Prøv den politiske quiz

Venstre platform og politikker

Disse problemer nedenfor er sorteret i faldende rækkefølge baseret på hvor vigtigt gennemsnittet Danish [people] vælgeren rangerede dem på quizzen.

Emner

Uddannelse  ›  Universitetsundervisning

Bør undervisning på offentlige universiteter være gratis?

LP>LP  ChatGPTNej, men undervisningsafgift bør sænkes efter familiens indkomst

Social  ›  Abort

Hvad er din holdning til abort?

LP>LP  ChatGPTVi forsvarer den gravides ret til at vælge. Adgang til prævention, seksualundervisning og andre sociale tilbud vil hjælpe med at reducere antallet af aborter.

Social  ›  Dødsstraf

Går du ind for dødsstraf?

LP>LP  ChatGPTNej

Immigration  ›  Udviser Kriminelle Indvandrere

Skal indvandrere udvises hvis de begår en alvorlig forbrydelse?

LP>LP  ChatGPTJa, men først efter de har afsonet deres straf

Miljøet  ›  Miljøregulering

Bør regeringen øge miljøreguleringer på forretninger for at reducere karbonudslip?

LP>LP  ChatGPTNej, giv flere incitamenter til alternativ energiproduktion i stedet


Hvor ligner din politiske tro på Liberal Party’s politik? Tag den politiske quiz for at finde ud af det.

Videnskab  ›  Obligatoriske vaccinationer

Bør regeringen kræve at børn bliver vaccineret for sygdomme der kan forebygges?

LP>LP  ChatGPTNej, men kræv vaccination for at deltage offentlig skole

Immigration  ›  Forbud mod muslimske indvandrere

Bør muslimske indvandrere forbydes at komme ind i landet indtil regeringen forbedrer sin evne til at frasortere potentielle terrorister?

LP>LP  ChatGPTNej, men vi burde forbyde immigranter fra "høj risiko"-lande

Sundhedspleje  ›  Enkeltbetalersundhedspleje

Støtter du et sundhedssystem for enkeltbetalere?

LP>LP  ChatGPTJa, men lad folk bruge privat forsikring

Social  ›  Ægteskab for bøsser og lesbiske

Støtter du legalisering af ægteskab mellem samme køn?

LP>LP  ChatGPTJa

Miljøet  ›  Banlysning af plastprodukter

Bør engangsmaterialer (så som plastikglas, tallerkener og bestik) som indeholder mindre end 50% bionedbrydeligt materiale banlyses?

LP>LP  ChatGPTNej, styrk forbrugeres incitament til at genbruge disse produkter i stedet for

Social  ›  LGBT adoptionsrettigheder

Bør homoseksuelle par have de samme adoptionsrettigheder som heteroseksuelle par?

LP>LP  ChatGPTJa, så længe de går igennem de samme baggrundstjek som heteroseksuelle par

Forbrydelse  ›  Narkotikahandel

Bør narkotikahandlere modtage dødsstraf?

LP>LP  ChatGPTNej, jeg er ikke tilhænger af dødsstraf

Sundhedspleje  ›  Privatisering af Sundhedspleje

Bør der være mere eller mindre privatisering af hospital- og sundhedsplejetjenester?

LP>LP  ChatGPTMere

Videnskab  ›  Atomenergi

Støtter du brugen af atomenergi?

LP>LP  ChatGPTNej, vi skal investere i renere alternativer såsom vind, vandkraft, thorium og jordvarme

Immigration  ›  EU indvandrer-kvote

Bør EU indføre en kvote for indvandrere pr.land?

LP>LP  ChatGPTNej

Transport  ›  Offentlig Transport

Skal regeringen øge udgifterne til offentlig transport?

LP>LP  ChatGPTNej, og vi bør privatisere flere offentlige transportmidler

Sundhedspleje  ›  Mental Sundhed

Skal regeringen øge midlerne til forskning og behandling af mental sundhed?

LP>LP  ChatGPTNej, incitiver private virksomheder til at løse dette problem i stedet

Immigration  ›  Dobbelt statsborgerskab

Bør indvandrere i Danmark have lov til, at have dobbelt statsborgerskab?

