Spróbuj quiz polityczny
+

Platforma i zasady Duńska Partia Liberalna Społecznej

Kandydaci

Tematy

Społeczny  ›  Kara śmierci

Czy popierasz karę śmierci?

DSLP>DSLP  Baza wsparcia PartyNie

Społeczny  ›  Aborcja

Jakie jest twoje stanowisko w sprawie aborcji?

DSLP>DSLP  Baza wsparcia PartyPro-choice

Edukacja  ›  Opłaty za studia

Czy studia na publicznych uniwersytetach powinny być darmowe?

DSLP>DSLP  Baza wsparcia PartyTak

Imigracja  ›  Zakaz imigracji

Czy ma miejsce tymczasowy zakaz wszelkiej imigracji do Danii?

DSLP>DSLP  Baza wsparcia PartyNie

Społeczny  ›  Eutanazja

Czy nieuleczalnie chorzy pacjenci powinni mieć możliwość zakończenia swojego życia przez eutanazję z udziałem lekarza?

DSLP>DSLP  Baza wsparcia PartyTak


Jak podobne są twoje poglądy polityczne do polityki Danish Social Liberal Party’s ? Rozwiąż quiz polityczny, aby się dowiedzieć.

Imigracja  ›  Asymilacja imigrantów

Imigranci powinni być zobowiązani do nauki języka duńskiego?

DSLP>DSLP  Baza wsparcia PartyTak, ale rząd powinien wprowadzić darmowe kursy językowe

Wybory  ›  Prawo wyborcze dla Cudzoziemców

Gdyby obcokrajowcy, przebywający obecnie w Danii, mają prawo do głosowania?

DSLP>DSLP  Baza wsparcia PartyNie

środowisko  ›  Zakaz plastkowych produktów

Czy jednorazowe produkty (np. plastikowe kubki, talerze i sztućce), które zawierają mniej niż 50% materiałów ulegających biodegradacji, powinny być zakazane?

DSLP>DSLP  Baza wsparcia PartyTak

Opieka medyczna  ›  Single-Payer Healthcare

Czy popierasz model pojedynczego płatnika w opiece zdrowotnej?

DSLP>DSLP  Baza wsparcia PartyNie

Przestępczość  ›  Kary za handel narkotykami

Czy osoby handlujące narkotykami powinny być skazywane na karę śmierci?

DSLP>DSLP  Baza wsparcia PartyNie

Imigracja  ›  Test na obywatelstwo

Czy imigranci powinni być zobowiązani do zdania testu na obywatelstwo, aby wykazać się podstawową znajomością języka, historii i ustroju państwa?

DSLP>DSLP  Baza wsparcia PartyTak

Imigracja  ›  Imigranci muzułmańscy

Czy imigranci muzułmańscy powinni nie mieć możliwości przyjazdu do kraju, dopóki rząd nie ulepszy sposobów wykrywania potencjalnych terrorystów?

DSLP>DSLP  Baza wsparcia PartyNie

Społeczny  ›  Nikab

Czy kobietom powinno się pozwolić na noszenie nikabu, lub welonu zasłaniającego twarz, na ceremonie cywilne?

DSLP>DSLP  Baza wsparcia PartyTak

Imigracja  ›  Limit przyjęć imigrantów w UE

Czy UE powinna narzucić limity przyjęć imigrantów dla poszczególnych krajów?

DSLP>DSLP  Baza wsparcia PartyTak

Opieka medyczna  ›  Prywatyzacja służby zdrowia

Szpitale i usługi służby zdrowia powinno się prywatyzować w większej czy mniejszej ilości?

DSLP>DSLP  Baza wsparcia PartyMniej

Nauka  ›  Szczepienia obowiązkowe

Czy rząd powinien wymagać szczepienia dzieci przeciwko chorobom, których występowaniu można zapobiegać?

DSLP>DSLP  Baza wsparcia PartyTak

Polityka wewnętrzna  ›  Nadzór przez monitoring

Czy rząd powinien zwiększyć nadzór przez monitoring w miejscach publicznych?

DSLP>DSLP  Baza wsparcia PartyNie

Gospodarka  ›  Wydatki rządowe

Czy rząd powinien ograniczyć wydatki publiczne w celu zmniejszenia długu publicznego?

DSLP>DSLP  Baza wsparcia PartyNie

Polityka zagraniczna  ›  Stany Zjednoczone Europy

Czy UE powinna przekształcić się w Stany Zjednoczone Europy?

