Prøv den politiske quiz

Venstre platform og politikker

Disse problemer nedenfor er sorteret i faldende rækkefølge baseret på hvor vigtigt gennemsnittet Danish [people] vælgeren rangerede dem på quizzen.

Emner

Social  ›  Dødsstraf

Går du ind for dødsstraf?

LP>LP  Partiets støttebaseNej

Uddannelse  ›  Universitetsundervisning

Bør undervisning på offentlige universiteter være gratis?

LP>LP  Partiets støttebaseJa

Forbrydelse  ›  Narkotikahandel

Bør narkotikahandlere modtage dødsstraf?

LP>LP  Partiets støttebaseNej, døm dem i stedet til fængsel på livstid uden mulighed for prøveløsladelse

Social  ›  Aktiv dødshjælp

Burde dødeligt syge patienter have love til at gøre en ende på deres liv via assisteret selvmord?

LP>LP  Partiets støttebaseJa

Sundhedspleje  ›  Enkeltbetalersundhedspleje

Støtter du et sundhedssystem for enkeltbetalere?

LP>LP  Partiets støttebaseNej


Hvor ligner din politiske tro på Liberal Party’s politik? Tag den politiske quiz for at finde ud af det.

Miljøet  ›  Banlysning af plastprodukter

Bør engangsmaterialer (så som plastikglas, tallerkener og bestik) som indeholder mindre end 50% bionedbrydeligt materiale banlyses?

LP>LP  Partiets støttebaseJa

Immigration  ›  Muslimske immigranter

Bør muslimske indvandrere forbydes at komme ind i landet indtil regeringen forbedrer sin evne til at frasortere potentielle terrorister?

LP>LP  Partiets støttebaseJa

Valg  ›  Udlændinges stemmeret

Bør udlændinge, som i øjeblikket opholder sig i Danmark, have stemmeret?

LP>LP  Partiets støttebaseNej

Videnskab  ›  Obligatoriske vaccinationer

Bør regeringen kræve at børn bliver vaccineret for sygdomme der kan forebygges?

LP>LP  Partiets støttebaseJa

Sundhedspleje  ›  Privatisering af Sundhedspleje

Bør der være mere eller mindre privatisering af hospital- og sundhedsplejetjenester?

LP>LP  Partiets støttebaseMere

Immigration  ›  EU indvandrer-kvote

Bør EU indføre en kvote for indvandrere pr.land?

LP>LP  Partiets støttebaseJa

Miljøet  ›  Miljøregulering

Bør regeringen øge miljøreguleringer på forretninger for at reducere karbonudslip?

LP>LP  Partiets støttebaseJa, og giv flere incitamenter til alternativ energiproduktion

Sundhedspleje  ›  Mental Sundhed

Skal regeringen øge midlerne til forskning og behandling af mental sundhed?

LP>LP  Partiets støttebaseJa

Social  ›  Niqāb

Burde kvinder have lov til at bære Niqāb, eller ansigtsslør, til borgerlige ceremonier?

LP>LP  Partiets støttebaseNej

Økonomien  ›  Regeringens forbrug

Skal regeringen skære i de offentlige midler for at reducere statsgælden?

LP>LP  Partiets støttebaseNej reducer i stedet antallet af ansatte i regeringen

Immigration  ›  Dobbelt statsborgerskab

Bør indvandrere i Danmark have lov til, at have dobbelt statsborgerskab?

LP>LP  Partiets støttebaseNej

Forbrydelse  ›  Private fængsler

Skal regeringen leje private virksomheder til at køre fængsler?

LP>LP  Partiets støttebaseNej

Transport  ›  Offentlig Transport

Skal regeringen øge udgifterne til offentlig transport?

LP>LP  Partiets støttebaseNej

Indenrigspolitik  ›  Videoovervågning

Bør regeringen øge videoovervågningen på offentlige steder?

LP>LP  Partiets støttebaseJa

Udenrigspolitik  ›  De Forenede Europæiske Stater

Bør EU udvikle sig til De Forenende Europæiske Stater?

LP>LP  Partiets støttebaseNej

Udenrigspolitik  ›  Europæiske Kommission

Bør den Europæiske Kommision afvikles?

LP>LP  Partiets støttebaseNej

Social  ›  Ægteskab for bøsser og lesbiske

Støtter du legalisering af ægteskab mellem samme køn?

LP>LP  Partiets støttebaseJa

Indenrigspolitik  ›  Regeringsovervågning

Bør regeringen være i stand til at overvåge telefonopkald og e-mails?

LP>LP  Partiets støttebaseNej

Udenrigspolitik  ›  Storbritannien efter Brexit

Bør Storbritanien gives adgang til europæiske markeder efter de har forladt EU?

LP>LP  Partiets støttebaseJa

Indenrigspolitik  ›  Flagafbrænding

Burde det være forbudt at brænde dannebrogsflaget?

LP>LP  Partiets støttebaseJa

Udenrigspolitik  ›  EU autoritære sanktioner

Bør EU sanktionere medlemslande med autoritære regeringer?