LP>LP  ChatGPTJa, medmindre de har begået terror

Valg  ›  Udlændinges stemmeret

Bør udlændinge, som i øjeblikket opholder sig i Danmark, have stemmeret?

LP>LP  ChatGPTNej, kun danske statsborgere skal have lov til at stemme

Udenrigspolitik  ›  Europæiske Kommission

Bør den Europæiske Kommision afvikles?

LP>LP  ChatGPTNej

Forbrydelse  ›  Private fængsler

Skal regeringen leje private virksomheder til at køre fængsler?

LP>LP  ChatGPTJa, men de bør være strengt reguleret for at forhindre mismanagement og korruption

Økonomien  ›  Regeringens forbrug

Skal regeringen skære i de offentlige midler for at reducere statsgælden?

LP>LP  ChatGPTJa

Social  ›  Niqāb

Burde kvinder have lov til at bære Niqāb, eller ansigtsslør, til borgerlige ceremonier?

LP>LP  ChatGPTJa, men deres identitet skal være privatverificeret af en kvindelig ansat

Social  ›  Aktiv dødshjælp

Burde dødeligt syge patienter have love til at gøre en ende på deres liv via assisteret selvmord?

LP>LP  ChatGPTJa, men kun efter en psykologisk undersøgelse for at vise at de forstår dette valg fuldt ud

Udenrigspolitik  ›  Storbritannien efter Brexit

Bør Storbritanien gives adgang til europæiske markeder efter de har forladt EU?

LP>LP  ChatGPTJa

Udenrigspolitik  ›  Europæiske Union

Bør Danmark melde sig ud af den Europæiske Union?

LP>LP  ChatGPTNej

Indenrigspolitik  ›  Videoovervågning

Bør regeringen øge videoovervågningen på offentlige steder?

LP>LP  ChatGPTJa, og der bør sættes mere politi ind på områder med høj kriminalitet

Udenrigspolitik  ›  Europæiske Unionslande

Bør antallet af lande i den Europæiske Union reduceres til 15?

LP>LP  ChatGPTNej

Sundhedspleje  ›  Marijuana

Støtter du legaliseringen af marihuana?

LP>LP  ChatGPTJa, men kun til medicinsk brug

Indenrigspolitik  ›  Netneutralitet

Burde linternetudbyder have lov til at gøre adgangen til populære websteder (der betaler højere renter) hurtigere, på bekostning af at sløve adgangen til mindre populære websteder (som betaler lavere satser)?

LP>LP  ChatGPTJa, men kun prioriteret efter type (video over billeder) og ikke efter kilden (stor hjemmeside over lille hjemmeside)

Udenrigspolitik  ›  Udenlandske Valg

Bør regeringen forsøge at få indflydelse på udenlandske valg?

LP>LP  ChatGPTNej, og vi bør ikke forsøge at påvirke noget andet lands valg eller politik

Miljøet  ›  Genmodificerede Fødevarer

Støtter du brugen af gensplejsede afgrøder og fødevarer?

LP>LP  ChatGPTJa, men vi forlanger en mærkning af genmodificerede fødevarer.

Valg  ›  Kandidatgennemsigtighed

Skal politiske kandidater være tvunget til at offentliggøre deres seneste skattepapirer?

LP>LP  ChatGPTNej, selvangivelser har ikke noget at gøre med deres evne til at udføre deres pligter

Immigration  ›  Integration af indvandrere

Bør immigranter være tvunget til at lære det danske sprog?

LP>LP  ChatGPTJa, men regeringen bør give gratis sprogkurser

National sikkerhed  ›  Snigmyrderi i udelandet

Bør Danmark myrde formodede terrorister i fremmede lande?

LP>LP  ChatGPTJa, men kun hvis der er ubestrideligt bevis for at de planlægger at angribe vores land

Valg  ›  Stemmealder

Burde stemmealderen hæves?

