diskutere

Socialist People’s Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør pensjonsutbetalingene økes for pensjonerte statsansatte? statistikk diskutere

Socialist People’s Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør regjeringen heve eller senke skattesatsen for bedrifter? statistikk diskutere

Socialist People’s Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør det være færre eller flere begrensninger på dagens velferdsgoder? statistikk diskutere

Socialist People’s Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør velferdsmottakere testes for narkotika? statistikk diskutere

Socialist People’s Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Støtter du EU sin økonomiske hjelp til Hellas? statistikk diskutere

Socialist People’s Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør bankmenn ha en bonusbegrensning på 100% av lønnen sin? statistikk diskutere

Socialist People’s Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør borgere få lov til å spare eller investere pengene sine i offshore bankkontoer? statistikk diskutere

Socialist People’s Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skulle regjeringen bryte opp Amazon, Facebook og Google? statistikk diskutere

Socialist People’s Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Støtter du Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP)? statistikk diskutere

Socialist People’s Party har ikke svart på dette spørsmålet enn&a