LP>LP  Partiets støttebaseJa

Udenrigspolitik  ›  Europæiske Unionslande

Bør antallet af lande i den Europæiske Union reduceres til 15?

LP>LP  Partiets støttebaseNej

Sundhedspleje  ›  Marijuana

Støtter du legaliseringen af marihuana?

LP>LP  Partiets støttebaseNej

Indenrigspolitik  ›  Regulering af Sociale Medier

Bør regeringen regulere sider med sociale medier som et led i, at forhindre fake news og misinformation?

LP>LP  Partiets støttebaseNej

Økonomien  ›  Indenlandske jobs

Bør regeringen give skattelettelser til private virksomheder for at holde arbejdspladser i landet?

LP>LP  Partiets støttebaseJa

Social  ›  Kvoter for kvinder i bestyrelser

Bør det være påkrævet at virksomheder har kvinder i deres bestyrelse?

LP>LP  Partiets støttebaseNej

Valg  ›  Kandidatgennemsigtighed

Skal politiske kandidater være tvunget til at offentliggøre deres seneste skattepapirer?

LP>LP  Partiets støttebaseNej

National sikkerhed  ›  Snigmyrderi i udelandet

Bør Danmark myrde formodede terrorister i fremmede lande?

LP>LP  Partiets støttebaseNej, fang dem, afhør dem og sæt dem i fængsel, i stedet

Udenrigspolitik  ›  Ulandsbistand

Bør Danmark øge eller sænke udenlandsk bistandsudgift?

LP>LP  Partiets støttebaseFormindsk

Valg  ›  Stemmealder

Burde stemmealderen hæves?

LP>LP  Partiets støttebaseNej

Valg  ›  Kriminelle Politikkere

Skal en politikker der tidligere har været dømt for en forbrydelse have lov til at still op til valg?

LP>LP  Partiets støttebaseNej

Økonomien  ›  Kirkeskat

Bør kirkeskatten afskaffes?

LP>LP  Partiets støttebaseNej

Immigration  ›  Immigranter med kompetencer

Bør Danmark øge eller sænke antallet af midlertidige arbejdsvisummer, der bliver givet til højt-kvalificeret immigrantarbejdere?

LP>LP  Partiets støttebaseForøg

Miljøet  ›  Fracking

Har du understøtte brugen af ​​hydrauliske fracking at udvinde olie og naturgas ressourcer?

LP>LP  Partiets støttebaseNej

Valg  ›  Kampagnefinansiering

Bør virksomheder, unioner og non-profit organisationer have lov til at donere til politiske partier?

LP>LP  Partiets støttebaseJa

Indenrigspolitik  ›  Netneutralitet

Burde linternetudbyder have lov til at gøre adgangen til populære websteder (der betaler højere renter) hurtigere, på bekostning af at sløve adgangen til mindre populære websteder (som betaler lavere satser)?

LP>LP  Partiets støttebaseNej

Økonomien  ›  Minimumsløn

Bør regeringen hæve den føderale minimumsløn?

LP>LP  Partiets støttebaseNej

Udenrigspolitik  ›  Centrale EU-agentur

Bør efterretningstjenester blive lagt sammen for at skabe et centralt EU-agentur?

LP>LP  Partiets støttebaseJa

Sundhedspleje  ›  Fixerum

Skal byer åbne lægemidler "sikre havne", hvor folk, der er afhængige af ulovlige stoffer, kan bruge dem under tilsyn af læger?

LP>LP  Partiets støttebaseJa

Forbrydelse  ›  Overbelægning i fængsler

Bør ikkevoldelige fanger løslades fra fængslet for at reducere overbelægning?

LP>LP  Partiets støttebaseNej

Økonomien  ›  Økonomiske stimuli

Skal regeringen bruge økonomiske stimuli for at hjælpe landet under recessionsperioder?

LP>LP  Partiets støttebaseJa

Økonomien  ›  Offshore bankkontoer

Bør danske borgere have tilladelse til at spare eller investere deres penge i fralandsbankkontoer?

LP>LP  Partiets støttebaseNej

Indenrigspolitik  ›  Sigt Grænser

Burde der være termingrænser for medlemmer af Folketinget?

LP>LP  Partiets støttebaseJa

Økonomien  ›  Universel basisindkomst

Støtter du et universelt basisindkomst program?

LP>LP  Partiets støttebaseNej

Social  ›  Kvinder i krig

Bør militæret tillade kvinder at tjene i kamproller?

LP>LP  Partiets støttebaseJa

Social  ›  Transgender Atleter

Skal transseksuelle atleter have lov til at konkurrere mod atleter, der adskiller sig fra deres tildelte køn ved fødslen?

LP>LP  Partiets støttebaseNej

Uddannelse  ›  Skolehandler

Bør regeringen afkriminalisere skolegang?

LP>LP  Partiets støttebaseJa

Indenrigspolitik  ›  Politisk reklame på sociale medier

Bør sociale mediefirmaer forbyde politisk reklame?

LP>LP  Partiets støttebaseNej

English Dansk