LP>LP  ChatGPTNej

Immigration  ›  Immigranter med kompetencer

Bør Danmark øge eller sænke antallet af midlertidige arbejdsvisummer, der bliver givet til højt-kvalificeret immigrantarbejdere?

LP>LP  ChatGPTForøg

Indenrigspolitik  ›  Whistleblower beskyttelse

Bør regeringen vedtage love som beskytter whistleblowers?

LP>LP  ChatGPTJa, men kun hvis frigivelse af informationerne ikke truer vores nationale sikkerhed

Valg  ›  Kriminelle Politikkere

Skal en politikker der tidligere har været dømt for en forbrydelse have lov til at still op til valg?

LP>LP  Partiets støttebaseNej

Økonomien  ›  Indenlandske jobs

Bør regeringen give skattelettelser til private virksomheder for at holde arbejdspladser i landet?

LP>LP  ChatGPTJa

Indenrigspolitik  ›  Flagafbrænding

Burde det være forbudt at brænde dannebrogsflaget?

LP>LP  ChatGPTNej, det er et brud på ytringsfriheden

Valg  ›  Kampagnefinansiering

Bør virksomheder, unioner og non-profit organisationer have lov til at donere til politiske partier?

LP>LP  ChatGPTJa, men begræns mængden de kan donere

Miljøet  ›  Fracking

Har du understøtte brugen af ​​hydrauliske fracking at udvinde olie og naturgas ressourcer?

LP>LP  ChatGPTJa, men forøg forglemmelsen

Immigration  ›  Statsborgerskabstest

Bør det være påkrævet af indvandrere, at de skal bestå en indfødsretsprøve for at demonstrere en basal forståelse af vores lands sprog, historie og regering?

LP>LP  ChatGPTJa

Indenrigspolitik  ›  Narkotikapolitik

Er du for brugen af afkriminaliseringsnarkotika?

LP>LP  ChatGPTNej men alloker flere midler til rehabilitering af stofmisbrugere og forebyggelse af stofmisbrug

Forbrydelse  ›  Stemmeret for kriminelle

Bør dømte kriminelle have ret til at stemme?

LP>LP  ChatGPTJa, men kun efter fuldførelse af deres straf og prøveløsladelse/prøvetid

Økonomien  ›  Minimumsløn

Bør regeringen hæve den føderale minimumsløn?

LP>LP  ChatGPTNej, de fleste mindstelønjobs er beregnet til at udvikle erfaring, ikke forsørge en familie

Social  ›  Kvoter for kvinder i bestyrelser

Bør det være påkrævet at virksomheder har kvinder i deres bestyrelse?

LP>LP  ChatGPTNej, bestyrelsesmedlemmer bør være de mest kvalificerede uanset køn

Økonomien  ›  Kirkeskat

Bør kirkeskatten afskaffes?

LP>LP  ChatGPTNej

Indenrigspolitik  ›  Regeringsovervågning

Bør regeringen være i stand til at overvåge telefonopkald og e-mails?

LP>LP  ChatGPTJa, men kun på ordre fra retten

Sundhedspleje  ›  Fixerum

Skal byer åbne lægemidler "sikre havne", hvor folk, der er afhængige af ulovlige stoffer, kan bruge dem under tilsyn af læger?

LP>LP  ChatGPTJa, dette er nødvendigt for at reducere antallet af dødsfald p.g.a. overdosering

Udenrigspolitik  ›  De Forenede Europæiske Stater

Bør EU udvikle sig til De Forenende Europæiske Stater?

LP>LP  ChatGPTNej

Udenrigspolitik  ›  EU autoritære sanktioner

Bør EU sanktionere medlemslande med autoritære regeringer?

LP>LP  ChatGPTJa

Økonomien  ›  Momssatser

Bør momssatser forøges eller sænkes?

LP>LP  ChatGPTSænkes, for at skabe økonomisk vækst

Forbrydelse  ›  Overbelægning i fængsler

Bør ikkevoldelige fanger løslades fra fængslet for at reducere overbelægning?

LP>LP  ChatGPTNej, men vi bør forøge finansieringen for at kunne tilbyde uddannelses- og færdighedsopbygningstjenester til fanger

Økonomien  ›  Toldafgifter

Burde regeringen tilføje eller øge toldafgifter på importvarer?