DSLP>DSLP  Baza wsparcia PartyNie

Przestępczość  ›  Prywatne więzienia

Czy rząd powinien zatrudniać prywatne firmy do prowadzenia więzień?

DSLP>DSLP  Baza wsparcia PartyNie

Polityka wewnętrzna  ›  Palenie flagi

Powinno być nielegalne spalić duńską flagę?

DSLP>DSLP  Baza wsparcia PartyNie

Nauka  ›  Energetyka jądrowa

Czy popierasz korzystanie z energii atomowej?

DSLP>DSLP  Baza wsparcia PartyNie, powinniśmy zainwestować w czyste alternatywne źródła energii, na przykład wiatr, generatory hydroelektryczne, Tor i energię geotermalną.

Transport  ›  Transport publiczny

Czy rząd powinien zwiększyć wydatki na transport publiczny?

DSLP>DSLP  Baza wsparcia PartyTak

Imigracja  ›  Podwójne obywatelstwo

Czy imigranci do Danii mogą mieć status podwójnego obywatelstwa?

DSLP>DSLP  Baza wsparcia PartyTak

środowisko  ›  Regulacje środowiskowe

Czy rząd powinien zwiększyć regulacje środowiskowe dla przedsiębiorstw, aby zredukować emisję dwutlenku węgla?

DSLP>DSLP  Baza wsparcia PartyTak

Polityka zagraniczna  ›  Komisja Europejska

Czy Komisję Europejską należy zlikwidować?

DSLP>DSLP  Baza wsparcia PartyNie

Polityka zagraniczna  ›  Wielka Brytania po Brexicie

Czy po opuszczeniu UE Wielka Brytania powinna mieć dostęp do rynków europejskich?

DSLP>DSLP  Baza wsparcia PartyTak

Polityka zagraniczna  ›  Uchodźcy z Syrii

Dania powinna przyjmować uchodźców z Syrii?

DSLP>DSLP  Baza wsparcia PartyTak

środowisko  ›  Żywność genetycznie modyfikowana

Czy popierasz użytek żywności i upraw genetycznie modyfikowanych?

DSLP>DSLP  Baza wsparcia PartyTak

Gospodarka  ›  Krajowe miejsca pracy

Czy rząd powinien wprowadzić zachęty podatkowe dla prywatnych firm, aby utrzymywały miejsca pracy w kraju?

DSLP>DSLP  Baza wsparcia PartyNie

Społeczny  ›  Małżeństwo par homoseksualnych

Czy wspierasz legalizację małżeństw osób tej samej płci?

DSLP>DSLP  Baza wsparcia PartyTak

Polityka wewnętrzna  ›  Inwigilacja rządowa

Czy rząd powinien mieć możliwość monitorowania rozmów telefonicznych i poczty e-mail?

DSLP>DSLP  Baza wsparcia PartyTak, ale tylko po otrzymaniu nakazu sądowego

Społeczny  ›  Prawa adopcyjne osób ze środowisk LGBT

Czy pary homoseksualne powinny mieć te same prawa adopcyjne co pary heteroseksualne?

DSLP>DSLP  Baza wsparcia PartyTak

Polityka zagraniczna  ›  Państwa członkowskie Unii Europejskiej

Czy należy zmniejszyć liczbę państw członkowskich Unii Europejskiej do 15?

DSLP>DSLP  Baza wsparcia PartyNie

Polityka wewnętrzna  ›  Regulacja mediów społecznościowych

Czy rząd powinien regulować strony na mediach społecznościowych w celu zapobiegania pojawiania się nieprawdziwych wiadomości i fałszywych informacji?

DSLP>DSLP  Baza wsparcia PartyTak

Opieka medyczna  ›  Marihuana

Czy jesteś za legalizacją marihuany?

DSLP>DSLP  Baza wsparcia PartyTak

Wybory  ›  Wiek uprawniający do głosowania

Czy wiek uprawniający do głosowania powinien zostać obniżony?

DSLP>DSLP  Baza wsparcia PartyNie

Bezpieczeństwo narodowe  ›  Dokonywanie zabójstw za granicą

Dania powinna zabić podejrzanych o terroryzm w innych krajach?

DSLP>DSLP  Baza wsparcia PartyNie

Wybory  ›  Przejrzystość kandydata

Czy kandydaci do pełnienia funkcji politycznych powinni być zobowiązani do upublicznienia swoich ostatnich zeznań podatkowych?

