Hãy thử bài kiểm tra chính trị
+

Chính sách của Danish Social Liberal Party’s về domestic policy vấn đề domestic policy

Ứng cử viên

Chủ đề

Chính sách trong nước  ›  Video theo dõi

Chính phủ có nên tăng cường giám sát video ở những nơi công cộng không?

DSLP>DSLP  Cơ sở hỗ trợ của ĐảngKhông

Chính sách trong nước  ›  Đốt cờ

Có nên đốt cờ Đan Mạch không?

DSLP>DSLP  Cơ sở hỗ trợ của ĐảngKhông

Chính sách trong nước  ›  Giám sát của chính phủ

Liệu chính phủ có thể giám sát các cuộc gọi và email điện thoại không?

DSLP>DSLP  Cơ sở hỗ trợ của ĐảngCó, nhưng chỉ theo lệnh tòa

Chính sách trong nước  ›  Quy chế truyền thông xã hội

Chính phủ có nên điều chỉnh các trang web truyền thông xã hội như một phương tiện để ngăn chặn tin tức giả mạo và thông tin sai lạc không?

DSLP>DSLP  Cơ sở hỗ trợ của ĐảngVâng

Chính sách trong nước  ›  Chính sách thuốc

Bạn có ủng hộ việc sử dụng ma túy không?

DSLP>DSLP  Cơ sở hỗ trợ của ĐảngVâng


Niềm tin chính trị của bạn tương tự như thế nào với các chính sách của Danish Social Liberal Party’s ? Làm bài kiểm tra chính trị để tìm hiểu.

Chính sách trong nước  ›  Net Neutrality

Nhà cung cấp dịch vụ internet có nên được phép tăng tốc truy cập vào các trang web phổ biến (trả lãi cao hơn) với chi phí làm chậm truy cập vào các trang web ít phổ biến hơn (có trả lãi suất thấp hơn) không?

DSLP>DSLP  Cơ sở hỗ trợ của ĐảngKhông, đối xử với tất cả lưu lượng truy cập bằng nhau và tiếp tục sự cởi mở của Internet

Dansk Ngôn ngữ tiếng Việt]