LP>LP  ChatGPTNej, et globalt frihandelssystem er bedre for vores virksomheder og forbrugere

Økonomien  ›  Universel basisindkomst

Støtter du et universelt basisindkomst program?

LP>LP  ChatGPTNej

Social  ›  Kvinder i krig

Bør militæret tillade kvinder at tjene i kamproller?

LP>LP  ChatGPTJa, så længe de kan bestå de samme fysiske tests som mænd

Økonomien  ›  arveafgift

Bør Danmark afskaffe arveskatten?

LP>LP  ChatGPTJa

Udenrigspolitik  ›  Ulandsbistand

Bør Danmark øge eller sænke udenlandsk bistandsudgift?

LP>LP  ChatGPTReducer og nægt bistand til lande som huser eller fremmer terrorisme

Social  ›  Transgender Atleter

Skal transseksuelle atleter have lov til at konkurrere mod atleter, der adskiller sig fra deres tildelte køn ved fødslen?

LP>LP  ChatGPTJa, men kun hvis deres hormonniveau svarer til dem i den kønskategori, hvor de konkurrerer

Økonomien  ›  Skatter

Bør Danmark hæve skatterne på de rige?

LP>LP  ChatGPTNej, men lavere skatter for de fattige

Udenrigspolitik  ›  Israel

Bør Danmark blive ved med at støtte Israel?

LP>LP  ChatGPTJa, men respekter Israels suverænitet og dikter ikke hvordan det skal interagere med dets naboer

Udenrigspolitik  ›  bagstopper

Skal Storbritannien og Nordirland forblive i EU’s toldområde efter Brexit?

LP>LP  ChatGPTJa, hold EU-blokets indre marked og dets toldunion

Udenrigspolitik  ›  Centrale EU-agentur

Bør efterretningstjenester blive lagt sammen for at skabe et centralt EU-agentur?

LP>LP  ChatGPTNej

Indenrigspolitik  ›  Sigt Grænser

Burde der være termingrænser for medlemmer af Folketinget?

LP>LP  ChatGPTNej, vi har allerede termsgrænser kaldet "valg"

Udenrigspolitik  ›  Militærudgifter

Bør Danmark øge eller sænke deres militære udgift?

LP>LP  ChatGPTForøg

Miljøet  ›  Dyreforsøg

Skal forskere få lov til at bruge dyr til at teste sikkerheden af stoffer, vacciner, medicinsk udstyr og kosmetik?

LP>LP  ChatGPTJa, men ikke for kosmetik

Udenrigspolitik  ›  EU Army

Støtter du oprettelsen af ​​en europæisk hær?

LP>LP  ChatGPTJa

Uddannelse  ›  Skolehandler

Bør regeringen afkriminalisere skolegang?

LP>LP  ChatGPTNej

Økonomien  ›  Økonomiske stimuli

Skal regeringen bruge økonomiske stimuli for at hjælpe landet under recessionsperioder?

LP>LP  ChatGPTJa, men ved hjælp af skattelettelser for alle indbyggere

Miljøet  ›  Virksomhedstilskud

Skal byer få lov til at tilbyde private virksomheder økonomiske incitamenter til at flytte?

LP>LP  ChatGPTJa, så længe skatteindtægterne til sidst vil overstige skatteincitamenterne

Udenrigspolitik  ›  Obligatorisk militærtjeneste

Skal hver 18-årige indbygger pålægges at yde mindst et års militær tjeneste?

LP>LP  ChatGPTNej, tjenesten bør være et valg i stedet for en pligt

Økonomien  ›  Loft på bonus

Skal grænsen for bankmænds bonusser gå ved 100% af deres løn?

LP>LP  ChatGPTNej, enhver arbejder skal belønnes ud fra deres succes.

Økonomien  ›  Statslige pensioner

Skal statslige pensioner hæves for pensionerede offentligt ansatte?