DSLP>DSLP  Baza wsparcia PartyTak

Polityka zagraniczna  ›  Pomoc zagraniczna

Dania powinny zwiększyć lub zmniejszyć wydatki pomocy zagranicznej?

DSLP>DSLP  Baza wsparcia PartyWzrost

Wybory  ›  Politycy, którzy popełnili przestępstwo

Czy polityk, który został uprzednio skazany za popełnienie przestępstwa, powinien mieć możliwość kandydowania w wyborach?

DSLP>DSLP  Baza wsparcia PartyTak

Gospodarka  ›  Kościół podatki

Jeżeli podatek kościelny zostać zniesione?

DSLP>DSLP  Baza wsparcia PartyNie

Społeczny  ›  Zróżnicowanie miejsc pracy w zależności od płci

Czy firmy powinny mieć obowiązek zatrudniania kobiet w zarządach?

DSLP>DSLP  Baza wsparcia PartyNie

Wybory  ›  Finansowanie kampanii

Czy korporacje, związki i organizacje non-profit powinny móc przekazywać darowizny na rzecz partii politycznych?

DSLP>DSLP  Baza wsparcia PartyTak

Przestępczość  ›  Prawa wyborcze kryminalistów

Czy skazani kryminaliści powinni mieć prawo udziału w wyborach?

DSLP>DSLP  Baza wsparcia PartyTak

Polityka wewnętrzna  ›  Neutralność sieci

Czy dostawcy Internetu powinni mieć możliwość przyspieszania dostępu do popularnych stron (które płacą więcej) kosztem zwolnienia dostępu do mniej popularnych stron (które płacą mniej)?

DSLP>DSLP  Baza wsparcia PartyNie, należy traktować cały ruch jednakowo i utrzymywać otwarty internet

Gospodarka  ›  Płaca minimalna

Czy rząd powinien podnieść krajową płacę minimalną?

DSLP>DSLP  Baza wsparcia PartyNie

Polityka wewnętrzna  ›  Polityka antynarkotykowa

Czy jesteś za dekryminalizacją zażywania narkotyków?

DSLP>DSLP  Baza wsparcia PartyTak

Imigracja  ›  Wykwalifikowani imigranci

Dania powinny zwiększyć lub zmniejszyć ilość tymczasowych wiz pracowniczych dla pracowników wysoko wykwalifikowanych imigrantów?

DSLP>DSLP  Baza wsparcia PartyWzrost

środowisko  ›  Szczelinowanie

Czy obsługują fracking hydraulicznego do wydobycia zasobów ropy naftowej i gazu ziemnego?

DSLP>DSLP  Baza wsparcia PartyNie

Opieka medyczna  ›  Bezpieczna przystań

Czy miasta powinny otworzyć „bezpieczne przystanie”, w których osoby uzależnione od narkotyków mogłyby używać ich pod nadzorem osób z wykształceniem medycznym?

DSLP>DSLP  Baza wsparcia PartyTak

Przestępczość  ›  Przeludnienie więzień

Czy przestępcy skazani za czyny nieagresywne powinni być zwalniani, aby zmniejszyć przeludnienie więzień?

DSLP>DSLP  Baza wsparcia PartyTak

Gospodarka  ›  Podatki

Dania należy podnieść podatki dla bogatych?

DSLP>DSLP  Baza wsparcia PartyNie

Gospodarka  ›  Bankowość typu offshore

Duńczycy powinni mieć możliwość zapisywania lub inwestować swoje pieniądze na rachunkach bankowych na morzu?

DSLP>DSLP  Baza wsparcia PartyTak

Gospodarka  ›  Powszechny dochód podstawowy

Czy popierasz postulat powszechnego dochodu podstawowego?

DSLP>DSLP  Baza wsparcia PartyTak

Edukacja  ›  Wagary szkolne

Czy rząd powinien dekryminalizować wagary szkolne?

DSLP>DSLP  Baza wsparcia PartyTak

Polityka zagraniczna  ›  Izrael

Dania powinna nadal wspierać Izrael?

DSLP>DSLP  Baza wsparcia PartyNie

Polityka zagraniczna  ›  Wydatki na armię

Dania powinny zwiększyć lub zmniejszyć wydatki wojskowe?

DSLP>DSLP  Baza wsparcia PartySpadek

środowisko  ›  Dotacje korporacyjne

Czy miasta powinny oferować firmom prywatnym zachęty ekonomiczne do przeprowadzki?

DSLP>DSLP  Baza wsparcia PartyTak

Dansk Polski