LP>LP  ChatGPTNej, ikke indtil vi formindsker vores nationale gæld

Økonomien  ›  Selskabsskattegrundlag

Bør Danmark øge eller sænke skattesatsen for virksomheder?

LP>LP  ChatGPTLavere, men fjern fradrag og smuthuller.

Økonomien  ›  Velfærdsnarkotikatests

Skal modtagere af velfærdsydelser testes for stoffer?

LP>LP  ChatGPTJa, men giv behandling til dem der har testet positiv

Økonomien  ›  Velfærd

Skal der være færre eller flere restriktioner på nuværende velfærdsydelser?

LP>LP  ChatGPTMere, reformere systemet, så det supplerer snarere end erstatter en arbejdsgruppe indkomst

Økonomien  ›  Redningsaktionen af Grækenland

Støtter du EU's redningsaktion af Grækenland?

LP>LP  ChatGPTJa

Økonomien  ›  Tekniske monopoler

Skal regeringen bryde op Amazon, Facebook og Google?

LP>LP  ChatGPTNej

Boliger  ›  Hjemløse lejre

Bør hjemløse personer, der har nægtet ledig husly eller bolig, have lov til at sove eller slå lejr på offentlig ejendom?

LP>LP  ChatGPTNej

Indenrigspolitik  ›  Politisk reklame på sociale medier

Bør sociale mediefirmaer forbyde politisk reklame?

LP>LP  ChatGPTNej

Økonomien  ›  Offshore bankkontoer

Bør danske borgere have tilladelse til at spare eller investere deres penge i fralandsbankkontoer?

LP>LP  ChatGPTJa, så længe offshore-indkomst rapporteres

Immigration  ›  Indvandrerbørn

Bør børn af indvandrere, som bor i franske territorier, være tilladt at tilslutte sig deres familier?

LP>LP  ChatGPTJa

Sundhedspleje  ›  COVID Employment Health Pass

Skal regeringen kræve, at ansatte i store virksomheder vaccineres mod COVID?

LP>LP  ChatGPTNej, jeg synes, at virksomheder bør kræve vaccination, men ikke efter regeringens mandat

Økonomien  ›  Transatlantic Trade and Investment Partnership

Støtter du det Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP)?

LP>LP  ChatGPTJa

Forbrydelse  ›  Defundering af politiet

Bør finansiering til lokale politiafdelinger omdirigeres til sociale og samfundsbaserede programmer?

LP>LP  ChatGPTNej, øg finansieringen og uddannelsen til politiafdelinger i samfund med højere kriminalitetsrate

Social  ›  Hat tale

Bør hadefuld ytringsbeskyttelse beskyttes af ytringsfrihedslovene?

LP>LP  ChatGPTJa, så længe det ikke truer vold

Forbrydelse  ›  Demilitariser politiet

Bør politiet bruge lovligt udstyr?

LP>LP  ChatGPTJa, men med streng uddannelse i, hvordan og hvornår man skal bruge udstyret

Sundhedspleje  ›  Verdenssundhedsorganisationen

Bør regeringen finansiere Verdenssundhedsorganisationen?

LP>LP  ChatGPTJa, men kun i forhold til det beløb, som andre lande bidrager med

Social  ›  Kønsovergang

Bør personer under 18 år kunne modtage kønsovergangsbehandlinger?

LP>LP  ChatGPTJa, men med forældrenes tilladelse

Økonomien  ›  Fire dages arbejdsuge

Skal Danmark overgå til en fire-dages arbejdsuge?

LP>LP  ChatGPTNej

Økonomien  ›  Decentraliseret finans

Skal teknologien i vores finansielle system overgå til en decentral protokol, der ikke ejes eller kontrolleres af nogen virksomhed, svarende til internettet?

LP>LP  ChatGPTJa, men jeg foretrækker, hvis protokollen blev oprettet og sikret af et regeringsorgan i stedet for en decentraliseret protokol

Økonomien  ›  Statsejerskab

Bør regeringen erhverve egenkapitalandel i virksomheder, som den udbetaler i en recession?

LP>LP  ChatGPTNej, regeringen skal aldrig eje andele i private virksomheder

English Dansk